Jaké podnikání je relevantní ve venkovských oblastech

Úspěšné podnikání je možné rozvíjet „od nuly“ a dnes získat příjem kdekoli, v jakémkoli okrese a sídlišti (například Ilyinskoye v Moskevské oblasti) a samozřejmě není výjimkou ani venkov. Naopak, v poslední době je tento směr stále rostoucí poptávkou a poskytuje neomezené příležitosti a výhody, které v městském prostředí nelze najít.

Zemědělské podnikání je skutečně neomezeným směrem, zde se implementují různé nápady:

 • zemědělství;
 • výroba (potraviny, krmiva a nejen);
 • venkovská turistika (zejména v moskevském regionu - v osada Ilyinskoye a dalších podél dálnice Krasnogorskoe);
 • hotelnictví (zejména pokud se v regionu začne rozvíjet venkovský cestovní ruch);
 • zábava;
 • obchody v vesnice;
 • silniční služba (otevření obchodu s potravinami, kavárna).

Uvedené příklady představují jen malou část možností, nejoblíbenější jsou zemědělství, výroba a venkovská turistika.

Podnikání ve venkovských oblastech je možné zahájit od nuly, což je považováno za poměrně výnosný podnik díky řadě výhod, včetně:

 • dostupnost volného místa;
 • dostupné ceny nemovitostí;
 • platy najatých zaměstnanců z venkovských oblastí jsou mnohem nižší než městské ones;
 • schopnost otevírat výrobu od nuly, tj. s minimálními náklady kvůli nízkým nákladům a získání grantu na rozvoj podnikání (grant je peněžní bezodplatný příspěvek pro podniky);
 • dostupnost tak důležitého zdroje, jako je půda.

Při výběru způsobu organizace podnikání v zemědělství je třeba začít s podrobnějším zvážením každého nápadu, prostudováním jeho vlastností, rozmanitostí, jemností a možných nevýhod.

Zemědělství

Venkovské oblasti a myšlenky na jejich práci jsou primárně spojeny se zemědělstvím (nebude těžké získat grant na jeho rozvoj). V tomto případě můžete vybrat:

 • pěstování zeleniny;
 • chov zvířat;
 • pěstování rostlin.

Pro ty, kteří se rozhodnou nakládat se zeleninou a bylinkami, byste měli věnovat pozornost podnikání se skleníky. Je obzvláště výhodné, když se pěstování plodin začne v únoru a končí v listopadu (jindy se vynakládají velké náklady na vytápění skleníku). Nejvyšší poptávka je po jahodách, mnoho spotřebitelů je nakupuje po celý rok a jsou připraveni zaplatit jakékoli peníze, proto je možné získat vysoké zisky z pěstování této plodiny a jedná se o poměrně výnosný podnik (lze jej otevřít pomocí grantu) .

Jak chci rychle as minimálními náklady otevřít své vlastní podnikání na venkově, které předběhne město z hlediska soběstačnosti.

Můj mini podnikatelský plán

Jmenuji se Arthur. Od mládí mě neopustil sen o otevření a rozvoji vlastního podnikání. Během let perestrojky se pokusil zapojit do obchodu: otevřel si stánek pro prodej potravin, ale kvůli nedostatku pracovního kapitálu zbankrotoval. Studoval v nepřítomnosti jako manažer, poté se pokusil zvládnout povolání makléře.

Ale jak ukázaly moje hořké zkušenosti - nejste člověk bez peněz, nikdo vás nebere vážně.

Již 2 roky se připravuji na zahájení podnikání ve své rodné vesnici. Toto není zvládnuté pole činnosti, a to jak doslovně, tak obrazně. Shromažďuji informace o činnostech, které by ve skutečnosti mohly generovat příjem. Počítám náklady, které potřebuji ke splnění minima, plánuji, kam a jaké budovy umístit.

V loňském roce jsem se obrátil na zemědělskou banku s žádostí o poskytnutí půjčky ve výši 600 000 rublů na rozvoj zemědělství. Odpověď je ne kvůli nedostatku zajištění úvěru. Ale poté zprostředkovatelé ve stejné bance nabídli řešení tohoto problému za 50% provize z částky půjčky ...

Během let rozvinutého socialismu byla naše vesnice jedním z lídrů v dodávkách zemědělských produktů státu. V současné době jsou dříve úrodná pole opuštěná, farmy jsou napůl zničené a ukradené, mladá populace odešla do města, protože zde není práce.

Chtěl bych oživit svou vesnici: renovovat a zahájit provozování farem, orat a zasít pole, oživit včelařství. K tomu budu muset začít s několika jednoduššími, ale komerčně životaschopnějšími oblastmi.

Včelařství s dobře zavedeným systémem včasného zásobování surovinami přináší docela hmatatelný příjem.

Chcete-li otevřít včelín, který se během prvního roku provozu sám zaplatí, zdvojnásobí se a přinese zisk ve výši vynaložených peněz, musíte zakoupit 50 včelstev s kopřivka. 1 včelstvo s úlem stojí v průměru 3 500 rublů. V květnu až červnu se včely začínají rojit (1 kolonie je rozdělena na 2). Je nutné zakoupit dalších 50 úlů za cenu 1 500 rublů / kus.

Zařízení a suroviny pro 100 rodin budou stát 50 000 rublů. Celkově moje počáteční náklady na otevření včelína: (3 500 rublů 50 p / s = 175 000 rublů) + (1 500 rublů 50 úlů = 75 000 rublů) + (50 000 rublů zařízení a suroviny) = 300 000 rublů. Hlavní sběr medu začíná v červenci.

Z každé včelstva se získá průměrně 20 kg obchodovatelného medu za cenu 400 rublů / kg. Není problém jej v našem regionu implementovat. Výsledkem je: (100 p / s x 20 kg medu = 2 000 kg) x 400 rublů / kg = 800 000 rublů.

Mnoho lidí se snaží dostat ven z vesnice, přestěhovat se do velkých měst v naději, že vydělají velké peníze. Dobrý život však často zůstává jen ve snech, protože absence vlastního domova, citované vzdělání a pracovní zkušenosti neumožňují pohodlnou existenci v metropoli. Ne každý myslí na to, že i v malé vesnici lze najít způsob důstojného života. Chcete-li to provést, musíte přijít na to, jak si ve vesnici otevřít vlastní firmu a naučit se vydělávat peníze.

Možné možnosti příjmu

Podnikání založené na prodeji a nákupu zboží bude prosperovat i v malém městě. Otevření obchodu je jedním z nejlepších způsobů, jak vydělat peníze ve vesnici bez velkých investic. Samozřejmě nejprve potřebujete malé množství finančních prostředků na pronájem prostor, uvedení do pořádku, zahájení podnikání a nákup první dávky zboží.

Otevření kavárny nebo baru bude levnější, protože nabídka produktů v těchto zařízeních je omezenější. A pokud se s dodavateli dohodnete na odkladu plateb za zboží, pak bude investice minimální. Nezapomeňte na výhradně venkovské možnosti vydělávání peněz - pěstování rostlin a zvířat. Ekologické výrobky jsou z roku na rok oblíbenější, takže je snadné najít prodejní trh.

Taktika akcí

Jak tedy zahájit vlastní podnikání? Nejprve se musíte rozhodnout pro nápad pro vaše podnikání. Pokud to bude obchod nebo organizace velké farmy, pak se bez řady dokumentů neobejdete. Budete muset zaregistrovat podnikání, zaregistrovat se u daňové služby a ve všech fondech, z nichž budou provedeny odpočty.

Nejprve však musíte provést výpočty. V profesionálním prostředí ekonomů a analytiků se tomu říká obchodní plán. Chcete-li organizovat své podnikání, stačí vypočítat odhadované náklady a možný příjem.

Zároveň je třeba si uvědomit, že každé zemědělské podnikání je spojeno s určitým rizikem: nepříznivé povětrnostní podmínky, škůdci a infekce rostlin a mořští živočichové mohou vést ke kolosálním ztrátám. Neměli byste očekávat selhání, ale musíte být připraveni na možné problémy.

Pracujte jako obvykle

Pokud nemáte příležitost najít finanční prostředky na otevření obchodu nebo kavárny nebo je tento výklenek již obsazený, neměli byste se rozčilovat, můžete hledat další podnikatelské nápady pro vesnici. Vesničané se nejčastěji věnují chovu drůbeže a zvířat, která prodávají prodejcům.

A pokud začnete prodávat prasata, krávy nebo dokonce ty samé kachny a kuřata, můžete vydělat mnohem víc. K tomu není ani nutné hledat dopravu a místo pro obchod ve městě, stačí říct, že v takový a takový den plánujete porážku zvířat na prodej a poptávka místního obyvatelstva bude pokud. Mimochodem, bylo by lepší umístit reklamy do místního obchodu.

Nákup a prodej obchodního vybavení

Nákup a prodej obchodního vybavení

Vesnický podnik může být velmi výnosný bez velké počáteční investice. Představujeme přehled nejlepších nápadů pro zahájení podnikání na venkově s výpočtem počáteční investice.

Zelené podnikání je perspektivní oblastí s nízkou konkurencí. Trh se spotřebou zelených produktů neustále roste. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné vyřešit „úskalí“ podnikání, najít prodejní trhy a vypracovat finanční plán.

Navzdory skutečnosti, že kuřata jsou nenároční ptáci, bude třeba do rozvoje drůbeží farmy investovat spoustu peněz. Problém je v tom, že kuřata nelze chovat v městských oblastech, takže si musíte pořídit venkovský dům a vybavit drůbežárnu.

Včelařství je považováno za riskantní podnik s dlouhou dobou návratnosti přibližně 4 roky. Podnikatelé však dávají přednost tomuto podnikání více pro duši, než aby měli stabilní příjem.

V naší zemi vždy existovalo mnoho houbařů, příznivců houbaření. Ale ti, kteří zvládli svou kultivaci, bohužel nestačí. Ale to není tak těžké. A přináší spoustu peněz.

Na ruském trhu s králičím masem poptávka výrazně převyšuje nabídku. Je tu vynikající příležitost uplatnit se v tomto odvětví a dosáhnout návratnosti podnikání v co nejkratším čase. Případ však bude muset věnovat téměř veškerý váš čas.

Zdravé stravování je stále populárnější a nevíte, jak na tom vydělat peníze? Jednoduché: otevřete křepelčí farmu. Křepelčí maso obsahuje obrovské množství vitamínů a bílkovin, a proto je mnohem zdravější než kuřecí maso.

Podnikatel, který se rozhodne vstoupit do kozího podnikání, má nyní šanci prosadit se na trhu ve fázi svého vzniku. Existují však i rizika - produkt není potenciálnímu spotřebiteli znám. Budete muset vynaložit spoustu úsilí a peněz na marketing.

Podnikatelé mají novou příležitost získávat příjmy ze zemědělství - poskytováním odborné poradenské pomoci zemědělcům při vývoji inovací a moderních metod řízení

Rusové konzumují málo ryb kvůli vysokým nákladům. Existuje neuspokojená potřeba - takže pokud podnikatel může nabízet rybí výrobky za rozumnou cenu, jeho podnikání jistě vzkvétá. Blahobyt elitního chovu ryb však stojí v cestě vysokým výrobním nákladům a vysokým vstupním investicím. Je rozumné začít s mini-farmou a přitom mít na paměti diverzifikaci.

Osoba žijící na venkově má ​​vynikající příležitosti k zahájení podnikání.

Některé podnikatelské nápady pro venkov mají samozřejmě sezónní nebo dokonce exotickou povahu, ale přesto blízkost půdy, přírody poskytuje venkovskému podnikateli takové příležitosti, o které jsou manažeři městských podniků připraveni.

Pěstování zelených

Jedním z nejslibnějších podnikatelských nápadů ve venkovských oblastech bez investic je pěstování zeleně na prodej.

S kompetentním a včasným přístupem může do konce letních měsíců měsíční zisk dosáhnout 90 - 120 tisíc rublů z pozemku 10 akrů.

V obecném smyslu je samozřejmě pěstování zahradních plodin sezónní, ale ...

Kromě toho se v tomto období náklady na čerstvé bylinky výrazně zvyšují.

Výhody:

 • nízké náklady na výsadbový materiál,
 • nedostatek speciálních odborných dovedností,
 • vysoká ziskovost,
 • stálá poptávka po produktech.

 • produkt si nezachová svoji prezentaci dlouho.

Rostoucí ekologické produkty

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.