Podnikatelský nápad: papírnictví

Židovský sklad

Relevance

Papírnické zboží je produktem stabilní poptávky. Kapacita ruského spotřebitelského trhu v tomto segmentu je přibližně 2,5 miliardy USD ročně. I přes poměrně vysokou konkurenci mají i začátečníci všechny šance obsadit své místo na ruském trhu a získat zpět své investice. Podnikání je prezentováno v různých formátech, ale více než 30% podnikového segmentu jsou malí hráči (speciální obchody, pobočky supermarketů, kiosky).

Sortiment

Než od začátku otevřete papírnictví, je důležité se rozhodnout pro sortimentní linku. Produkty můžete nakupovat přímo od výrobců, zprostředkovatelů nebo dovozců. Nejběžnějšími domácími značkami jsou Komus, Chancellor, Office-Premier, Oblkulttorg, ProBuro, Ekort a Bureaucrat. Struktura dovozu obsahuje evropské značky, ale více než 60% patří čínské produkci.

Při definování komoditních položek je třeba vzít v úvahu cílové publikum. Kromě notebooků, tužek a per pro školáky a studenty je vhodné předložit vše potřebné pro kanceláře.

Výběr formátu

Projekt lze implementovat v různých formátech:

 • obchod s volně stojící budovou;
 • „ostrov“ v nákupním centru nebo na univerzitě;
 • stacionární stánek nebo pavilon ;
 • obchodní domy se širokou škálou produktů (zaměřené na velkoobchodní i maloobchodní zákazníky).

Vzorový obchodní plán papírnictví zahrnuje:

 • budování koncepce rozvoje;
 • pronájem místa nebo jeho koupě;
 • výběr registračního formuláře a typu zdanění, příprava povolení;
 • nábor;
 • marketingové aktivity.

Finanční plán

Vytvoření hotového obchodního plánu pro papírnictví s výpočty závisí na rozsahu projektu a stavu vybraných prostor. Například pokud otevřete oddělení v nákupním centru, nebudou vyžadovány žádné náklady na opravu. Pokud plánujete obchodovat v suterénu vícepodlažní budovy, budete potřebovat náklady na opravu.

Papírnické zboží je jedním z typů produktů se stabilní poptávkou. Vidíme je všude kolem nás: ve škole, v kancelářských prostorách a dokonce i doma. Pera, tužky, lepicí pásky, papír všech velikostí, gumy, děrovače, sponky a nejrůznější doplňky - to vše jsou výrobky, které se obvykle prodávají v papírnictví. Jak moc je tento typ podnikání výhodnější a co je potřeba pro jeho propagaci, bude o tom pojednáno níže.

Jak vytvořit pasivní příjem za 4 dny

Maraton, kde budete vytvářet pasivní živé příjmy od nuly a naučíte se konkrétní strategie pro investování do bytů, domů, garáží, automobilů a dokonce i výnosných webů

Co je dobré na podnikání s prodejem tiskovin

Mezi výhody takového tradičního podnikání patří:

 • kancelářské potřeby jsou žádané mezi běžnou populací, nejen studenty, jak by si mohli myslet neinformovaní lidé;
 • jsou z hlediska implementace docela ziskové, mít dobrou známku;
 • navzdory určité sezónnosti existuje poptávka po těchto produktech po celý kalendářní rok;
 • nevyžadují zvláštní podmínky skladování a není třeba bát se pravidelných kontrol sanitární a epidemiologické stanice;
 • při přímém prodeji kancelářských potřeb můžete prodávat galanterii a poskytovat související služby spojené s používáním kancelářského vybavení, atd.

Kam umístit svůj obchod - užitečná doporučení

Navzdory uvedeným výhodám jsou se zahájením tohoto typu podnikání od nuly spojeny určité potíže. Nejdůležitějším problémem je, že nejslibnější místa pro obchod jsou již převážně obsazena. Současně můžete najít místnost, ve které byl obchodní bod jiného profilu, který si vede špatně. Je vhodné najít místo, které se bude nacházet v oblasti intenzivní osobní dopravy, a ještě lépe - v blízkosti středních a vysokých škol.

Naproti tomu nejrušnější ulice a sousedství budou vyžadovat vyšší nájemné. Aby se zákazníci rychle dozvěděli o otevření vašeho obchodu, měly by jeho dveře směřovat na červenou čáru nebo na rušný chodník. Úroveň konkurence však musí být hodnocena střízlivě. Pokud v okolí již existuje podobný bod s „přibitou“ klientelou, pak málokdy dává smysl otevírat další papírnictví. Pokud však nemůžete skládat za ceny nebo nabízet další služby na vyžádání.

Obchodní čtvrti s dostatkem kancelářských prostor jsou další výhodnou možností pro papírnictví. Pokud je však považujete za své stálé zákazníky, měl by být odpovídajícím způsobem vybrán sortiment. To bude vyžadovat specializaci, která se poněkud liší od specializace, kterou se studenti řídí. Ale na policích by měl být také běžný kancelářský papír a sponky.

Jak papírnictví vydělává peníze

Investice: od 600 000 rublů

Návratnost: od 1 roku

Kancelářské potřeby nejsou základními položkami, ale je po nich stabilní poptávka bez ohledu na ekonomickou situaci v zemi. V kancelářích a vládních agenturách se kancelář nakupuje centrálně bankovním převodem. Školáci a studenti však upřednostňují maloobchodní prodejny, kde lze kdykoli zakoupit drobnosti potřebné ke studiu. Efektivní obchodní model kombinuje různé formy obchodování, avšak v tomto případě není vždy ziskovost obchodu přiměřená vynaloženému úsilí.

Obchodní koncept

Kancelářské potřeby zahrnují veškeré spotřební materiály používané při psaní, výuce a papírování. Hlavními odběrateli této kategorie zboží jsou rodiče předškoláků a žáků základních škol, školáci středního a seniorského věku, studenti, vedoucí obchodních společností a tajemníci vládních agentur. Charakteristickým rysem produktu je nízká obchodní marže - v průměru asi 40% kupní ceny. To vyžaduje velký obrat, aby se zajistila ziskovost odbytiště, stejně jako nemožnost rozbít i marketingové kampaně a prodeje.

Obchodní úspěch obchodu závisí především na jeho umístění. Objem prodeje pozitivně ovlivňuje blízkost mateřských škol, vzdělávacích institucí, prodejen školních uniforem, kulturních center, uměleckých škol.

Prodej papírenského zboží lze realizovat v různých formátech:

 • roh, ostrov, obchod v obchodě;
 • oddělení, sekce v knižním supermarketu;
 • samostatně stojící obchod; <
 • internetový obchod.

Typ obchodu závisí na sortimentní matici obchodu, průměrném účtu a provozních nákladech na údržbu prodejny. Ubytování v nákupním centru vám umožňuje rozšířit nabídku vysoce výnosného zboží: klíčenky, suvenýry, doplňky pro mobilní telefony. V samostatném obchodě by měl být kladen důraz na maximální pokrytí celého sortimentu požadovaného hlavní kategorií zákazníků. Nomenklatura zaměřená na školáky a jejich rodiče je doplněna batohy, brašnami, metodickou literaturou; na studenty - Whatman papír různých velikostí, kreslicí nástroje, paměťové karty; předškoláci budou potřebovat široký výběr předmětů pro kreslení a kreativitu.

Každý z vybraných formátů by měl být nejlépe duplikován internetovým obchodem s možností vlastního vyzvednutí a doručení kurýrem. To rozšíří publikum zákazníků na úkor lidí, kteří dávají přednost virtuálnímu nakupování; ženy na mateřské dovolené s více než jedním dítětem; organizace objednající dodání papíru do kanceláře.

Minimální počáteční kapitál

Asi 30% podnikového segmentu na trhu zaujímají malé společnosti a ne více než 45 z nich má obrat přes dva miliony dolarů ročně. I když tedy na trhu existuje poměrně vysoká konkurence a existence velkých hráčů, mají nově příchozí všechny šance zaujmout na trhu své místo (i když zpočátku malé, ale s vyhlídkou na další rozvoj a expanzi).

Sortiment většiny papírnictví zahrnuje výrobky zahraniční i domácí produkce. Kvalita dováženého zboží je často vyšší než u ruského, ale situace se postupně mění. Výrobci (především papíru a papírových výrobků) přecházejí na moderní zařízení, vyvíjejí nové designy, používají vysoce kvalitní suroviny.

Ve struktuře dovážených kancelářských potřeb roste podíl produktů ze zemí jihovýchodní Asie, jejichž design často není horší než evropské kancelářské potřeby a ceny jsou často nižší. Mezi další výhody patří široká škála produktů a časté změny modelové řady.

Z tohoto důvodu může u některých skupin produktů podíl asijských produktů dosáhnout 50%. Z pohledu ruských spotřebitelů by však produkt asijského původu měl být „levný“, i když není kvalitativně nižší než evropské nebo domácí výrobky. Z tohoto důvodu mnoho velkých a středních velkoobchodních společností, které prodávají kancelářské potřeby, často objednává výrobky v asijských zemích pod vlastními značkami.

Ziskovost otevření papírnictví

Roční kapacita ruského trhu s kancelářským zbožím je až 2,5 miliardy USD. Tento segment je spolu s kanceláří pro školáky považován za nejslibnější. Růst papírenského průmyslu, který dosahuje až 45% ročně, je způsoben zejména zvýšením nabídky kancelářských potřeb.

Na papírnickém trhu jsou zastoupeny následující zúčastněné společnosti: výrobci, distributoři nebo dovozci určitých značek, velkoobchodníci nebo společnosti prodávající značkové výrobky, společnosti specializující se na poskytování služeb korporátním zákazníkům, maloobchodům a velkým obchodním řetězcům. Lídry na trhu, pokud jde o pracovní kapitál, jsou Komus, Regent, Ekort, Office-Premier, ProBuro, Pharm, Byrokrat, kancléř.

Jaké podnikání se vyplatí zahájit v krizi?

Minimální investice. Rychlá návratnost. Vysoká poptávka. Nevyžaduje prostory a personál. 2 dny do spuštění. Výběr portálu otevřeného podnikání. u.

Vaše papírnictví tedy může být zacíleno na široké cílové publikum (rodiče předškoláků a školáků, samotní školáci, studenti a další zákazníci) nebo mít užší specializaci (zboží pro kreativitu, do školy, do kanceláře) atd.). Jak bylo uvedeno výše, kancelářské potřeby tvoří více než 60% celkového prodeje kancelářských potřeb.

Ukázalo se, že zisky v tomto segmentu jsou mnohem vyšší než ve škole, což přitahuje pozornost začínajících podnikatelů. Je však třeba mít na paměti, že při práci s kancelářskými produkty je vhodnější formát internetového obchodu s doručovací službou do kanceláře. Zvažujeme možnost otevření běžného papírnictví, kde budou převládat výrobky pro školáky, předškolní děti, studenty a nejširší publikum. Převážná část nákupů připadá na první dvě skupiny kupujících.

Chcete-li otevřít papírnictví od nuly, musíte vzít v úvahu výši dostupného počátečního kapitálu. Rozsah podnikání se významně liší, od malé maloobchodní prodejny po specializovaný samoobslužný obchod.

Analýza trhu a cílové publikum

Konkurenti a konkurenční výhody

Přibližná otevírací a provozní doba

Obchodní relevance

Faktory označující význam obchodního projektu pro papírnictví:

 • Trvale vysoká poptávka po kancelářských potřebách. Není ovlivněna ekonomickými a finančními krizemi.
 • Široká škála potenciálních klientů. Lidé různých věkových a sociálních kategorií potřebují kancelářské potřeby. Bez kanceláře se neobejdou ani vzdělávací instituce, ani úřady, ani jiné instituce. Slibný trh je také důsledkem zvýšení porodnosti zaznamenaného v posledním desetiletí. Vedlo to ke zvýšení potřeby školních pomůcek.
 • Výrobky prodávané velmi pomalu zastarávají morálně i fyzicky. Například pro jeho skladování nejsou potřeba chladicí jednotky a další speciální zařízení.
 • Abyste mohli zahájit podnikání, nemusíte mít speciální dovednosti a schopnosti. Tento typ činnosti je vhodný i pro nezkušeného podnikatele.

Analýza trhu a cílové publikum

Ruský papírnický trh má výraznou sezónnost. V období od května do července, kdy jsou děti na dovolené a dospělí na dovolené, klesá poptávka po papírnictví. V srpnu až listopadu dosáhne svého maxima.

Asi polovinu kapacity ruského papírenského trhu zabírá osm velkých distributorů. Vedoucí pozice v prodeji si zajistil segment papíru a papírenského zboží a psacích potřeb. Kapacita domácího spotřebitelského trhu v tomto segmentu je přibližně 2,5 miliardy USD ročně.

Hlavní kategorie zákazníků obchodů s kancelářskými potřebami:

 • předškoláci (děti do 7 let), za které nakupují jejich rodiče a další příbuzní;
 • studenti základních a středních škol (děti od 7 do 12 let let), kteří přicházejí nakupovat se svými rodiči;
 • studenti středních škol (teenageři od 13 do 18 let), kteří nakupují samostatně;
 • studenti (od 18 do 30 let) starší);
 • učitelé a pedagogové (ve věku 23 až 55 let);
 • další kategorie: administrativní pracovníci, zaměstnanci státní správy atd. (ve věku od 22 do 60 let).

Podnikatel má právo zvolit si specializaci obchodu a zaměřit svou práci na konkrétní kategorii zákazníků.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.