Stavíme malé i velké firmy na výrobu litiny

Odlévání jako jedna z nejstarších technologií pro zpracování materiálů neztrácí na důležitosti. Navrhují se nové procesy a zařízení, zdokonalují se metody zlepšování jejich ekologičnosti a přesnosti.

Esence a základy

Ve slévárnách se produkty získávají roztavením výchozího materiálu, jeho nalitím do formy a následným ztuhnutím. Slévárny vyrábějí širokou škálu produktů: od motorových komponent až po různé nádoby pro potravinářský průmysl. Všechny výrobky se získávají odléváním z litiny, až do poloviny hliníkových dílů, až do 20% ocelových výrobků atd.

Srdcem všech slévárenských technologií je koncept tekutosti, kdy se materiál zahřátý na teplotu vyšší, než je jeho teplota tání, změní na vysoce viskózní kapalinu. V tomto případě je třeba sledovat účinek kontinuity jeho toku v požadovaném směru. To umožňuje formovat v procesu tuhnutí taveniny požadované obrobky.

Všechny odlévané kovy mají složitou strukturu, proto je tekutost ovlivněna:

 • Viskozita.
 • povrchové napětí.
 • Povaha filmu povrchového oxidu.
 • Přítomnost, obsah a složení inkluzí.
 • Metoda tuhnutí.
 • Chemické složení základního materiálu.
 • Fyzikální a mechanické vlastnosti, především měrná hmotnost a teplota tání.

Tekutost je stanovena podle výsledků chemických analýz a technologických vzorků ve vztahu ke konkrétnímu licímu materiálu.

Pokud byl dříve tok tekutého kovu špatně řízen, což vedlo k různým vadám odlévání - nerovnoměrné struktuře konečného produktu a pórovitosti, nyní se situace změnila. Aby bylo možné vyrábět odlitky s optimální kvalitou a minimalizovat výrobní náklady, byly zvládnuty procesy počítačového modelování, v důsledku čehož lze předvídat průtok a přítomnost různých účinků chlazení. Jsou důvodem pórovitosti litého produktu.

3D modelování vám umožňuje upravit:

 • Viskozita taveniny;
 • intenzita chlazení;
 • stupeň pórovitosti.

Výroba hliníkových výrobků: výhody a nevýhody výrobků + 4 fáze zahájení komplexního podnikání ve výrobě hliníkových výrobků pro domácnost + 3 kroky pro organizaci domácích prací na dekorativních hliníkových výrobcích.

Dnes je obtížné najít podnik, který přinese trvale vysoký příjem bez ohledu na situaci v zemi, ale pokud analyzujete trh z tohoto hlediska, nejlepším řešením by bylo obrátit se na nápady od směr stavby.

V dnešním článku vám řekneme o výrobě hliníkových výrobků pro průmyslové a dekorativní účely + poskytneme stručné pokyny pro zahájení podnikání od nuly.

Relevance odvětví hliníku

Hliník je stříbřitě bílý kov, který je nejběžnější ve své skupině na planetě. Jeho celkové hodnocení na vrcholu šampionátu je 3. místo a 8% ze složení zemské kůry.

Výhody hliníkových výrobků Nevýhody materiálu Vysoká bezpečnost s odolností proti korozním procesům. Seznam hliníkových slitin je vyšší než kov, což omezuje stavební nákupy. Nízká hmotnost, která neovlivňuje seismickou odolnost slitin hliníku. zvýšené rozpětí požární odolnosti a přípustné vysoké teploty pro konstrukce ze slitin na bázi hliníku. Vysoký koeficient roztažení bude vyžadovat pečlivější návrh dilatačních spár během stavebních prací a nízký modul pružnosti zvyšuje riziko průhybu. schopnost odolat rázovému zatížení. Tím se zabrání riziku jiskření. Vklady s bauxitem, ze kterých se kov vyrábí, jsou považovány za jeden ze silně vyčerpaných zdrojů surovin. Vzhledem k distribuci prvku v zemské kůře je závěr zcela logický. Elektrochemická koroze bude vyžadovat izolaci kontaktních bodů prvku s jinými kovy. Životnost slitin na bázi hliníku je více než 80 let.

Vzhledem k nepřítomnosti těžkých kovů a odolnosti proti ultrafialovému záření je prvek považován za ekologický. A jeho vlastnost zachování původních charakteristik během zpracování umožňuje použít schéma kruhové recyklace.

Aplikace hliníku:

Před improvizovaným začátkem jsem sledoval spoustu videí a četl spoustu literatury o tomto tématu. Což doporučuji všem, kteří chtějí dělat odlévání kovů. Než začnete cvičit, musíte pochopit teorii.

Lil od začátku nejrůznější drobnosti, pak další. Nakonec jsem se rozhodl vrhnout na plot ceduli - „POZOR ZLÝ PES“, která mě nějak zaujala na internetu.

Trasování papíru z obrazovky, spousta pečlivé práce a ne moc dobrý výsledek. Jediní lidé, kterým se můj produkt líbil, byli místní soudruzi bez určitého místa bydliště a zaměstnání, kteří ho jednoduše odtrhli do šrotu.

Dlouho jsem přemýšlel, jak vytvořit dobrou a kvalitní matici, a pamatoval jsem si na 3D tiskárnu. Neřeknu, že zvládnutí tohoto mechanismu a studium návrhového programu pro mě bylo velmi snadné, ale nyní, se vší upřímností, mohu říci, že je to docela v silách obyčejného člověka. Byla by tu touha.

A pak existuje neomezený let představivosti.

Můžete seslat spoustu užitečných věcí, které lidé rádi kupují.

Podepisuje „POZOR NA I PESA“ nebo „VIDEO DOZOR“

Podepisuje „KAVÁRNY, BARY, KANCELÁŘE“ atd.

Toto není úplný seznam toho, co lze udělat. Můžete dokonce odlévat formy pro odlévání olověných výrobků (platiny, závaží automobilů, svorky baterií atd.)

Dokonce jsem narazil na video, kde si soudruh z Keni docela profesionálně sype nádobí na koleno.

Rozhodně jsem neplánoval nalít nádobí, ale otázka výroby všech druhů talířů a forem na odlévání olověných produktů mě velmi zajímala.

Nikdy jsem své produkty nepropagoval, lidé sami ocenili a začali žádat, aby pro ně udělali totéž.

Co je to odlévání kovů a jak na něm můžete vydělat peníze

Odlévání je jedním ze způsobů zpracování různých kovů. Lze jej použít k vytváření položek různých velikostí a konfigurací. Jedná se o nejjednodušší a nejdostupnější metodu, která se provádí pomocí speciálního vybavení. Nyní mnoho výrobců nabízí výstavbu mini závodu na klíč.

To znamená, že bude vyvinut individuální projekt výrobního komplexu, uspořádání dílen, umístění zařízení, shrnutí veškeré potřebné komunikace.

Proč je výhodné věnovat pozornost hotovým komplexům na klíč? Protože:

Je-li rozhodnuto ve prospěch takového komplexu, bude dalším krokem při organizaci firmy hledání zákazníků. Výrobky z litého kovu jsou velmi žádané téměř ve všech průmyslových odvětvích:

Mini-závod je automatizovaný komplex: pro přechod na nový typ vyráběných výrobků nebo kovových polotovarů stačí provést změny v softwarovém balíčku a vyrobit nové formy. A cena nestandardních dílů pro individuální objednávku je několikanásobně vyšší než u běžné výroby.

Další výhodou mini-továren na klíč je, že jsou navrženy tak, aby dokázaly zpracovávat všechny druhy kovů, zatímco linky velkého rozsahu mají samostatné dílny.

Jaké druhy kovů lze použít pro práci

Odlévací zařízení lze použít k výrobě dílů a polotovarů z následujících druhů kovů:

Ocel je nejběžnějším kovem používaným v různých součástech. Výrobní zařízení může zpracovávat kov následujících tříd:

 • nízkolegovaná;
 • vysoce legovaná;
 • uhlíková;
 • legovaná ocel.

Chemické složení litiny se blíží složení oceli, ale liší se od ní zvýšeným obsahem uhlíku o více než 2%. Obsahuje také křemík, mangan, fosfor a síru.

V další fázi procesu, kdy se zvýší teplota tání a odstraní se z ní nečistoty, se získá ocel. K tomu se používá asi 85% celkové litiny.

Vzhledem k těmto okolnostem je to mnohem levnější než ocel.

Díky vysokému obsahu uhlíku je litina křehká a náchylná k nárazům. Ale zároveň má skvělou stabilitu komprese.

Vzhledem ke své struktuře nejsou výrobky vyrobené z tohoto materiálu náchylné k poškození jejich povrchu a takové poškození nevede k deformaci nebo zničení celého výrobku jako celku.

Tyto vlastnosti usnadňují řezání litiny než oceli, zejména při obrábění na soustruhu.

Proto se často používá k výrobě dílů různých zařízení, která nejsou vystavena rázovým a tahovým účinkům.

Historie průmyslové výroby surového železa v Rusku sahá téměř 300 let. Ve 20. století se SSSR umístil na prvním místě na světě v tavení železa a oceli. Během této doby dosáhla hrubá produkce železných kovů v Rusku spolu s Ukrajinou 153 milionů tun.

Po rozpadu SSSR tavení pokleslo o více než polovinu. V roce 2021 bylo v Rusku taveno 68,5 milionu tun. Nyní je Rusko po Číně, Japonsku a Spojených státech čtvrté v žebříčku výrobců černé oceli.

Zvláštností současného stavu v ruském slévárenském průmyslu je, že většinou pracuje na export a vyrábí surové železo převážně ve formě ingotů zasílaných do zahraničí k dalšímu zpracování.

Výsledkem je situace, kdy v Rusku, navzdory velkému objemu hrubé výroby litiny, existuje neustálý nedostatek hotových výrobků ze slévárenského železa.

Díky tomu byla v Rusku vytvořena mezera pro malé podniky zabývající se odléváním tvarovaného železa.

Je třeba říci, že tato výroba je jednou z nejsložitějších a klade vysoké nároky na technickou gramotnost a technologickou disciplínu jak manažerů, tak běžných pracovníků.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.