Podnikatelský nápad: Výroba sýrů

V Rusku se poměrně úspěšně vyrábějí různé druhy sýrů. Tímto obchodem můžete získat trvale vysoké zisky. Jak zajistit, aby výroba sýra byla nejen nehospodárná, ale také zisková? Nejprve musíte vypracovat příslušný obchodní plán. Zadruhé, správně zaregistrujte své aktivity (shromážděte veškerou dokumentaci). Tato oblast je nejsnadněji určena těm, kteří mají zkušenosti v potravinářském průmyslu.

Investice, doba návratnosti, zisk

Všechny sýry jsou rozděleny do několika odrůd: tvrdé, polotvrdé, měkké, nakládané. Každá z odrůd implikuje při výrobě určitou technologii, což znamená použití speciálního vybavení. První věcí, když se chystáte podnikat se „sýrem“, je tedy rozhodnout se, jaký typ konkrétního typu budete vyrábět. Tvrdé sýry jsou nejoblíbenější, protože mají poměrně dlouhou trvanlivost. Poptávka po takovém sýru je vysoká a bude se časem zvyšovat.

Výroba sýra není snadná. V počáteční fázi jsou nutné značné investice. Nejprve tedy musíte připravit místnost. Jeho rozměry jsou velmi velké, protože je nutné distribuovat jak dílnu, kde se bude sýr vyrábět, tak místo, kde budou kvašeny suroviny, a místo, kde se bude konat velvyslanec. Kromě toho je nutné, aby chladničky byly umístěny v místnosti, kde budou skladovány hotové výrobky.

Workshop musí mít plochu nejméně 350 čtverců. Zařízení pro výrobu sýrů, které je v dílně nutné:

 • speciální kotle, kde bude produkt připraven,
 • vyrovnávací nádrž, kde se hromadí hustota,
 • lis.

Sourdough také vyžaduje vlastní vybavení:

 • startovací kultura,
 • speciální jednotka, která bude dávkovat startovací kulturu automaticky,
 • zařízení, které bude podávat mléko,
 • ohřev,
 • parní sterilizátor.

V místnosti, kde se bude velvyslanec konat, jsou vyžadovány následující prvky:

 • Čerpadla, která řídí přísun solného roztoku,
 • bazény, kde se solí sýr,
 • nádoby na hotové výrobky.

Sýr je jedním z nejoblíbenějších produktů mezi ruskými spotřebiteli. Jeho výrobu lze považovat za skutečné umění, protože proces je poměrně komplikovaný. Kromě tradičních receptů stojí za to experimentovat i ve výrobním procesu. Nejlepší možností je vytvořit si vlastní recepty a osobní značku, osobní značku. A s implementací nebudou žádné problémy, protože každý den opouští regály supermarketů tuny sýra.

Ziskovost domácího sýra

Tvrdý sýr je populárnější než stejný suluguni, a proto podle praxe nebude těžké najít spotřebitele, který má zájem. Klíčový podíl by však stále měl být kladen na prodej velkých sérií vyráběných výrobků - a příjem je vyšší a sklad nebude zanesen zbožím.

Věnujte pozornost! Pokud jde o konkrétní údaje o ziskovosti mini-obchodu, vše zde přímo závisí na jeho kapacitním ukazateli a cenové politice v regionu.

Výpočet ročního příjmu:

 • Produkce za měsíc x cena 1 kg produktu = 500 x 250 x 12 měsíců = 1 500 000 milionů rublů.
 • Hrubý roční příjem (zisk - náklady) = 940 000 rublů.
 • Celkové náklady s přihlédnutím k počáteční investici do vybavení - 720 000 rublů.
 • Příjem před zdaněním (hrubý příjem - všeobecné výdaje) = 220 000 rublů. Příjem po zdanění (15%) - 187 000 rublů. Bude to součet čistého příjmu.
 • Koeficient ziskovosti (čistý příjem / výnos) je 20%.

Výroba sýrů jako domácího obchodu se nejlépe provádí v soukromé domácnosti. V bytě je to složitý podnik.

Jak uspořádat sýrárnu doma

Výroba sýra doma jako podniku se formuje z několika fází. Nedodržení pravidel jednoho může vést k obtížím při provádění dalšího. Tyto fáze je třeba brát s plnou odpovědností.

Krok 1 - výběr organizační a právní formy

Prvním krokem je legalizace podnikatelského nápadu výroby sýrů. V takovém případě je nejvhodnější variantou otevření jednotlivého podnikatele - majitel zaplatí státní poplatek pouze 800 rublů.

Můžete také přemýšlet o otevření LLC, vyjde o něco levněji, ale registrace bude trvat dvakrát déle. Doporučuje se otevřít LLC, pokud má majitel v úmyslu vážně rozšířit své vlastní podnikání, což znamená přilákat třetí strany - investory, aby zahájili výrobu ve velkém.

Výroba sýrů jako podniku si dnes získala velkou oblibu mezi podnikateli v naší zemi. Mini dílna na výrobu tohoto produktu nevyžaduje investici desítek milionů rublů. Samotný sýr je obsažen ve stravě téměř všech rodin, což potvrzuje značnou poptávku po něm.

Proto je zahájení vlastního podnikání pro výrobu tohoto mléčného výrobku velmi slibným a výnosným podnikáním.

Kdo může podnikat v oblasti výroby sýrů?

Pro zemědělce je nejziskovější otevřít si vlastní mini workshop. V tomto případě lze výrobu sýrů provádět z našich vlastních surovin. Díky tomu bude konečný produkt levnější, a tudíž i poptávka.

Přípravná fáze

Jak začít podnikat se sýrem? Nejprve budete muset přemýšlet o obchodní strategii. Bude to potřeba nejen pro začátečníky, ale také pro zkušené podnikatele. Obchodní plán vám pomůže analyzovat všechny počáteční náklady, správně vyhodnotit nabídku a poptávku na trhu a naplánovat budoucí ziskovost a ziskovost akce. Předem vyvinutá strategie vám navíc umožní vybrat požadovaný sortiment, určit jeho ceny a najít kupce.

Trh prodeje

Před uspořádáním mini workshopu o výrobě sýrů jako podniku je třeba hledat kupce. Chcete-li to provést, musíte předem načrtnout způsoby prodeje budoucích hotových výrobků. Mohou být různé. Implementace sýrů je tedy možná pomocí:

- prodej ve vašem vlastním obchodě; - prodej na potravinářském trhu ve vaší oblasti; - uzavření smluv s velkoobchody; - dodávka produktu do maloobchodní sítě; - dodávka sýra do kaváren a restaurací v vaše město a region.

Je vhodné vybrat ze seznamu více než jednu možnost. To umožní rychle implementovat produkt a získat poměrně velký zisk.

Sýr je oblíbený produkt. Poptávka po něm neustále roste a na jeho výrobu není tolik farem. Podle recenzí je sýrárna jako podnik docela výnosný podnik. Musíte se jen seznámit se všemi nuancemi a neustále sledovat proces. V článku se budeme zabývat jeho funkcemi.

Jak otevřít sýrárnu? Je nutné zahájit podnikání s jasnou definicí rozvojové strategie. Za tímto účelem je vypracován obchodní plán s podrobným popisem všech nuancí. Tím se v budoucnu předejde zbytečným nákladům.

Výhody a nevýhody

Před zahájením podnikání byste se měli seznámit s jeho klady a zápory. V našem případě jsou tyto výhody:

 • Poptávka po produktu mezi obyvatelstvem.
 • Dostupné náklady na suroviny pro výrobu.
 • Zákaz dovozu dováženého zboží, který umožňuje propagaci místních sýrů.

Ale tato firma má také rizika, na která se může připravit. Mezi nevýhody patří:

 • Krátká trvanlivost některých typů produktů.
 • Vysoká konkurence.
 • Nevyhovující kvalita surovin vede k výrobě nestandardních produktů.
 • Nedostatek distribučních kanálů.

Soudě podle recenzí bude podnikání přínosné, pokud k tomuto problému přistoupíte správně. Majitel bude muset sledovat celý proces činnosti, aby mohl vyrábět vysoce kvalitní produkty, o které bude poptávka.

Pro větší pohodlí je obchodní plán rozdělen do bodů, po jejichž prostudování budete mít jasnou představu o tom, co je potřeba k otevření takového podniku.

Registrace

Nejprve je třeba zaregistrovat sýrárnu jako firmu. Recenze ukazují, že to není těžké dosáhnout. Pokud je společnost malá, můžete se zaregistrovat jako individuální podnikatel. Ale mnoho lidí volí organizační formu LLC, protože jsou ochotnější spolupracovat s právnickými osobami, existuje v nich větší důvěra. Pokud potřebujete zaplatit 6% z výnosu nebo 15% z čistého příjmu, je zvolen zjednodušený daňový systém.

V obou případech je vyžadována licence. Po registraci jednotlivého podnikatele je poskytnuto osvědčení. Tento postup provádí pobočka Federální daňové služby Ruska v místě bydliště. Chcete-li se zaregistrovat, musíte odeslat:

 • pasy Ruské federace;
 • žádosti;
 • žádosti o zjednodušený daňový systém;
 • potvrzení za platbu státní povinnosti;
 • certifikáty TIN.

Statistiky ukazují, že spotřeba sýrových výrobků v Rusku v poslední době neustále roste, takže budování podnikání na sýrech za současných podmínek může být velmi výhodné a slibné. Podle mnoha odborníků je nyní situace na trhu pro mladé producenty potravin příznivá - roste poptávka, zahraniční výrobky jsou stále méně dostupné a roste zájem o domácí protějšky. Navíc je obzvláště důležité, že ruský sýrový průmysl má velké vyhlídky - ve srovnání s obyvateli evropských zemí Rusové konzumují 3-4krát méně sýrů, ale toto zpoždění se postupně snižuje.

Potenciál tohoto výklenku je proto působivý a podmínky pro jeho vstup jsou zcela demokratické. Počáteční náklady na otevření sýrárny se správným plánováním a výběrem rozsahu podnikání mohou být zanedbatelné a v případě úspěchu lze zvýšit objem výroby. Stejně jako v jakémkoli jiném oboru je ale především zapotřebí kompetentní plánování s jasným zdůvodněním každého zvoleného rozhodnutí a rozdělením celého procesu do samostatných fází. Ten umožní zefektivnit kontrolu a pomůže včas reagovat na odchylky od přijatého plánu.

Přehled trhu se sýry v Rusku

Aktivní růst tohoto odvětví v domácím potravinářském průmyslu začal v roce 2021, kdy byly uvaleny sankce na dovoz dovážených potravin do Ruska, což se dotklo i mnoha zahraničních výrobců sýrů. A pokud před přijetím prohibičních opatření bylo každoročně dováženo z jiných zemí přibližně 190–200 tisíc tun sýra, nyní zde existuje vážná mezera, kterou bylo nutno překonat, aby se zabránilo deficitu. V důsledku toho začalo na trhu s mlékem a mléčnými výrobky aktivní přeorientování výroby, aby vyhovělo změněné povaze a objemu poptávky spotřebitelů. V řadě studií analyzujících dynamiku sýrového průmyslu bylo poznamenáno, že od roku 2021 roste rekordním tempem v celém domácím potravinářském průmyslu.

Podle výsledků roku 2021 byl zaznamenán maximální nárůst objemu výroby sýrů za posledních několik let. Ve srovnání s rokem 2021 se produktivita mlékáren v loňském roce zvýšila o 20%. Tento významný nárůst byl reakcí na rostoucí poptávku, která se objevila v roce 2021. Poté se to týkalo zvýšení dovozu ze zemí, které nepodléhaly ruským sankcím. Výsledkem bylo, že dovozci v roce 2021 obdrželi o 250 milionů USD více než v roce 2021. Růst dovozu pokračoval i v loňském roce - ukázalo se však, že tempo růstu produkce ruských sýrů bylo vyšší.

Kromě toho se výroba zlepšila nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. V roce 2021 tedy segment drahých polotvrdých a tvrdých sýrů vykázal výrazný nárůst. A tento růst rezonoval u spotřebitelů - Rusové začali častěji nakupovat stále kvalitnější výrobky.

Rok 2021 pro toto odvětví také začal velmi dynamicky. Za první 2 měsíce vyrobily domácí sýrárny 15. % vyšší produkce než ve stejném období roku 2021. A pak začala koronavirová krize, která zasáhla celou ekonomiku a průmysl obecně, takže tempo růstu v segmentu sýrů se určitě zpomalí. A to bude spojeno nejen s omezeními výroby, ale také s poklesem reálných příjmů populace, což způsobí pokles poptávky jak v segmentech b2c, tak i b2b. Odborníci také předpovídají zpomalení nárůstu objemu výroby kvůli skutečnosti, že mnoho výrobců mléčných výrobků již dokončilo přeměnu, a také kvůli již dostatečně vysoké počáteční základně.

Existují však významné pozitivní faktory, díky nimž je výroba sýrů jako podniku velmi atraktivní. Zde jsou hlavní:

Aktivní vývoj dodávek surovin. Pokud dříve v Rusku byl nedostatek mléka vhodného pro výrobu sýrů, nyní objem produkce těchto surovin rychle roste.

Udržování významného podílu dovozu na domácím trhu. Analytici odhadují, že asi 30% všech sýrů se do země stále dováží ze zahraničí. A to podporuje potenciál substituce importem.

Relativně nízká konkurence. Na ruském trhu polotvrdých a tvrdých odrůd sýrů neexistují absolutní vůdci. Top 10 největších výrobců pokrývá pouze 30% z celého odvětví.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.