Podnikatelský nápad: Likvidace odpadu

Investice: od 110 000 rublů

Návratnost: od 4 měsíců

Jakákoli organizace při výrobě jakéhokoli produktu má určité procento vad, které nemůže jít do regálů. Nejčastěji k této situaci dochází v pekárnách, kde je podíl zmetků poměrně vysoký. Velkou roli hraje také datum expirace, protože chléb nebo plněné buchty vypršely po 4–7 dnech. Proto musí výrobci hledat způsoby prodeje, aby vyrovnali náklady na svou výrobu. Z toho můžete vytvořit obchodní diagram pro další prodej vadných nebo prošlých pekárenských výrobků.

Obchodní koncept

Chcete-li v takovém podnikání začít, musíte pochopit celé schéma. Podnikatel jedná jako prostředník mezi výrobcem slaných potravin a potenciálními zákazníky. Existuje názor, že jen málo lidí potřebuje zpoždění nebo vadný produkt. Toto je falešný úsudek, protože pro hospodářská zvířata (prase, kráva, koza) je takový produkt jedním z nejlepších. Proč? Protože je to levné a vhodné pro jejich stravu, pokud jde o rozumná zpoždění (až týden).

Klienti budou lidé, kteří chovají hospodářská zvířata, tedy vesničané. Prodej je velmi jednoduchý: na hlavní ulici ve vesnici je vyvěšen plakát, který uvádí, že pečivo se prodává s mírným zpožděním. Obyvatelé nakupují vše velmi rychle - to je praxe po mnoho let.

Je-li prodej výrobního odpadu jednoduchý, pak je nákup od firem o něco obtížnější. Po takovém manželství a prošlém zboží je velká poptávka, možná budete muset stát v řadě a čekat na svou dávku. Tyto otázky je třeba vyjasnit u správce pekárny.

Pokud si přejete, můžete ve svém regionu vytvořit rozsáhlý program dalšího prodeje produkčního odpadu, který zajistí stabilní příjem.

Co je vyžadováno pro implementaci?

Stojí za to se zaměřit na hledání organizací, které vyrábějí pekárenské výrobky. Mnoho z nich se této myšlenky postupně vzdává a své manželství nechává jít na výrobu nových potravinářských výrobků. Vadný chléb lze například snadno zpracovat na strouhanku. Jiní vybírají zboží na skládku po uplynutí doby použitelnosti. Zvažte následující úkoly:

Úkol Podstata úkolu1Nalezení místa, kde si můžete koupit výrobní odpad2Registrace vlastního podnikání3Nákup potřebného vybavení4Nalezení způsobů prodeje produktů

Existuje několik fází, takže můžete začít rychle, za 2–3 týdny. To je dobrý nápad pro tento podnikatelský nápad: myslel jsem si, že to udělal, dostal okamžitý příjem. Pojďme tedy začít!

Pokyny pro spuštění krok za krokem

Lidský život není úplný bez produkce odpadu, který zahrnuje potravinářský, elektronický a domácí odpad. Jedna osoba může mít asi 200-300 kg pevného odpadu ročně. V běžném odpadkovém koši je obsah polymerního odpadu 50%, potravinového odpadu 25%, vše ostatní je papír, kov, guma, sklo a mnoho dalšího.

Bohužel v Rusku odpadky téměř nikdy nejsou recyklovány, ale zůstávají na skládkách a znečišťují životní prostředí. Lidé jej obecně netřídí ani nelikvidují nebezpečný odpad a spalovny sami přispívají ke znečištění životního prostředí vytvářením skleníkového efektu. Zároveň s každým rokem klesá množství odpadu.

60% veškerého vzniklého odpadu je recyklovatelné, tato surovina zahrnuje papír, kov, polymery, sklo atd. V současné době se v Rusku recykluje pouze 1% pevného odpadu.

Mezitím lze většinu odpadu recyklovat pro druhotné použití a profitovat z prodeje recyklovaných produktů. Je také výhodné uspořádat takové podnikání z toho důvodu, že se nyní otevírá stále více podniků na zpracování recyklovatelných materiálů a zařízení je stále dostupnější. Při zpracování organického odpadu tedy může vzniknout kompost pro hnojiva, motorové oleje - fyziologicky aktivní sloučeniny a biologické produkty.

Existuje několik fází nakládání s odpady:

 • sběr
 • přeprava
 • třídění
 • recyklace (likvidace, skladování)
 • Podniky mají zpravidla úzkou specializaci ve vztahu k 1. fázi. Suroviny, které nesplňují potřeby výroby, se lisují na brikety a ukládají na skládku pevného odpadu. K dalšímu prodeji se použije asi třetina suroviny.

  Chcete-li zaujmout své místo na trhu, je důležité najít zdroj materiálu pro zpracování, který lze považovat například za chatovou komunitu nebo průmyslový podnik. K zahájení spolupráce je nutné přesvědčit vedení, aby odmítlo služby existující servisní organizace. Práce s průmyslovým podnikem je výnosnější, protože v tomto případě bude možné vytvořit specializaci pro určitý zlomek, což má pozitivní vliv na snižování nákladů.

  První a nejlevnější částí je sběr a přeprava odpadu, která bude vyžadovat kontejnery a nákladní auto. Použití lisu sníží náklady na dopravu, pokud to shromážděný materiál umožňuje.

  Recyklovat lze téměř jakýkoli odpad, včetně PET obalů (plastové lahve), automobilů, dřeva, papíru, spotřební elektroniky.

  Nejjednodušší a nejdostupnější recyklační technologie jsou drcení a lisování. Používají se jednotlivě i v kompletním cyklu, který zahrnuje drtič, prosévací linku, zásobník, lis a magnet.

  Zařízení na zpracování odpadu

  Výběr zařízení je určen výkonem a typem odpadu. Zde jsou přibližné náklady na některé typy lisovacích zařízení podle jejich specializace.

  Jen málo lidí si myslí, že peníze lze vydělat i z odpadu. Ale odpadky jsou něco, co znečišťuje životní prostředí a kazí vzhled města, takže se ho musíte zbavit. Proč tedy z tak ušlechtilého podniku neudělat ziskové podnikání? Je to možné? Pokud ano, jak toho lze dosáhnout?

  Typy zpracovatelského zařízení

  V odvětví recyklace odpadu dnes nepůsobí tolik společností, většinou se jedná o velké recyklační závody. Jelikož podnik patří do sociálně významného odvětví, můžete se žádostí o pomoc obrátit na správu města nebo okresu. Daňové úlevy lze snadno získat, ale budete muset tvrdě pracovat na vyřešení problému finančních dotací.

  Malé firmy mohou recyklovat odpad v dílně. Můžete si vybrat pouze jeden z typů zařízení na zpracování odpadu:

  • Řádky pro třídění odpadu. Jsou potřebné pro fázi třídění odpadu.
  • drtiče. Tyto závody jsou určeny k třídění odpadu na menší frakce.
  • lisy. Díky nim je odpad kompaktnější a pohodlnější pro další práci.
  • zhutňovače. Stlačují odpad jako lis, ale ve formě, která se snadno přepravuje.
  • spalovny odpadu.
  • Tavicí zařízení.

  Existují také speciální zařízení navržená pro práci s určitým typem odpadu. Jedná se o drtiče papírových výrobků různých tlouštěk, drtiče pytlů a děrovače plastových lahví.

  Co potřebujete k zahájení podnikání

  Vyberte prosím předem druh odpadu, který bude společnost zpracovávat. Může to být plast, papír, kůže, pneumatiky, sklo, stavební odpad. Před zahájením projektu by podnikatel měl zvážit následující:

  • Zařízení je poměrně drahé. Abyste dosáhli zisku, potřebujete objemy odpadků, které budete muset někam odvézt. Upozorňujeme, že ruský odpadový průmysl se zdráhá spolupracovat s malými recyklačními společnostmi.
  • Získejte spoluzakladatele a založte LLC.
  • Získejte recyklační licenci (vydanou ministerstvem přírodních zdrojů).
  • Místnost. Prostor v průmyslové zóně o rozloze nejméně tři sta metrů čtverečních je vhodný pro dílnu; vybavit vstupní prostor pro nákladní automobily.
  • Získejte povolení k ukládání tuhého komunálního odpadu do této místnosti.
  • Koupit potřebné vybavení: záleží na tom, jaký druh odpadu bude zpracován. Všechny podniky budou potřebovat zdvihací zařízení a vysokozdvižné vozíky.
  • Personál. Mistr, operátoři zpracovatelských závodů, řidiči vysokozdvižných vozíků, kutily.
  • Uzavírat smlouvy se skládkami (zde probíhá třídění odpadu). Je také možné se dohodnout s popelářskými společnostmi a instalovat v okolních dvorech kontejnery na sběr odpadu určité třídy (plast, sklo, papír).

  Jak funguje zařízení na recyklaci odpadu

  Činnost podniku závisí na třídě odpadu. Pojďme se podívat na recyklaci nejoblíbenějšího odpadu - plastových lahví. Objemy jsou poměrně velké a po zpracování dostávají flex, který se používá v obrovském počtu průmyslových odvětví.

  • Třídění probíhá po dodání lahví do dílny. Pracovníci třídí kontejnery podle barvy, odstraňují štítky a čistí je.
  • Lahve se lisují.
  • Poté suroviny přejdou na linku, kde se drtí a leští.

  Podnikatel Vyacheslav Grishinn je člověk s aktivním životním stylem. Je to nejen podnikatel s téměř desetiletou praxí, ale také člen vlády pro mládež regionu Vologda. Poté, co Grishinn začal v sektoru služeb, se v roce 2021 přesunul do „těžší“ oblasti zpracování odpadu. Dnes plánuje vyvinout jedinečné zařízení pro zpracování pevného odpadu a expandovat do celého Ruska a zemí SNS.

  Vyacheslav Grishinn hovoří o profesi metalurga, pouličního odpadu a vládních dotací v rozhovoru pro Kontur. urnal.

  Obchodní zájmy

  Městotvorným podnikem mého rodného města Čerepovec je hutní podnik Severstal. Proto jsem se stejně jako mnoho dalších rozhodl jít studovat jako hutní inženýr. V roce 2021 promoval na Cherepovets State University s hutnictvím železa. O deset let později, už v Moskvě, na Synergy University, jsem získal druhý titul v oboru ekonomie.

  Nyní stále pokračuji ve studiu - letos jsem absolvoval výběrové řízení na rekvalifikaci personálu v rámci prezidentského vzdělávacího programu. Chci získat více manažerských znalostí a dovedností, které jsou pro mě v mém podnikání tak nezbytné.

  Ve své hlavní specializaci jsem nepracoval ani jeden den, i když nepřímo, profese inženýra byla pro mě stále užitečná. V roce 2021 jsem spustil agenturu poskytující realitní a právní služby. V tomto oboru jsem pracoval asi tři roky, poté jsem svůj podíl prodal zaměstnancům. Proč? Je to jen to, že jsem v určitém okamžiku přeorientoval svoji pozornost na jiné projekty: už jsem neměl dost času na neustálou komunikaci s klienty, a to je jeden ze základů úspěšného podnikání v oblasti služeb. Souběžně s vlastním podnikáním jsem se aktivně podílel na politice mládeže v regionu jako člen vlády pro mládež regionu Vologda.

  Krize: ztráty a příležitosti

  V roce 2021 jsem se rozhodl zaměřit na své současné podnikání - společnost na zpracování odpadu EcoPlast. Myšlenka se zrodila banálně: upozornil jsem na obrovské množství odpadků, které se vytvořily po zimě. Začali pracovat v malém - brali plast od jednotlivců a od obchodů. Právě přišli a nabídli bezplatný odvoz odpadu. Toto je výhodná nabídka pro podnikání - není třeba utrácet peníze za likvidaci. Veškerý sebraný odpad jsme přinesli na naši základnu, roztřídili, stlačili a dále prodali zákazníkům jako surovinu. Obchodní prostory byly nalezeny bez problémů: i přes existenci určitých požadavků byla nabídka vysoce kvalitních výrobních oblastí ve městě dobrá. Aktivně přitahovali známé, aby si mohli pronajmout vhodný objekt. Na zahájení našeho jednoduchého podnikání jsme utratili asi 500 000 rublů. vlastní úspory a výnosy z jiných podniků. Počáteční investice šla do nákupu lisovacího zařízení. Tyto peníze se nám podařilo získat zpět do jednoho roku.

  V našem podnikání je hlavním problémem najít financování. Zaprvé, máme poměrně konkrétní odvětví a zadruhé, jen málo lidí v zásadě ví, že je možné vydělat peníze na zpracování. Krize nás navíc vážně ochromila.

  Plnohodnotnou produkci jsme plánovali zahájit v roce 2021, ale potřebné vybavení se nám podařilo získat až před rokem - na vlastní náklady a půjčku z Fondu sociálních programů „Naše budoucnost“. Zatímco jsme hledali vhodné vybavení v Číně, ceny strojů se zdvojnásobily. Výsledkem bylo, že nás nákup stál 7 milionů rublů.

  Společnost EcoPlast dnes pracuje ve dvou směrech: stlačený plast, který prodáváme různým společnostem zabývajícím se surovinami v Rusku, a zpracování plastových lahví. Ve druhém směru, v roce 2021, EcoPlast zvítězil v celoruské soutěži „Regiony - udržitelný rozvoj“. Podle rozvinuté koncepce by investice do projektu dosáhly 130 milionů rublů. Bylo plánováno vybudování plnohodnotného závodu v průmyslovém parku Čerepovec, k tomu bylo přiděleno 1,2 hektaru půdy, odhadovaná výrobní kapacita byla 4 000 tun PET lahví. Kvůli krizi však musel být tento projekt zmrazen, protože se zvýšily náklady na vybavení.

  Nové ekonomické prostředí nás donutilo obrátit naši pozornost na jinou oblast - pevný domácí odpad (MSW).

  Nakládání s odpady je globálním problémem současnosti a budoucnosti. V důsledku lidské činnosti se ročně generují miliony tun odpadu. Recyklace recyklovatelných materiálů a jejich další použití v různých oblastech se může stát krokem k čisté budoucnosti.

  Postup racionálního nakládání s odpady se začal rozvíjet relativně nedávno. Odpadky lze použít jako surovinu pro výrobu nového zboží potřebného pro život.

  Obchodní nápad

  Postup „od odpadu po příjem“ může být nápadem pro rozvoj nového podnikání. Hotové suroviny pomohou výrazně snížit náklady na primární produkty a snížit procento znečištění životního prostředí komunálním odpadem.

  Zbytečná dívka, která chce vylepšit svůj šatník, hodí na skládku nechtěné oblečení. Ekonomická hostitelka na druhé straně využívá staré, přetvářené a měnící produkt na nové šaty nebo sukni. To by mohl být skvělý obchodní nápad.

  Odpadky a výsledky lidské činnosti lze bezpečně použít k recyklaci a následnému vytvoření nového zboží a služeb a jejich uvedení do prodeje. Tedy organizovat příjem příjmů z odpadu.

  Hlavní věcí je vytvořit nápad, přijít s technologií, zavést proces vlastní výroby nového produktu z odpadu.

  Kde získat suroviny

  Chcete-li přeměnit odpad na příjem, musíte někde najít stejné odpadky. Někdo řekne: proč ho hledat, když jsou skládky plné všeho dobrého. Chcete-li však z odpadu vytvořit nový produkt, musíte jej nejprve důkladně zpracovat a vyčistit. Teprve poté je zboží vytvořeno z přijatých surovin.

  Organizace takového podnikání je nákladné podnikání, vyžaduje hodně úsilí a energie. Je důležité nejen zahájit vlastní výrobu ze zpracovaných surovin, ale také nakupovat odpad nebo vytvořit vlastní zpracovatelskou linku, která je mnohem dražší než první možnost.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.