Otevřena dílna na výrobu cementu

Cement vzniká spojením vápence, sádry, jílu, minerálních přísad a dalších složek. Technologie a typ cementu jsou různé, získává se díky různým technologiím.

Výroba cementu je poměrně výnosný podnik, který je vysoce konkurenceschopný. Tento typ podnikání lze zahájit až po podrobném studiu trhu s přihlédnutím k regionálním charakteristikám a současné ekonomické situaci.

K provedení této myšlenky je nutný rozvoj individuálního obchodního plánu. Na internetu najdete standardní balíček smluv a požadavků na výrobu cementu. Hlavní investicí budou náklady na vybavení.

Jeden z nejpopulárnějších a nejžádanějších stavebních materiálů na trhu - cement - se vyrábí poměrně obtížně.

Výrobní technologie

Proces výroby cementu je rozdělen do dvou hlavních fází:

  • Získání slínku - meziprodukt specifického produktu, kterým jsou granule z jílu a vápna mechanicky smíchané a zahřáté na 1 500 stupňů (nebo jiné materiály podobného objemu). Granule slínku tvoří základ jakéhokoli cementu. Toto je obtížná a časově náročná fáze, nejnákladnější.
  • Mletí slínku spolu se sádrou (nebo jinými přísadami). Jinými slovy, příprava portlandského cementu.

Proces výroby cementu komplikuje skutečnost, že chemické a mineralogické složení surovin se dostatečně liší (vlhkost, homogenita, tvrdost). Tímto faktorem jsou nejvíce ovlivněny rostliny a továrny specializované na výrobu tohoto materiálu, které pracují s dováženými surovinami.

Existují přírodní a technické druhy surovin, které se liší například čistotou a vlhkostí. Pro každý z jejich typů je vybrána jedna ze stávajících výrobních metod zajišťujících jemné mletí a rovnoměrné promíchání složek s použitím minimálního množství energie.

Podmínky pro těžbu materiálu, jeho přepravu a skladování, jakož i „lidský faktor“ při práci s ním jsou důležité.

Způsoby výroby cementu:

  • Používá se mokrá metoda mletí směsi surovin, která se vyrábí ve vodě za vzniku směsných přísad (vsázky) ve formě suspenze; ​​
  • suchá metoda - nevyžaduje ve výrobní technologii vodu a vsázkou je drcený prášek, jehož složky jsou před smícháním speciálně vysušeny;
  • kombinovaná metoda založená na jedné z předchozích. Výsledkem je směs s obsahem vlhkosti až 20%.

Při základní suché metodě se původně připravená směs granuluje přidáním až 14% vody. U metody mokrého základu je směs surovin na výstupu dehydratována o 16-18%.

Výroba cementu je dnes docela lukrativní záležitost. A přestože v této oblasti panuje velká konkurence, každý začínající podnikatel má příležitost vytvořit si vlastní úspěšné podnikání. Před nákupem zařízení a zahájením výroby je však nutné pečlivě zvážit všechny podrobnosti obchodního plánu s přihlédnutím ke specifikům vašeho regionu, aktuální ekonomické situaci a aktivitě přímých konkurentů.

Co je to cement?

Všichni víme, že bez tohoto materiálu není konstrukce možná. Jak vyrobit cement? K jeho vytvoření se spojí vápenec, sádra, jíl, minerální přísady a další složky. Existují různé druhy tohoto materiálu i technologie pro jeho výrobu. Nabízíme vám, abyste se seznámili s hlavními fázemi otevření takového podnikání.

Technologie výroby cementu

Výrobní proces tohoto materiálu sestává ze dvou hlavních fází. Při prvním z nich se získá slínek, což je specifický meziprodukt ve formě mechanicky smíchaného a zahřátého na jeden a půl tisíce stupňů vápenatých a jílovitých granulí (nebo jiných materiálů podobného složení). Výsledné granule slinku jsou základem jakéhokoli cementu. Jejich výrobní proces je velmi komplikovaný a nejdražší. Dalším krokem je výroba portlandského cementu, který vzniká mletím slínku se sádrou nebo jinými přísadami.

Důležité faktory

Výroba cementu je komplikována skutečností, že mineralogické a chemické složení surovin (homogenita, tvrdost, vlhkost) se velmi liší. Podniky, které vyrábějí tento materiál na základě dovážených surovin, to vědí z první ruky.

V úvahu se berou také technické a přírodní odrůdy surovin, které se mohou lišit například vlhkostí a čistotou. U každého z nich se výroba cementu provádí zvláštním způsobem, který zajišťuje rovnoměrné promíchání a jemné mletí složek při použití minimálního možného množství energie.

Podmínky těžby, skladování a přepravy surovin a lidský faktor hrají velmi důležitou roli.

Metody výroby cementu

Existují tři hlavní možnosti pro vytvoření tohoto materiálu:

1. Mokrá metoda: mletí surovin a výroba probíhá ve vodě, v důsledku čehož se získávají smíšené přísady (nebo směsi) ve formě suspenze.

Investice: od 580 970 000 rublů

Návratnost: od 15 měsíců

Stavebnictví je dnes považováno za nákladově nejefektivnější a vysoce výnosné odvětví. Není divu, že výroba stavebních materiálů bude vždy generovat příjem. V tomto článku budeme analyzovat obchodní myšlenku výroby cementu.

Obchodní koncept

Cement je oblíbený stavební materiál. Jeho výroba je považována za špičkovou a ziskovou. Tento materiál se používá samostatně a je jednou ze složek betonu, železobetonových výrobků.

Proces výroby cementu je rozdělen do dvou fází. Nejnákladnější bude získání slínku (odolné cihly). Trvá to asi 70% nákladů na samotný stavební materiál. Granule slínku jsou základem pro jakýkoli typ cementu. Poté je rozdrcen sádrou a vyroben portlandský cement.

Existují tři hlavní způsoby výroby cementu.

Prvním (mokrým) je drcení surovin ve vodě a získání suspenze smíšených přísad.

Druhý (suchý) se provádí bez vody a vsázkou (směsí materiálů) je drcený prášek. Jeho součásti jsou předem speciálně vysušeny.

Třetí možnost je kombinovaná a lze ji implementovat na základě první nebo druhé. Zvláštnost tohoto typu - ve výsledku bude obsah vlhkosti ve výsledné směsi až 20%.

Pokud zvolíte jako hlavní suchou metodu, je nutné předem připravenou směs granulovat přidáním 10% vody. Pokud je základem mokrá metoda, pak je kal (odpad) ve výsledku násilně odvodněn na 16%.

Hlavními odběrateli cementu jsou obchody, stavební společnosti, podniky na výrobu betonu nebo železobetonu, jednotlivci.

Popis mini-závodu - rozdíly od velkých výrobních linek

Podle oficiálních statistik roste poptávka po cementu každý rok o 5%. Ke splnění místního deficitu v konkrétní oblasti města nebo regionu má smysl uspořádat malou produkci. V tomto případě nemá smysl stavět rozsáhlý závod.

Mini-linku lze instalovat poblíž staveniště a nevynakládat další prostředky na dopravu, což sníží výrobní náklady. A stavební firma z toho bude mít prospěch, protože se také sníží maloobchodní cena cementu. Společnosti často uzavírají smluvní dohody s minitovárnami, umisťují komplex na své území a mají příznivější podmínky.

Výhody mini cementárny:

Jedinou nevýhodou je nižší produktivita ve srovnání s velkými továrnami, a to má výhodu - není potřeba velkých skladovacích zařízení. A pokud dojde k dohodě se stavebními společnostmi, můžete jim dodat cement bez obalu - sníží se tím náklady.

Součásti výrobního komplexu

Mini závod na výrobu cementu by měl zahrnovat následující mechanismy a vazby:

Technické vlastnosti zařízení na příkladu mini závodu T-100-190, země původu - Rusko.

Méně produktivní komplex - suchý mlýn od Rosatech. Funkce:

Čínské výrobní komplexy budou stát mnohem více, například LUN-PRC, s kapacitou 120 000 tun za rok, cena je 137 700 000 rublů.

Výrobní technologie

Výrobní proces se skládá z několika fází:

Výroba cementu je velmi složitý a nákladný proces, ale po dokončení je získán jeden z nejžádanějších stavebních materiálů na světě. Proto se výroba betonu považuje za výnosný a vysoce výnosný proces. To je obzvláště účinné, pokud se základna pro těžbu surovin nachází v blízkosti obchodu.

Použité suroviny

Vlastnosti složení

Hlavními složkami pro výrobu jedné tuny cementu mohou být:

Speciální doplňky

Používají se k úpravě stavebních vlastností a propůjčení betonu a cementové malty zvláštním vlastnostem.

Přídatné látky v přípravku jsou klasifikovány podle GOST 24640-91. Každý typ další látky se používá ke zlepšení kvality hotového řešení

Zadaný host klasifikuje následující typy přísad:

Výrobní proces

Metoda je vybrána na základě technických, ekonomických a technologických faktorů: surovin, homogenity a obsahu vlhkosti ve směsi, přítomnosti určitých pecí, palivové komory atd.

Suchá metoda

Tato technologie nepoužívá vodu.

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.