Stavba nízkopodlažních domů na prodej

Stavební podnik je jedním z nejvýnosnějších, protože poptávka po stavebních materiálech je vždy vysoká a v menší míře závisí na ekonomické situaci v zemi. Ziskovost i během krize je 70%. V této oblasti je ale důležitější než kdekoli jinde správně uspořádat a zpracovat podnikatelský nápad.

Algoritmus pro vytvoření vlastního podnikání

Nejprve musíte vypracovat podnikatelský plán, který bude zahrnovat analytiku a odhadovanou část příjmů / výdajů. Přibližný objem kvalitního obchodního plánu je nejméně 40 stránek. Při organizaci produkce je třeba vzít v úvahu následující faktory:

Je důležité, aby výroba mnoha stavebních materiálů vyžadovala technologicky vyspělé vybavení, a to - specialisty s odpovídajícími mzdami. Proto je nutné správně vypočítat bod, ve kterém jsou popsány prostředky na mzdu odborníkům.

Algoritmus přímého vytváření firmy:

 • Analýza trhu k identifikaci přímých i nepřímých konkurentů.
 • Správný výběr prostor, kde bude umístěna produkce.
 • Nákup potřebného vybavení.
 • Nákup surovin pro výrobu.
 • Najímání zaměstnanců.
 • Reklama a marketingová propagace.
 • Zavádění distribučních kanálů.

Kromě výše uvedeného mohou být v plánu uvedeny další položky, v závislosti na specifikách výroby.

Který směr zvolit

Výběr variací v této oblasti podnikání je velmi bohatý. Zároveň se stále častěji objevují nové stavební materiály, což znamená, že se rozšiřují možnosti. Aby se podnikatelský nápad stal úspěšným, je důležité, aby měl podnikatel alespoň vybrané základní znalosti o vybraném stavebním materiálu. Tyto znalosti zvyšují pravděpodobnost budoucího obchodního úspěchu o 30–50%.

Navíc nezapomeňte vzít v úvahu region distribuce a prodeje produktů.

Zde je několik populárních nápadů pro stavebnictví:

 • Výroba umělého kamene. Náklady na organizaci - 150 tisíc rublů. Spotřeba za měsíc - 30 000, příjem za měsíc - 50 000. Návratnost - 8 měsíců.
 • Vytváření srubů. Organizace - 200 tisíc. Příjem za měsíc - 60 tisíc. Spotřeba - 40 tisíc. Návratnost - 10 měsíců.
 • Výroba samořezných šroubů. Náklady - 450 tisíc. Příjmy - 120 tisíc, náklady - 90 tisíc. Doba návratnosti je 15 měsíců.
 • Dlažební desky. Náklady na organizaci - 205 tisíc. Výdaje - 70 tisíc, příjem - 100 tisíc. Návratnost 7 měsíců.

Výstavba nízkopodlažních domů na prodej před několika lety byla poměrně výnosným obchodem s nízkými riziky a poměrně dobrou ziskovostí. Chatové osady kolem velkých měst a regionálních center vznikly jeden po druhém. Malé stavební firmy nechodily nazmar, protože rozdíl mezi cenou za 1 metr čtvereční hotového bydlení a tím, co bylo investováno do výstavby budov (marže), byl poměrně vysoký a „vstup“ do podnikání nevyžadoval mnoho zdroje.

Nyní se situace změnila. Lze s politováním konstatovat, že výstavba nízkopodlažních domů na prodej není příliš vhodnou prací pro vstup do obchodu. I když má podnikatel dobrý počáteční kapitál, bude těžké začít budovat.

Velké obchodní aukce

Každý dům začíná pozemkem, na kterém bude postaven. A právě v této fázi budou začínající podnikatelé, kteří již přišli s plány na chatové osady, které si postavili ve svých myslích, nejprve zklamáni.

Volné pozemky pro individuální bytovou výstavbu (individuální bytová výstavba) jsou téměř vždy obecním majetkem (ve vlastnictví kanceláře starosty nebo regionální správy), který se úřady snaží prodat nebo pronajmout za nejvýhodnějších podmínek pro ně. Jak to funguje:

 • Územní plán, který je v každém velkém sídlišti, vyhrazuje parcely pro takový rozvoj předem. Dokument se zpravidla aktualizuje jednou za pět let.
 • Je vyhlášena aukce nebo výběrové řízení na právo stavět web. Co mohou úřady „chtít“? Vždy - působivé množství peněz. I v provinciích tato částka někdy přesahuje 100 milionů rublů na dva až tři tucty hektarů. A web ve většině případů nebude vaším majetkem. Pouze pronájem.

Hotovost není vše, po čem si úředníci ze správy majetku města, území nebo regionu mohou přát. Praxe posledních let ukazuje, že smlouva stanoví výstavbu „veškeré potřebné infrastruktury“. To je, pozornost: mateřské školy pro určitý počet míst, poliklinika nebo FAP, vnitroblokové silnice, inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace, plyn, pokud to stanoví plán rozvoje. I jeden projekt rozvoje takového území stojí spoustu peněz.

Logika úřadů je jasná. Za zajištění infrastruktury pro nové okresy jsou odpovědné obce, které však nemají peníze. Hledají tedy mimorozpočtové zdroje financování. Nedodržení těchto podmínek smlouvy hrozí ztrátou práva na pronájem, i když na pozemcích již jsou domy ve vysoké připravenosti.

Další běžnou podmínkou výběrových řízení na rozvoj nových teritorií jsou požadavky na samotného vývojáře. Může to být obchodní pověst (již existující zkušenosti s realizací těchto projektů), výše základního kapitálu, dostupnost certifikovaných specialistů a milion dalších podmínek. Oznámení o takové dražbě najdete sami na webových stránkách federálních vládních zakázek nebo v jejich regionálním analogu. Ujišťujeme vás, že mnoho vám bude jasné.

Takže navzdory skutečnosti, že ministerstvo výstavby tvrdí, že nízkopodlažní stavba je vhodná pro malé a střední podniky, praxe ukazuje pravý opak. Vytváření komplexů je velký podnik s velkými příjmy a cesta pro začátečníky tam stále není k dispozici.

Nenechte se však odradit. Můžete zkusit jiný, menší obchodní model.

Nákup a prodej obchodního vybavení

Nákup a prodej obchodního vybavení

Stavebnictví je perspektivní oblastí trhu s vysokou konkurencí. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné pečlivě připravit a rozebrat „úskalí“ v tomto odvětví

Navzdory skutečnosti, že podnikání v oblasti bazénů vyžaduje působivou počáteční investici, podnikání se rychle vyplácí - zejména vzhledem k tomu, že sport v Rusku je stále populárnější.

Co potřebujete vědět o stavbě bazénů pro předměstskou oblast

Zásobování vodou ze studny umožňuje vyřešit problém dodávky vody do venkovského domu pro 4člennou rodinu. Tuto práci může dělat malá společnost, která ke spuštění nepotřebuje mnoho peněz

Instalace okapů na složitých objektech vyžaduje inženýrské práce a je zpravidla prováděna výškovými instalatéry. Je vhodné, aby se malé firmy zaměřily na objednávky pro soukromé obchodníky. K tomu je nutné mít ruční zařízení pro výrobu tvarových dílů.

Vyděláváme peníze na konstrukci prefabrikovaných objektů bezrámovou metodou

V tomto případě se bez portfolia neobejdete

Jak se co nejdříve stát stavitelem

Jak správně stavět, vyhledávat smlouvy a přežít, i když průmysl přetéká konkrementy

Rusové zdědili myšlenku organizovat stavební společnost jako rozsáhlou činnost se stovkami stálých zaměstnanců ze sovětských trustů. Úspěch daného podniku ve skutečnosti závisí na dvou faktorech: vysoce kvalitním personálu a kompetentním výběru klientů.

Obchodní koncept

Společnost, která doufá, že vstoupí na trh a bude soutěžit za stejných podmínek s úspěšnými konkurenty, by měla nabízet co nejširší škálu služeb, od návrhu projektu až po konstrukci a dokončení.

Mezi úkoly multidisciplinární organizace patří:

 • poskytování služeb pro vývoj individuálních architektonických a stavebních a designových projektů;
 • přizpůsobení standardních řešení;
 • výstavba individuálních obytné budovy, komerční objekty a stavby;
 • renovace bytů, venkovských domů a kancelářských prostor.

Zahájení činnosti v konkrétní oblasti regionu vám umožní soutěžit s dobře propagovanými rivaly ve znalostech oblasti, stavebních podmínkách a vlastnostech návratnosti projektu.

Stručný nástin toho, jak uspořádat stavební společnost ve čtyřech krocích:

 • provést předběžnou analýzu stavu ekonomiky území;
 • vytvořit základnu pro vytváření projektů s určitými náklady;
 • vybrat vhodný stavební materiál;
 • uzavřít cílené dohody o partnerství.

Následující obchodní plán pro stavební společnost podrobně popisuje výše uvedené body.

Výstavba a opravy bytů, veřejných služeb, průmyslových a kancelářských budov jsou prováděny vždy, bez ohledu na ekonomickou krizi, dopad dalších faktorů.

Stavební a dokončovací materiály se neustále nakupují a průmysl zůstává slibný. Faktorem úspěchu byl vývoj technologie, která vyřešila problémy s kvalitou materiálů a efektivitou výroby.

Hodnocení obchodních projektů v této oblasti poskytují ziskovost 70% za nejnepříznivějších vnějších podmínek a návratnost do 1-2 let.

Volba směru vývoje

Vlastník firmy by měl zvážit:

 • Vyhlídky na směr;
 • Dostupnost nebo způsoby nákupu požadovaných aktiv.

Obchodní vyhlídky znamenají:

Vyhlídka na směr je subjektivním faktorem, který závisí na konkrétních podmínkách. Objem investic považuje společnost, která nemá velké rezervy, za odrazující. Ale taková překážka vstupu, která omezuje konkurenci, je pro velkou společnost výhodná.

Jako podklady byste měli zvážit:

 • Dlouhodobý majetek (nemovitosti, vybavení, doprava), zásoby (suroviny, materiály).
 • Finance.
 • Nehmotná aktiva (software, patenty, licence).
 • Zákaznická základna a dodavatelská základna.
 • Zkušenosti a školení.

Aktiva urychlují rozvoj podniku a přechod k výnosné práci. Ani absence některých prvků na seznamu však není kritická, i když komplikuje činnosti společnosti.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.