Lesní podnikání

Dřevo je i nadále jedním z materiálů široce používaných v lidské činnosti.

Dřevo se používá ve stavebnictví, nábytku, domácích potřebách a papíru jako surovina pro chemický průmysl. Proto je těžba dřeva a zpracování dřeva považováno za důležitý výrobní segment.

Z ekonomického hlediska je zpracování a prodej dřeva slibným výnosným obchodem. To platí v případě podnikatele zajišťujícího logistiku, podmínek pro výrobu konkurenceschopných produktů a rychlého obratu kapitálu.

Je výhodné provádět lesnictví

Komplexnímu hodnocení pomůže:

 • Výpočet nákladové ceny, přibližné ceny nezpracovaného dřeva a vyrobeného řeziva.
 • Analýza poptávky. V obchodě se dřevem jsou spotřebiteli stavební základny, obchody se stavebními materiály, podniky vyrábějící druhotné zpracování dřeva, zprostředkovatelé obchodu a soukromé osoby. U každé kategorie byste měli brát v úvahu objem poptávky a platební schopnost.
 • Analýza konkurenčního prostředí. Přezkoumání zkoumá podniky působící ve stejných segmentech trhu s přihlédnutím k objemům výroby, sortimentu, cenové politice, geografii (adresy centrály, maloobchodních prodejen, umístění dodavatelů surovin) a logistice.

Výsledky výpočtů budou tvořit základ obchodního plánu a budou odpovídat na otázku, jak výnosný je obchod. Podle průměrných odhadů banální velkoobchodní prodej přináší přibližně 250 rublů. zisk na 1 m³ produktů.

Ziskovost podniku na výrobu a prodej řeziva je mnohem vyšší - 1 m³ dřeva dává 750-2021 rublů. příjem.

Registrace podniku

Výběr je určen účelem konečného produktu:

Dobrý den, čtenáři blogů a předplatitelé. Andrei Noak je v kontaktu. Dnes vám řeknu, jak vytvořit VIP lesnické podnikání. Samozřejmě to bude jen část informací, které budoucí vlastník firmy potřebuje vědět.

Nastává doba, kdy procesy vyhozeného a vyřezaného konce, dnes potřebujeme inteligentní technologické procesy řízení a organizace ve výrobě. Již nestačí pracovat jednoduše jako kolektivní zemědělci, je nutné zavádět nové technologické inovace. Někdo si myslí, že moje firma prostě nejde dobře, ve skutečnosti ji stačí změnit, musíte ji učinit transparentnější a výnosnější.

V článku se budu věnovat otázkám správnosti definice struktury výroby, konstrukce procesní technologie, vzdělávání týmu; Podělím se o tajemství z mé vlastní zkušenosti. Z materiálu se dozvíte, na co je třeba při plánování výroby věnovat pozornost především.

Investice

V tomto článku nebudeme moc hovořit o investicích, ale chci říci, že se jedná o velmi vážný a důležitý bod a přibližně 40% úspěchu vašeho budoucího podnikání závisí na investicích.

Organizace podnikání v lesnictví

Každý podnik se skládá z úseků a funkčních oddělení. V malé produkci zpravidla neexistují žádná oddělení, ale jejich funkce jsou stále prováděny. Abyste pochopili, jak bude podnik v budoucnu fungovat, musíte při plánování výrobního procesu předem myslet na přítomnost konkrétních oddělení a stanovit úkoly, které jim budou přiděleny. Pomáháme správně uspořádat strukturu, kterou lze v budoucnu čerpat pouze postupně (můžete také použít naši nápovědu).

Příklad oddělení a úkolů jim přiřazených:

 • Energie - minimální spotřeba elektřiny, tepelné energie, nejdelší možný provoz elektrického zařízení. Rovněž opatření ke snížení nákladů, jako je kontrola elektřiny na metr krychlový dřeva atd .;
 • technologické - minimální náklady na suroviny, zvýšení kvality produktu, nejméně 40 činností probíhá pouze na pile ;
 • Mechanické - snížení prostojů zařízení díky včasné opravě;
 • Automatizované systémy řízení procesů (automatizované systémy řízení procesů) - minimální zapojení člověka přímo do výroby;
 • Informační (ve více rozvinutých podnicích) - video dohled, informační bezpečnost výroby atd.
 • Další důležitým kritériem je organizace. Asi 30% úspěchu podniku závisí na vlastníkovi, chci poznamenat od vlastníka, nikoli od manažera.

Pokud chcete získat úspěšný podnik, je třeba každou z těchto oblastí přečerpávat a zvláštní pozornost je třeba věnovat organizačním, technologickým a mechanickým oblastem.

Materiál na téma: „Les podnikatelských nápadů“ s úplným vysvětlením a odůvodněním.

lesní podnikání od nuly

Když mluvíme o lesnickém podnikání, máme obvykle na mysli práci se dřevem. Tento typ podnikání je docela technologický v tom smyslu, že vyžaduje velmi specifické množství vybavení, personálu obsluhujícího toto zařízení, stejně jako pohonných hmot a maziv. Proto je docela obtížné očekávat, že zahájíte takovéto lesnické podnikání od nuly - nicméně počáteční náklady zde budou pravděpodobně značné (samozřejmě s výjimkou případů, kdy již máte vybavení potřebné pro kácení, přepravu a řezání dřeva). ).

Proto dnes navrhujeme dívat se na lesnické podnikání z trochu jiného úhlu, konkrétně využívat z darů přírody nejen dřevo, ale také to, čemu se říká divoké rostliny. Jedná se o houby, bobule, ořechy, léčivé rostliny, pryskyřice, šišky, jehly, kořeny, kapradiny a vše ostatní, co roste v lese a je mezi obyvatelstvem žádané.

V této oblasti lesnictví je na jedné straně vše jednodušší a na druhé straně obtížnější než při těžbě dřeva.

Při práci s planě rostoucími rostlinami je samozřejmě spousta manuální práce a je zde posvátná věc zaměstnávat místní venkovské obyvatelstvo. Obvykle jsou ve vesnicích velké problémy s prací, takže najít zaměstnance není obtížné. Ale zároveň je mentalita vesničanů často taková, že nepracují stabilně a nutně, zneužívají alkohol atd. Pokud se vám tedy podaří dát dohromady dobrý solidní personál svědomitých pracovníků - zvažte, že úspěch vaší společnosti je zaručen na 90%!

Dalším důležitým bodem při sklizni divokých rostlin je vývoj a implementace konzervárenských technologií pro sebrané suroviny. Koneckonců, různé druhy planě rostoucích rostlin vyžadují zcela odlišné způsoby zpracování: některé je třeba sušit ve stínu, jiné na slunci, jiné vyžadují okamžité kvašení ihned po sklizni, některé je třeba vařit v cukru, jiné jen solit ve silném solném roztoku, pro některé potřebujete vybavení pro šokové zmrazení atd.

To znamená, že pro získání kvalitního zboží je velmi důležitá kvalifikace odborníků, kteří se tím budou zabývat. Ale na druhou stranu, všechny tyto technologické procesy nejsou tak komplikované, že by si s nimi obyčejná vesnická milenka nedokázala poradit - proto, opět, pokud máte solidní personál, můžete je snadno naučit všem složitostem správné průmyslové těžby divoké rostliny.

Nyní se podívejme na sezónnost dozrávání planě rostoucích rostlin. V různých lokalitách se seznam sklizených darů přírody bude lišit, ale v každém případě má každá divoká rostlina svůj vlastní čas na sběr, takže tento obchod je sezónní. Ale obvykle v lese stále roste ne jeden druh rostliny vhodný pro sklizeň, ale několik - a doba zrání pro ně bude s největší pravděpodobností odlišná, proto sezónnost nebude tak výrazná.

A poslední, ale velmi důležitý bod. Při práci s planě rostoucími rostlinami je důležité je nejen sbírat a správně připravovat, ale také někomu prodat. To znamená, že na samém počátku zakládání lesního podniku na planě rostoucích rostlinách je nutné se věnovat prodejnímu trhu. Ať už budete spolupracovat s obchodními řetězci, nebo jen vyjednávat s velkoprodejci - není to tak důležité, hlavní je, že zboží jde kupujícímu včas. Protože přírodní produkt, jak víte, nemá příliš dlouhou trvanlivost.

Obchodní nápady od nuly

Dřevařský průmysl v kterékoli zemi zaujímá významnou část veškeré produkce. Mnoho podnikatelů se proto vážně zamýšlí nad tím, jaké příjmy lze získat ze zpracování dřeva a co je zapotřebí, aby vyrobené výrobky byly konkurenceschopné nejen na domácím trhu, ale i na mezinárodní úrovni.

Je důležité si uvědomit, že takového úspěchu lze dosáhnout, pokud ve své výrobě používáte pouze kvalitní a moderní technické vybavení. První radou tedy není ušetřit peníze na dobrém vybavení.

Ale než začnete hledat a kupovat veškeré potřebné vybavení, měli byste si odpovědět na následující otázky:

 • Co přesně vyrobíte a budou tyto výrobky žádané?
 • Kde bude dřevozpracující dílna?
 • Jak mnoho lidí bude pracovat?
 • Potřebujete pojištění?

Pokud stále nemůžete s jistotou odpovědět na všechny tyto otázky, pak vám těchto 5 kroků pomůže rozhodnout o všem.

Krok registrace společnosti a obchodního plánu

Před registrací vaší společnosti byste měli nejprve pečlivě analyzovat moderní trh. Zjistěte, co je v poptávce a co ne. Jaký materiál se používá k výrobě konkrétního produktu, kolik konkurenčních společností existuje a zda bude takové podnikání ziskové. Proto je vypracován obchodní plán.

Je třeba poznamenat, že pokud nejste v těchto věcech silní, pak nyní existuje mnoho firem, které se zabývají zpracováním obchodních plánů pro různé podniky. Díky podnikatelskému plánu, který se skládá z mnoha částí hodnocení a analýz, se můžete seznámit nejen se svými konkurenty, ale také se seznámit se všemi faktory, které mají vliv na lesnictví a dřevozpracující průmysl. Součástí vysoce kvalitního obchodního plánu je také následující:

 • Výpočet průměrné ceny za vyrobené výrobky.
 • Analýza všech možných kupujících a zákazníků pro vaše produkty. Mělo by být zřejmé, že ve většině případů budete muset spolupracovat s železářstvími a společnostmi, podniky vyrábějícími nábytek nebo recyklací a také s lidmi, kteří vlastní letní chaty.
 • Přehled všech druhů společností, které pro vás vytvoří konkurenci na trhu, a také úroveň jejich konkurenceschopnosti. Při sestavování této analýzy se bere v úvahu umístění podniku, jeho produktivita, cenová politika, stabilita aktiv a mnoho dalšího. Je třeba poznamenat, že tato zpráva bude zahrnovat vaše údaje i všechny konkurenty. To vám pomůže dobře analyzovat celý trh.

Teprve poté, co budete mít vysoce kvalitní obchodní plán, můžete bezpečně jít a zaregistrovat svůj budoucí podnik, zejména proto, že zde není nic složitého. Nejprve byste však měli shromáždit všechny dokumenty, které jsou k tomu potřebné, pokud se nechcete zabývat shromažďováním všech dokumentů, můžete se obrátit o pomoc na jakoukoli právnickou firmu a ta vám se vším pomůže. Je třeba poznamenat, že podnik, který se bude zabývat zpracováním dřeva, můžete zaregistrovat v jakékoli organizační formě, ale musíte mít následující dokumenty:

 • Daňové účetnictví.
 • Doklad z penzijního fondu.
 • Přiřazení kódu a registrace statistickým výborem.
 • Dostupnost zdravotního pojištění.
 • Máte bankovní účet.

No, po registraci firmy byste se měli starat také o prostory.

Rusko má nejvýznamnější lesní rezervy, téměř čtvrtinu z celkového počtu na světě.

Lesy naší země představují kolosální základnu zdrojů.

Zároveň se nevyužívá více než polovina veškerého dřevěného odpadu a na Sibiři, tedy v „lesní“ oblasti naší země, ne více než 35% dřevních surovin.

Zbytek se jednoduše vyhodí bez jakéhokoli pokusu o likvidaci.

Zůstává nepracováno:

 • dřeviny;
 • kůra;
 • piliny;
 • hobliny.

Čísla tedy označují dostupnost příležitostí k rozvoji podnikání v tomto odvětví.

Vyhlídky na rozvoj

V nedávné minulosti byl odpad z pily jednoduše zničen. Podnikání založené na zpracování dřevního odpadu je:

 • slibné;
 • nevyžaduje významné investice;
 • má přístupnou produkční organizaci.

Odpadní produkty v dřevozpracujícím a lesnickém průmyslu jsou kusový a měkký odpad:

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.