Jak zahájit vlastní podnikání s granulovaným cukrem

O výrobě cukru

Produkce cukru je poměrně velkým odvětvím potravinářského průmyslu. Má asi 320 podniků. Specializují se na výrobu produktů, které se dělí na cukr a rafinovaný cukr.

Cukrovary se zpravidla nacházejí v blízkosti míst pro setí cukrové řepy a fungují sezónně. Výroba krystalového cukru v moderních podnicích je poměrně rozsáhlá. Velké a dobře vybavené továrny tak mohou zpracovávat až 6 tisíc tun řepy.

Výroba rafinovaného cukru zahrnuje výrobu kusového rafinovaného cukru nebo rafinovaného granulovaného cukru. Tyto továrny se nacházejí ve velkých městech a mohou fungovat po celý rok.

Funkce cukru

Rafinovaný i granulovaný cukr jsou vysoce kvalitní potravinářské výrobky, které se vyznačují sladkou chutí. Kromě toho je to prakticky čistá sacharóza. Může být snadno a úplně absorbován tělem, což vám umožní rychle obnovit ztracenou energii.

Jedná se o disacharid, který se pod vlivem enzymů štěpí na glukózu a fruktózu. Sacharóza je navíc snadno rozpustná ve vodě a tvoří přesycené roztoky. Jak teplota stoupá, zvyšuje se její rozpustnost.

Sacharóza může být krystalická nebo amorfní. Pokud jde o chemickou strukturu, cukr je slabá kyselina vícesytná, která při interakci s alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin produkuje sloučeniny zvané sacharidy.

Je třeba poznamenat, že díky fruktóze je invertní cukr hygroskopický, proto zpomaluje vytvrzování chleba, brání procesu kandizování džemu a také brání marshmallowům, marmeládám, fondánům nebo jiným cukrovinkám vysychání.

Analýza trhu s cukrem

Výroba granulovaného cukru zůstává vždy slibná, protože cukr byl a zůstane základní komoditou. Vždy má stabilní poptávku, která neprochází.

Je třeba poznamenat, že odvětví cukru se vyznačuje rychlým růstem. Je to způsobeno rekonstrukcí továren a zvýšením jejich výrobních schopností. Kromě toho lze zaznamenat pozitivní trend ve spotřebě cukru obyvatelstvem.

Pokud tedy uvedete statistiky, pak člověk ročně spotřebuje asi 20 kg tohoto produktu, nepočítaje množství, které je obsaženo v jiných lahůdkách. A i když lékaři nedoporučují konzumovat hodně sladkostí, domnívají se, že to negativně ovlivňuje zdraví, celkové fungování těla a může vést k cukrovce, poptávka po cukru neklesá. Proto je vysoce kvalitní obchodní plán pro cukrovar dobrou příležitostí uspořádat promyšlenou výrobu a dosáhnout dobrého zisku.

Potravinářský průmysl je tradičně jedním z nejodolnějších vůči změnám na trhu, protože poptávka po produktech v této oblasti je stálá a stabilní. Jedinou výjimkou jsou tzv. Produkty „Elite“: lahůdky, drahé druhy čokolády atd.

Ale nejjednodušší a nejlevnější - jak ve výrobě, tak z hlediska investic do technologií - jsou výrobky často nejvýnosnější, protože jsou zahrnuty v minimálním spotřebním koši a jsou velmi žádané.

V ideálním případě by měl být vyráběný potravinářský výrobek jednosložkový - zvýšení počtu položek v receptu odpovídajícím způsobem zvyšuje investice do výroby: pro mnoho ingrediencí je zapotřebí stále více strojů. Výroba takového produktu by zároveň měla nejen platit sama za sebe, ale měla by také přinést hmatatelnou dividendu, tj. Být ve zvýšené poptávce, protože jednoduchá jednosložková výroba obvykle produkuje levný produkt.

Existuje několik desítek vysoce výnosných potravinářských odvětví a jedním z nich je výroba granulovaného cukru.

Taková výroba splňuje všechny výše uvedené parametry: jednosložkový produkt - vyrobený z cukrové třtiny nebo (v ruských podmínkách) cukrové řepy; spotřeba produktu je prostě obrovská: kromě prakticky každého obyvatele země spotřebuje potravinářský průmysl ještě větší množství cukru. Náklady na zařízení pro výrobu granulovaného cukru jsou nízké (podrobná úvaha níže).

Jaké podnikání se vyplatí zahájit v krizi?

Minimální investice. Rychlá návratnost. Vysoká poptávka. Nevyžaduje prostory a personál. 2 dny do spuštění. Výběr portálu otevřeného podnikání. u.

Tato produkce, stejně jako ostatní, má samozřejmě své klady i zápory. V tomto případě lze nevýhodu nazvat připevněním cukrovarů k surovinám - tj. na místa, kde roste cukrová řepa. V případě naší země jsou takovými regiony centrální, volžský a jižní federální okruh - v ostatních regionech je výroba možná pouze na dovážené (dovážené) suroviny.

Existuje také pozitivní bod: více než 90% cukru vyrobeného v Rusku se vyrábí z dováženého polotovaru - surového cukru. To významně zvyšuje náklady, a tedy i prodejní ceny takového cukru. A výroba z místních surovin je vždy levnější - to usnadní vstup na trh pomocí dumpingových cen.

Technologie výroby granulovaného cukru

Technologický řetězec výroby cukru lze rozdělit do několika hlavních fází, přičemž první z nich je praní a čištění řepy od cizích předmětů. Faktem je, že při sklizni, zejména při mechanizovaném sklizni, tvoří až 10–12% masové řepy kromě skutečné přilnavé zeminy (půdy) také vrcholy, slámu, písek, strusku, kameny a dokonce i jednotlivé kovové předměty.

Investice: od 3 500 000 rublů

Návratnost: od 1 měsíce

V potravinářském průmyslu existuje několik odvětví výroby s vysokou ziskovostí: produkty konzumují téměř všichni lidé. Jednou ze slibných oblastí podnikání je výroba cukru z cukrové řepy. Zvažme výhody a rizika takového podnikání a vypočítáme možné náklady.

Obchodní koncept

Podle statistických studií každý obyvatel našeho státu spotřebuje přibližně 20 kilogramů cukru ročně. Po produktu je neustálá poptávka a pokud organizujete výrobu cukru jako podnik, přinese vysoký příjem.

Více než 90% cukru v Rusku se vyrábí z dovážených surovin. Ceny jsou poměrně vysoké.

Pokud používáte místní suroviny, můžete mít velký rozdíl z prodejní ceny.

Tento druh výroby vyžaduje slušný počáteční kapitál. Musíte si koupit drahé vybavení a najmout si kvalifikované pracovníky. Existují dva způsoby, jak organizovat své podnikání:

 • Kupte si hotový závod. Okamžitě získáte dobře zavedenou produkci s vysokou kapacitou, infrastrukturou a často s ověřenými dodavatelskými kanály. Je však zapotřebí maximální opatrnosti, protože někdy se nabízejí rozpadající se budovy se zastaralou technologií. Abyste se do takové situace nedostali, využijte služeb kompetentního odhadce.
 • Nakupte nebo si pronajměte potřebné prostory a sestavte si výrobní dílnu sami z různých strojů a sestav. Pro začínajícího podnikatele je to nejvhodnější způsob.

Produkty můžete hromadně prodávat do hypermarketů, cukrářských továren, stravovacích zařízení a konzerváren.

Potravinářský průmysl je odvětví, které je vysoce odolné vůči jakýmkoli změnám na trhu, protože poptávka po potravinách nikdy neklesá. Jedním z nejvýnosnějších podniků v této oblasti je výroba cukru. Tento produkt je součástí minimálního spotřebního koše, proto je u domácích spotřebitelů velmi oblíbený. V tomto článku se budeme zabývat technologií výroby cukru z cukrové řepy a řekneme vám, jak takové podnikání organizovat.

Produkční funkce

Výroba cukru je poměrně velké průmyslové odvětví. V naší zemi vyrábí krystalový cukr a rafinovaný cukr více než 300 podniků. Tento vysoce kvalitní přírodní potravinový produkt je základní komoditou, a proto po něm existuje trvale vysoká poptávka za jakýchkoli ekonomických podmínek.

Podnikatelé v odvětví cukru pravidelně předělávají své továrny, aby zvýšili produktivitu. Z tohoto důvodu se tento segment trhu vyvíjí rychlým tempem.

Podle statistických studií každý občan naší země spotřebuje ročně asi 20 kg cukru. Navzdory skutečnosti, že nadměrná konzumace tohoto produktu může negativně ovlivnit lidské zdraví, poptávka po něm neklesá. Pokud tedy organizujete výrobu cukru jako obchod, bude to ziskové.

Takové podnikání má kromě výhod i nevýhody. Nejdůležitější z nich je, že minitovárny na výrobu cukru z řepy jsou vázány na místa, kde se pěstují suroviny. Pokud použijete dovážený surový cukr, výrazně se zvýší výrobní náklady. Proto podnikatelé používají hlavně domácí suroviny.

Registrace aktivity

Zajímá vás, kterou výrobu je výhodné otevřít v roce 2021? Nejvýnosnější a nejdostupnější možností je výroba cukru. Ale k organizaci takového podnikání musíte vydat povolení a zaregistrovat právnickou osobu. Můžete také otevřít jednotlivého podnikatele, ale v tomto případě nebudete moci uzavírat smlouvy s velkými organizacemi.

Kromě toho je nutné, aby výrobní prostory byly plně v souladu s požadavky požární kontroly, SES a dalších regulačních orgánů. Všechny stávající normy by měly být vyjasněny přímo s těmito organizacemi, protože se mohou v různých regionech výrazně lišit. Hotové výrobky musí plně vyhovovat zvláštním GOST.

Suroviny

V naší zemi se cukr vyrábí z cukrové řepy. Postupně však tyto suroviny začínají nahrazovat alternativní návrhy:

 • Stonky čiroku. Tento produkt pochází z Číny. Cukr vyrobený z těchto surovin se neliší od obvyklého u všech produktů;
 • Sladový cukr se vyrábí ze škrobové rýže. Tyto suroviny vyrábí Japonsko;
 • palmový džus se vyrábí v jihovýchodní Asii;
 • hlavními dodavateli cukrové třtiny jsou Brazílie a Kuba.

Zařízení

Cukr je komodita, která se spotřebovává po celý rok ve všech částech světa. O těch, kteří vyrábějí cukr, je známo, že nepřetržitě generují tržby, pokud je podnik dobře řízen. Ziskovost podnikání je poměrně vysoká, protože se používá nejen v každodenním životě, ale také v cukrářských podnicích, při výrobě nápojů a potravin, ve farmakologii a mnoha dalších oblastech.

Roční spotřeba cukru průměrným Rusem je přibližně 20 kg ročně ai přes vše stále roste. Navzdory skutečnosti, že existují velké společnosti zabývající se výrobou cukru, faktem zůstává, že zahájení malého podnikání na výrobu cukru má minimální překážky vstupu s relativně nízkým počátečním kapitálem.

Jedním z faktorů, které motivují začínající podnikatele k založení cukrovarnické společnosti, je skutečnost, že trh s cukrem zahrnuje lidi všech ras, kultur, finančního prostředí a věku. Navzdory poměrně vysoké konkurenci může podnikavý podnikatel obsadit své vlastní místo a získat stabilní příjem. Zvažte v článku nuance sladkého podnikání.

Registrace podniku

V každém podnikání je to úplně začátek. Zde si můžete vybrat formu IP nebo LLC. Ale pro produkční podnikání je lepší hned použít druhou možnost, protože to umožní práci s velkými společnostmi.

Dokumenty požadované pro registraci LLC:

Zdanění zvolte zjednodušené zdanění nebo jednotlivou daň z imputovaného příjmu.

Budete potřebovat povolení od hasičských, hygienických a ekologických služeb, protože produkt je potravinářský. Musí také vyhovovat GOST:

 • R 52647-2021 - „Cukrová řepa. Technické podmínky ",
 • Р 53036-2021 -" Cukrová řepa. Zkušební metody ";
 • R 52678-2021 -„ Výroba cukru ".

Jak se získává cukr: technologie výroby

Cukrovar může vyrábět několik druhů produktů, například:

Technologie výroby cukru z různých druhů surovin se zásadně neliší, existují jen určité nuance. Hlavní surovinou pro výrobu produktu v Rusku je cukrová řepa. Výroba prochází následujícími fázemi:

 • Vyčištění. Možná je to jedna z důležitých fází. Plody se umývají v pračce řepy od nečistot a různých nečistot.
 • krájení. Ve speciálním stroji jsou plody zpracovávány, výsledkem čehož jsou malé štěpky, které jsou pro další zpracování snazší.
 • Točit. Ze získaných hoblin vytlačí stroj tmavou řepnou šťávu. Obsahuje 13-15% cukru.
 • Koncentrace. Výsledná šťáva se odpaří na sirup. Po tomto postupu se obsah cukru zvýší na přibližně 70%.
 • Krystalizace. Speciální zařízení zpracovávají sirup na krystalizovanou směs zvanou massecuite.
 • Konečný proces. Massecuite lze dále zpracovat, aby se získal produkt vyšší kvality.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.