Hutní podnikový podnikatelský plán

Produkční Outlook

Po krizi v roce 2021 zaznamenal průmysl opět znatelný růst. Dnes v průmyslové výrobě zaujímá metalurgie 18% z celkového objemu a v objemu vývozu - 14%. Zároveň 10% objemu výroby připadá na metalurgii železa. Ale 80% všech kapacit poskytuje devět velkých podniků. Hlavními produkty vyráběnými v tomto odvětví jsou trubky, na jejichž vývoz je Rusko na třetím místě na světě. Modernizace výroby a instalace nových moderních zařízení pomáhá vytvářet konkurenceschopné produkty.

Podíl výroby neželezných kovů na produkci v zemi je jen něco málo přes 10%. Současně země zaujímá vedoucí postavení na světovém exportním trhu a v některých ukazatelích přináší pouze Čínu.

Pro zahájení výroby je příznivá vnitřní politika státu ve vztahu k hutním podnikům. Je důležité, aby nyní země zahájila strategii rozvoje hutního průmyslu, počítanou do roku 2021. To vše naznačuje, že klima v zemi pro zahájení takového podnikání je obecně docela příznivé. Musíte jen přijít na to, jak správně otevřít produkci.

Formulář organizace

Chcete-li začít, obchodní plán by měl obsahovat formulář pro registraci podniku. Registrace takového podnikatele zpravidla není pro takovou výrobu vhodná - budete muset pracovat hlavně s velkými podniky dodávajícími suroviny. Velké společnosti budou také hromadně nakupovat vaše výrobky, proto má smysl zaregistrovat metalurgický podnik jako právní subjekt.

Existuje několik forem, které lze použít v závislosti na přitažlivosti investic, počtu zakladatelů a jejich roli při formování výroby. Pokud tedy kapitál kombinuje několik osob, ale skutečnou správu bude provádět jedna osoba, zaregistrujte společnost s ručením omezeným (LLC). LLC může také založit jedna osoba, ale bude také odpovědná pouze za výši kapitálu investovaného do společnosti.

Pokud se zakladatelé společnosti plánují aktivně podílet na její práci, má smysl zaregistrovat partnerství. S takovou organizací jsou všechny výnosy a ztráty rozděleny mezi všechny účastníky v poměru k investovanému kapitálu. Přitom odpovídají za svůj majetek. Můžete určit jednoho nebo více z nich, kteří budou svými příspěvky nést rizika, ale nebudou se účastnit činností podniku. V tomto případě se bude jednat o organizaci komanditní společnosti.

Další formou, ve které lze firmu zaregistrovat, je akciová společnost. Její základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií, které investoři obdrží v poměru k investovanému kapitálu. Nesou rizika v mezích hodnoty těchto cenných papírů.

Registrace licence

Chcete-li pracovat s kovy, musíte vydat příslušnou licenci. Toto povolení platí současně pro neželezné a železné kovy. Každý region má svůj vlastní licenční úřad, jehož aktivity souvisejí s rozvojem ekonomiky, obchodu a průmyslové politiky v regionu. K získání licence musí obchodní plán zahrnovat nejméně 60 tisíc rublů. Dokument je vydán 45 dní po předložení dokumentů k registraci a nemá datum vypršení platnosti.

Licence vám umožňuje shromažďovat, přijímat, přepravovat, zpracovávat, prodávat kov a další související činnosti. K získání licence je nutné předložit licenčnímu orgánu následující dokumenty:

 • příjem platby poplatku;
 • odpovídající prohlášení;
 • diplomy specialistů a školitele;
 • dokumenty pro zařízení;
 • dokumenty potvrzující právo používat web, kancelář;
 • rozhodnutí o jmenování generálního ředitele;
 • certifikáty INN, USRLE , OGRN;
 • společenská smlouva, stanovy;
 • předchozí licence, která musí být obnovena (při obnovení).

Touha vyrábět jakýkoli produkt se objevuje u mnoha; začátečníci a zkušení řemeslníci vytvářejí na prodej své vlastní kovové výrobky. Někteří lidé dostávají docela zajímavé vzory.

Kam můžete zaměřit svou pozornost? Jak začít vyrábět výrobky z oceli a neželezných materiálů? Po čem je dnes poptávka? O jaké produkty bude v blízké budoucnosti poptávka? Jaký nástroj potřebujete mít po ruce? Existuje mnoho otázek. Je docela těžké odpovědět na všechny z nich. Ale otázka nalezení jejich místa na trhu bude stále znepokojovat mnoho potenciálních podnikatelů.

Od nápadu k trhu

Zvláštnosti trhu jsou takové, že po velmi malém produktu může být poptávka a velké produkty, do kterých bylo investováno mnoho myšlenek, práce a talentu, budou zbytečné. Ve volném obchodu je paradoxů dost.

Po hardwaru je stále největší poptávka.

 • Nehty se kupují v kilogramech. Používají se ve stavebnictví, při výrobě jiného zboží, při výrobě kontejnerů.
 • Samořezné šrouby nahradily hřebíky. Nástup akumulátorových šroubováků změnil konstrukční technologii a výrobu nábytku. Je mnohem jednodušší a snazší sestavit jakoukoli prostorovou strukturu na samořezných šroubech, než použít jednorázové spojovací prvky.
 • Šrouby (matice) a matice jsou spojovací prvky, které navzájem spojují jednotlivé části. Poptávka je enormní. Je těžké si představit produkci, která nepoužívá podprocesový hardware.
 • Drátěné svorky se používají společně se sešívačkami. Mechanické, elektrické a pneumatické ovladače sponek se používají ve všech oblastech života. V každém domě se nachází malá krabička se sponkami. Produkt není na policích zatuchlý.
 • Trhací nýty a nýty se závitem s příchodem nástroje pro rychlé spojování dílů do hotových výrobků pomáhají při výrobě složitých jednodílných sestav. Sortiment nýtů se neustále rozšiřuje.
 • Svařovací elektrody jsou dráty z měkké oceli potažené ochrannými sloučeninami. Dokonce i obyčejná hlína na povrchu válcovaného drátu vám umožňuje svařovat součásti pomocí elektrického obloukového svařování.

K zahájení výroby hardwaru stačí zakoupit automatické stroje, například hřebíkovací stroj. Zbývá jen navléknout drát z dalšího válce do stroje a upravit jej na požadovanou velikost hřebíku. Veškerá další práce pokračuje bez lidské účasti.

Zařízení pro výrobu a další hardware není o moc složitější. V malé dílně a dokonce i v garáži organizují podnikatelé zcela moderní minitovárny, které vyrábějí populární zboží.

Ti, kterým se podařilo zahájit výrobu hardwaru na počátku devadesátých let minulého století, je stále vyrábějí. Malé továrny vyvážejí sponky, hřebíky, šrouby, šrouby, šrouby a matice do desítek zemí. Elektrody v maloobchodní síti jsou nakupovány v tunách.

Co může amatérský výrobce nabídnout?

Kování za studena je metoda zpracování kovů bez předběžného ohřevu. Z tohoto důvodu nevyžaduje nákladné a energeticky náročné kovací pece a kovárny, které se používají při kování za tepla. Rovněž není potřeba ruční nebo pneumatické kladivo. Hlavní výhodou této metody oproti odlévání nebo lisování je vysoká pevnost výrobků. Zařízení pro kování za studena se zpravidla skládá z několika strojů, které pomocí mechanické síly tak či onak ohýbají tyčový kov, tj. Čtverec, tyč, profilovou trubku, pás nebo výztuž.

 • Tvarované ploty, brány a ploty;
 • Prvky dekorace stavebních konstrukcí, tj. konzoly pro lucerny, kudrnaté ploty pro schody, verandy a balkony, sady na markýzy apod .;
 • dekorativní prvky malých stavebních forem, jako jsou altány a zahradní nábytek;
 • různé mříže.

Podnikání ve výrobě kovových výrobků metodou ručního kování za studena má několik funkcí, díky nimž je kování za studena velmi atraktivní jako výchozí bod pro zahájení podnikání doslova od nuly. Abychom pochopili, o co jde, měli byste mít jasnou představu o tom, z jakých fází se výroba výrobků skládá a jaké kovací zařízení pro kování za studena je k tomu zapotřebí.

Technologie výroby výrobků kováním za studena

 • Dále je třeba přinést náčrt v souladu se skutečnými rozměry produktu. To je nezbytné k odstranění parametrů prvků, ze kterých bude sestaven.
 • Poté se vypočítá množství a sortiment požadovaného kovu a také výpočet toho, jaké délky vysoce kvalitního kovu budou potřebné k výrobě určitých prvků.
 • Před zahájením výroby prvků je nutné kov očistit od rzi. K tomu použijte turbínu s příslušnou tryskou.
 • Dále se tyče, kruh, pásy, čtverce a další vysoce kvalitní kov rozřezávají na kousky požadované velikosti. K tomu se používá řezací pila nebo bruska s mlýnem.
 • Prvky výrobku jsou vyrobeny ohýbáním a kroucením kovových dílů, pro které se používá standardní kovací zařízení pro kování za studena.
 • Hotové prvky se sestavují do hotového výrobku, například do plotové sekce apod., svařováním. Je také možné je upevnit pomocí svorek nebo v zámku, ale tento způsob upevnění se používá mnohem méně často.
 • Poté se lepicí a svarové švy očistí od vodního kamene turbínou, poté se produkt opatří základním nátěrem a natře.

Zbývá jen doručit jej na místo instalace.

Požadované vybavení a nástroje

Kování za studena pro kutily se provádí pomocí standardní sady zařízení, která se skládá z následujících strojů:

 • Gnutik se používá k ohýbání ocelového čtverce, kruhu nebo tyče pod úhlem. Lze jej také použít k ohýbání kovu obloukem s daným poloměrem zakřivení.
 • Vlna dává kusu kovu vlnovitý tvar, její vybavení umožňuje získat vlnu požadované velikosti a zakřivení.
 • Šnek se používá k otočení tyče do spirály.
 • Twister se používá k otočení lišty podél její podélné osy s nastavenou periodou.
 • Svítilna je zařízení, které funguje na stejném principu jako twister, ale navíc umožňuje vzájemně prokládat kousky zkroucené tyče nebo jiného vysoce kvalitního kovu.

 • Kotoučová pila nebo výkonná bruska s řezačkou pro řezání trubek, tyčí, kruhů a čtverců.
 • Svařovací stroj.
 • Dvě nebo tři oběžná kola se sadou trysek pro čištění kovu od rzi a čištění svarů.
 • Stříkací pistole pro lakování hotových výrobků.

Požadované investice

Pro jakýkoli typ podnikání je ziskovost nejvyšší prioritou. Obchod s kovy nebude výjimkou, protože za to podnikatel investuje peníze a utrácí energii. Hlavní věcí v této věci je vybrat si nejvhodnější obor činnosti, vypracovat jasný podnikatelský plán a zohlednit různé faktory, které mohou negativně nebo pozitivně ovlivnit další práci a příjem. Pokud se podnikatel rozhodne věnovat se tak složité záležitosti, jako je obchodování s kovy, bude se muset nejprve postarat o vypracování jasného obchodního plánu, místnosti s nezbytným vybavením a výběru kvalifikovaných zaměstnanců.

Jak vytvořit pasivní příjem za 4 dny

Maraton, kde budete vytvářet pasivní živé příjmy od nuly a naučíte se konkrétní strategie pro investování do bytů, domů, garáží, automobilů a dokonce i výnosných webů

Jak zahájit vlastní podnikání s kovy?

Obchodování s kovy je složitá oblast podnikání a před investováním peněz se musíte pečlivě připravit. Nejprve musíte prostudovat trh a pochopit, které produkty jsou nejvíce zastoupeny a po kterých je největší poptávka. To vám umožní analyzovat konkurenci a vypočítat investici s návratností investice.

Získávání informací o společnostech, které zaujímají dané místo, je důležitou podmínkou, protože produkt musí být konkurenceschopný, aby podnikatelská činnost přinesla řádný zisk.

Sezónnost hraje důležitou roli při jakémkoli typu obchodování. Výprodej kovů není výjimkou. Je důležité vzít v úvahu, že v určitých obdobích roku bude prodej kovových výrobků (například kovových vleček) aktivnější. To je způsobeno skutečností, že v teplé sezóně se stavba otevírá mnohem častěji.

Důležitým problémem je označení, které může podnikatel na svém produktu nastavit. Abyste pochopili přibližné náklady na kov, musíte sledovat ceny s přihlédnutím ke všem nejbližším konkurentům. Kromě toho stojí za to podívat se na data z celosvětového webu. Na webových stránkách prodejců kovů najdete spoustu zajímavých informací, které budou užitečné při organizaci podnikání.

Po vyřešení těchto bodů můžete začít hledat místnost. Měl by být velký a nejlepší ze všech, pokud se jedná o průmyslovou oblast. Je nutné okamžitě vybrat kvalifikovaný personál. Značná část úspěchu celého podniku závisí na práci najatých zaměstnanců, proto musí každý, od nakladače až po manažera, dělat svou práci vysoce kvalitně.

Než se rozhodnete podnikat, přemýšlejte, zvažte klady a zápory. Možná vám bude lépe s jinou činností, jako je otevření coworkingového centra. Navrhujeme, abyste se podrobněji seznámili se správnou investicí peněz a vydělali na nich peníze.

Registrace a realizace obchodu s kovem

Musíte se zaregistrovat u finančního úřadu a FIU. Ve Federální daňové službě je lepší zvolit organizační a právní formu jednotlivého podnikatele, která minimalizuje daňové hlášení. Je bezpodmínečně nutné se zaregistrovat v penzijním fondu a FSS, protože bez toho nebude možné oficiálně přijímat zaměstnance.

Může se zdát, že kovovýroba je pro většinu obchodníků neatraktivní kvůli nízké ziskovosti, ale důvod jejich ztráty zájmu spočívá v jiné nuance - zahájení projektu vyžaduje seriózní přípravu a pečlivé výpočty. Pokud pochopíte specifika tohoto podnikání a dokážete uplatnit teoretické dovednosti v praxi, budou výsledky těchto činností více než uspokojivé.

Fáze implementace kovového podnikatelského nápadu

Nejjednodušším a nejziskovějším způsobem vydělávání peněz bude další prodej kovu zakoupeného od obyvatel nebo firem za nízké, ale konkurenceschopné ceny.

Marketingová analýza

Nejprve musíte zjistit, zda je ve vašem městě sběrné místo kovového šrotu, které nabízí vysoké ceny surovin. Za přítomnosti již „nepropleteného“ bodu bude otevření vlastního recyklačního centra ztráta času - lidé půjdou na své obvyklé místo setrvačností. A pokud se pokusíte překonat konkurenci, pravděpodobně utrpíte vážné ztráty.

Další možností je vytvořit několik sběrných míst najednou v malých osadách, kam konkurenti ještě nedosáhli, a přepravit sebraný šrot do skladu ve vašem městě. Realizace této myšlenky vám umožní stanovit nejlepší ceny, aniž byste se ohlédli za cenami svých obchodních kolegů, protože obyvatelé města nebo vesnice přijdou jen za vámi. Ziskový nákup surovin nakonec vykompenzuje fixní náklady na pronájem prostor a dopravu.

V některých případech ani přítomnost velkého sběrného místa nebrání obchodníkovi v otevření kovodělného podniku, protože místo může být umístěno v jiné části města nebo nakupovat suroviny pouze od velkoobchodní dodavatelé, kteří dovážejí tuny kovu. Tato situace umožní uspořádat přijímací střediska zaměřená na jednotlivé dodavatele - obyčejné obyvatele mikrodistriktů. A po nahromadění požadovaného množství kovu, dosahujícího několika tun, bude možné přepravovat suroviny do společnosti zabývající se velkoobchodním nákupem.

Výběr místa pro provozování „kovového“ podnikání

Vaše výše příjmu bude do značné míry záviset na správném umístění sběrného místa kovového šrotu. Pokud tedy nechcete plýtvat časem a penězi, zvažte nejprve všechny možné možnosti vhodných prostor, určete výhody a nevýhody každého z nich a poté si pořiďte vybavení a vytvořte zaměstnance.

Majitel soukromého domu může volitelně uspořádat pracoviště na svém dvoře a nakupovat kov kdykoli během dne. Na jedné straně je to pohodlné - nemusíte utrácet další peníze za nákup prostor nebo za měsíční platby značné částky pronajímateli. Ale na druhou stranu nezapomeňte na sousedy žijící poblíž, kterým se vaše aktivita nemusí líbit. Znečištění ovzduší z blížících se automobilů, hluk z demontáže a třídění kovů - to vše může vést nejen ke zhoršení dobrých sousedských vztahů, ale také k uložení peněžité pokuty ze strany regulačních orgánů.

Je docela obtížné najít naprosto ideální místo pro příjem kovového šrotu, protože každá možnost má kromě zjevných výhod i své nevýhody. Otevřením sběrného místa v garáži nebo na chatě můžete vyřešit problém se svými sousedy, ale majitel firmy bude muset čelit dalším výzvám. Prvním krokem je vyřešení problému s hlídačem a hledání spolehlivé osoby, která může zajistit bezpečnost přijatých surovin. Zaměstnanec najatý k práci zároveň musí nejen chránit kovový šrot před zásahy jiných lidí, ale také osobně nesmí brát to, co mu nepatří.

Bude docela obtížné rozpoznat skutečnost, že došlo ke krádeži několika kilogramů, protože ve skladu budou uloženy tuny kovu. Dalším problémem může být nedostatek úložného prostoru nebo nepohodlný přístup k umístění sběrného místa. Dokonce i ve velké garáži bude těžké namontovat tuny kovu, natož třídit ho. Navíc silnice vedoucí do garáží nebo chat jsou často nevhodné pro velká nákladní vozidla.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.