9 zlatých tipů pro založení zastavárny

Zastavárna je specializovaná organizace, která vydává krátkodobé půjčky obyčejným osobám na zabezpečení movitého majetku. Podle zákona může být zastavárna registrována ve formě LLC nebo JSC, ale nikoli jako individuální podnikatel. Řekneme vám, jak otevřít zastavárnu ve formátu LLC.

Právní vlastnosti zastavárny

Registrace právnické osoby k otevření zastavárny je stejná jako u jakékoli jiné LLC, ale stále existují určité nuance.

1. Firemní název zastavárny musí obsahovat slovo „zastavárna“ a jeho právní formu. Například takto: „Společnost s ručením omezeným Lombard„ Zlatý klíč “.

2. Zastavárnu nelze v bytě zaregistrovat. Zákon vyžaduje nejen vytvoření zvláštních podmínek v sídle společnosti pro skladování a zabezpečení odevzdaného majetku, ale také absenci dalších věcí v zastavárně, které s tímto obchodem nesouvisejí.

3. Zastavárna má přístup pouze ke třem druhům podnikatelských aktivit, které jsou specifikovány v zákoně „V zastavárnách“ č. 196-FZ (OKVED 64. 2., 66. 9. a 70.2).

4. Zastavárna není oprávněna se zastavenými věcmi nakládat a používat je. Zastavená nemovitost, která nebyla vykoupena včas, musí být prodána na veřejné dražbě nebo jinými kanály (pokud je její hodnota nižší než 30 000).

5. Zakladatelem nebo účastníkem zastavárny nemůže být fyzická osoba, která má neobjasněné (nevyřešené) přesvědčení za ekonomický trestný čin nebo trestný čin proti úřadům.

6. Minimální základní kapitál zastavárny v roce 2021 zůstal na úrovni 10 000 rublů, přestože byly zavedeny směnky s návrhem na jeho zvýšení na 50 milionů rublů.

7. Místnost musí splňovat požadavky pokynů ministerstva vnitra Ruské federace (RD 78. 6. 03-2021). Bez toho bezpečnostní organizace nevydá akt shody prostor pro činnosti zastavárny.

Činnost zastaváren nelze nazvat tichým typem činnosti. Velké množství papírování často nutí začínající podnikatele opustit obchodní myšlenku zastavárny a mnozí z těch, kteří otevřeli úvěrovou instituci, ji zavírají v prvním roce své existence. V tomto oboru je nutné zohlednit požadavky zákona, jinak budete muset platit vysoké pokuty. Abyste se před takovými obtížemi chránili, musíte se naučit složitosti podnikání.

Jak otevřít zastavárnu ve vašem městě a jak výnosná je tato firma? Obecné informace:

 • Kapitálové investice - 12 600 000 rublů;
 • Průměrný měsíční výnos - 1 000 000 rublů;
 • Čistý zisk - 178 000 rublů;
 • Payback - 84 měsíců.

Legislativní akty

 • Zastavárna je obchodní organizace, která vydává půjčky na kolaterál a rovněž provádí činnosti pro skladování majetku.
 • Úvěrová kancelář je odpovědná za pojištění majetku, který byl klientem převeden jako zástava.
 • Zastavárna je povinna posoudit hodnotu majetku, který mu byl převeden na kauci nebo na kauci.
 • Pokud instituce vydá klientovi kolaterál, je povinné sepsat zvláštní úvěrovou smlouvu, která stanoví hlavní podmínky transakce.
 • Po vydání půjčky si věřitel ponechá 1 kopii bezpečnostního lístku a druhou poskytne klientovi.
 • Klient je povinen vrátit přijatou půjčku a úroky z ní, které byly sjednány v době sepsání smlouvy. Pokud dlužník nesplácí úvěr déle než 1 měsíc, stává se zastavená nemovitost majetkem instituce.
 • Tuto nemovitost lze prodat prostřednictvím maloobchodního prodeje. Pokud hodnota zastaveného objektu přesáhne 30 tisíc rublů, prodej probíhá prostřednictvím výběrových řízení, aukcí.
 • Zastavárna má právo pouze vydávat půjčky a udržovat majetek a prodej věcí spadajících pod „kolaterální případ“ může probíhat pouze v samostatném soukromém podniku.

Ukázkový obchodní plán zastavárny s výpočty zahrnuje několik dalších předpisů a místních zákonů. Jedním z nich je objednávka RosFinmonitoringu č. 203 ze dne 3. 8. 010. Dokument stanoví požadavky na vzdělávání a školení pracujících specialistů, kteří budou provádět transakce s fondy, s cílem ochrany před legalizací zisků získaných nelegálními prostředky. Objednávka reguluje následující problémy:

 • Základní požadavky na školení pro hotovostní transakce.
 • Frekvence školení, její forma.
 • Účetnictví za průběh školení.

Pokud nebude příkaz dodržen, může být organizace postavena před soud a v případě systematického porušování bude společnost uzavřena.

Fáze provádění obchodního plánu Lombard

 • registrace aktivit u federální daňové služby;
 • registrace u federální finanční monitorovací služby.

 • registrace na Puncovním úřadě;
 • uzavření nájemní smlouvy;
 • renovace pronajatých prostor.

 • instalace klimatizace, hasicích systémů, video dohled;
 • nákup počítačového a kancelářského vybavení, trezoru, nábytku;
 • nábor.

 • reklamní kampaň;
 • nákup speciálních programů pro účetnictví a přípravu úvěrových smluv;
 • uzavření pojistné smlouvy;
 • plnění smluv se soukromou bezpečnostní společností;
 • uzavření dohody o poskytování veřejných služeb, odvoz pevného odpadu.

Správné ocenění drahých kovů je klíčem k úspěchu zastavárny

Dnes jsou klienty zastaváren populace s průměrnou úrovní příjmu. Taková zařízení jsou žádaná v prostorách na spaní megalopolise a v centru města, pokud mluvíme o malé osadě. Tento vzorec je vysvětlen skutečností, že střední třída populace je osídlena podle tohoto principu.

Úvěrové kanceláře se vyznačují sezónností - jarní nebo podzimní. Lidé nejčastěji potřebují peníze před nebo po dovolené na splacení současných půjček. Tento skok je nevýznamný a nepřesahuje 10%.

Jak otevřít zastavárnu

Pokud jde o zahájení podnikání, kapitálové investice budou povinným začátkem. Kromě pronájmu a vybavení zahrnuje nákladová část také nábor personálu a rozpočet na reklamu.

Co potřebujete k otevření zastavárny:

Univerzální půjčovací kancelář bude vyžadovat 50 až 100 m² pronajaté plochy. Pokud instituce přijímá pouze drahé kovy, pak toto číslo může klesnout na 20–30 m².

Zaměstnanci

Zaměstnanci každé zastavárny jsou malí. Kromě majitele se může skládat ze 4 osob.

 • znalec komodit
 • ostraha
 • účetní
 • manažer

Nejnebezpečnější a nejrizikovější je práce obchodníka-odhadce. Musí správně posoudit produkt, aby společnost nezůstala v červených číslech; je povinen sledovat trh a orientovat se v hodnotě šperků. Rozlišování zlata od padělků je také velmi důležité, proto je zde vyžadována dobrá stabilní zkušenost.

Práce ostatních zaměstnanců je méně důležitá.

Co dalšího potřebujete k otevření zastavárny

Ti, kteří se zajímají o to, jak otevřít zastavárnu, musí nejprve vědět o účelu tohoto podnikání. V zastavárně mohou lidé rychle získat peníze za své šperky bez prostředníků a úroků. V průběhu času lze šperky bez problémů uplatnit. V zastavárně najdete potřebné zboží za nižší cenu než v běžných obchodech.

Před otevřením zastavárny (podrobné pokyny budou uvedeny níže) si musíte prostudovat podrobné pokyny, zjistit, jaké dokumenty a kolik peněz je třeba nejprve připravit. Zastavárna je výnosný podnik, ale jeho otevření si vyžaduje spoustu peněz. Vše záleží na tom, jaké produkty budou přijaty. Zastavárny mohou být automobilové, ale v případě otevření takového podniku 1 milion rublů. nebude stačit. Otevření zastavárny pro nákup zlata je výhodnější, protože pro něj je dostatečný kapitál 1 milion jako počáteční kapitál.

Kde začít zastavovat?

Jak otevřít zastavárnu, můžete zjistit od profesionálů, kteří vám pomohou kompetentně vypracovat podnikatelský plán a studovat trh, hodnotit konkurenty. K tématu „otevření zastavárny“ jsou podrobné pokyny k dispozici na mnoha specializovaných webech v síti. Chcete-li otevřít výnosné podnikání, potřebujete:

 • pronajmout si pokoj pro zastavárnu;
 • provádět, instalovat a konfigurovat video dohled;
 • uzavřít dohodu s bezpečnostní organizací a udělat poplach;
 • koupit speciální nábytek, cely a trezory pro skladování produktů (musíte se spolehnout na dlouhodobé a denní skladování);
 • pokud plánujete otevřít zastavárna automobilů jako firma, potřebujete parkovací plochu.

Když budete vědět, jak otevřít vlastní zastavárnu a koupit zlato, můžete se vyhnout mnoha problémům. Bez zaměstnanců nebude podnik správně fungovat. K práci budete muset najmout několik lidí:

 • Odpovědník za zboží je nejodpovědnější pozicí. Zabývá se hodnocením přijatých položek, specialista musí být dobře obeznámen s cenami pro všechny skupiny zboží.
 • Aby mohl strážník v případě potřeby přivolat policii, musí být neustále v zastavárně.
 • manažer - osoba odpovědná za organizaci obchodu na místě a za objednání zastavárny.
 • Účetní bude zajišťovat veškeré finanční záležitosti v podnikání.

Specialisté musí mít odpovídající vzdělání a pracovní zkušenosti. Muži jsou nejlepší odborníci v oblasti technologií, proto je lepší to udělat s hodnocením. Dívky mohou také hodnotit a určovat pravost drahých kamenů. Počet zaměstnanců závisí na rozvrhu práce zastavárny. Aby byla zajištěna bezpečnost, jsou v místnosti umístěny grily, alarm a výstražné tlačítko, které vysílá signál bezpečnostní organizaci. Pro rychlou reakci na místě je nejlepší najmout si strážného.

Volba názvu a oblasti

 • Název by neměl být dlouhý, takže si ho budete jen těžko pamatovat, bude zapotřebí více peněz na vytvoření cedule. V ideálním případě se název bude skládat ze dvou slov, z nichž jedno je „zastavárna“.
 • Není třeba opakovat jména konkurentů, mohlo by to způsobit problémy. Zpočátku si tedy musíte prostudovat názvy zastaváren ve vašem městě.
 • Můžete vymyslet několik jmen a provést průzkum mezi přáteli a příbuznými, abyste vybrali to nejlepší.

Každý ví, co je zastavárna. Mezitím se jedná o specifický typ činnosti, která vyžaduje určité zkušenosti a dovednosti od podnikatele. Kvůli krizové situaci v zemi je nyní tento podnik žádán více než kdy jindy, a proto je s kompetentním přístupem realistické a dostupné organizovat vaše podnikání od nuly v této oblasti. Je jen důležité vědět, co je potřeba k otevření zastavárny v Rusku.

Činnost zastaváren v Ruské federaci je upravena federálním zákonem 196 „O zastavárnách“, k zahájení práce budete muset vydat povolení k obchodování s klenoty, získat několik certifikátů a absolvovat odborné školení personál. Navzdory tomu je ziskovost podnikání tak vysoká, že za několik měsíců budete schopni pokrýt všechny náklady a dosáhnout dobré úrovně soběstačnosti.

Jak zastavárny fungují

Zastavárna je druh úvěrové organizace, která vydává prostředky zajištěné hodnotnou věcí. Princip fungování zastaváren se ve skutečnosti nezměnil od vzniku tohoto podnikatelského nápadu, od 15. století. Šperky jsou stejnou investicí jako cenné papíry nebo nemovitosti a v případě potřeby je lze vždy zpeněžit. Z různých důvodů, v různých obdobích, lidé zastavovali šperky v zastavárnách - je to opravdu rychlý a spolehlivý způsob, jak získat peníze, a proto bude po takovém podniku vždy poptávka.

Zástavu může získat každá osoba, která má cestovní pas a dosáhla plnoletosti. Šperky jsou oceňovány za pevnou cenu stanovenou zastavárnou a zákazníkovi je dána částka odpovídající položce. Musí vrátit peníze do jednoho měsíce spolu s úroky, které jsou účtovány za každou část procesu půjčky. Pokud se tak nestane, stane se šperk majetkem zastavárny. Jedná se tedy o jeden z nejvýnosnějších podniků v Rusku.

Jaké dokumenty jsou potřeba k otevření zastavárny

Chcete-li otevřít zastavárnu, budete muset shromáždit poměrně rozsáhlý balíček dokumentů, jejichž přijetí může trvat dlouho. Jaké dokumenty jsou potřeba k otevření zastavárny:

 • certifikát LLC nebo CJSC;
 • povolení k prodeji šperků;
 • certifikát o dohledu nad analýzou;
 • certifikáty absolvovat speciální školení pro všechny zaměstnance zastavárny.

Kromě toho se budete muset zaregistrovat u daňového úřadu, finanční monitorovací služby a pokladny. Budete také muset získat certifikát potvrzující přesnost šperkovnic, protože budou určovat výši platby klientovi.

Jak otevřít zastavárnu: podrobné pokyny

Chcete-li otevřít své podnikání a založit zastavárnu, musíte postupovat podle následujících kroků:

1. Studie legislativy

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.