Jak otevřít pilu od nuly

Poptávka po různých řezivech zůstává po mnoho let velmi vysoká. To je způsobeno skutečností, že trh pro výstavbu soukromého sektoru se neustále rozvíjí: venkovské domy, letní chaty a další budovy: lázně, altány a další. Střechy všech těchto konstrukcí a někdy i stěny jsou postaveny ze zpracovaného dřeva. Mnoho podnikatelů, kteří rádi pracují se dřevem, se snaží vstoupit do tohoto výklenku a zaujmout tam své „místo na slunci“, někteří uspějí a jiní ne. Podívejme se blíže na to, jak otevřít pilu od nuly, co budete muset koupit a kde hledat zákazníky pro hotové výrobky.

 • vysoká poptávka po zpracovaném dřevu
 • schopnost začít s malými investicemi a poté rozšířit podnikání
 • vysoká ziskovost
 • obvykle obchodují ve velkých objemech

 • obtížnost najít spolehlivé dodavatele kulatiny
 • vysoká spotřeba elektřiny během provozu jednotek
 • přítomnost sezónnosti

Uvedli jsme hlavní klady a zápory, pojďme pochopit základní kroky pro zahájení podnikatelského nápadu na pile.

Dokumenty

Abyste mohli pracovat v legálním prostředí, musíte jako podnikatel vydat všechna povolení pro výrobní linku a pro obchod.

Zde potřebujete:

Místo a prostory

Chcete-li zahájit výrobní proces, musíte si pronajmout pokoj, nejlépe na okraji města, abyste ušetřili peníze. Hlavní požadavky jsou:

- pronajatý prostor by měl mít několik hlavních prostor: pracovní prostor, sklad, sušení. Obvykle hledají hangáry nebo velké garáže o ploše 100 čtverečních metrů. ... a výška stropu 4 m. Tato výška stropu je nutná pro příjezd a provoz zařízení, stejného nakladače.

Hlavní výhody pily jako podniku v krizi: -

 • Odpisové peníze musí být investovány. A potenciální spotřebitelé je investují do výstavby, protože prostory jsou spolehlivým a likvidním aktivem, které pouze zvyšuje cenu;
 • ceny pozemků klesají. A vaše vlastní podnikání na pile vyžaduje pozemek o rozloze 15 akrů;
 • v regionech, kde se prodávají lesní pozemky, je cena za ně snížena. Díky tomu může majitel pily získat suroviny téměř za nic.

Jak správně organizovat své podnikání

Nejjednodušší způsob, jak zahájit vlastní podnikání, je koupit ready-made podnikání.

Pokud se pokusíte provést všechny nákupy a registrace (místo, zařízení, suroviny, elektřina, povolení) sami, bude to mnohem dražší. Jedna platba za připojení elektřiny může stát milion rublů. Společnosti organizující podnikání na klíč nakupují jeho součásti hromadně a dostávají množstevní slevy. Navíc vám může uniknout výhodný okamžik při řešení počátečních návrhů.

1. Pozemek s komunikacemi - na prvním místě je dodávka elektrické sítě. Nákupem neelektrifikovaných stránek riskuje majitel pily ztrátu peněz. Používání generátorů je nehospodárné a nákladné. Cena za sto metrů čtverečních půdy závisí na regionu a vlastnostech oblasti. V průměru můžete procházet náklady od 2 tisíc rublů / tkaní, to znamená od 30 tisíc rublů. V každém případě lze půdu prodat, pokud se podnikání pokazí.

2. Zařízení. Pily. Můžete si koupit domácí jednotku "Taiga". Jeho cena na trhu pro zařízení pro pily je jedna z minim, od 200 tisíc rublů (poprvé si můžete koupit použitý stroj). Zařízení vyrobené ve Finsku má dobré recenze. Kvalita zpracování produktu závisí na kvalitě stroje. A špatně zpracované desky se ve skutečnosti prodávají za cenu surovin. Úspory zde proto nejsou praktické.

Pro malé firmy se doporučují následující typy pil:

3. Přístřešek pro auto, prostory: vybavení, sklad a administrativa. Skladové a výrobní prostory by měly být postaveny s přihlédnutím k pohybu v dílně: to pomůže snížit riziko zranění a zvýšit produktivitu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výšce areálu: pokud jsou kmeny naloženy jeřábem, nesmí být menší než 5 metrů. Minimální náklady na markýzy jsou od 200 tisíc rublů.

4. Přístupové cesty - od 100 tisíc rublů.

5. Náklady na veřejné služby, obchodní výdaje, spotřební materiál - nejméně 200 tisíc rublů.

6. Mzda může být kusová a závisí na množství řezaného dřeva. Doporučuje se zastavit částku v počáteční fázi 200 tisíc rublů.

Žijete v zalesněné oblasti a plánujete podnikat? Pak je tu pro vás skvělá volba - pila jako podnik přináší velmi dobré zisky a rychle se vyplácí, navzdory poměrně vážným počátečním investicím. Není obtížné takové podnikání zorganizovat - hlavní je správné provedení obchodního plánování.

Úvod

Co by měl obsahovat zdravý podnikatelský plán? Tento dokument slouží dvěma účelům:

 • Vypracování „cestovní mapy“ podniku, jasný popis všech fází zahájení nového podnikání. Tento plán vám pomůže při realizaci projektu a vytvoří ucelený obraz o dalších akcích.
 • Předloží svůj nápad investorům a věřitelům. O investici do projektu rozhodnou na základě vašeho obchodního plánu.

Při sestavování obchodního plánu pro pilu je třeba popsat následující body:

 • za jakým účelem se vytváří nové podnikání;
 • kdo jsou vaši přímí konkurenti;
 • kde se bude nacházet; <
 • co přesně bude pila vyrábět;
 • kdo bude nakupovat suroviny;
 • jak dlouho bude trvat zahájení podnikání;
 • jaké vybavení je třeba zakoupit, kolik lidí je třeba najmout a jaké pozice;
 • kolik investic je zapotřebí k zahájení projektu;
 • jak rychle se investice vyplatí, kolik zisk, který projekt přinese;
 • jaké jsou vyhlídky a rizika tohoto podnikání.

Analýza trhu

Každá firma musí začít analýzou trhu a konkurence. To vám pomůže přesně určit možnost „vstupu“ do odvětví podle vašeho výběru, vypočítat cenovou hladinu a celkovou ziskovost, pochopit, s kým a jakými metodami budete muset bojovat. Správná analýza se provádí od obecného pohledu na trh se dřevem až po soukromé zvážení vaší konkrétní lokality.

Analýza trhu je založena na následujících faktorech:

 • Má toto odvětví nějaké vyhlídky.
 • Kolik pil ve vaší oblasti již pracuje.
 • Kolik suroviny je k dispozici.
 • Jak snadné je prodat za rozumnou cenu.
 • Kolik lidí pracuje v oboru.
 • Jaká je průměrná úroveň platu.
 • Jaká je hranice pro vstup do podnikání, jaká je ziskovost.

Dále vám doporučujeme studovat nejen konkurenty, ale také logistiku v regionu. Protokolování znamená poměrně složitou logistiku - protokoly musí být nejprve přeneseny na pilu a poté předány klientovi. Pamatujte, že pila jako podnik znamená přítomnost dobrých silnic a vchodů, jinak se náklady na dopravu mohou dramaticky zvýšit. Také si prostudujte počet prodejních míst hotových výrobků v regionu a zemi a přemýšlejte o tom, jak s nimi můžete navázat spolupráci.

Upozornění: musíte zajistit nepřerušovanou dodávku surovin, aby les byl snadno přístupný. Ve většině regionů Ruska představuje těžba a těžba dřeva určitou obtíž - to je třeba vzít v úvahu při výběru místa.

Ekonomický plán

Mnoho druhů dřeva má na trhu vysokou poptávku po různých druzích dřeva. Hlavním důvodem tohoto trendu je dynamický rozvoj stavebnictví, zejména rodinných domů, chat a specializovaných budov. Dřevěné materiály se používají jak pro montáž střech, tak i stěn těchto budov.

Nápad na pilu je atraktivní pro začátečníky i zkušené podnikatele. Ne každý se však s takovými podniky dokáže vyrovnat. Budeme podrobněji analyzovat všechny aspekty implementace takového projektu od nuly, rysy nákladů a hledání klientely pro hotové výrobky.

Za prvé stojí za zmínku hlavní výhody tohoto podnikání:

 • vysoká poptávka po zpracovaném dřevu;
 • schopnost začít s malými investicemi a postupně rozšiřovat výrobu;
 • silná ziskovost;
 • obchod s produkty ve velkých objemech.

Obchodní myšlenka pily má však některé nevýhody:

 • je poměrně obtížné najít spolehlivé partnery pro dodávky surovin;
 • významné náklady na energii při práci se zařízením;
 • existuje faktor sezónnosti prodeje.

Požadované investice v počáteční fázi, činnosti

Chcete-li v této oblasti vykonávat právní činnosti, budete muset získat všechna potřebná povolení k zahájení výroby a provádění obchodních postupů.

Zvýrazníme kroky nezbytné k vytvoření plnohodnotného podniku:

 • registrace jednotlivého podnikatele nebo LLC;
 • registrace určitého počtu zaměstnanců;
 • podepsání smlouvy s dodavateli dřeva, nebo získání povolení ke zpracování webu z našich vlastních zdrojů;
 • pronájem nebo nákup průmyslových prostor;
 • obdržení dokumentu opravňujícího práci od SES a hasičského sboru.

Jednou z nejdůležitějších fází realizace podnikatelského nápadu pily je pronájem nebo nákup prostor. Zde můžete ušetřit peníze jejich zakoupením na okraji města. Na takové výrobní závody existuje řada požadavků:

 • přítomnost několika hlavních budov: pracovní prostor, sušička, sklad. Ve většině případů se používají hangáry nebo garáže s velkou plochou a vysokými stropy, což je způsobeno nutností použít speciální vybavení;
 • shrnutí vedení vysokého výkonu;
 • pohodlný přístup k výrobě, umožňující vozidla a jejich manévry;
 • dodržování všech pravidel požární bezpečnosti.

V důsledku poklesu cen pozemků se zvyšuje zájem o výstavbu soukromých chat. U jakékoli technologie pro stavbu domů se používají dřevěné materiály. V důsledku toho je pila výnosným a vyhledávaným obchodem. Aby bylo možné posoudit výhody tohoto podniku, je nutné vypracovat obchodní plán pro pilu a seznámit se s vlastnostmi výroby.

Pila jako firma

Jakékoli podnikání by mělo být otevřeno po důkladné analýze trhu, prostudování podrobností a jemností. Začínající podnikatel by měl začít plánovat s rozpočtovou pilou. To ušetří počáteční kapitál a rychle eliminuje chyby, které mohou nastat v prvních letech provozu.

Máme pro obec další zajímavé podnikatelské nápady:

Místo výroby

Podle předpisů musí být dřevozpracující podnik umístěn nejméně 100 metrů od obytné čtvrti, protože výroba je doprovázena velkým hlukem. Ideálním místem pro stavbu pily bude les na okraji města. Některé stroje vyžadují k provozu vodu, takže komunikace musí být v těsné blízkosti. Drobná výroba může být umístěna na pozemku o rozloze přibližně 1000 čtverečních metrů M.

Založení firmy na řezivo bude vyžadovat výrobní prostor. Jsou vyžadovány pro uložení:

 • Hotové výrobky;
 • Suroviny;
 • Materiál prodaný před odesláním.

Vybavení a personál

Hlavní výdajovou položkou při otevírání pily je nákup strojů na zpracování dřeva a výroba desek. Chcete-li provozovat malou pilu s kapacitou 1 000 metrů krychlových, musíte si koupit:

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.