Výroba dřevěných palet jako podnikání

Výroba je vždy mnohem výnosnější než další prodej hotových výrobků. Hlavním problémem, se kterým se nemýlíme, je výběr produktů. Dnes se naučíme, jak organizovat výrobu dřevěných palet jako podnikání.

Dřevěné palety jsou kontejnery pro přepravu a skladování nejrůznějšího zboží. Pomocí různých metod je náklad připevněn k paletě. Náklad je nakládán na palety, aby bylo jeho nakládání pomocí speciálních nakladačů snadné a snadné.

Palety jsou široce používány. Velmi často se používají pro skladování stavebních materiálů, v supermarketech pro umístění zboží, ve skladech a průmyslových závodech.

Jak ziskové je vyrábět palety

Je třeba poznamenat, že existuje řada důvodů, proč je výroba palet jako podnikání velmi výnosný podnik. Má to několik důvodů.

 • Nedávný růst produkce v Ruské federaci naznačuje zvýšení produkce. A jakýkoli produkt vyžaduje balení a manipulaci. To je místo, kde palety přijdou na záchranu.
 • Výroba palet je poměrně přímočarý proces. Při takové výrobě není nutné používat složité zařízení a vícesložkové suroviny. Je to docela jednoduché.
 • Poptávka po dřevěných paletách je poměrně vysoká. Poptávka po těchto produktech navíc nepodléhá sezónním výkyvům.
 • Palety jsou vyrobeny ze dřeva, což znamená, že s hledáním a dodávkou surovin nejsou žádné problémy. Dřevo je poměrně cenově dostupný materiál.
 • Taková výroba nevyžaduje najímání pracovníků s vážnými znalostmi a dovednostmi. Z toho vyplývá možnost najmout zaměstnance s poměrně nízkými platy.

Jak vidíte, tato firma má spoustu výhod.

Registrace obchodního vlastnictví

Aby společnost mohla pracovat legálně a aby nedocházelo k problémům s regulačními orgány, je nutné před zahájením práce vlastnické právo zaregistrovat. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout:

 • zaregistrujte se jako individuální podnikatel;
 • zaregistrujte společnost s ručením omezeným.

Chcete-li se zaregistrovat u Federální daňové služby jako individuální podnikatel, musíte kontaktovat daňovou službu v místě registrace. V takovém případě je nutné předložit následující dokumenty:

Výroba palet je aktivně se rozvíjející oblastí podnikání, která je spojena s rozšířeným používáním dřevěných obalů. Používá se pro dopravu a interiérový design (stoly a židle v kavárnách), což umožňuje organizovat výrobu v různých měřítcích. Může to být ruční vytváření produktů ve vaší malé místnosti nebo plně automatizovaná linka ve výrobní dílně.

Poskytované služby a sortiment

Výběr metody produkce

Výroba plastových palet

Podrobné pokyny pro zahájení podnikání

Kolik stojí zahájení podnikání s paletami?

Poskytované služby a sortiment

Hlavními službami poskytovanými výrobcem těchto obalů je výroba palet ze dřeva nebo plastu a obnova hotových výrobků. Palety lze navíc vyrábět podle rozměrů zákazníka.

GOST 9557-87 specifikuje hlavní charakteristiky a požadavky, které musí výrobce dodržovat.

Různé modely fungují jako sortiment:

 • P2 - jednovrstvá obousměrná (orientace směrem k nakladači);
 • P4 - jednovrstvá čtyřcestná;
 • 2P4 - dvouvrstvá čtyřcestná (podle umístění nákladu);
 • 2PO4 - dvouvrstvá čtyřcestná s okny v dolní palubě;
 • 2PV2 - dvouvrstvá obousměrná s římsami.

Vyráběné modely mohou být:

 • jednorázové a opakovaně použitelné;
 • skládací a neskládací.

Palety, nebo se jim také říká palety, existuje několik typů: plastové, dřevěné a kovové. Vzhledem k nízkému povrchu palety, na kterou se pod výrobky položí zboží nebo suroviny, nepřijdou přímo do kontaktu s podlahou.

Proč je tento podnikatelský nápad tak výhodnou investicí? I přes skutečnost, že palety jsou poptávány výrobci, sklady a jinými organizacemi (mimochodem, životnost palet je krátkodobá, a proto je musíte pravidelně aktualizovat), existuje další velmi důležitý faktor související s výroba palet v Ruské federaci. Při pokusu přivést dovezené palety přes hranice s Ruskem narazíme na určité potíže, zejména na nákladnou rostlinolékařskou kontrolu. To několikrát zvyšuje jejich náklady. Pokud jde o plastové, kovové palety, neprocházejí touto kontrolou vůbec a jsou dražší.

Vyhlídky a výhody výroby palet

Dobrá vůle při výrobě palet, stejně jako v jakémkoli jiném typu podnikání, závisí na ceně materiálu pro nákup. Stojí tedy za zvážení, ve kterém regionu je výhodnější instalovat zařízení na výrobu palet. S cílem snížit náklady na dopravu i suroviny. Pokud by byla umístěna, výroba na pile nebo v dřevozpracujícím podniku, bylo by to prostě ideální. Významná úspora investic a času díky tomu, že nebudete muset dovážet suroviny z dálky. To výrazně ovlivní ziskovost vaší výroby

Produkční funkce

GOST 9557-87-e je standard, kterým by se měl řídit ruský výrobce vyráběných palet. Tato GOST v praxi opakuje pozici standardu, evropského UIC 435-2. Díky tomuto faktoru lze palety vyrobené v Ruské federaci bezpečně nazývat „europalety“. To je další faktor, který zvyšuje poptávku po domácí výrobě palet. Zařízení čínských a evropských výrobců je navrženo tak, aby jimi vyráběné výrobky stanovovaly požadovaný standard pro europalety formátu 800 x 1200 mm. Proto bude velikost takové šablony velmi žádaná.

Výroba palet podle technologických požadavků musí být shromažďována ze surového dřeva. Po sestavení jsou palety odeslány do speciální sušicí komory. Standardní velikost by měla pojmout 400 metrů krychlových surovin nebo více. Během sušení palet jsou ošetřeny speciálním antiseptikem.

Obchodní vybavení

Palety se vyrábějí pomocí dvou typů zařízení, poloautomatické a automatické montáže. Chcete-li také sestavit palety, musíte si zakoupit související nástroje. Pro organizaci výroby malého objemu produktů stačí zakoupit poloautomatickou linku. Jeho cena se pohybuje kolem 5-6 milionů rublů.

Kapacita tohoto zařízení je přibližně 1. palety za minutu. Zařízení musí být obsluhováno nejméně dvěma stroji, přibití vyžaduje dva operátory a nakladač. Vážnější přístup k tomuto typu podnikání představuje automatická linka na výrobu evropských palet. Jedna směna na automatické lince může vyprodukovat asi 650 palet. Důležitou kvalitou tohoto zařízení je záruka jeho provozu po dobu 10 let, aniž byste se museli uchýlit k větším opravám. Akvizice však bude stát asi 10 milionů rublů.

Krátká doba návratnosti

Na základě těchto údajů můžete odvodit náklady na paletu, jejíž cena bude od 200 do 250 rublů a průměrně 225 rublů. Nejdůležitější věcí je schopnost prodávat palety za cenu přibližně 270 rublů. Na základě výše uvedených čísel není těžké odvodit přibližnou úroveň příjmů. Z výroby jedné palety bude příjem 45 rublů. Pokud spočítáme linku s výrobou 3 palet za 2 minuty, pak 720 palet v 8hodinové směně.

Za měsíc po dobu 24 pracovních dnů to bude 17280 palet. Odtud počítáme zisk z výroby, který bude vyšší než 700 tisíc rublů. Za rok přibližně 8,5 milionu rublů. odtud je nutné odečíst platby za služby, daň, výplatu mezd a další nezbytné výdaje. Přibližný čistý příjem pak bude nejméně 4,5-5 milionů rublů. v roce. Toto je pouze výpočet pro jednu směnu. Existuje však varianta použití linky se dvěma hřebíkovačkami, která produkuje 5 palet za minutu, a při třísměnném provozu vynásobíme čistý zisk třemi.

Obchodní funkce

Není žádným tajemstvím, že výroba dalších komponentů pro zboží (kontejnery, obaly) je někdy mnohem výnosnější než výroba hlavních produktů. V oblasti obalových materiálů zaujímá přední místo výroba dřevěných palet - tzv. Palet. Palety představují speciální přepravní kontejner s pevnou plošinou, jejíž velikost stačí k vytvoření plnohodnotné nákladní jednotky. S pomocí palet je proces nakládky a vykládky zboží značně zjednodušen a optimalizována skladovací plocha zboží.

Paletové podnikání je považováno za jeden z nejdůležitějších mezi začínajícími podnikateli. To je zaprvé způsobeno vysokou poptávkou po produktech: bez ohledu na druh podnikání jsou palety univerzální kontejnery. Zadruhé, zahájení malé výrobní linky nevyžaduje obrovské investice. Za třetí, výrobní proces je poměrně jednoduchý, není třeba přitahovat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Konečně jsou náklady na suroviny pro výrobu palet poměrně nízké, je snadné je koupit a ziskovost hotového výrobku vám umožňuje získat vynikající zisky.

Při plánování rozsahu výroby palet je nejprve nutné určit velikost vyráběných palet. Je třeba mít na paměti, že podle normy existuje 6 klasických standardních velikostí palet. Nejrozšířenější jsou však palety o rozměrech 120 x 80 cm a 120 x 100 cm. Výroba palet jiných velikostí je vhodná pouze pro individuální objednávky.

Výrobní technologie

Neméně důležitou nuancí „paletového“ podnikání je výrobní technologie. V Rusku na rozdíl od zemí Evropské unie neexistuje žádný předpoklad pro strojní montáž palet, proto je povolena také ruční výroba. Veškeré práce na montáži dřevěných palet však musí být prováděny v přísném souladu s normou GOST 9557-87 a pokud možno automatizovány. V tomto případě lze naše domácí palety nazvat také pyšným názvem „Euro palety“, díky čemuž bude možné občas zvýšit poptávku po těchto produktech a v důsledku toho si zajistit působivý příjem.

Zahájení vlastního podnikání v oblasti výroby palet tedy zahrnuje výběr technologie a vybavení pro jejich výrobu.

V závislosti na velikosti počátečního kapitálu se výrobní technologie a celková produktivita značně liší. Nejlevnější, ale zároveň nejnižší kvalitou je zcela manuální výroba. Jedná se o přípravu dřeva a montáž palet ruční prací pracovníků s použitím nástrojů. Současně může být pro podnikatele, kteří na začátku nemají příležitost investovat peníze, jediným způsobem, jak začít vydělávat, ruční montáž palet. Poloautomatická linka bude stát podstatně více (asi 4 miliony rublů), ale její použití umožní vyhnout se rutinním a pracným operacím zahrnujícím manuální práci a také výrazně zvýší produktivitu. Bude však také nutná práce pracovníků; k údržbě linky je zapotřebí operátor a pomocní pracovníci.

Plně automatizovaná výroba bude konečně stát podnikatele paušální částkou, ale umožní minimalizovat výrobní vady, počet ručních operací a výrazně zvýšit objem vyráběných produktů. Automatická linka na výrobu palet se skládá z hydraulické hřebíkovačky, jejíž náklady budou ohromné. Nová linka tedy nebude stát méně než 10 milionů rublů, zatímco použitý stroj lze zakoupit za 600-700 tisíc rublů. V každém případě musíte hodně investovat do organizace automatizované výroby, takže ne každý začínající podnikatel podnikne takový krok.

Ukázka obchodního plánu pro založení paletového podnikání

Organizace paletového obchodu začíná registrací jejího vlastníka u daňových úřadů. Pro zjednodušení vedení účetní závěrky a možnosti využití zjednodušeného daňového systému stojí za to zvolit registraci jako individuální podnikatel pod OKVED 20. „Výroba dřevěných obalů“.

Palety se používají k skladování produktů a jejich přepravě pomocí vysokozdvižných vozíků. Bez palet není kompletní ani jeden velký podnik, nákupní centrum nebo sklad: poptávka po nich je velmi vysoká. Podnikání v jejich výrobě je proto ziskové podnikání. Podle statistik je výroba různých druhů obalů a obalů ještě výnosnější než výroba samotného zboží, a to kvůli jeho každodenní potřebě, snadnosti tvorby a nedostatečné složitosti dekorace.

Registrace podniku

Nejprve musíte zaregistrovat svou budoucí společnost. Zde jsou dvě možnosti.

Začínající podnikatelé obvykle registrují své podnikání jako individuální podnikatelé s daňovým systémem USN. Jako kód OKVED musíte uvést odstavec 20., pod kterým je uvedena výroba dřevěných kontejnerů. Požadované dokumenty:

 • Plná moc (pokud zadáváte dokumenty prostřednictvím oprávněné osoby).
 • Doklad o státním poplatku, který jste zaplatili, ve výši 800 rublů.
 • Pas (nebo kopie ověřená notářem) a jeho fotokopie.
 • Nápověda k vybranému daňovému systému.
 • certifikát TIN (fotokopie).
 • Prohlášení.

Shromážděné dokumenty je třeba odnést na finanční úřad v oblasti, kde jste registrováni, nebo na MFC (bez ohledu na registraci).

Pokud chcete vyrábět velké dávky zboží, které chcete dodávat průmyslovým podnikům a nákupním centrům, zaregistrujte svou firmu jako LLC. Získáte tak možnost velkoobchodu s produktem a zaplatit běžnou daň včetně DPH. To bude vyžadovat:

 • Aplikace.
 • Příjem zaplacené státní daně (4 000 rublů).
 • Dokument o založení LLC (pokud je zakladatel uveden v jednotném čísle) nebo zápis ze schůze (je-li několik zakladatelů).
 • Smlouva o založení.
 • Charta organizace.
 • Informace o přítomnosti sídla společnosti.

Dokumenty se předkládají finančnímu úřadu.

Specifika poptávky

Je nerentabilní dovážet dřevěné palety ze zahraničí, protože při průchodu celní kontrolou procházejí fytosanitární kontrolou, za kterou musíte zaplatit, což zvyšuje náklady na zboží. Plastové a kovové palety touto kontrolou neprocházejí, ale jejich cena je pro ruského spotřebitele příliš vysoká. Je tedy jasné, že právě výroba dřevěných palet je nejžádanějším a nejziskovějším směrem v oblasti výroby obalového zboží. Pokud jde o hospodářskou soutěž, saturace trhu je průměrná.

Výroba dřevěných palet je výhodná, protože náklady na suroviny jsou nízké a nebude obtížné je najít

Pokud při výrobě palet dodržujete pravidla GOST 9557–87, která kladou na zboží téměř totožné požadavky evropských norem kvality, můžete jim právem říkat „europalety“. Tím se zvýší stav zboží a zvýší se poptávka po něm.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.