Kancelářské podnikání: nejlepší možnosti pro rychlý start

 • 1 Jak zahájit podnikání v oblasti renovace kanceláří na klíč
 • 2 Konkurenční výhody
 • 3 Kolik můžete vydělat
 • 4 Jak tolik, kolik potřebujete k zahájení podnikání
 • 5 Jak zvolit vybavení pro podnikání
 • 6 Které OKVED musí být uvedeno při registraci firmy
 • 7 Jaké dokumenty jsou potřebné k otevření firmy k renovaci kanceláří na klíč
 • 8 Jaký daňový systém zvolit při registraci firmy
 • 9 Potřebuji povolení k otevření
 • 10 podniků technologie řízení pro renovaci kanceláří na klíč
 • 11 Novinka v oboru renovace kanceláří

Většinu dne trávíme na pracovišti a to, jak je to tam pohodlné, závisí na efektivitě práce a na efektivitě zaměstnanců.

Dobře zrekonstruovaná a elegantně dokončená kancelář nejen vytváří příznivou pracovní atmosféru, ale také zvyšuje prestiž společnosti v očích klientů a obchodních partnerů.

A aby se to všechno stalo, budou samozřejmě požadováni lidé, kteří mohou poskytnout tento „komfort“.

Při renovaci kanceláří můžete vytvořit slibný nápad pro podnikání.

Jak zahájit podnikání v oblasti renovace kanceláří na klíč

Pro začátek stojí za to nábor zaměstnanců:

 • malíři,
 • dokončovatelé,
 • tesař,
 • elektrikáři,
 • instalatéři atd.

Jelikož je služba renovace kanceláří na klíč, měli byste mít k dispozici všechny speciality, které mohou být při práci požadovány.

Musíte také otevřít jednotlivého podnikatele a v tomto případě zvolit daň STS 6%.

Úspěšný podnikatel se vyznačuje schopností získat nejefektivnější návratnost stávajících aktiv, tj. od konvenčních „továren, novin, lodí“, které mu patří. Ale co když člověk nemá žádné továrny, žádné časopisy, žádná letadla a vlastní pouze prázdné nebytové prostory vhodné pro kancelář? Co v tomto případě dělat a jak z takového majetku „vyždímat“ optimální příjem? Z pohledu podnikatele má tento problém mnoho řešení.

Tři velryby vážené volby

Výběr je vždy dobrý. Hlavní věc je pamatovat si, že výběr by neměl být náhodný, bezmyšlenkovitý nebo v rozporu se zdravým rozumem. Aby bylo možné určit optimální využití kancelářských prostor, musí se vlastník nejprve sám rozhodnout:

 • hodlá se v budoucnu přímo podílet na činnostech úřadu;
 • jak vážná obchodní rizika je ochoten nést;
 • souhlasí s investováním dalších finančních prostředků na úpravu prostor.

Právě těmito body by se mělo při dalším zvažování dostupných možností řídit.

Přiměřená volba - 50% obchodního úspěchu, ale najít nejlepší řešení není snadné

Pro moudré a opatrné: nájemné

Předpokládejme, že majitel dává přednost pasivnímu příjmu (bez osobní účasti na kancelářském podnikání), chce minimalizovat rizika a není připraven investovat do prostor další prostředky. Nejvhodnějším způsobem je pak pronájem kanceláře.

Ziskovost projektu bude v tomto případě určena mnoha faktory:

 • zeměpisná oblast;
 • umístění prostor v sídle; ​​
 • fyzické vlastnosti kanceláře (plocha, dostupnost kvalitní opravy, vybavení kancelářským nábytkem);
 • okolní infrastruktura (přítomnost blízkých levných a „chutných“ kaváren, obchodů, parkovišť);
 • blízkost dopravy výměny;
 • počet přímých konkurentů;
 • doba pronájmu.

Podle společnosti ROSRIELT se ceny za pronájem kancelářských prostor v ruských městech v červenci 2021 pohybovaly od 2 993 rublů. za čtvereční m. ročně v Orenburgu až 12 870 rublů. za čtvereční m. ročně ve Vladimiru (bez cen v hlavním městě). V Moskvě byly požadované nájemné za kancelářské prostory až 25 500 rublů. za čtvereční m za rok.

Musím přiznat, že obyčejný majitel kanceláře bude těžko schopen takto zbohatnout. Existují však minimální rizika a náklady. Můžete si pronajmout v zásadě cokoli a za jakýchkoli podmínek: vše je zde určeno cenou emise. Se souhlasem obou stran lze i opravu areálu provést na náklady nájemce. Důrazně se nedoporučuje šetřit pouze na službách právníka při sepsání kompetentní nájemní smlouvy: majetko-peněžní vztahy jsou věc potenciálně plná konfliktů a řízení, proto je lepší hned projednat skutečně důležité a kontroverzní body.

Podnikání založené na provozu vlastních kancelářských prostor je atraktivní pro svou jednoduchost a cenovou dostupnost. Kancelář můžete používat různými způsoby, v závislosti na možnostech a preferencích vlastníka a specifikách samotného areálu.

Obecné zásady pro výběr kancelářského podniku

U každého podniku je zřejmá potřeba počáteční investice kapitálu - otevření podniku, nákup materiálů a výrobních prostředků, propagace, reklama atd. Významná část nákladů připadá na pořízení a pak údržba dlouhodobého majetku. Tyto náklady jsou výrazně sníženy v situaci, kdy již dostupné kancelářské prostory fungují jako nástroj pro dosažení zisku.

Podnikatel, který vlastní kancelář s příslušnou organizací případu, může dosáhnout zisku s minimálními finančními náklady, časem a morální silou. Nákup kancelářských nemovitostí je také komerčně životaschopný za předpokladu, že jsou využívány obratně.

Jako každý podnik, i kancelářský podnik vyžaduje informovaná rozhodnutí na základě podrobného výzkumu a analýzy.

Hlavní parametry ovlivňující volbu směru činnosti jsou jak interní, související s charakteristikami kanceláře a schopnostmi podnikatele, tak vnější, přímo závislé na situaci na trhu.

Existuje mnoho nápadů, jak využít kancelář pro zisk

Tabulka: vnější a vnitřní faktory pro hodnocení kancelářského podnikání

Aby byl podnik v poptávce, bereme v úvahu silné a slabé stránky a volíme vhodný nápad pro používání kanceláře.

Není snadné odpovědět na otázku: „Co dělat, když máte kancelář?“

Office Business Ideas

Kancelářské podnikání může být jak dynamické, s aktivním zapojením vlastníka, tak setrvačné, zaměřené na generování pasivního příjmu. První i druhá metoda jsou svým způsobem atraktivní. Existuje mnoho zajímavých a výnosných nápadů na kancelářské použití.

Pronájem kancelářských prostor

Kancelářské podnikání je v současnosti nejběžnějším typem činnosti. Na základě kanceláře můžete realizovat různé podnikatelské nápady. Koupit obchodní portál nabízí originální obchodní nápady pro implementaci v kanceláři.

Detektor lži

Obchodní oblast založená na polygrafickém testování lidí je stále populárnější. Aktuálním kancelářským nápadem pro podnikání by byla kontrola bezpečnostních pracovníků i lidí pracujících s penězi. Tuto službu mohou požadovat také manželské páry, které mají nedorozumění. Je třeba poznamenat, že všechny kontroly budou prováděny se souhlasem dané osoby.

Chcete-li zahájit implementaci tohoto kancelářského obchodního nápadu, doporučujeme postupovat podle těchto kroků:

 • registrace jednotlivého podnikatele;
 • pronájem nebo nákup kanceláře;
 • nákup polygrafu;
 • nábor zaměstnanců;
 • školení zaměstnanců;
 • reklama.

Prvním krokem k realizaci myšlenky kanceláře je získání osvědčení o registraci jednotlivého podnikatele. K tomu je třeba předložit daňovému úřadu žádost, potvrzení o zaplacení cla, kopii pasu. Za 3 pracovní dny obdržíte osvědčení o registraci a výpis z registru.

Dále se postarejte o nákup polygrafu. Průměrné náklady na detektor lži jsou 100 000 rublů. Polygraph obsahuje: sbírku testů práce, sadu dokumentů a doporučení, videonávody.

K implementaci této myšlenky pro kancelářský podnik se doporučuje najmout následující zaměstnance: administrátora, účetního, zaměstnance, který bude provádět testy detektorů.

Myšlenka na kancelářský podnik bude po reklamní kampani žádaná. Informace o nápadech na kanceláře můžete šířit například na obchodních školeních. Doporučuje se pořádat specializované semináře pro podnikatele a zaměstnance na téma: „Použití detektoru lži v práci.“ Mohou vám říci, jak vám polygraf pomůže při náboru. Po školení bude vhodné distribuovat reklamní brožury o vašem kancelářském podnikání.

Jedním z reklamních nápadů bude vytvoření webové stránky. Je třeba jej vyplnit zajímavými a poučnými články o předmětu vašeho podnikání. Příklady témat: Jaký je nejúčinnější test věrnosti manželů; Co je to osobní polygrafický test atd.

Spolupráce s personálními agenturami může být zajímavým marketingovým trikem. Agentury mohou nabídnout službu zaměstnavatelům.

Pokud se rozhodnete tuto myšlenku implementovat v kanceláři, náklady na podnikání začínají od 350 000 rublů. Většina nákladů bude vynaložena na nákup polygrafu a školení personálu - od 200 000 rublů.

Organizace legálního podnikání v kanceláři

Lifehacker a Ricoh hovoří o tom, jak udělat kancelář pohodlnou pro zaměstnance a zvýšit produktivitu při nejnižších nákladech.

Existuje mnoho způsobů, jak přeměnit kancelář z nudného a nepřátelského místa na moderní a pohodlný prostor. To zaměstnancům poskytne příležitost a pobídku k efektivnější práci a vy ušetříte peníze a dosáhnete lepších výsledků.

Dolů s přístupovými kartami

Kancelář nezačíná ani věšákem, ale předními dveřmi, které je třeba nějak otevřít. Klíče a přístupové karty jsou minulostí. Jsou ztraceni, zlomeni, zapomenuti na pracovišti.

Lze odcizit jakoukoli klíčovou kartu a získat přístup do kanceláře.

Dobrým řešením je použít otisk prstu. Na trhu smartphonů jsou čtečky otisků prstů již dlouho normou, proč si tuto jednoduchou a užitečnou funkci do své kanceláře přinést?

To je pro zaměstnance výhodné a šetří jim čas a nervy (koneckonců šance na zapomenutí prstu doma jsou extrémně malé). Skener otisků prstů u vchodu do kanceláře navíc sníží náklady na tisk, firmware a správu nekonečného počtu karet.

Nekupujte kávovar

Všichni nebo téměř všichni zaměstnanci pijí kávu. Jedná se o ranní rituál a příležitost konečně se probudit a touha diskutovat o něčem ve společné kuchyni.

Tuto příležitost byste neměli využít, ale můžete snížit náklady vaší společnosti. Například místo nákupu kávovaru si jej můžete pronajmout. Mnoho společností neúčtuje nájem, pokud vám dodávají obilí.

To je také výhodné, protože pokud se auto porouchá, není třeba utrácet peníze za jeho opravu. Nový bude dodán mnohem rychleji než ten starý bude opraven. Pokud tým poroste, bude možné změnit kávovar na produktivnější. A budete platit pouze za zrna.

Získejte dobrou multifunkční tiskárnu

Kopírka, tiskárna, skener a fax, které kdysi zabíraly spoustu místa, jsou již dlouho umístěny v jedné kompaktní multifunkční tiskárně (multifunkční zařízení). Skromně stojí na místě přístupném všem a tiše dělá svou práci.

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.