Adaptace personálu: jak pomoci zaměstnanci začlenit se do týmu

Dohoda o používání webových stránek

Díla publikovaná na tomto webu prosím používejte výhradně pro osobní účely. Publikování materiálů na jiných webech je zakázáno. Toto dílo (a všechny ostatní) je k dispozici ke stažení zdarma. Můžete duševně poděkovat jejímu autorovi a zaměstnancům webu.

Odevzdejte svoji dobrou práci do znalostní báze pouze pomocí níže uvedeného formuláře

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Podobné dokumenty

Koncept a vlastnosti prognózy obchodní aktivity podniku v moderních podmínkách. Analýza organizace komerčních aktivit v podniku herního průmyslu "Vegas-Azart" LLC, doporučení ke zlepšení jeho rozvojové strategie.

diplomová práce [1,4 mil.], přidáno 20 6010

Podstata a role strategie rozvoje podnikání v obchodní organizaci, její typy, fáze vývoje a implementace. Základní přístupy k rozvoji strategie. Analýza organizačních a ekonomických aktivit společnosti LLC "Galla" a volba strategie pro rozvoj organizace

diplomová práce [83,5 K], přidáno 04. 6. 012

Role a obsah strategie rozvoje podnikání v obchodní organizaci. Druhy strategií rozvoje podnikání. Přístupy k rozvoji strategie. Nástroje strategické analýzy. Analýza aktivit LLC "Galla" a vývoj doporučení pro výběr strategie.

diplomová práce [123,6 K], přidáno 04. 6. 012

Jedním z moderních a pohodlných nástrojů pro přizpůsobení nových zaměstnanců jsou podnikové sociální sítě, které kombinují výhody podnikového portálu a sociálních sítí.

Firemní sociální sítě usnadňují profesionální adaptaci zaměstnanců prostřednictvím přístupu k nezbytným pracovním informacím a schopnosti přijímat online rady od nadřízených a nadřízených.

Podniková sociální síť může pomoci vyřešit problém psychologické adaptace zaměstnance zapojením do diskuse o pracovních úkolech.

Důležitou podmínkou úspěšné adaptace nových zaměstnanců je pomoc při řešení aktuálních problémů, kontrola nad jejich implementací kurátory. To lze provést pomocí podnikových sociálních sítí.

Rychlý a snadný přístup ke kontaktním informacím usnadňuje novému zaměstnanci komunikaci s kolegy, včetně vzdálených.

Abyste zajistili správnou úroveň zabezpečení dat při školení zaměstnanců, můžete se obrátit na podnikové sociální sítě s komplexní ochranou.

HR specialisté si dobře uvědomují, že absolutně každý zaměstnanec - od praktikanta po zkušeného odborníka - prožívá na novém pracovišti určitý stres: strach, že při dokončení úkolu udělá chybu, nebude hledat společného jazyk s kolegy a přímým nadřízeným atd ... Je to pochopitelné: ne každý se může zapojit do práce a integrovat se do zavedeného týmu od prvního dne. Aby se proces adaptace urychlil a nasměroval správným směrem, byly vyvinuty speciální metody a programy. A v poslední době HR manažerům stále více pomáhají řešit tak důležitý úkol inovativní nástroje. O kterých z nich si přečtěte článek.

K otázce přizpůsobení zaměstnanců ...

Přizpůsobení personálu je úkolem personálního oddělení organizace. Samozřejmě můžete nechat proces postupovat, ale jedná se o vysoce neúčinný přístup. Během adaptace nový zaměstnanec hodnotí společnost (stejně jako společnost hodnotí zaměstnance), a pokud tento proces není kontrolován, existuje velká šance, že daná osoba rezignuje nebo stráví příliš mnoho času připojením se k týmu.

Efektivní systém adaptačních opatření snižuje náklady společnosti, protože dává nováčkovi příležitost začít pracovat co nejdříve v plné síle, zvyšuje také loajalitu zaměstnanců, posiluje tým a nakonec šetří čas pro jak umělci, tak šéfové.

Adaptace obvykle trvá 2–8 týdnů - její trvání závisí na povaze charakteru, typu práce, počtu odpovědností nováčka a na tom, jak dobře jsou metody adaptace zaměstnanců ve společnosti vypracoval. Toto období však může být mnohem delší: například američtí pracovníci se domnívají, že adaptace vrcholových manažerů může trvat až 20–26 týdnů.

Evgeny Sevastianov

Zkušenosti s řízením: 18 let Konzultováno v oblasti pravidelného řízení více než 240 společností: od 16 do 9. 00 lidí (včetně: holdingy, obchodní řetězce, továrny, servisní společnosti, stavitelé, vládní úředníci, webové agentury, online obchody).

Autor knihy „Systems Management in Practice: 50 Leadership Stories to Development Management Skills“

komu: vlastníci, vrcholoví manažeři, ředitel HR

Případy použití pro tento článek: pro koho je to užitečné a proč

Pro vlastníky, vrcholové manažery - zjistěte, jaké požadavky kladou na adaptační systém a jak vytvořit znalostní základnu ze školicího programu a příruček pro každou technologii.

Kdo NEPOTŘEBUJE systém pro přihlášení zaměstnance

Rád říkáte svým podřízeným „jak to mělo být správně“ po výpočtu ztrát? Myslíte si, že manažer by měl místo zaměstnanců vykonávat osobně složité úkoly, protože to bez chyb zvládne jen on? Je vaším koníčkem v managementu vyřešit nekonečný proud naléhavých otázek od podřízených? Pak NEPOTŘEBUJETE systém pro přihlášení zaměstnanců!

Pokud si stále myslíte něco jiného, ​​pak jsem v předchozím článku podrobně hovořil o důležitosti adaptačního systému a o tom, jak se rozhodnout, komu se přizpůsobit a komu ne. Je logické začít s ním číst: „Systém adaptace a školení zaměstnanců a manažerů: Jak nenechat nováčky jejich osudu, ale odříznout nepřipravené a pomalé.“

Tady chci hovořit o praktické implementaci systému adaptace zaměstnanců v organizacích. Tato technologie je univerzální: je vhodná pro komerční, vládní a neziskové organizace. Algoritmus představený v aktuálním článku bude užitečný jak pro vytvoření adaptačního systému od nuly, tak pro revizi stávajícího modelu ve vaší společnosti.

Adaptace personálu: program, příklady, implementace

V tomto článku se zaměříme na následující problémy

 • Zásady a tipy pro maximalizaci efektivity přihlašování zaměstnanců
 • Jak implementovat systém přihlašování ve společnosti a motivovat nováčky
 • Co úspory pro společnost pomáhají dosáhnout profesionální adaptace zaměstnanců

 • Jaký nápad se Enteru podařilo implementovat do svého adaptačního systému založeného na příběhu Star Wars

Pro naši společnost byly připraveny zásadní změny - výroba byla rozšířena a bylo rozhodnuto o potřebě přilákat mnoho nových zaměstnanců. Nebylo možné najít všechny potřebné odborníky v jejich republice, proto bylo zahájeno hledání i v jiných regionech. Z Petrohradu byl pozván zejména kvalitní ředitel.

Přirozeně jsme nechtěli přijít o hodnotného zaměstnance s platem 100-200 tisíc rublů po absolvování zkušební doby, platbě za stěhování (včetně automobilu, bydlení, zdravotního pojištění a dalších výdajů) . Pro žádnou společnost není fluktuace zaměstnanců zisková.

Proto jsme uvažovali o vytvoření a implementaci systému adaptace zaměstnanců v našem podniku, jehož cílem bylo snížit fluktuaci zaměstnanců.

Zvažme hlavní prvky, které tvořily náš systém přizpůsobení personálu.

Pracovní plán pro nováčky na první den a první týden

Plán 1. pracovního dne:

 • Setkání s vaším přímým nadřízeným.
 • Seznámení s týmem - pod vedením vedoucího oddělení.
 • Seznámení s pracovištěm - provádí vedoucí oddělení.
 • Znalost organizační struktury (vedoucí oddělení).
 • Sledování firemního tréninkového filmu a vyplňování sešitu vašeho zaměstnance.
 • Seznamte se s kurátorem.
 • Povinná instruktáž o technické bezpečnosti atd. (organizovaná specialisty odboru ochrany práce).

Z tohoto článku se dozvíte:

 • Jaké jsou úkoly a cíle společnosti a HR manažera v rámci personální adaptace
 • Jaké jsou typy personální adaptace
 • Jak ruské společnosti řeší problém adaptace zaměstnanců
 • Jaké metody adaptace zaměstnanců se používají v praxi? Jaké jsou odpovědnosti přihlašovacího manažera
 • Jak řídit proces přihlašování
 • Jaké chyby dělají manažeři v přihlašovacím procesu

Nováčci jsou vždy méně efektivní, než by chtěli. Proč? Existuje mnoho důvodů. Každý by se měl ponořit do specifik práce, porozumět své odpovědnosti, studovat organizační vazby v podniku. Proto by společnost měla využívat přizpůsobení personálu, aby se nově příchozí mohli rychle připojit k rytmu. V tomto článku se podíváme na hlavní formy, způsoby přizpůsobení zaměstnanců a poradíme, jak tento proces efektivně organizovat.

Jaký je účel systému adaptace zaměstnanců v organizaci

Systém adaptace zaměstnanců je nejdůležitějším prvkem celkového systému personálního řízení ve společnosti. Adaptační systém je celá řada opatření, která zaměstnancům umožňují získat pohodlí, překonat stres vyplývající z nového prostředí, pracovních podmínek, nového týmu a dalších funkcí. Přizpůsobení pracovní síly obvykle trvá 4–8 týdnů. Pokud však neexistuje adekvátní adaptační systém, jsou noví zaměstnanci nuceni se vypořádat se stresem, navázat kontakt s týmem a zvyknout si na nové prostředí, místo aby se soustředili na své odpovědnosti. V takovém případě se firma vystavuje riziku ztráty. Proto moderní společnosti věnují zvláštní pozornost vývoji systémů přizpůsobení personálu.

Adaptační systém má složitou strukturu a zahrnuje opatření sociálně-psychologické, organizační, technologické, profesionální a psychofyziologické adaptace. Zatímco se zaměstnanec přizpůsobuje, učí se svým odpovědnostem, novému týmu, pracovním podmínkám, historii, tradicím, kultuře podniku, vnitřní rutině, navazuje kontakt s ostatními zaměstnanci a stává se součástí týmu.

V různých společnostech je adaptační systém formován různými způsoby a může se skládat z různých nástrojů a metod. Obvykle mluví s nově příchozími, vedou pro ně školení, vybírají si mentory, kteří jim pomohou zapojit se do pracovního procesu, vydávají referenční a informační materiály, provádějí exkurze po společnosti a zapojují je do firemních akcí.

Kompletní adaptační systém je výhodný jak pro organizaci, tak pro zaměstnance. Pro podnik je to užitečné v tom, že zkracuje dobu zvykání si na zaměstnance a pomáhá mu dosáhnout požadované úrovně produktivity. Adaptační systém navíc minimalizuje pravděpodobnost vážných problémů spojených s novými chybami zaměstnanců. Šetří čas zkušeným zaměstnancům, protože nemusí přihlašovat nováčka. Systém adaptace zaměstnanců navíc snižuje fluktuaci zaměstnanců.

Pro zaměstnance je také důležitý adaptační systém. Personální adaptační aktivity pomáhají nováčkovi rychle si zvyknout na tým, získat potřebné znalosti a dovednosti pro práci, překonat stres, zvládnout zvýšenou úzkost, pocítit podporu společnosti, získat důvěru ve své schopnosti a důležitost v týmu při dosahování společné cíle.

Jaké úkoly a cíle stojí před společností a HR manažerem

Cíle školení a adaptace zaměstnanců jsou následující:

S přihlédnutím ke konkrétním cílům procesu adaptace definujeme úkoly, které musí společnost a nováček vyřešit.

 • poskytnout všem zaměstnancům vše potřebné k rychlému dosažení požadované úrovně produktivity a kvality práce;
 • vytvořit v týmu příznivé emoční prostředí;
 • poskytnout jak zaměstnanci, tak účastníkům adaptačního procesu (mentorům, školitelům atd.) úplnou informační podporu.

Možná budete mít zájem
Jak začít podnikat od nuly: nápady, plán krok za krokem
O podnikání
 • Čas na čtení 8 minut
Obchodní plán novin
Obchodní plán novin
 • Čas na čtení 12 minut
⚠Podnikatelský nápad „Publikace“: ✔ jak a kde začít, ✔ jaké investice jsou požadovány, ✔ vybavení, ✔ kdo je hlavním publikem a ✔ mnohem více. Bonus: skutečné případy od podnikatelů, kteří již pracují na tématu „Publikace“ .☑
Podnikatelský plán časopisu
 • Čas na čtení 10 minut
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.