Příklad obchodního plánu pro krejčovství pro krejčovství a opravy oděvů s výpočty

Vážení návštěvníci, níže uvádíme obchodní plán dílny pro montáž pneumatik s ekonomickými výpočty ukazatelů efektivity projektu. Dokument zpracovali odborníci na obchodní plánování, výpočty byly prováděny ve formátu Excel. Tento dokument lze v případě potřeby přizpůsobit vašemu projektu a míry návratnosti přepočítat s přihlédnutím k vašim datům.

Máte-li jakékoli dotazy, můžete je kdykoli položit v komentářích níže, poštou nebo ve skupině VKontakte.

Obnovit

Účel: Otevření dílny pneumatik na jedné z městských čerpacích stanic.

Cíle: Zahájení podnikání v oblasti montáže pneumatik na čerpací stanici ve velkém městě s následnou možností rozšíření na další čerpací stanice v síti.

Iniciátor projektu

Iniciátorem projektu je individuální podnikatel se zkušenostmi jak v oboru pneumatik (prodej pneumatik a kol), tak v oboru montáže pneumatik.

Investiční náklady

Za účelem otevření pneuservisu bude zapotřebí přibližně 451,8 tisíc rublů, které budou vynaloženy na organizační náklady, nákup vybavení, nářadí, přívěs do areálu a značení.

 • Organizační náklady - 30,8 tisíc rublů;
 • Nákup vybavení - 141 tisíc rublů;
 • Nákup nástrojů - 80 tisíc rublů;
 • Nákup kontejneru - 150 tisíc rublů;
 • Nákup světelného nápisu - 50 tisíc rublů.

Financování projektu

Plné financování projektu je plánováno na náklady soukromého investora, který poskytuje prostředky ve výši 20% ročně s libovolným splátkovým kalendářem.

Vážení návštěvníci, níže je uveden příklad obchodního plánu krejčovského obchodu na míru a opravy oděvů s ekonomickými výpočty. Tento vzorek byl připraven obchodními plánovači a výpočty byly připraveny ve formátu Excel, který lze přizpůsobit vašemu projektu.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně vypracování obchodního plánu nebo výpočtů, můžete nás kontaktovat poštou, níže v komentářích nebo ve skupině VKontakte.

Obnovit

Účel: otevření krejčovského obchodu v centru města Perm

Úkoly: otevřít krejčovský obchod zaměřený na klienty s nadprůměrnými příjmy a poskytovat těmto klientům kvalitní služby.

Iniciátor projektu

Iniciátorem projektu je podnikatel, který se tomuto podnikání dříve věnoval na základě samostatné výdělečné činnosti. Podnikatel se rozhodl otevřít ateliér kvůli tomu, že úroveň jeho klientů neustále roste a již nyní je špatné přijímat některé klienty v jeho bytě. Kromě toho počet objednávek dosáhl takové úrovně, že se sám nedokáže vyrovnat.

Investiční náklady

Výše ​​investičních nákladů bude činit 653 tisíc rublů, které budou vynaloženy zejména na opravy, nákup vybavení, nástrojů a spotřebního materiálu:

 • Registrace podniku a získání povolení - 38 tisíc rublů.
 • Rekonstrukce areálu - 230 tisíc rublů.
 • Nákup vybavení - 143 tisíc rublů.
 • Nákup nástroje - 60 tisíc rublů.
 • Nákup spotřebního materiálu - 60 tisíc rublů.
 • Nákup nábytku - 27 tisíc rublů.
 • Reklamní materiály - 94 tisíc rublů.

Dřevozpracující průmysl je jedním z největších a nejziskovějších odvětví moderní ekonomiky. V souvislosti s růstem blahobytu populace v posledních letech výrazně vzrostla poptávka po vysoce kvalitních produktech z přírodního dřeva. Článek pojednává o některých problémech souvisejících s vypracováním podnikatelského plánu pro tesařskou dílnu.

Zpracování dřeva je docela slibný směr, ale má také své vlastní zvláštnosti. Navzdory vysoké poptávce po výrobcích ze dřeva se průmysl vyznačuje poměrně silnou konkurencí. Z tohoto důvodu je nutné udržovat loajalitu zákazníků nejen na úkor kvality produktů, ale také přidělit velkou část nákladů na reklamu a propagaci. Všechny tyto vlastnosti je třeba zohlednit ve fázi plánování.

Obchodní plánování pro zahájení truhlářské dílny

Poté, co jsme se rozhodli vytvořit nový podnik, je důležité analyzovat současný stav trhu a posoudit vyhlídky vybraného odvětví. Ale i za příznivých tržních podmínek bychom neměli zapomenout na analýzu konkurence. Jinak může být trh přeplněný a vaše výrobky si jednoduše nenajdou spotřebitele. Dále musíte pečlivě provést všechny výpočty spojené se zahájením výroby - investiční náklady, provozní náklady poprvé.

K přilákání investic je také nutné vypracovat obchodní plán pro truhlářskou dílnu. Doporučujeme vám okamžitě určit, ze kterých zdrojů plánujete přilákat investice, a v souladu s tím vypracovat podnikatelský plán. Struktura tohoto dokumentu je zpravidla přibližně stejná, ale popis projektu, například pro banku, má své vlastní charakteristiky.

Příklad obchodního plánu pro truhlářskou dílnu (dílnu)

Popis

Obsah

Soubory

Popis truhlářské dílny

Ženy, které mají rádi šití, často přemýšlejí o zahájení vlastního podnikání - šicím studiu. Navzdory množství oděvů od různých výrobců zůstává toto podnikání relevantní. Než začnete jednat, je bezpodmínečně nutné vypracovat obchodní plán pro krejčovství a opravnu. Přečtěte si podrobného průvodce založením vlastní šicí dílny.

Obchodní relevance

Šicí ateliéry byly velmi populární během sovětské éry, kdy byl v zemi nedostatek oblečení. Nyní jsou tyto časy pozadu, takže nejsou tak žádané. Přesto i dnes existují lidé, kteří dávají přednost šití oblečení na zakázku - kvůli zvláštnostem postavy nebo proto, že chtějí nosit jedinečné věci vyrobené v jediné kopii. A někdy je třeba, aby každý „přizpůsobil“ nové postavě postavu - zkrátil ji, zúžil nebo rozšířil, opravil zlomený zip atd.

Obchodní plán

Obchodní plán šicího studia zahrnuje následující položky:

 • Souhrn projektu. Popis trhu, konkurence, cílové skupiny, seznam vašich služeb a ceník.
 • Organizační a výrobní plán. Popis všech kroků pro otevření s uvedením načasování: registrace, hledání prostor, opravy, nákup vybavení, najímání zaměstnanců, reklama.
 • Finanční plán. Výpočet nákladů a výnosů.
 • Marketingový plán, který obsahuje popis reklamní kampaně.
 • Analýza rizik.

Shrnutí projektu šicího studia

Prvotřídní šicí studio poskytuje služby opravy jakýchkoli oděvů a také následující šicí služby:

 • večerní a svatební šaty;
 • oblečení na míru;
 • obleky pro muže a ženy;
 • svrchní oděvy;
 • dětské oblečení.

Ateliér může navíc přizpůsobit nové oblečení, například zkrácení a lemování lemu.

Zvažte podrobný diagram, jak otevřít kreativní dílnu a vypracovat podnikatelský plán s výpočty. Mnoho jehelních žen se chce podělit o své zkušenosti a dovednosti, ale neví, jak zorganizovat takový projekt, který přináší kromě potěšení také zisk.

Dnes se otevírají kreativní studia pro děti i dospělé. Tam učí základy a triky jakéhokoli směru, osvojují si techniky vyšívání, umělecké dovednosti, dělají řemesla. Taková zařízení poskytují příležitost uniknout z šedého každodenního života a odhalit své vlastní tvůrčí schopnosti.

Relevance nápadu

Začněme tím, čím to je. Workshopy pro děti i dospělé nabízejí nejen možnost věnovat svůj volný čas něčemu zajímavému a novému, ale pomocí speciálních technik zvoleného směru otevírají vnitřní talenty, přispívají k rozvoji kreativního myšlení a praktických dovedností.

Pokud se mistr zaměřuje na dětské publikum, pak je to docela slibná věc, protože mnoho rodičů dnes věnuje dítěti zvláštní pozornost. Jsou připraveni utratit jakékoli peníze, jen aby dítě zaujalo něčím zajímavým a užitečným. Poptávka po lekcích pro dospělé, protože v každém věku existuje touha vyzkoušet něco nového, naučit se kreslit, pokud jste nikdy nebyli schopni, zvládnout nějakou techniku ​​vyšívání atd. / P>

Dříve se vývoj dětí uskutečňoval ve speciálních zařízeních, kde byla jasně stanovena pravidla a požadavky na studenty. Děti byly nuceny provádět určité činnosti, proces učení byl přísný a přísný. V moderních tvůrčích dílnách dávají přednost použití metody hry, flexibilního individuálního přístupu a postupného odhalení vnitřního potenciálu dítěte.

Shromažďování dokumentů

Kreativní dílna jako firma nevyžaduje složitý postup registrace. Stačí vydat jednotlivého podnikatele (individuální podnikání), za který se předkládají kopie pasu a DIČ, žádost v hotové podobě a platí se malá státní povinnost. Rozhodnutí a příslušná dokumentace jsou vydány do týdne.

Pamatujte, že při práci s dětmi je kód OKVED 80. 0. Potom však budete muset získat licenci k provádění vzdělávacích aktivit, což je pro začínajícího podnikatele obtížný proces. Zkušení řemeslníci proto doporučují specifikovat kódy 85.2 (péče o děti, pokud přijímáte dětské skupiny) nebo 92.1, které určují typ práce klubu.

Při zdobení a přípravě prostor je bezpodmínečně nutné získat povolení od hygienické a epidemiologické kontroly a požární kontroly. Chcete-li to provést, je lepší nejprve zjistit všechny požadavky, abyste je mohli okamžitě splnit. Při pronájmu je sepsána příslušná smlouva s uvedením podmínek a cen a dalších podmínek.

Rozhodování o službách

Kreativní dílna může kombinovat několik směrů nebo se specializovat na jeden. Předpokládá se, že pokud budou vybrány všechny dostupné možnosti najednou, bude to pro začínajícího podnikatele z organizačního a finančního hlediska příliš obtížné. Proto má zprvu smysl nabízet pouze mistrovské kurzy stejného typu, ale s různou složitostí.

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.