Podnikání na dceřiné farmě

Dobré odpoledne, vážení čtenáři!

Máte osobní dceřinou farmu (PSH), kde pěstujete zeleninu, drůbež nebo dobytek pro vlastní spotřebu? Stává se, že máte hojnost produktů a prodáváte je svým sousedům nebo na místním trhu? Proměňte svou dceřinou farmu na ziskové podnikání!

Jaká je důležitost podnikání při organizování a rozvoji pozemků pro soukromé domácnosti

Osobní dceřiné zemědělství je forma činnosti, která generuje příjem, ale není považována za podnik. Jeho výhodou je, že při prodeji svých výrobků se majitel soukromé domácnosti nemusí bát daňové kontroly ani hygienické kontroly.

Postavení vlastníka osobní dceřiné farmy vám navíc dává právo na státní podporu ve formě dotací a preferenčních úvěrových podmínek. Můžete se zapojit do osobního zemědělství na základě vlastnictví pozemku.

Pokud ve svém majetku nemáte zemědělskou půdu, máte právo ji pronajmout od zemědělské půdy nebo území, která jsou považována za součást vypořádání. Velikost přidělení určuje místní správa.

Jeho maximální plocha je od 0, do 1 ha. Na tomto území není povoleno stavět obytnou budovu, hotel nebo jinou kapitálovou strukturu, ale je povoleno instalovat skleníky, sklady, dočasná kotce pro zvířata a ptáky.

Pokud nemáte velké počáteční prostředky, ale nebojíte se nutnosti hodně pracovat rukama a hlavou, pak je podnikatelský plán pro soukromou domácnost skvělým nápadem pro založení rodinná firma.

Příjem z prodeje produktů pěstovaných na osobním dvorku se nezdaňuje. Jedinou povinnou platbou je daň z pozemků. Zda se zaregistrujete v penzijním fondu nebo ne, se rozhodnete sami.

Politika nahrazování dovozů, která v Rusku platí již několik let, pomáhá zvyšovat zájem kupujících a investorů o malé zemědělské podniky i zvyšovat objem produktů, které vyrábějí.

Jak zaregistrovat soukromou domácnost - přečtěte si podrobný článek v našem časopise.

Pozemky pro soukromé domácnosti nebo pozemky pro osobní pomocné podniky jsou legálně zakotvenou malou formou hospodářské činnosti. Registrace takového podniku vám umožňuje zapojit se do chovu drůbeže a hospodářských zvířat, pěstování zeleniny nebo ovoce. K zahájení oficiálních aktivit v této oblasti je nutné získat práva k pozemkům, kde se budou nacházet pozemky soukromých domácností.

Povolení k údržbě a užívání osobní dceřiné farmy se nevyžaduje, protože k ní dochází současně s nabytím vlastnických práv k půdě nebo uzavřením nájemní smlouvy. Jediné, co bude požadováno, je otevření soukromých farem v orgánu místní samosprávy.

Soukromá domácnost: co to je a jaké jsou výhody

Soukromé dceřiné zemědělství není podnikatelskou činností. Současně je povoleno vyrábět a zpracovávat zemědělské produkty pro osobní potřebu. Přebytek je povoleno prodat. Osobní pomocné pozemky jsou:

 • chov hospodářských zvířat, včel, drůbeže a jiných zvířat;
 • pěstování zahradnických plodin;
 • květinářství;
 • využití půdy k orbě a seno atd.

Činnosti na soukromých farmách jsou považovány za nekomerční, pokud na nich pracují členové stejné rodiny. Z toho plynou výhody:

 • Produkty nepodléhají dani.
 • Není třeba účtovat.
 • Státní registrace jako podnikatele se nevyžaduje.

Všechny otázky týkající se pozemků pro soukromé domácnosti se řídí zákonem Ruské federace N 112-FZ „O osobních pozemcích pro pomocné osoby“ ze dne 7. 7. 003

Počet zvířat na webu je omezen pouze požadavky hygienických služeb. Mohou existovat jakékoli druhy rostlin a zvířat, hlavní věc je, že to není v rozporu s právními předpisy Ruské federace.

Například rostliny obsahující omamné látky mohou vést k pokutě nebo trestnímu stíhání. Tuto otázku upravuje trestní zákoník Ruské federace (článek 231 „Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamné nebo psychotropní látky nebo jejich prekurzory.“ Úplný seznam těchto rostlin je uveden ve vyhlášce vlády Ruska Federace ze dne 27. listopadu 2021, č. 934

V dnešní době stále více lidí začíná přemýšlet o provozování své vlastní dceřiné farmy. Je docela možné považovat tuto formu činnosti za způsob dodatečného nebo hlavního příjmu. Je vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a na jaké úskalí se při tom můžete setkat? Níže budeme hovořit o tom, jak otevřít soukromé farmy a správně vybudovat váš vztah se státem z právního hlediska.

Co je LPH

Federální zákon č. 112 ze dne 7. 7. 003 definuje právní aspekt činnosti pozemků pro soukromé domácnosti. Na základě toho můžete vytvořit poměrně prostornou definici tohoto výrazu:

To znamená, že při provozování takové farmy je přijaté zboží zaměřeno hlavně na uspokojení potřeb rodiny využívající tento pozemek. Prodej přebytku zároveň nepodléhá daním a poplatkům, protože soukromá domácnost se nepovažuje za organizaci nebo podnikání.

K provozování pozemků pro soukromou domácnost je nutný pozemek. Může být vlastněna nebo pronajata. Velikost tohoto webu je ze zákona omezena na 0,5 hektaru. Na tomto pozemku může být také umístěna obytná budova. Ale i zde existují určitá omezení: plocha pro výstavbu by neměla zabírat více než 10% celkové plochy lokality a na pozemcích určených pro polní pozemky je bytová výstavba obecně zakázána. Skleníky a hospodářské budovy jsou však v terénu povoleny.

Postup registrace pozemků pro soukromé domácnosti

Připravují se povolení k provádění určitých činností k registraci farmy. Pozemky pro soukromé domácnosti nemusí být registrovány jako podnik. Povolení k činnosti pochází od okamžiku registrace pozemku.

Chcete-li tento typ aktivity zohlednit, musíte v místě registrace podat žádost o správu vypořádání. Tam provedou zápis do knihy domácnosti. Pro správnou registraci mohou být nezbytné následující údaje:

 • jméno a údaje vlastníka nebo nájemce pozemku, jakož i osob s ním žijících;
 • katastrální charakteristiky místo: oblast a umístění;
 • počet hospodářských zvířat a drůbeže;
 • seznam strojů a dalšího vybavení, které se bude podílet na činnostech soukromé domácnosti. To zahrnuje také dopravu.

Designové funkce

Údržba pozemků pro soukromé domácnosti je ve skutečnosti jedním z typů využití půdy, legalizovaných na státní úrovni. To lze také použít v oblastech určených k bytové výstavbě i ve venkovských oblastech. Velikost pozemku byla stanovena a nemůže překročit přípustné parametry zadané na základě zákonů každého tvořícího subjektu Ruské federace.

V případě, že území přesáhne určité rozměry, přebytek podléhá odcizení. V opačném případě bude nutné zaregistrovat rolnickou farmu nebo individuální podnikání. Obyvatelé měst mohou také získat pozemky, pokud jsou ve vybrané osadě volné pozemky.

Rusko změnilo svůj socioekonomický systém. To přispělo ke změně finanční situace lidí. K dispozici je systém půjček běžným občanům na různé potřeby. Nyní můžete změnit místo pobytu. Mnoho měšťanů se stěhuje z města, na venkov a vybírá si domy s velkými pozemky pro domácnost. V poslední době se to stalo trendem, zejména v blízkosti velkých měst s milionem obyvatel.

Běhají z velkých měst do vesnic za čistým vzduchem, za tichem a možností jíst potraviny bez chemie. Vzhledem k tomu, že výrobky v obchodech začaly obsahovat chemické složky, které jsou zdraví škodlivé, stále více lidí má tendenci pěstovat své vlastní zemědělské produkty pro vlastní spotřebu. Můžete však mít také příjem z osobního spiknutí, pokud pěstujete produkty na prodej. Stojí to za svíčku? Podívejme se v tomto článku na vydělávání peněz na osobní dceřiné farmě.

Pozemky pro soukromé domácnosti jsou druhem nepodnikatelské činnosti při výrobě a zpracování zemědělských produktů. Nejsou registrováni jako podnikatelé. Naši občané, kteří provozují své vlastní podpůrné pozemky, jsou uznáváni jako zemědělští producenti na stejném základě jako zemědělci a zemědělské podniky v souladu s č. 122-FZ „O osobním podpůrném zemědělství“.

Nejrozšířenějším fenoménem soukromé domácnosti je babička, která prodává své brambory a další zeleninu na trhu. S tímto jevem se setkáváme často. Ve skutečnosti pěstuje produkty pro vlastní spotřebu, ale takové množství nepotřebuje. A přebytek jde do prodeje. Babička nemůže přinést své výrobky do obchodu. Prostě to nepřijmou. Proto je prodej přebytečných produktů na trhu nejběžnější metodou, která nezabere mnoho času a peněz. Veletrhy, víkendové trhy, městské trhy a venkovské trhy jsou v dnešní době běžné. Na výrobky neexistují příliš závažné požadavky.

Je poměrně obtížné prezentovat své výrobky zástupcům soukromých pozemků v maloobchodním řetězci, příliš přísné požadavky (cestovní pas, GOST pro výrobky, zajištění stability dodávek). Na trhu platí pouze za obchodní místo, a tím končí všechny náklady.

Proto, když máte příležitost prodávat přebytečné produkty, musíte se sami rozhodnout, co je výhodnější: obchodovat na trhu, svým sousedům se svými produkty nebo otevřít jednotlivého podnikatele a stát se podnikatel a mít možnost předat své výrobky do obchodů. Podle zákona „O osobních doplňkových pozemcích“ je povoleno je provádět samostatně nebo společně s rezidenty (rodinnými příslušníky). Taková činnost se nepovažuje za podnikání. V důsledku toho není regulován obchodními zákony.

Kritéria pro určování pozemků pro soukromé domácnosti:

- na pozemku je v dokumentech vlastníka uvedena značka stavu soukromých pozemků;

- úklid neznamená zisk;

- přebytek není zakázán realizovat v jakémkoli objemu;

- v domácnostech pracují pouze občané s oficiálním pobytem. Mzdová práce není poskytována;

Podnikání a neplatení daní se jeví jako nerealistický podnik. Registrací osobní dceřiné farmy (LPH) však budete vydělávat peníze, aniž byste se oficiálně zabývali podnikatelskou činností.

Zároveň nedochází k žádným porušením zákona, naopak: stát takové aktivity podporuje. Pozemky pro soukromé domácnosti jsou soběstačná farma s rozlohou až 0,5 ha pro pěstování rostlin (zelenina, ovoce, obiloviny, bobule), chov hospodářských zvířat a drůbeže pro potřeby jejich rodin.

V článku budeme uvažovat o nuancích a vlastnostech designu a údržby pozemků pro soukromé domácnosti.

Jaké jsou rysy registrace pozemků pro soukromé domácnosti

Začněme definováním toho, co je to osobní dceřiná farma. To vám pomůže pochopit jeho nuance.

V zákoně č. 112-FZ jsou pozemky pro soukromé domácnosti předepsány jako forma nepodnikatelské činnosti, která umožňuje výrobu a zpracování zemědělských produktů.

Všechno, co občané vznesli, patří výhradně jim. Při prodeji rostlinných produktů nebo například drůbeže nebude majitel chycen v podnikání. Taková jednání se považují za zbavení se přebytku.

Hlavním rysem je práce bez registrace jednotlivého podnikatele. Po získání povolení ve formě práva na vlastnictví nebo na pronájem můžete provádět jakoukoli činnost na svém nebo pronajatém pozemku. Existují dva typy pozemků pro organizaci práce: dvorek a pole.

Výhodou pozemků nacházejících se v hranicích osady je schopnost nejen chovat hospodářská zvířata a pěstovat ovoce a zeleninu, ale také zde stavět obytný dům. Zatímco pole je výhradně výroba zemědělských produktů. Zde nemohou být postaveny žádné budovy, kromě skleníků.

Registrace pozemků je povinná, pokud je majetkem státu a byla speciálně přidělena pro obživu. Vlastník tedy použití legitimuje.

Co poskytuje návrh pozemků pro soukromé domácnosti

Zákon říká, že státní podpora je jednou ze složek provozování pozemků pro soukromé domácnosti.

Nápověda je:

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.