Podnikatelský plán pro bydlení a komunální služby

Recenze obchodního plánu bydlení a komunálních služeb ()

Hlavní věc obchodního plánu bydlení a komunálních služeb v roce

Organizace bydlení a komunální služby - podnikání na hranici hranice

Obchod s bydlením a komunálními službami je jedním z nejvíce nepředvídatelných a riskantních. I když, pokud k věci přistupujete moudře, je docela možné počítat s dobrým ziskem tím, že předvedete ostatním, jak podnikat. Kde začít? Nejprve s registrací společnosti. Může to být jak LLC, tak CJSC, to není hlavní věc, nejtěžší je získat licenci pro tento typ činnosti.

Při zahájení podnikání v oblasti veřejných služeb potřebuje podnikatel shromáždit spoustu dokumentů a pobíhat po úřednících. Získání všech potřebných licencí, včetně odvozu odpadu, může trvat od 6 měsíců do roku. Finanční náklady - 1,5-2 tisíc dolarů. Celková počáteční investice do podnikání se bude pohybovat od 50 do 150 tisíc dolarů, v závislosti na objemu a stavu bytového fondu, který bude pod vaší kontrolou.

Zisk v podnikání v oblasti bydlení a komunálních služeb není tak velký, náklady na správu svěřeného území budou jistě velmi vysoké, ale je mnohem obtížnější je znovu získat. Typicky se příjem pohybuje od 5 do 7% celkových příjmů. Pokud váš bytový fond nepřesahuje 180-200 tisíc čtverečních. metrů, pak není třeba hovořit o vysoké ziskovosti.

Podnikání v oblasti bydlení a komunálních služeb je nejjasnějším příkladem boje proti obtížím, které si náš stát vytvořil sám pro sebe. Ve skutečnosti není tolik podnikatelů, kteří by se chtěli rekvalifikovat, jako manažery energetických společností. A to je pochopitelné - stačí se podívat na stav bytového fondu, který bude obsluhován několika optimisty.

Nabídka soukromých služeb v takovém podnikání, jako je sektor bydlení, však stále existuje. A lze jen tleskat těm odvážlivcům, kteří se ujali tak náročného úkolu. Měli by začít s personálem, protože tento faktor hraje klíčovou roli v oblasti bydlení a komunálních služeb. Podobenství o opilých instalatéřích a elektrikářích už dlouho bolely a nebude tak snadné vyvrátit stabilní názor.

Veřejná dispečink musí fungovat nepřetržitě. Aby se předešlo stížnostem nájemců, je nutné zajistit kvalitní a efektivní práci. Někteří podnikatelé si pro tyto účely najímají organizace třetích stran, ale taková opatření se ne vždy vyplatí kvůli nedostatečnému porozumění mezi těmito dvěma službami.

No a nejdůležitější věc pro podnikatele, který se rozhodl zahájit vlastní podnikání v oblasti bydlení, je přilákat klienty, z nichž většinu zastupují předsedové HOA. S tím nebudou žádné problémy, pokud se při své práci spoléháte na profesionální obchodní plán bydlení a komunálních služeb. S jeho pomocí vám bude snazší vstoupit na trh bydlení a komunálních služeb a dosáhnout tam finančního úspěchu.

Hotový podnikatelský plán bydlení a komunálních služeb s příklady výpočtů pro otevření

Představený podnikatelský plán bydlení a komunálních služeb je příležitostí převzít kontrolu nad vznikem zcela nového bytového a komunálního komplexu. Je třeba si uvědomit, že tento případ je u nás relativně nový a na cestě nadšenců lze narazit na mnoho překážek. Běžná evropská praxe však ukazuje, že investice do bydlení a komunálních služeb jsou ziskové, pokud se pustíte do podnikání pomocí moderních zemědělských metod.

Vysoce kvalitní připravený dokument vám pomůže ziskovat formování partnerství, proto byste si měli pečlivě prostudovat zákony a zásady místní samosprávy, měli byste také pochopit, poměrně nákladný podnik. Nezapomeňte, že existuje příležitost přilákat finanční prostředky od investorů nebo sponzorů k realizaci vašich plánů, a k tomu musíte využít své vlastní obchodní kvality.

Kvalitativní příklad obchodního plánu pro bydlení a komunální služby

Stáhněte si obchodní plány zdarma ze speciálního katalogu: „NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ PLÁNY RUNETU ZDARMA“!

Pozor! Níže je uveden příklad bezplatného obchodního plánu ke stažení. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním podmínkám, je třeba vytvořit za pomoci specialistů.

Příklad obchodního plánu pro bydlení a komunální služby, který lze stáhnout

Obnovit

Bydlení a komunální služby se zabývají údržbou bytových prostor a komfortem přilehlých území.

Hlavní myšlenkou tohoto obchodního plánu je vytvoření bytových a komunálních služeb s obratem 39 zúčtovacích období.

Projekt má 3 úkoly:

1. Vydělat. 2. Vytvořte ziskový a ziskový podnik. 3. Uspokojit spotřebitelský trh s bydlením a komunálními službami.

Na financování projektu je použita komerční půjčka ve výši 17 550 000 rublů. Od prvního měsíce realizace projektu je úvěr splácen. Zastavená úroková sazba je 17,5%. V poslední době však banky hodlají úrokovou sazbu snížit. Výše úroků nabytých za celé období bude činit 1 195 740 rublů. Podmíněné období životnosti projektu je 3 roky 3 měsíce. Doba návratnosti je 13 měsíců a se slevou 2 roky. Hrubý příjem za pomyslnou dobu života je 547 397,4 rublů.

Finanční investice

K provedení tohoto obchodního plánu je zapotřebí 17 550 000 rublů. Tuto částku můžete získat prostřednictvím komerční půjčky na 12 účetních měsíců. Během tohoto období banka dosáhne zisku 1195 740 rublů.

Stáhněte si obchodní plány zdarma ze speciálního katalogu: „NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ PLÁNY RUNETU ZDARMA“!

Pozor! Níže je uveden příklad bezplatného obchodního plánu ke stažení. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním podmínkám, je třeba vytvořit za pomoci specialistů.

Příklad obchodního plánu pro bydlení a komunální služby, který lze stáhnout

Bydlení a komunální služby se zabývají údržbou bytových prostor a komfortem přilehlých území.

Hlavní myšlenkou tohoto obchodního plánu je vytvoření bytových a komunálních služeb s obratem 39 zúčtovacích období.

1. Vydělat. 2. Vytvořte ziskový a ziskový podnik. 3. Uspokojit spotřebitelský trh s bydlením a komunálními službami.

Na financování projektu je použita komerční půjčka ve výši 17 550 000 rublů. Od prvního měsíce realizace projektu je úvěr splácen. Zastavená úroková sazba je 17,5%. V poslední době však banky hodlají úrokovou sazbu snížit. Výše úroků nabytých za celé období bude činit 1 195 740 rublů. Podmíněné období životnosti projektu je 3 roky 3 měsíce. Doba návratnosti je 13 měsíců a se slevou 2 roky. Hrubý příjem za pomyslnou dobu života je 547 397,4 rublů.

Finanční investice

K provedení tohoto obchodního plánu je zapotřebí 17 550 000 rublů. Tuto částku můžete získat prostřednictvím komerční půjčky na 12 účetních měsíců. Během tohoto období banka dosáhne zisku 1195 740 rublů.

Náklady na projekt pro první rok:

1. nákup prostor bude činit 80 000 rublů; 2. nákup vybavení (12 ks) - 189 686 rublů; 3. nákup automobilového vybavení (9 ks) - 14 046 000 rublů; 4. nákup počítačového vybavení - 67980 rublů; 5. nákup spotřebního materiálu - 2 258 712 rublů; 6. vysvětlující náklady na práci - 300 000 rublů; 7. plat pro pracovníky - 12 965 400 rublů; 8. daně - 4 145 400 rublů; 9. nepředvídané výdaje - 1 438 366,2 rublů.

Bydlení a komunální služby jsou optimální oblastí činnosti, na které nebude těžké postavit vaši městskou společnost od nuly. Podnikatelský plán správcovské společnosti pro bydlení a komunální služby je vypracován s přihlédnutím k potřebám obyvatel. Je důležité vzít v úvahu všechny maličkosti a organizace pak nejen zaplatí sama za sebe, ale také přinese značné příjmy. Níže bude uveden příklad obchodního plánu.

Podrobné pokyny, jak vytvořit správcovskou společnost v oblasti bydlení

Jak začít správcovskou společnost od nuly: požadovaná dokumentace

Správcovskou společnost můžete otevřít úplně od začátku, ale existuje i jiná možnost - otevření nové na základě jiné. První možnost předpokládá přítomnost následujících dokumentů:

 • žádost o správcovskou společnost a její registrace (formulář č. 11001 z roku 2021);
 • listina správcovské společnosti;
 • zápis z jednání o založení společnosti;
 • souhlas zakladatele;
 • usnesení o jmenování ředitele organizace;
 • nájemní smlouva na prostory nebo záruční list od jeho vlastníka;
 • potvrzení o zaplacení státního poplatku.

Pokud je společnost založena na základě dříve fungujícího podniku nebo akvizice franšízy, pak se dokumentace poněkud liší:

 • aktualizovaná listina organizace;
 • žádost o registraci změn (federální zákon č. 13001 z roku 2021);
 • zápis ze dne schůzi, kde bylo přijato rozhodnutí o změně.

Poté budou provedeny změny v dokumentaci správcovské společnosti. Programy rozvoje podniku se potvrzují.

Správní rada si dále musí vybrat banku, se kterou bude společnost v budoucnu spolupracovat. Jsou zde registrovány všechny běžné a spořicí účty. Mělo by být objasněno, jak založit speciální účet.

Nejprve je vložena polovina kapitálu, poté musí být účet plně doplněn před uplynutím dvaceti měsíců. Můžete však vložit celou nastavenou částku do banky (méně než 50% není povoleno).

Níže uvedený obchodní plán správcovské společnosti obsahuje konkrétní odůvodnění pro zahájení podnikání a základní technické a ekonomické výpočty jeho fungování v počáteční fázi. Podnikání v oblasti bydlení a komunálních služeb bylo vždy považováno za riskantní a nepředvídatelné. Pokud však kompetentně přistoupíte k organizaci práce a prokážete vytrvalost, můžete nakonec vytvořit stabilní provozní společnost, která přinese obyvatelům obrovské výhody a solidní příjem pro zřizovatele.

Zisk v oblasti bydlení a komunálních služeb je zpravidla nízký kvůli vysokým nákladům na různé údržbářské práce svěřených objektů.

Tento příklad poskytne představu o tom, kde a jak získat počáteční kapitál, jaké vybavení koupit, jak organizovat práci s cílem zajistit ziskovost společnosti poskytující veřejné služby a rychle dosáhnout návratnosti směřovat.

Na základě navrhovaných výpočtů a doporučení se můžete stát zakladatelem vysoce ziskového podniku, který je trvale ziskový a má dobrou pověst na trhu veřejných služeb.

Obecné informace o projektu

Cílem je vytvořit podnik pro poskytování komunálních služeb obyvatelstvu. Během realizace projektu budou řešeny tyto sociálně-ekonomické úkoly:

 • Poptávka obyvatelstva po vysoce kvalitních veřejných službách za dostupnou cenu byla uspokojena.
 • Založil výnosný podnik poskytující nová pracovní místa.
 • Daňové příjmy do místního rozpočtu se zvýší v důsledku výnosů ze zisků společnosti.

K financování projektu jsou přitahovány investice komerční banky ve výši 17 550 000 rublů (tato částka představuje celkovou cenu projektu). Úroková sazba úvěru je 17,5% po dobu 1 roku.

Doba návratnosti pro bytové a komunální služby přijde nejpozději do 3 let od data zahájení provozu.

Během tohoto období získá investor příjem ve výši 1 195 740 rublů.

Projekt je navržen na 39 měsíců. Předpokládaný čas k dosažení bodu zvratu je 13. vypořádací měsíc. Před obdobím rentability společnost vydělá 295 884 rublů. s měsíčními výdaji 1 195 740 rublů. pro první rok.

Možná budete mít zájem
Jaký druh podnikání můžete začít doma: nápady pro ženy, muže, vesničany a všestranné možnosti
Ready business plan unido standardy
 • Čas na čtení 10 minut
Řízení organizačního rozvoje společnosti
Personální management
 • Čas na čtení 11 minut
Chcete otevřít dílnu pro krejčovství a opravy oděvů? Pak se vám bude hodit studiový obchodní plán s podrobnými výpočty a finančním obchodním modelem.
Podnikatelský plán ateliéru
 • Čas na čtení 25 minut
Podnikatelský plán; Autodoprava: příklad, ukázka
Obchodní plán nákladní dopravy
 • Čas na čtení 23 minut
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.