Podnikatelský plán na otevření obchodu

Dohoda o používání webových stránek

Díla publikovaná na tomto webu prosím používejte výhradně pro osobní účely. Publikování materiálů na jiných webech je zakázáno. Toto dílo (a všechny ostatní) je k dispozici ke stažení zdarma. Můžete duševně poděkovat jejímu autorovi a zaměstnancům webu.

Odevzdejte svoji dobrou práci do znalostní báze pouze pomocí níže uvedeného formuláře

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Podobné dokumenty

Funkce a struktura obchodního plánu. Metodické zásady podnikového plánování. Popis produktu, prodejní trhy pro zboží a služby. Konkurence na prodejních trzích. Marketingový a výrobní plán. Právní podpora činnosti firmy. Hodnocení rizik a pojištění.

seminární práce [1,5 mil.], přidáno 14.0.013

Rozvojové cíle a funkce obchodního plánu. Složení obchodního plánu. Druhy zboží a služeb. Zajištění konkurenceschopnosti. Hodnocení trhu. Informace o soutěžících. Marketing, výroba, právní plán. Hodnocení rizik a pojištění. Finanční plán.

seminární práce [48,9 tis.], přidáno 23,4002

Relevance vytváření obchodních plánů pro moderní podniky. Příležitosti společnosti, druhy vyráběného a plánovaného zboží. Trh prodeje zboží, výrobní plán. Marketingový plán, hodnocení rizik a pojištění. Právní podpora činností.

seminární práce [54,7 K], přidáno 23.2.010

Vypracování obchodního plánu pro založení společnosti „Pizzeria“ LLC. Popis služeb a hodnocení trhu prodeje produktů firmy. Organizační a řídící plán společnosti. Produkční, marketingový a finanční plán, výpočet bodu obratu projektu.

Dohoda o používání webových stránek

Díla publikovaná na tomto webu prosím používejte výhradně pro osobní účely. Publikování materiálů na jiných webech je zakázáno. Toto dílo (a všechny ostatní) je k dispozici ke stažení zdarma. Můžete duševně poděkovat jejímu autorovi a zaměstnancům webu.

Odevzdejte svoji dobrou práci do znalostní báze pouze pomocí níže uvedeného formuláře

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří využívají znalostní základnu při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Podobné dokumenty

Vypracování obchodního plánu na příkladu obchodu s autodíly „Vše pro Toyota“. Popis výrobků, prací, služeb. Hodnocení trhu (spotřebitelé). Analýza konkurence jako součást obchodního plánu. Marketingové strategie, výrobní plán, hodnocení rizik.

seminární práce [226,0 K], přidáno 24.4012

Vypracování obchodního plánu pro prodejnu digitálního vybavení. Sortiment výrobků, zaměstnanci prodejny. Trh s digitálními technologiemi: průzkum konkurence. Kritéria analýzy spotřebitele. Marketingové a výrobní plány, marketingová komunikace.

test [28,3 K], přidáno 16,4012

Hlavní cíle otevření a zdůvodnění obchodního plánu fotografického studia, zhodnocení tohoto trhu a stávajících konkurentů. Analýza konkurence a hodnocení vyhlídek na rozvoj tohoto podniku. Vypracování produkčního, marketingového a finančního plánu projektu.

podnikatelský plán [30,7 tis.], přidán 18.0.011

Koncept, podstata podnikatelského plánu, jeho struktura. Hlavní fáze implementace podnikatelského plánu. Analýza vnějšího prostředí podniku veřejného stravování a spotřebitelského trhu. Investiční a finanční plán. Výpočet výrobních nákladů a ziskovosti podniku.

seminární práce [551,8 K], přidáno 15.2.013

2 Společnost a odvětví, ve kterém je zaměstnána. 5

6 Technologický proces. 10

7 Organizační plán. 13

Seznam použité literatury .. 20

Každý podnikatel, který zahájí svoji činnost, musí jasně chápat potřebu budoucnosti ve finančních, materiálních, pracovních a intelektuálních zdrojích, zdrojích jejich příjmu a musí být také schopen jasně vypočítat účinnost jejich využití v proces práce firmy.

V tržní ekonomice nebudou podnikatelé schopni dosáhnout udržitelného úspěchu, pokud nebudou jasně a efektivně plánovat své aktivity, neustále shromažďovat a shromažďovat informace o stavu cílových trhů, postavení konkurence v nich a jejich vlastních vyhlídkách a příležitostech ... Se všemi různými formami podnikání existují klíčová ustanovení, která jsou použitelná téměř ve všech oblastech obchodní činnosti pro různé firmy. Nezbytné, aby se bylo možné včas připravit a vyhnout se potenciálním obtížím a nebezpečím, čímž se sníží riziko při dosahování stanovených cílů.

Proto je rozvoj strategie a taktiky výrobních a ekonomických aktivit společnosti nejdůležitějším úkolem malého podnikatele. Obecně přijímanou formou rozvoje strategie a taktiky je obchodní plán.

Hodnota obchodního plánování spočívá ve skutečnosti, že správně vypracovaný obchodní plán ukazuje vyhlídky na rozvoj společnosti, tj. nakonec odpoví na nejdůležitější otázku pro podnikatele: stojí za to do tohoto podnikání investovat a zda to přinese příjem, který vyplatí všechny náklady na pracovní sílu a zdroje.

Obchodní plán odůvodňuje:

- obecné a konkrétní podrobnosti o fungování podniku na trhu;

- volba strategie a taktiky soutěže;

Posuďte přímé dopady na podnikatele.

Posuďte faktory nepřímého dopadu na podnikatele.

Jaké jsou možné organizační změny v důsledku změn v prostředí kolem podnikatele?

Uveďte příklady možných změn ve struktuře podniku.

Uveďte příklady možných změn v činnosti společnosti.

Uveďte příklady možných změn v aplikovaných technologiích v podniku.

Uveďte příklady možných změn ve strukturách a procesech řízení v podniku.

Uveďte příklady možných změn v organizační kultuře podniku.

Uveďte příklady možných změn u lidí v podniku.

Uveďte příklady možných změn ve výkonnosti podniku.

Jaká je podstata Levinovy ​​teorie změn v lidech?

Zvažte důvody, proč se lidé brání změnám.

Popište hlavní metody změny v organizaci.

Podobné dokumenty

Vypracování obchodního plánu pro prodejnu digitálního vybavení. Sortiment výrobků, zaměstnanci prodejny. Trh s digitálními technologiemi: průzkum konkurence. Kritéria analýzy spotřebitele. Marketingové a výrobní plány, marketingová komunikace.

test, přidáno 16.4012

Hlavní cíle otevření a zdůvodnění obchodního plánu fotografického studia, zhodnocení tohoto trhu a stávajících konkurentů. Analýza konkurence a hodnocení vyhlídek na rozvoj tohoto podniku. Vypracování produkčního, marketingového a finančního plánu projektu.

podnikatelský plán, přidáno 18.011

Koncept, podstata podnikatelského plánu, jeho struktura. Hlavní fáze implementace podnikatelského plánu. Analýza vnějšího prostředí podniku veřejného stravování a spotřebitelského trhu. Investiční a finanční plán. Výpočet výrobních nákladů a ziskovosti podniku.

seminární práce, přidáno 15.2.013

Vypracování obchodního plánu pro vytvoření podniku - obchodu s dětským svrchním oblečením. Analýza trhu s dětským oblečením ve městě Puškin, konkurenti v této oblasti. Marketingová strategie získávání zákazníků. Prognózy prodejního plánu obchodu „Carlson“.

seminární práce, přidáno 11.015

Obchodní plán na otevření obchodu s ložním prádlem. Výzkum a analýza prodejního trhu společnosti. Plánovaný objem dodávek. Investiční prognóza, diskontní sazba. Plánování zisku, výpočet ztrát, finanční ukazatele.

podnikatelský plán, přidáno 20.5.011

Analýza trhu s domácími spotřebiči v Petrohradě. Analýza konkurence a spotřebitelů. Vypracování hlavních částí podnikatelského plánu. Návrh organizační struktury obchodu. Marketingový plán. Plán produkce. Plán implementace.

práce, přidáno 23.2021

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.