Příklad inženýrského obchodního plánu

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do vytvoření výrobního závodu pro opravy a následný prodej použitých kovoobráběcích zařízení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 29 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Výroba oprav se má nacházet v pronajatých prostorách ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby organizoval výrobu automobilového osvětlení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 47 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Podnikatelský plán byl vyvinut s cílem doložit efektivitu investic do organizace výroby automobilových světlometů a luceren na území ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výstavby závodu na montáž automobilů pro přívěsy a návěsy společnosti. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 92 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Plánuje se využití prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodní plán má za cíl rozšířit materiálně-technickou základnu podniku působícího ve výrobě stáčecích linek. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 24 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Společnost se specializuje na design a výrobu plnících linek pro ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dětských kočárků. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 35 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Na trhu se plánuje nabídnout kolébkový kočárek určený pro dítě do 8 měsíců. Hlavní rozdíl mezi vyrobenými ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby výtahů pro zdravotně postižené. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 43 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. V současné době žije v Rusku více než 1 milion uživatelů invalidních vozíků. V mnoha ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby zařízení na čištění a čerpání odpadních vod. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 39 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. V moderních podmínkách je velmi důležitým aspektem čištění ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dílů pro železniční dopravu. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 17 stran; Horizont obchodního plánování: 2 roky. Tento projekt zahrnuje organizaci výroby následujících typů dílů a komponentů pro železnici ...

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do modernizace výroby zemědělských strojů. Účel vypracování podnikatelského plánu: získat půjčku; Rozsah práce: 38 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Během realizace projektu se předpokládá zavedení nového softwaru pro řešení řady úkolů ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby jednotek s vlastním pohonem s beranem. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 69 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Samohybná zařízení pro pohánění pilot se používají k instalaci štětovnic, když ...

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do vytvoření výrobního zařízení pro opravy a následný prodej použitých kovoobráběcích zařízení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 29 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Výroba oprav se má nacházet v pronajatých prostorách ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby organizoval výrobu automobilového osvětlení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 47 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Podnikatelský plán byl vyvinut s cílem doložit efektivitu investic do organizace výroby automobilových světlometů a luceren na území ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výstavby závodu na montáž automobilů pro přívěsy a návěsy společnosti. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 92 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Plánuje se využití prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodní plán má za cíl rozšířit materiálně-technickou základnu podniku působícího ve výrobě stáčecích linek. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 24 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Společnost se specializuje na design a výrobu plnících linek pro ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dětských kočárků. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 35 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Na trhu se plánuje nabídnout kolébkový kočárek určený pro dítě do 8 měsíců. Hlavní rozdíl mezi vyrobenými ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby výtahů pro zdravotně postižené. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 43 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. V současné době žije v Rusku více než 1 milion uživatelů invalidních vozíků. V mnoha ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby zařízení na čištění a čerpání odpadních vod. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 39 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. V moderních podmínkách je velmi důležitým aspektem čištění ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dílů pro železniční dopravu. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 17 stran; Horizont obchodního plánování: 2 roky. Tento projekt zahrnuje organizaci výroby následujících typů dílů a komponentů pro železnici ...

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do modernizace výroby zemědělských strojů. Účel vypracování podnikatelského plánu: získat půjčku; Rozsah práce: 38 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Během realizace projektu se předpokládá zavedení nového softwaru pro řešení řady úkolů ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby jednotek s vlastním pohonem s beranem. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 69 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Samohybná zařízení pro pohánění pilot se používají k instalaci štětovnic, když ...

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do vytvoření výrobního zařízení pro opravy a následný prodej použitých kovoobráběcích zařízení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 29 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Výroba oprav se má nacházet v pronajatých prostorách ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby organizoval výrobu automobilového osvětlení. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 47 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Podnikatelský plán byl vyvinut s cílem doložit efektivitu investic do organizace výroby automobilových světlometů a luceren na území ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výstavby závodu na montáž automobilů pro přívěsy a návěsy společnosti. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 92 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Plánuje se využití prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodní plán má za cíl rozšířit materiálně-technickou základnu podniku působícího ve výrobě stáčecích linek. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 24 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Společnost se specializuje na design a výrobu plnících linek pro ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dětských kočárků. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 35 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Na trhu se plánuje nabídnout kolébkový kočárek určený pro dítě do 8 měsíců. Hlavní rozdíl mezi vyrobenými ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby výtahů pro zdravotně postižené. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 43 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. V současné době žije v Rusku více než 1 milion uživatelů invalidních vozíků. V mnoha ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace výroby zařízení na čištění a čerpání odpadních vod. Účel vypracování podnikatelského plánu: přilákat půjčku; Rozsah práce: 39 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. V moderních podmínkách je velmi důležitým aspektem čištění ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby dílů pro železniční dopravu. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 17 stran; Horizont obchodního plánování: 2 roky. Tento projekt zahrnuje organizaci výroby následujících typů dílů a komponentů pro železnici ...

Tento podnikatelský plán je navržen tak, aby investoval do modernizace výroby zemědělských strojů. Účel vypracování podnikatelského plánu: získat půjčku; Rozsah práce: 38 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Během realizace projektu se předpokládá zavedení nového softwaru pro řešení řady úkolů ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výroby jednotek s vlastním pohonem s beranem. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu; Rozsah práce: 69 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. Samohybná zařízení pro pohánění pilot se používají k instalaci štětovnic, když ...

Příklad obchodního plánu centra přesného strojírenství.

Tento projekt je plánem výstavby závodu na montáž automobilů a prodejny automobilů v oblasti Nižněvartovsk. Účel projektu: Vytvoření komplexu pro montáž automobilů pro „malá auta“. Snížené ceny pro malá auta. Zprovoznění výrobních zařízení a vytvoření flexibilní technologie pro výrobu 9 600 osobních automobilů z montážních sad zahraničních výrobců automobilů.

Stažení:

Titulky snímků:

Obchodní plán závodu na montáž automobilů v Nizhnevartovsku Dokončil: Marat Rakhmatullin

Anotace Tento projekt je plánem výstavby závodu na montáž automobilů a prodejny automobilů v oblasti Nižněvartovsk. V první fázi se plánuje výstavba montážního závodu s kapacitou 9 600 vozidel ročně. Sestava bude vyrobena z importovaných komponent. Ve druhé fázi je plánováno vybudování strojírenské výroby s cílem úplného přechodu na vlastní součásti a vybudování vlastního autosalonu.

Cíl projektu Vytvoření komplexu montáže automobilů pro „malá auta“ Snížení cen malých automobilů Uvedení výrobních zařízení do provozu a vytvoření flexibilní technologie pro výrobu 9600 osobních automobilů z montážních sad zahraničních výrobců automobilů.

Relevance Zvýšení daně z dopravy. Nízké náklady na auto Nízká spotřeba paliva Kompaktní výkon

Výrobní zařízení: opravy a údržba zařízení; hutní výroba; výroba tisku; montáž a výroba karoserií; výroba mechanické montáže; výroba plastových výrobků; výstavba pomocných obchodů; experimentální průmyslová výroba; oblast malování těla.

Výrobky "Nizh-Auto" Daewoo "Matiz" Chevrolet "Spark" Cherie "QQ"

MATIZ Maximální rychlost, km / h 144 135 144 Zrychlení na 100 km / h 17,0 18,2 15,2 Spotřeba paliva: mimo město 6,5 5,3 kombinovaná 7,5 6,6 v městském cyklu 8,4 8,6 Zdvihový objem motoru, cm3 796 995 Max. výkon, kW / hp ... 38/52 (5900) 47/64 (5400) Standardní nejlepší

Pět ziskových oblastí pro kovodělný průmysl:

Moderní podnikání související se zpracováním kovů.

V současných ekonomických podmínkách získává kovodělný průmysl na vzestupu a má nejvyšší vyhlídky na rozvoj. Důvodem je především skutečnost, že náš život není úplný bez kovových výrobků. Počínaje jednoduchými opravami, kde jsou zapotřebí šrouby, šrouby a hřebíky, konče velkolepými stavebními projekty.

Technologie zpracování kovů je proces transformace tvaru kovů, jejich vlastností a vlastností. Pro tuto transformaci existují různá speciální zařízení a stroje. V souladu s tím budete pro různé technologie zpracování kovů potřebovat různé stroje a zařízení a podle toho i různé místnosti, ve kterých bude takové zařízení umístěno. Je také nutné vzít v úvahu dostupnost požadovaného zdroje pracovní síly a alternativních zdrojů elektřiny. Tyto faktory také významně ovlivní výběr sféry podnikání související s kovoobráběním.

V moderních podmínkách jsou technologiemi zpracování kovů: - odlévání; - svařování; - různé mechanické zpracování; - zpracování kovů pod tlakem.

Abyste pochopili, jaký druh zpracování kovů můžete dělat, musíte vědět, o jaké technologie jde.

Technologie odlévání je proces lití roztaveného kovu do speciálních a předem připravených forem. Výrobky nebo předměty získané touto technologií se nazývají odlitky. Jedná se o velmi složitou a nákladnou technologii a samotné podnikání pomocí této technologie zajišťuje velmi velké finanční investice. Samotný proces výroby odlitků je velmi složitý a pro každý druh kovu existuje technologie. Například výroba odlitků z neželezných kovů vyžaduje speciální elektrické pece a další speciální zařízení. Železné kovy, vysoké pece, jejichž údržba je nákladná a velmi nákladná. Castingový trh patří velkým korporacím, takže pro jednoduchého podnikatele není příliš schopný.

Technologie svařování zahrnuje spojení jednotlivých kovových prvků a dílů, aby byla zajištěna celková celistvost jakékoli kovové konstrukce. Takového spojení je dosaženo použitím různých typů svařování, jedná se o plynové, elektrické a tzv. Svařování pájením. Tato technologie není příliš drahá a každý, kdo má určité dovednosti a potřebné vybavení, může podnikat.

Technologie různých mechanických zpracování kovů zajišťuje zpracování povrchu kovového obrobku. Jedná se o vrtání, řezání, broušení a další obrábění. Pro tuto technologii se používají různá soustružnická, vrtací a frézovací zařízení. V závislosti na plánovaném typu obrábění se investice do takového podnikání mohou pohybovat od velmi nízkých po střední rozsahy. Další technologií je zpracování tlakem kovů. Při zpracování tlakem se kov deformuje a získává požadovaný tvar, aniž by se vrátil do původního stavu.

Kování, lisování, tažení a další technologie, které jsou schopné deformovat a modifikovat kovový obrobek, jsou poskytovány pod tlakovým zpracováním. Podnikání spojené s touto technologií také vyžaduje určité finanční náklady, ale velmi významné, proto je vhodné i pro běžného člověka, který se rozhodne pro tuto technologii zpracování kovů.

Hlavní podíl na mechanickém zpracování různých kovů se používá pro soustružení různými stroji, pro které jsou k dispozici různé soustruhy.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.