Obchodní plány: Zemědělský a zemědělsko-průmyslový komplex

Produkce zemědělských produktů je žádaným ziskovým odvětvím. Tým skupiny NOST nabízí služby pro psaní obchodních plánů pro zemědělsko-průmyslový komplex (zemědělsko-průmyslový komplex).

Je třeba mít na paměti, že v podnicích zabývajících se zemědělstvím je možné výrazně zvýšit úroveň zisku úpravou výrobního procesu přírodních potravin šetrných k životnímu prostředí. K vytvoření podniku specializujícího se na výrobu těchto produktů je vyžadován agro-průmyslový komplexní obchodní plán.

Projekt, který se stane základem pro organizaci nové produkce, by měl obsahovat nejen analýzu odvětví, potvrzení relevantnosti projektu a marketingový plán, ale také podrobný popis výrobního procesu . Úkolem agro-průmyslového komplexního obchodního plánu je poskytnout zakladateli podniku nejpodrobnější plán organizace výroby. Kromě toho je již v počáteční fázi uvažování o projektu nutné nastínit zájmové prodejní trhy, posoudit aktivitu konkurentů a vypočítat očekávanou úroveň zisku v prvním roce provozu. Bez této důležité přípravné práce nepřinese vypracování obchodního plánu pro zemědělsko-průmyslový komplex očekávané výsledky.

Podnikatelský plán zemědělsko-průmyslového komplexu pro průmyslové pěstování žampionů Obchodní plán pro ty, kteří plánují otevřít vlastní podnik pro pěstování žampionů, je pohodlný návod, který poskytuje absolutně všechny fáze projekt. Finanční plánování, odůvodnění přilákání investic, seznam potřebného vybavení, plán zahájení výroby a prodeje produktů. Důležitou součástí dokumentu je marketingový plán podnikání.

Obchodní plán AIC pro pěstování brambor Tento dokument popisuje fáze zahájení efektivního a výnosného zemědělského podnikání pro pěstování brambor. Podnikatelský plán obsahuje seznam nezbytných výdajů, pečlivě vypracovaný plán výroby, seznam potřebného vybavení a spotřebního materiálu, plán výroby a prodeje výrobků, studii rizik a posouzení konkurenčního prostředí.

Ceny za vypracování obchodního plánu pro zemědělsko-průmyslový komplex

Vypracování obchodního plánu pro zemědělsko-průmyslový komplex

Řešení organizačních problémů

Při vytváření podnikatelského plánu pro zemědělsko-průmyslový komplex je nutné promyslet všechny fáze realizace projektu - od registrace podniku a pronájmu či nákupu prostor až po výrobu a marketing produktů. Dva nejdůležitější body v tomto dokumentu jsou výrobní a finanční plány. V souladu s tím je nutné přemýšlet a popsat potřebné vybavení, organizaci prostoru v areálu, seznam potřebných zaměstnanců, zdroje surovin pro výrobu produktů.

Finanční část obchodního plánu zemědělsko-průmyslového komplexu musí nutně obsahovat informace o povinných plánovaných nákladech:

Intenzivní rozvoj potravinářského průmyslu si nelze představit bez zapojení pokročilých technik a výrobních metod v tomto odvětví.

Praxe předních světových ekonomik ukazuje, že rozdělení procesů výroby hotových potravinářských výrobků mezi různá oddělení zemědělského podniku vede k významnému nárůstu ekonomických ukazatelů.

Při plánování založení vašeho podniku ve zpracovatelském průmyslu byste měli vypracovat podrobný obchodní plán pro zemědělsko-průmyslový komplex. Projekt budoucího podniku by měl zahrnovat popis technologických procesů ve všech fázích formování konečného produktu.

Přehledová část

Projekt pěstování a přípravy na prodej žampionů zahrnuje organizaci zemědělsko-průmyslového komplexu, který zahrnuje:

  • pracovní výrobní prostory - mycelium,
  • zpracovatelský obchod,
  • skladovací zařízení,
  • spediční oddělení.

Hotový prodej se plánuje uskutečnit prostřednictvím obchodních řetězců a uzavřením smluv o velkoobchodních dodávkách s velkými maloobchodními řetězci.

Plán výroby

Pro pěstování hub - kompostování se ve skutečnosti používá odpad z jiných zemědělských odvětví, což vede k nízkým nákladům na hotové výrobky.

Prodejní cena tohoto produktu na trzích je zase poměrně vysoká.

Chcete-li organizovat výrobu, musíte postavit nebo pronajmout místnost pro mycelium. Pro tyto účely jsou ideální sklady, kravíny atd. Plánované prostory by měly zabírat plochu 1200 metrů čtverečních.

Důležitými faktory, které významně ovlivňují výnos, jsou teplota místnosti a správně uspořádaný zavlažovací systém.

Při organizaci pracovního prostoru bude nutné nainstalovat silný ventilační systém a přivést dávkovače vody do stojanů s myceliem.

Vždy existuje poptávka po zelenině bez ohledu na roční období. Proto se vytvářejí skleníky, které vám umožní pěstovat zeleninu po celý rok. Pojďme zjistit, zda je dnes výhodné zahájit podnikání s pěstováním zeleniny ve skleníku a jaké investice budou nutné k zahájení podnikání.

Hovoříme hned o hlavní výhodě tohoto podnikání. Pěstování zeleniny lze zaregistrovat jako osobní pomocnou farmu (PSH), která je osvobozena od daní. To znamená, že nemusíte podnik ani registrovat jako samostatný podnikatel nebo LLC, ačkoli v případě velkých objemů bude registrace stále vyžadována. Je však také možné se zaregistrovat jako rolnická farma, což je výhodnější, protože to dá daňové pobídky a možnost žádat o dotace od státu.

Stažení:

Titulky snímků:

Dokončeno: S. Channov. MBOU SOSH №11 Pavlovo

1. údržba 2. shrnutí 3. produkt 4. výrobní plán 5. marketingový plán 6. organizační plán 7. finanční plán 8. reklama 9. přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2

Vždy existuje poptávka po zelenině bez ohledu na roční období. Proto se vytvářejí skleníky, které vám umožní pěstovat zeleninu po celý rok. Pěstování zeleniny lze zaregistrovat jako osobní pomocnou farmu (PSH), která je osvobozena od daní. Můžete se také zaregistrovat jako rolnická farma, což je výhodnější, protože to poskytne daňové pobídky a možnost žádat o dotace od státu. Aktivita je plánována na adrese: Pavlovo, st. Albova, 2

Cíle: Uspokojte potřeby potenciálních zákazníků Pěstujte zeleninu na prodej způsobem šetrným k životnímu prostředí Naučte se vypracovávat finanční dokumenty. Rozvíjet podnikatelskou osobnost a nezávislost. Cíle: Vyrábět kvalitní výrobky, maximalizovat zisk v průběhu práce.

2. ... Obecné informace Základní informace o rolnické ekonomice: Individuální podnikatel, vedoucí rolnické ekonomiky Channov Sergey Alexandrovich; Registrováno 28.01.2021, OGRNIP 313622902800015; Hlavní typ podnikatelské činnosti rolnických farem podle OKVED: - 01. 1. - pěstování obilí a luštěnin Aktuální adresa: Nižnij Novgorod, okres Pavlovsky, Pavlovo, st. Albova, 2 Stručné shrnutí vedoucího rolnické (farmářské) ekonomiky: Channov Sergey Alexandrovich - 25.8.996, střední odborné vzdělání, má málo zkušeností s výrobou zemědělských produktů, včetně výroby a zpracování rostlinných produktů, jakož i pracovní zkušenosti jako vlastník osobní dceřiné farmy; absolvoval odbornou rekvalifikaci organizovanou Spolkovým státním rozpočtovým ústavem „Vzdělávací a metodické středisko pro zemědělské poradenství a rekvalifikaci zaměstnanců zemědělsko-průmyslového komplexu“ v oboru rostlinné výroby. Údaje o pasu: cestovní pas občana Ruské federace 6104 č. 143570, vydaný Pavlovským oddělením vnitřních věcí v regionu Nižnij Novgorod 12.9.011. / P>

1. ... Dodatečné informace. IE KFH Channov SA připravila projekt na vytvoření a rozvoj farmy se specializací na produkci zeleniny. Podnikatelský plán byl vypracován na základě dosavadních zkušeností s pěstováním zeleniny v osobní dceřiné farmě, analýzy současného stavu a předpovědí vývoje trhu se zeleninou v regionu Nižnij Novgorod a ve městě Pavlovo . Cílem tohoto projektu je pěstování okurek, rajčat, bylin a jejich realizace. Produkty, které nabízím, budou pěstovány ekologicky a vysoce produktivně. Cílem projektu je dosáhnout zisku z prodeje zeleniny, což umožní v příštích 3-5 letech vybudovat vlastní sklad zeleniny s objemem současného skladování až 1000 tun zeleniny. Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 3 až 10 nových pracovních míst, uvedení do oběhu až 250 hektarů půdy, vytvoření objektů pro skladování a zpracování zeleniny. Pěstujeme zeleninu ve vlastní zahradě. Celková cena projektu je 62 000 rublů, z toho: - dotace (finanční pomoc) poskytovaná střediskem zaměstnanosti - 58 800 rublů; - osobní prostředky - 3200 rublů.

Průzkum trhu a hodnocení konkurence Našimi klienty jsou jednotlivci, obchodní základny a jednotliví zákazníci. Bylo dotazováno 100 lidí se zájmem o produkt. Podle výsledků průzkumu mají největší hodnotu následující kritéria: dostupná cena Kvalita a čerstvé produkty Potenciální velikost trhu. Věk kupujícího: 18-60 let Může nakupovat ve výši: 1500-4000 rublů

Obchodní plán organizace kozí farmy pro dojení koz

Obchodní plán pro pěstování technického konopí

Obchodní plán pro pěstování lněného vlákna

Podnikatelský plán pro projekt pěstování zimolezu

Obchodní plán projektu pěstování malin a výroby malinové šťávy

Obchodní plán pro projekt pěstování rakytníku

Podnikatelský plán projektu organizace komplexu výtahů pro tuny

Obchodní plán projektu pěstování brusinek

Obchodní plán projektu vytvoření skleníkového komplexu pro pěstování jahod

Obchodní plán organizace podniku na pěstování cizrny

Podnikatelský plán podniku na zpracování ořechů

Obchodní plán pro organizaci jeseterí farmy

maso a mléčné výrobky

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do výsadby jablečného sadu a pěstování jablek. Účel vypracování podnikatelského plánu: získat půjčku; Objem práce: 120 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Podnikatelský plán spočívá v položení jablečného sadu o rozloze 25 hektarů na jeden ...

Tento podnikatelský plán je zaměřen na investice do pěstování zelené cibule pro peří. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu pro začínající farmáře; Objem práce: 61 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Cílem tohoto projektu je ospravedlnit produkci zelené cibule v uzavřeném ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace chovu pstruhů duhových v RAS. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Objem práce: 58 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Tento projekt je zaměřen na chov pstruha duhového v jednotkách recirkulace vody (REC) v ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby organizoval chov pstruhů v klecích. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu pro začínající podnikatele; Rozsah práce: 22 stran; Horizont obchodního plánování: 1 rok. Chov pstruhů duhových se plánuje organizovat ve zvláštních klecích na pronajaté části přírodní vodní plochy. Předpokládá se nákup ...

Tento obchodní plán je navržen tak, aby investoval do organizace pěstování sterletů. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 19 stran; Horizont obchodního plánování: 1 rok. Pěstování sterletu bude probíhat v prostorách dostupných na začátku realizace projektu, které mají být vybaveny v souladu se všemi normami a ...

Tento obchodní plán je určen k investování do brojlerových kuřat. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu v rámci programu „Začátečník pro farmáře“; Rozsah práce: 37 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Obchodní plán počítá s výstavbou drůbežárny a jejím vybavením nezbytným zařízením pro chov brojlerových kuřat pomocí ...

Tento podnikatelský plán se týká investic do chovu sladkovodních krevet. Účel vypracování obchodního plánu: přilákat investora; Rozsah práce: 82 stran; Horizont obchodního plánování: 3 roky. V rámci obchodního plánu se plánuje vybudování moderní farmy pro chov obřích sladkovodních krevet s kapacitou až 600 tun ročně. …

Tento podnikatelský plán se týká investic do chovu kaprů a jiných sladkovodních ryb. Účel vypracování podnikatelského plánu: získání grantu v rámci programu „Začátečník pro farmáře“; Rozsah práce: 37 stran; Horizont obchodního plánování: 5 let. Koncept projektu počítá s vytvořením rybníka pro následné zarybnění ryb ...

Tento obchodní plán má za cíl vytvořit drůbeží komplex pro chov kachen. Účel vypracování podnikatelského plánu: získat půjčku; Rozsah práce: 63 stran; Horizont obchodního plánování: 4 roky. Obchodní plán počítá s investicí do výstavby drůbežího komplexu s uzavřeným cyklem pro výrobu pekingské kachny Star-53. Ve výstavbě ...

Možná budete mít zájem
Jaký druh podnikání můžete začít doma: nápady pro ženy, muže, vesničany a všestranné možnosti
Ready business plan unido standardy
  • Čas na čtení 13 minut
Řízení organizačního rozvoje společnosti
Personální management
  • Čas na čtení 12 minut
Chcete otevřít dílnu pro krejčovství a opravy oděvů? Pak se vám bude hodit studiový obchodní plán s podrobnými výpočty a finančním obchodním modelem.
Podnikatelský plán ateliéru
  • Čas na čtení 14 minut
Podnikatelský plán; Autodoprava: příklad, ukázka
Obchodní plán nákladní dopravy
  • Čas na čtení 20 minut
Rodiče své děti rádi hýčkají. Využijte toho a otevřete zábavní park pro děti. A náš obchodní plán vám s tím pomůže!
Virtuální realita jako podnikání
  • Čas na čtení 12 minut
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.