Podrobný obchodní plán pro chov skotu

Zpětná vazba na obchodní plán pro pěstování skotu

Díky profesionálnímu obchodnímu plánu jsme od Rosselkhozbank dostali půjčku ve výši 240 milionů rublů a výrazně rozšířili objemy výroby. Zkušenost s interakcí s profesionály v jejich oboru je vždy příjemná, to je právě takový případ.

Zpětná vazba k obchodnímu plánu pro otevření chovu prasat

V průběhu spolupráce jsme obdrželi obchodní plán s výhodným finančním modelem. Vypracovaný obchodní plán nám umožnil získat investice na rozvoj komplexu chovu prasat ve výši 340 milionů rublů.

Ředitel farmy Aprelskoye v Jekatěrinburgu

Zpětná vazba k podnikatelskému plánu pro chov hospodářských zvířat

Zpětná vazba na podnikatelský plán pro hospodářská zvířata Díky dobře navrženému podnikatelskému plánu nám byla poskytnuta úvěrová hranice na 43,7 milionů rublů. Děkujeme, že vedoucí společnosti osobně dohlížel na náš projekt. Při sestavování plánu byla zohledněna všechna moje přání. Jsem velmi potěšen vaší prací. Hodně štěstí!

Obsah obchodního plánu pro mléčný skot:

Proč potřebujete podnikatelský plán pro mléčný skot?

Vyberte příslušnou možnost

Pokročilé s finančními výpočty s finančním modelem aplikace Excel

Chov skotu (dobytek) je jednou z nejslibnějších oblastí podnikání. Živočišné produkty jsou neustále žádány jak soukromými kupujícími, tak podniky zabývajícími se zpracováním mléčných a masných výrobků. Tyto výrobky zaujímají významný podíl na trhu s potravinami.

Analýza trhu, konkurence

Před zahájením obchodního projektu pro chov skotu je třeba analyzovat prodejní trh. V závislosti na objemu produktů mohou být budoucími kupci nejen trhy, ale také závody, závody na zpracování mléka a masa. Po seznámení s minimálními nákupními cenami můžete vytvořit přibližný obrázek o ekonomických výhodách již v počátečních fázích projektu.

Je také nutné určit míru přímé konkurence. Konkurenti jsou obvykle:

 • farmy;
 • pozemky pro soukromé domácnosti (osobní dceřiné pozemky);
 • zemědělské podniky zabývající se výrobou a prodejem živočišných produktů.

S ohledem na tuto skutečnost se můžete rozhodnout zahájit projekt. Pokud existují konkurenti, kteří plně zásobují trh mlékem a masem, stěží by bylo vhodné uspořádat obchod v jejich blízkosti.

Pokud ze situace nevyplývá velká konkurence, je nutné určit parametry budoucího podnikání: složení a počet hospodářských zvířat na farmě skotu. Organizace velké farmy vyžaduje značné investice a zpravidla se neobejde bez přilákání vypůjčených prostředků. Chcete-li založit malou farmu, můžete to udělat sami. V tomto případě samozřejmě nebudou příjmy ani vyhlídky tak rozsáhlé, ale docela realistické a ziskové.

Právní formalizace aktivity

Chcete-li uspořádat malou produkci, musíte se zaregistrovat jako samostatný podnikatel.

Při výběru OKVED uveďte hlavní činnost chovu zvířat - kód 01 ..

Chov zvířat je složitý, ale zajímavý a žádaný poddruh zemědělství. Chov dobytka jako podnikání: ziskovost, recenze zemědělců o produkci masa a mléčných výrobků na pomoc začínajícímu podnikateli.

Popis

Chov skotu pro získávání a prodej masa a mléka se provádí hlavně ve venkovských oblastech, kde je dostatek prostoru pro chov velkých zvířat. Bez minimálních znalostí a dovedností v práci v zemědělství je riskantní podnikat v takovém oboru, protože pokud uděláte malou chybu ve výživě nebo péči, můžete přijít o všechna hospodářská zvířata.

Zde si můžete stáhnout hotový podnikatelský plán pro chov skotu.

Obchodní plán

Zahrnuje následující kroky:

 • Analýza trhu.
 • Legální registrace aktivity.
 • Vybavení území pro chov skotu.
 • Tvorba stáda.
 • Nákup zdroje.
 • Najímání pracovníků.
 • Prodej produktů.
 • Výpočet nákladů a výnosů projektu.

Je třeba vzít v úvahu, že farma začne dostávat hlavní příjem z prodeje masných výrobků přibližně rok po nákupu mladých zvířat.

Analýza trhu

Kde začít s implementací projektu? Před zahájením výroby skotu je nutné studovat budoucí kupce - mlékárny, masokombináty, trhy. Znalost minimálních pořizovacích nákladů je možné určit míru úspor v počáteční fázi realizace projektu a při tvorbě výrobních nákladů.

Je také nutné vytvořit přímé konkurenty - farmy a soukromé dceřiné pozemky (FPH a LPH), aliance hospodářských zvířat. Nemá smysl zahájit projekt poblíž podobných podniků, pokud zcela zaplní trh produkty.

Design

Činnosti v oblasti výroby a prodeje masa a mléčných výrobků jsou regulovány několika kontrolními orgány:

Chov mléčného a hovězího skotu - živočišná výroba v naší době bohužel není nijak zvlášť zisková. Při správném přístupu k podnikání je však stále možné z takového podniku dosáhnout relativně dobrého zisku.

Aby si mohl založit dobrý obchod, musí se farmář postarat o výběr nejvhodnějšího plemene krav, vybudovat pro zvířata pohodlnou stodolu a poskytnout jim kvalitní krmivo. Začínající podnikatel bude také muset vypracovat podrobný obchodní plán pro chov skotu.

Kde začít: registrace firmy

Před zahájením výstavby farmy se podnikatel musí postarat o její legalizaci. Nejčastěji jsou tyto podniky registrovány buď jako KFK (rolnická farma) nebo pozemky pro soukromé domácnosti (osobní dceřiná společnost), nebo jednoduše jako individuální podnikatelé. Farma pro chov skotu by měla být registrována podle zvláštního kódu (chov zvířat). V takovém případě bude nutné v budoucnu platit příliš vysoké daně. Zemědělci v současné době považují KFK za nejvýhodnější typ registrace. Vlastník takového podniku si také může zvolit nejvhodnější daňový systém pro sebe.

Chov mléčného a hovězího dobytka je v naší době odvětví chovu zvířat, podporované také státem. Majitelé takového podniku mohou počítat i s malou finanční podporou (asi 60 tisíc rublů). Finanční prostředky na organizaci stodoly dostávají hlavně jednotliví podnikatelé. Peníze můžete získat od místního úřadu práce.

Obchodní linie

Krávy v naší zemi jsou nejčastěji chovány za účelem získávání mléka. Někdy se však tato zvířata chovají na maso. Před zahájením výstavby farmy se podnikatel samozřejmě musí rozhodnout o směru podnikání. Pokud jsou v okolí velké továrny na výrobu klobás, dušeného masa a jiných podobných produktů, může mít smysl uspořádat farmu na maso. Jinak je lepší zaměřit se na tak populární produkt, jako je mléko. Téměř ve všech městech Ruska existují podniky na jeho zpracování.

Výběr místa pro farmu

Při vypracovávání obchodního plánu pro chov skotu by měla být této otázce věnována také maximální pozornost. Místo pro stodolu musí být zvoleno správně. Boudy by měly být samozřejmě umístěny v určité vzdálenosti od obytných budov a území sídel. Před zakoupením pozemku nebo uzavřením nájemní smlouvy byste se měli ujistit, že toto místo má vodu pro studnu.

Při výběru půdy by měl zemědělec brát v úvahu také odhadovaný počet hospodářských zvířat. Předpokládá se, že jedna kráva by měla mít:

vytrvalé louky - 0. -0. ha;

roční a sila - 0,5-0. 5 hektarů.

Kde začít

Chov dobytka je jedním z nejstarších lidských povolání. Dnes, stejně jako před stovkami let, se může stát ziskovým a přinést dobrý příjem, pokud k němu budete přistupovat moudře. Není náhodou, že kráva byla vždy populárně nazývána „zdravotní sestra“.

Podnikání v oblasti chovu skotu zahrnuje práci nejen s kravami, ale také s buvoli, jaky atd., v Rusku je však výhodnější a obvyklejší chovat krávy a býky. Jejich maso a mléčné výrobky se budou snáze prodávat.

Při jednání s kravami se musíte pravidelně uchýlit ke službám veterináře, i když je stádo zcela zdravé. Podle ruských zákonů existuje řada povinných ročních očkování proti některým závažným nebo rychle se šířícím chorobám: nemoc šílených krav, rhinotracheitida, virový průjem, leptospiróza atd.

Veterinární lékař navíc vydá veterinární osvědčení pro prodej masa a mléka. Poznejte tedy veterináře, kterého budete pravidelně navštěvovat. Dále musíte vypočítat počáteční investici a začít nakupovat.

Při nákupu skotu se zeptejte svého veterináře, že každé zvíře je zdravé.

Nejprve musíte postavit stodolu. Měla by to být dobře naplánovaná budova. Stodola by měla být teplá. To neznamená, že musí být zahříván vůbec. Hlavní věc je, že zde nejsou žádné praskliny a díry, které by vedly k průvanu.

V mírných a severních šířkách jsou zimy velmi mrazivé. Chcete-li dosáhnout maximálního výnosu a růstu mléka, je lepší zajistit během tohoto období zahřívání, alespoň v boudě pro lýtka. Většina krav se kryje na jaře a stádo opouští po hibernaci, takže otelení se obvykle vyskytuje v zimních měsících.

Místnost by měla mít otevíratelná okna, protože v teplém období je vyžadováno dobré osvětlení a dostatečné větrání. Je nutné udělat široký vchod. Když je kráva v poloze, její strany jsou velmi široké. Při chůzi se navíc houpá, takže optimální šířka otvoru je 1,5 m. / P>

Stodola může být jednoduchá nebo automatizovaná, v každém případě však musí být teplá a musí obsahovat instalatérské práce, kanalizace, samostatné stánky s podavači a napáječky.

Dále je nutné zajistit odvodňovací kanály pro vypouštění kapaliny. Celkový odtok by měl jít ven ze stodoly, udělat to na svahu. Pokud si nepřejete přítomnost silného zápachu, vybavte betonové žumpy poklopy. Každá jednotka skotu by měla mít své vlastní místo s krmným sektorem a miskou na pití. Je vhodné oddělit stánky strukturou svařovaných trubek, protože krávy nejsou vždy navzájem přátelské a nepotřebujeme bitvy ve stodole.

Toto je velmi důležitá fáze při zakládání farmy: ziskovost vašeho podnikání bude záviset na tom, jaké krávy a býky koupíte. V Rusku existují jak čistokrevná zvířata, tak poloviční plemena, často s incestem. Je zbytečné čekat na takové vzorky s velkým výnosem mléka a přírůstkem hmotnosti. Je lepší kupovat zvířata ve školkách nebo na velkých farmách, kde je plemeno pečlivě sledováno z hlediska čistoty.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.