Zemědělské produkty ukládají obchodní plán spuštění

Popis činnosti

Podstata podnikání: obchod s pulty čerstvé zeleniny a ovoce, masa, ryb a mléčných výrobků. Klíčovým faktorem úspěchu je kvalita produktů.

Klienti: obyvatelé nejbližších domů.

Důvod, proč se zastavit: Hlavní prodeje ve večerních hodinách, když se lidé dostanou domů z práce.

Ekonomika: průměrný účet - 500 ₽. Podnikání se vyplatí za 1,5 roku. Zisk bude dále činit přibližně 3,6 milionu rublů ročně.

Abychom neměli abstraktní, ale skutečný obraz, vypočítali jsme ceny za spuštění v Moskvě. Jsme Tinkoff Business a SME Corporation, která podporuje malé a střední podniky ze státu.

Chcete-li začít, musíte si prostudovat zákony a jednat s provozovnami, zaměstnanci a nákupy.

Zákony a dokumenty

Zaregistrujte jednotlivého podnikatele na finančním úřadu. K tomu potřebujete cestovní pas, aplikaci a 800 rublů k zaplacení státní povinnosti.

Při registraci musíte uvést OKVED 52. 2 „Maloobchod s masem, drůbežím masem, výrobky, masem a konzervami a drůbežím masem.“ Pomocí těchto kódů stát pochopí, co vaše firma dělá.

Kromě toho můžete zadat další kódy:

Obchodní myšlenku otevření obchodu s potravinami lze jen stěží nazvat originálním. Možná je to jeden z nejběžnějších projektů, které si začínající podnikatelé vybrali. Tato popularita je způsobena jednoduchostí obchodního schématu.

Toto podnikání zároveň nepostrádá rizika a pro jeho úspěšnou implementaci se musíte dobře orientovat v této oblasti. Jak vypracovat obchodní plán pro obchod s potravinami, aby zohledňoval všechna rizika, slabosti a dosažení ziskovosti - budeme hovořit v tomto článku.

Obchodní plán otevření obchodu s potravinami

Podnikatelská aktivita v tomto směru je velmi vážný krok, takže je třeba vše pečlivě analyzovat a naplánovat, abyste předešli finančním ztrátám. Podrobný obchodní plán pro spuštění obchodu s potravinami umožní:

  • provést studii proveditelnosti;
  • analyzovat trh a konkurenční prostředí, ve kterém se bude podnik rozvíjet;
  • přemýšlet nad zdroji financování;
  • distribuční kanály;
  • vypočítat návratnost;
  • naplánovat provedení úkolů.

Při otevírání obchodu musíte počítat své vlastní finanční zdroje a příležitosti pro další investice. Je také nutné vzít v úvahu kapacitu a tržní podmínky. Na rozdíl od jiných možností podnikání bude existovat velmi široké cílové publikum, ale stále musíte pochopit, na koho se bude obchod zaměřovat.

Je důležité pochopit specifika poptávky zákazníků, kolik zákazníků může obchod obsluhovat, musíte analyzovat jejich příjem a potřeby. To pomůže správně vytvořit sortiment obchodu, určit cenovou politiku a dosáhnout zisku v krátké době.

Nezapomeňte také na konkurenty, kteří pracují v této kategorii. Výhodou této aktivity je, že přímí konkurenti budou objektem v těsné blízkosti, takže pro vás nebude obtížné analyzovat jejich nabídku, sortiment, cenovou politiku a identifikovat silné a slabé stránky.

Obchodní formát

Když už mluvíme krátce o formátu tohoto podnikání, musíte nejprve analyzovat kapacitu trhu a konkurenceschopné nabídky v tomto regionu.

To vám umožní určit mezeru, ve které se můžete rozvíjet.

Velikost obchodu

Tento parametr je samozřejmě do značné míry určen vaším kapitálem. Jedna věc je otevřít malý obchod s potravinami v rezidenční oblasti 30-40 metrů čtverečních a úplně jiná otevřít velký supermarket o velikosti 100-200 metrů čtverečních v centru města.

Stáhněte si obchodní plány zdarma ze speciálního katalogu: „NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ PLÁNY RUNETU ZDARMA“!

Pozor! Níže je uveden příklad bezplatného obchodního plánu ke stažení. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním podmínkám, je třeba vytvořit za pomoci specialistů.

Pokud se rozhodnete zahájit podnikání v oblasti prodeje potravin, musíte pochopit, že otevření ziskového obchodu s potravinami není tak snadné, existuje mnoho nuancí a zvláštností.

Otevření obchodu je třeba brát vážně a zodpovědně. Hlavním úkolem je potěšit kupujícího při jeho první návštěvě. Když zákazník vejde do nového obchodu a nelíbí se mu hodnota produktu nebo služby, je nepravděpodobné, že by se tam znovu vrátil.

Musíte si tedy jasně promyslet všechny organizační fáze, které počítá obchodní plán malého obchodu s potravinami. Úspěch obchodního podniku závisí na různých faktorech: sortiment nabízeného zboží, umístění prodejny a mnoho dalších podrobností.

Popis projektu

Téměř všichni začínající podnikatelé chápou, že obchodování s produkty je stabilní podnikání.

Protože vždy budou lidé.

Při otevírání obchodu se musíte nejprve rozhodnout o jeho typu a formě obchodování.

Informace, které je třeba vzít v úvahu v obchodním plánu, závisí na charakteristikách sortimentu a rozsahu budoucího podniku.

Potravinářský průmysl

Potraviny jsou základní komoditou, takže není překvapením, že obchodování s potravinami je jednou z nejlukrativnějších činností. Bez ohledu na ekonomickou situaci v zemi je poptávka po tomto zboží stabilní a prakticky nezávisí na příjmové úrovni populace.

Vysoká poptávka po potravinářských výrobcích přitahuje k tomuto podnikání mnoho začínajících podnikatelů. Ale než otevřete skutečně ziskový obchod s potravinami, je třeba zvážit řadu nuancí. Pečlivě zpracovaný obchodní plán pro malý obchod s potravinami vám s tím pomůže. Tento dokument obsahuje fáze obchodního plánování, hodnocení rizik a výpočty návratnosti.

Vlastnosti obchodního plánu pro otevření obchodu s potravinami

Otevření obchodu s potravinami je tedy opravdu výnosné rozhodnutí, protože poptávka po jídle je trvale vysoká. Navíc toto podnikání není silně závislé na sezónnosti.

Malý obchod, který má všechny základní produkty, může majiteli přinést opravdu dobrý příjem. V jeho regálech by měla být zelenina, maso, chléb, mléko, domácí chemikálie atd. Pokud dokážete udržet ceny na konkurenceschopné úrovni, bude vám zaručen neustálý příliv návštěvníků.

Pokud si člověk může koupit vše, co potřebuje, v bezprostřední blízkosti svého domova, proč by tedy chodil několik bloků do nejbližšího supermarketu? Proto je samoobsluha skvělým typem malého podniku.

Velké nákupy zpravidla provádějí obyvatelé naší země v pátek a o víkendech. Za tímto účelem jdou do supermarketů. V malých obchodech se nakupuje takové zboží, které lidé při velkém nákupu jednoduše zapomněli koupit. Jedná se zpravidla o základní produkty.

Nedávno se objevily mini trhy, které do značné míry komplikují život malým obchodům s potravinami. Taková zařízení jsou otevřena jako součást síťového podnikání, které umožňuje jejich majitelům nakupovat zboží ve velkém množství a za velkoobchodní ceny. Proto jsou produkty na minimarketech nejčastěji nabízeny za snížené náklady, což si malé obchody s potravinami nemohou dovolit.

Před vytvořením podnikatelského plánu se rozhodněte pro následující nuance:

  • řada prodaných produktů;
  • formát obchodu;
  • cenová úroveň;
  • přibližný příjem.

Otevření úspěšného obchodu s potravinami je složitá záležitost.

V této oblasti podnikání existuje mnoho nuancí a jemností. Proto by měl být obchodní plán obchodu s potravinami vypracován s ohledem na všechny tyto funkce. U produktivního obchodu musíte pečlivě zvážit každou akci i ve fázi plánování. Příklad je tento: vzhledem k vysoké konkurenci v této oblasti má nový obchod malou šanci, že se mu zákazník bude líbit. Rozhodujícím okamžikem při výběru potenciálního kupce, zda se do tohoto obchodu znovu vydat nebo přejít do jiného, ​​je první návštěva. Pokud zároveň prodejce hrubě odpověděl na otázku nebo nesloužil kupujícímu špatně, můžete si být jisti, že kupující příště upřednostní tento obchod před jiným.

Mnoho začínajících podnikatelů věří, že jedním z nejstabilnějších a nejziskovějších je obchod s potravinami. Tato kategorie zboží je samozřejmě vždy stabilní. I přes faktory, jako je ekonomická situace v zemi, krize, nízké mzdy atd. Tato skutečnost ale nedělá obchod s potravinami snadným. Pokud má začínající podnikatel, který se chystá otevřít obchod s potravinami příklad práce v obchodě nebo v maloobchodě s potravinami, udělá méně chyb a pravděpodobnost, že se nový obchod stane úspěšným, se zvyšuje. Je možné otevřít obchod s potravinami bez zkušeností v oboru souvisejícím s obchodem. Bude to mnohem obtížnější, ale s trochou vytrvalosti a usilovnosti bude vše fungovat.

Při otevírání maloobchodu s potravinami je třeba vzít v úvahu mnoho otázek.

Druhou důležitou součástí efektivního provozu obchodu je po správném umístění výběr kompetentního personálu. To je třeba brát velmi vážně. Prodejce by neměl jen sedět v prodejní oblasti a číst ženské romány, ale každého návštěvníka pozdravit s úsměvem a být vždy připraven odpovědět na jakoukoli otázku a pomoci při výběru produktu. Najít dobré prodejce je těžké. Je lepší nešetřit na platech prodejců a zvýšit je mírně nad průměrný plat konkurentů. Je dobré, když jsou mzdy vázány na příjmy. Příklad: Určité procento bude prodejci vyplaceno z každého prodeje nebo výnosu. V tomto případě bude mít prodávající sám zájem o jeho produktivní práci, bude dobře sloužit zákazníkům, aby se k němu příště vrátili v konkrétním obchodě.

Budování cenového systému

Obchodní specialisté doporučují využít služeb obchodníka k alespoň dočasnému zvýšení prodeje. Správné uspořádání zboží na oknech a regálech malého obchodu výrazně zvyšuje příjmy. Samotné zboží a jeho ceny musí být jasně viditelné. Potraviny by měly být seskupeny. Příklad: Čokoláda vedle sušenek, mléko vedle jogurtu, pivo vedle lihovin atd. Obchodník bude moci ukázat prodejcům ukázku správného zobrazení zboží ve vitríně.

Výběr dodavatelů produktů

Hotový obchodní plán s potravinami obsahuje finanční část. Musíte tomu věnovat pozornost. Je nutné jasně představovat všechny položky budoucích výdajů a očekávaných výnosů. V něm budete muset vypočítat počet potenciálních kupujících, označení produktu, průměrnou částku dokladu o nákupu, očekávaný denní příjem atd. Je docela obtížné vypracovat příslušný obchodní plán pro malý obchod s potravinami. Budoucí produktivní práce obchodu však bude záviset na jeho správné kompilaci.

Investiční výdaje na zahájení obchodu s potravinami

Příklad výpočtů pro středně velké město:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.