Obchodní plán nákladní dopravy

Budování úspěšného podnikání závisí na mnoha faktorech. Na samém začátku musíte správně vypracovat obchodní plán pro přepravu. A také musíte studovat jemnosti vybrané sféry.

Souhrn projektu

Je důležité uvést informace o přepravní společnosti, která poskytuje služby v oblasti nákladní dopravy. Stručně vysvětlete, jak se činnost provádí. Jak bude práce vypadat v praxi.

Stanovení účelu a cílů přepravní společnosti pro přepravu nákladu

Před přemýšlením o vypracování obchodního plánu pro přepravu nákladu musíte určit hlavní cíle a úkoly, které bude třeba vyřešit. Existuje několik ukázek obchodního plánu nákladní dopravy. Mohou se lišit podle cílů podniku. Hlavní cíle jsou následující:

přeprava jednotlivců;

hledat zaměstnance k vyložení;

Kupte si obchodní plán spediční společnosti

přeprava různého zboží;

zajištění bezpečnosti zboží;

vytvoření expediční služby.

Jak založit dopravní společnost od nuly? Měli byste začít shromažďováním informací. K tomu vám pomůže hotový podnikatelský plán přepravní společnosti pro nákladní dopravu s příklady výpočtu. Marketingový obchodní plán a analýza rizik pomohou začínajícímu podnikateli při propagaci společnosti. Obchodní plán nákladní dopravy obsahuje užitečné informace a aktuální statistiky.

Podíl dopravní logistiky na celkovém objemu ruského HDP je 5%. Toto číslo je znatelně vyšší než v USA a Evropě. Silniční doprava patří mezi vůdčí osobnosti. Analýza nákladů na dopravu naznačuje, že vozidla mají výhodu na středních a dálkových trasách. Statistiky za poslední tři roky však současně ukazují, že objemy přepraveného nákladu (miliony tun) a obratu nákladní dopravy (miliardy tunokilometrů) nevykazují znatelný nárůst. Obchodní plán pro nákladní dopravu by měl odrážet aktuální trendy na trhu silniční nákladní dopravy a rizika spojená s otevřením podniku.

Stáhnout obchodní plán přepravy nákladu

Zahájení podnikání zahrnuje náklady na registraci, nákup vybavení, propagaci a pronájem. Před založením společnosti je užitečné si přečíst články a shromáždit informace o tom, jak správně investovat. Připravený obchodní plán pro nákladní přepravu pomáhá začátečníkovi s popisem hlavních položek výdajů a výpočtem podnikání pomocí tabulek.

Stáhněte si obchodní plán přepravy nákladu

Ukázkový obchodní plán nákladní dopravy

V roce 2021 nákladní silniční dopravu v Rusku provedlo 29 400 společností. Při vstupu na konkurenční trh musí mít podnikatel výhody a musí předem plánovat rozvoj svých aktivit.

Dálková přeprava vyžaduje velké investice, aby bylo možné koupit několik automobilů. Obchodní plán pro nákladní dopravu bude postaven s ohledem na nákup dopravy pro nákladní dopravu ve městě a následný výjezd do regionu. Pro začátek budete potřebovat 2,00,00 rublů.

Poptávka po službách a analýza konkurence

Podle údajů Rosstatu v letech 2021-17. objem silniční dopravy v tuzemsku činil 355,6 tis. tun. To je více než trojnásobek objemu železniční dopravy. Rostoucí poptávka po službách je způsobena následujícími faktory:

  • Růst počtu online obchodů dodávajících zboží zákazníkům. Zásilka autem je levnější a rychlejší než železniční nebo letecká doprava.
  • Nárůst počtu přesunů kanceláří a bytů. Klienti hledající komplexní obchodní služby se obracejí k stěhování společností. K přepravě věcí klienta nejčastěji využívají silniční dopravu.
  • Rozdělená výroba společností, ve kterých suroviny procházejí několika fázemi, než se objeví na pultech obchodů, také zvyšuje popularitu silniční dopravy.

Recenze obchodního plánu nákladní dopravy ()

Hlavní věc v obchodním plánu nákladní přepravy v roce

Vytvoření dopravní společnosti - boj o přežití

Přepravní podnikání je v poslední době stále populárnější. Na trh vstupují velcí hráči, kteří často tlačí malé podnikatele do vzdáleného rohu. Poté, co se podnikatelé s nízkým počátečním kapitálem rozhodli podnikat pro dopravní společnost, se od samého začátku odsoudí k neustálému boji s konkurencí. Zda to bude úspěšné, závisí na mnoha nuancích a především na vašem vlastním zaměření na úspěch.

Malé dopravní společnosti budou muset potenciálním klientům dokázat, že kvalita jejich služeb není nižší než kvalita příšer podnikání v silniční dopravě. Ve všem musíte ukázat dovednost, abyste se mohli nějak odlišit od konkurence. Ti podnikatelé, kteří mohou nabízet kvalitnější služby nebo nižší ceny, jsou v lepších podmínkách. A organizace dopravního oddělení musí podnik tento okamžik vzít v úvahu.

Kompetentní rozpočet dopravní organizace - položky nákladů a výnosů, ukázka přibližných výpočtů - to vše pomůže pochopit skutečný stav věcí a v případě potřeby optimalizuje náklady.

Chyby v dopravě jsou velmi drahé - koneckonců investice do ní jsou velké a doba návratnosti odkládá naději na získání stabilních zisků na dobu neurčitou. Jedním z hlavních problémů každé malé dopravní společnosti je personál. Majitelé společnosti se snaží přilákat zkušené, ale mladé řidiče, a je velmi těžké je najít. Lidé s dobrým spojením se podle doporučení často dostanou do přepravní společnosti, ale to není vždy zárukou jejich dovednosti.

Nedostatečný vozový park také způsobuje vážné problémy. Při plánování založení vlastní dopravní společnosti, podniku, je nutné nejen přilákat zákazníky, ale také jim nabídnout výhodné podmínky spolupráce. Je možné, že s vámi budou chtít uzavřít partnerství velké společnosti. Pokud ale nemáte dostatek přepravních jednotek, nebude spolupráce pravděpodobně fungovat, aby byla zajištěna přeprava měsíčního objemu zboží, který společnost tvrdí.

Při práci s kompetentním vzorkem obchodního plánu přepravní společnosti můžete snadno zvládnout jakékoli problémy, které na vás během cesty čekají. Z tohoto dokumentu se naučíte, jak dosáhnout otevření dopravní společnosti, jaká by měla být organizace dopravy. Kromě toho můžete na základě obchodního plánu na webu vypočítat práci najaté dopravní služby. To vše vám umožní orientovat se ve většině nejobtížnějších otázek.

Otevření přepravní společnosti - výběr dopravy

Při plánování zahájení podnikání - přepravní společnost, společnost pro přepravu zboží, bude muset podnikatel především rozhodnout o výběru vozidel. Existuje několik možností: pokud je počáteční kapitál malý, můžete dát přednost domácím „býkům“ a „gazelám“, protože jejich výběr na ruském trhu je poměrně vysoký.

Pokud nedojde k žádným zvláštním problémům s financemi, je nejvhodnější zakoupit dovezená vozidla. Nejvyšší poptávka je po vozech Peugeot, Mercedes atd. V tomto případě by měl být objem těla od 12 do 14 metrů krychlových a minimální nosnost je 1,5 tuny. Nákup dovážených automobilů bude určitě stát mnohem víc. Ale stojí za to vzít v úvahu faktor, že jejich spotřeba paliva je nižší než u ruských automobilů, ale životnost je mnohem delší. Pokud není dostatek finančních prostředků, má smysl použít vypůjčené prostředky nebo podepsat nájemní smlouvu, v poslední době je tato služba stále populárnější.

Domácí vozy stojí přibližně dvakrát levněji, ale zároveň je jejich životnost mnohem kratší než u zahraničních zařízení a mnohem častěji se kazí, což zvyšuje náklady na jejich údržbu. A doba návratnosti přepravní společnosti se díky tomu společnost výrazně zvýší.

Finanční model přepravní společnosti

Stručné investiční memorandum

Silniční doprava významně přispívá k rozvoji ekonomiky jakékoli země. Po silnicích se denně přepravují tuny různých nákladů. Přepravu provádějí společnosti i jednotlivci. Dnes je v Rusku na tomto trhu několik velkých podniků, stejně jako mnoho středních, malých a soukromých osob s jedním vybavením.

Navzdory skutečnosti, že existuje vysoká konkurence, zůstává vysoká poptávka po přepravních službách, takže otevření dopravní společnosti zůstává relevantní. Navíc dnes velké společnosti nabízejí své služby za nadsazené ceny a malé a soukromé osoby nemohou vždy poskytovat vysoce kvalitní služby - stará auta, zpoždění dodávek, nekvalifikovaní řidiči. V tomto ohledu je možné otevřít malou společnost, která bude fungovat za průměrné tržní ceny, ale kvalita služeb bude vyšší.

Přepravní společnosti dnes mohou provádět přepravu cestujících a zboží. V tomto obchodním plánu budeme uvažovat o přepravě nadrozměrného a malého nákladu.

Doba návratnosti je 19 měsíců

Počáteční investice se bude rovnat 8 120 000 rublů

Bod zvratu je dosažen po dobu 2 měsíců

Průměrný měsíční zisk 395 000 rublů

Popis firmy, produktu nebo služby

K organizaci dopravní společnosti je zapotřebí garážové stání o rozloze přibližně 200 m2. Mělo by být rozděleno na parkoviště a také na kancelářské prostory pro zaměstnance společnosti a zákazníky. Kancelářský prostor nesmí přesáhnout 40 m2, ale musí být vybaven nábytkem a veškerým potřebným vybavením.

Přepravní společnost bude mít k dispozici dva kamiony a tři gazely pro přepravu.

Prezentovaný podnikatelský plán přepravní společnosti pro přepravu nákladu s výpočty je přibližný a lze jej považovat za vzorek vzhledem k tomu, že trh v této oblasti podléhá pravidelným změnám, proto jsou prezentovány údaje jsou orientační.

Obecná charakteristika projektu

Nejprve je třeba poznamenat, že je velmi riskantní otevřít dopravní podnik bez zkušeností v této oblasti. Tato oblast, jako žádná jiná, obsahuje mnoho nástrah a funkcí týkajících se vašeho města a regionu, které je téměř nemožné vzít v úvahu, kromě zkušeností. Zkušenosti vám také řeknou, že je třeba zvolit konkrétní strategii rozvoje v závislosti na konkrétní situaci.

Výhody a vyhlídky nákladní dopravy

Vyhlídkou na růst a rozvoj dopravní společnosti bude schopnost vybrat si jednu ze tří oblastí rozvoje: vlastní vozový park, spediční společnost nebo spediční společnost poskytující také outsourcing.

Potenciální rizika společnosti

Otevření společnosti přepravující náklad a organizace jakéhokoli druhu s sebou nese určitá rizika:

  • nebezpečí poškození, krádeže, poruchy a úplného selhání movitého majetku, který tvoří základ vašeho podnikání - automobil;
  • větší konkurence a větší vliv úspěšných společností zaměstnaných v této oblasti;
  • problémy s hledáním a výběrem kvalifikovaného personálu.

Průzkum trhu a konkurence

Navzdory popularitě nákladní dopravy mezi jednotlivci tvoří většinu vašich zákazníků místní místa a maloobchodní a velkoobchodní společnosti. Zástupci této cílové skupiny se pravidelně zajímají o přepravu zboží a ne vždy mají k dispozici vlastní vozový park.

Při analýze statistických informací o trhu v této oblasti podnikání je třeba vzít v úvahu velkou konkurenci a současnou všudypřítomnost společností poskytujících tyto služby. Zvláštní pozornost by měla být věnována umístění a aktivitám vaší společnosti, aby se předem zabránilo vážné konkurenci s úspěšnými přepravními organizacemi, které poskytují služby v této oblasti. Ne každému se podaří odolat současné ekonomické krizi a takové obchodní mezery se často uvolňují a ustupují začínajícím podnikatelům.

Organizační plán

Proces organizace přepravní společnosti se skládá z jasně naplánovaných a postupných fází.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.