Jak začít typografii od nuly

A každým rokem roste čím dál víc. A pokud velké podniky docela pohodlně spolupracují s neméně velkými tiskárnami, pak mají malé firmy potíže.

Ve většině ruských měst, kromě Moskvy a Petrohradu, není tolik společností, které nabízejí vysoce kvalitní tiskové služby s omezeným časovým plánem. A abyste se dostali ke gigantům trhu, budete muset stát v řadě, protože jim jsou vždy poskytovány objednávky se zájmem.

Toto je mezera v podnikání - v malém i středním segmentu je dostatek prostoru pro začínajícího podnikatele. A stále bude.

Trh s tímto druhem služeb každým rokem roste, roste poptávka, tak proč neudělat další nabídku? V tomto článku se budeme zabývat otázkami, které vám pomohou vytvořit obchodní plán tisku v malém formátu. A když začnete malý, můžete vždy vyrůst v něco velkého a úspěšného.

Plánujeme otázky, které se promítnou do obchodního plánu na vytvoření tiskárny

Založení malé společnosti nabízející tiskové služby není zdaleka tak obtížné, jak si mnozí představují. Navíc v závislosti na vybavení, které se plánuje zakoupit, mohou být náklady zcela přiměřené. Samozřejmě, že toto podnikání, stejně jako každé jiné, má své vlastní nuance. Musíte o nich vědět a vzít je v úvahu. Pomůžeme vám s tím, roztřídíme regály vše, co potřebujete k otevření tiskárny. Do obchodního plánu je třeba vzít v úvahu a zahrnout následující body:

 • výběr místa a vyhledávání prostor;
 • řada nabízených služeb;
 • implementace služeb a cenová politika;
 • nákup tisku a dalšího vybavení;
 • nábor pracovníků tiskáren;
 • inzerce vaší společnosti;
 • finanční plán - náklady, ziskovost, ziskovost.

Jak vidíte, před zahájením konkrétních akcí si budete muset promyslet spoustu podrobností. Ale zahrnutím všech těchto problémů do obchodního plánu tiskárny a jejich analýzou můžete začít podnikat sebevědoměji, dobře vědět, co nabízíte a komu, kolik investujete a jakou návratnost očekáváte. Začněme nejjednoduššími otázkami - místem budoucích akcí.

Místo pro otevření vaší vlastní tiskárny

Návrh by měl být přirozeně vytvořen tam, kde je poptávka. A nejvyšší je v obchodním centru města - kde je soustředěno velké množství firem. Velké i malé, zabývající se různými činnostmi, existujícími dávno nebo právě otevřené. Všichni potřebují něco napsat. Pro někoho jsou to reklamní brožury a vizitky, pro někoho formy obchodní dokumentace, pro někoho brožury, manuály, časopisy a podobně.

Na takových rušných místech zpravidla již existují malé tiskárny nebo oddělení, která poskytují různé druhy tiskových služeb. Ale věřte mi, je tu dost poptávky pro každého. Koneckonců, vašimi potenciálními klienty nejsou jen ty společnosti, které se nacházejí v nejbližším okolí, ale také partneři / klienti těchto společností, kteří přišli k podnikání a možná také potřebují vaši práci.

Pokud jde o prostory, pro práci v miniformátu není zapotřebí mnoho místa. Můžete sedět na čtyřiceti polích a na osmdesáti. Vše záleží na tom, jaké zařízení a v jakém množství plánujete koupit, a také na rozpočtu, který je pro tyto účely k dispozici. Nakonec můžete vždy rozšířit dostupný prostor přesunutím do prostornější místnosti nebo „tlačením“ sousedů a zabírat další území.

Služby minimálního tisku: vytvoření nabídky

Tiskové služby jsou zcela běžné a vždy je po nich poptávka. A co je nejdůležitější, vždy můžete škálovat od malého kopírovacího centra po plnohodnotný tiskový průmysl. Seznam služeb, které můžete poskytnout, je obrovský, od tisku vizitek po tisk knih a časopisů. Uvažujme, jak otevřít tiskárnu, připravili jsme podrobný obchodní plán.

Hlavní činnosti

Tiskárna - obchodní plán, o kterém dnes budeme uvažovat, je hlavním cílem poskytnout celou škálu služeb v oblasti tisku a replikace. Navzdory skutečnosti, že v této oblasti je na trhu poměrně málo hráčů, je to stále relevantní.

Jaké služby lze poskytovat:

 • ofsetový tisk;
 • digitální tisk;
 • velkoformátový tisk;
 • vývoj designových rozvržení.

 • vizitky;
 • letáky;
 • brožury;
 • brožury;
 • katalogy;
 • obálky;
 • plakáty;
 • plakáty;
 • štítky;
 • kostky;
 • pohlednice;
 • žabky;
 • pozvánky;
 • samolepky;
 • balíčky;
 • letáky.

Tisk log na tyto produkty:

 • pera;
 • kruhy;
 • balónky;
 • kalendáře;
 • složky ;
 • hlavičkový papír.

Jak vidíte, seznam služeb, které lze poskytnout, je obrovský. V tomto případě vše záleží na vybavení, které máte na skladě.

Pokyny, jak otevřít a co potřebujete

Nejprve se musíte rozhodnout pro cílové publikum. Pokud chcete poskytovat služby jednotlivcům, musíte uvést maloobchodní ceny a odpovídající komerční nabídku. A také je vhodné zvolit průchozí místo pro kancelář.

Depozitář

I malá tiskárna může majiteli přinést značný příjem. Profesionální zaměstnanci, kvalitní vybavení a aktivní marketing jsou pro úspěch zásadní.

Než začneme

Prostudujte si poptávku po tištěných materiálech ve vašem regionu, rozhodně byste se neměli omezovat na aktivity ve městě. Rozhodněte se o směru. V tiskárně existuje rozdělení: provádění malých objemů s vysokou kvalitou a velkých objemů s malým rozsahem služeb. Pokud můžete zajistit plnění objednávek ve velkém množství, nabízet vysokou úroveň kvality a poskytovat širokou škálu služeb, úspěch je zaručen.

Najděte zkušeného tiskaře, jakýmkoli způsobem získáte jeho souhlas s prací ve vaší společnosti. Specialista vám pomůže vybrat vysoce kvalitní vybavení a vytvořit skutečný obchodní plán, organizovat produktivní práci tiskárny.

Hlavní rizika

Začátečníci nejčastěji dělají chyby v procesu nákupu zařízení a nesprávně vypočítávají jeho kapacitu. To se projevuje v procesu plnění velké objednávky. V důsledku toho jsou narušeny termíny dodání, musíte zaplatit propadák a trvat dlouho, než si obnovíte reputaci. Nemůžete ušetřit na vybavení. Vysoká kvalita, velkoobjemový tisk a široká škála moderních služeb výrazně zvyšují šance na získání spolehlivých zákazníků a zkrátí dobu návratnosti díky velkým objednávkám.

Umístění

Nejdůležitějším bodem při výběru místa pro tiskárnu je absence konkurenčních firem v okolí. V malém městě si můžete pronajmout prostory v centru nebo v určité vzdálenosti od něj. V metropoli budou náklady na nájem v centrálních regionech absorbovat lví podíl na ziscích mladé společnosti.

Školy, univerzity, notářské kanceláře a reklamní agentury budou pro tiskárnu vynikajícími sousedy. Umístění na rušných ulicích, v oblastech s vysokým provozem lidí vždy zvyšuje šance na úspěch pro společnosti působící v sektoru služeb. Odborníci nedoporučují pronajímat pokoj v obytných budovách - i při dokonalé zvukové izolaci a dodržování všech hygienických norem se určitě najdou obyvatelé, kteří s takovým sousedstvím nejsou spokojeni.

Samotná místnost může mít plochu 30-40 m². Tisková místnost s vybavením by měla být oddělená od kanceláře a kanceláře designéra. Měli byste také poskytnout místo pro sklad surovin a hotových tištěných výrobků. Předpokladem pro získání povolení od sanitárních služeb je přítomnost koupelny a prostor pro zaměstnance.

Budova musí mít silný ventilační systém, kanalizaci a schopnost dodávat elektřinu, která je nezbytná pro bezproblémový provoz zařízení.

V tomto článku se budeme zabývat funkcemi tiskového podnikání na příkladu obchodního plánu tisku. Tisk zahrnuje všechny typy produktů tištěných na speciálním vybavení, ať už jde o malé letáky nebo reklamní bannery. Hlavními spotřebiteli těchto služeb jsou právnické osoby, které objednávají různé typy POS - materiály a informační produkty. Jednotlivci však také často využívají tiskové služby, například při tisku pohlednic, pozdravných plakátů atd. / Str

Odvětví není příliš sezónní, s výjimkou letních měsíců. Konkurence je tvrdá, ale není tu tolik celoplošných tiskových společností, včetně šití, tisku novin a časopisů. Začínající podnikatel by se proto měl rozhodně blíže podívat na toto pole činnosti.

Přiřazení obchodního plánu

Hlavní podstatou komerčních projektů je výroba zboží nebo služeb za účelem dosažení zisku. Zahájení činnosti nového podniku je vždy spojeno s nutností vypracovat nejúplnější a nejobjektivnější plán jeho otevření a rozvoje, který rovněž odůvodní jeho efektivitu a výpočty ekonomických a finančních parametrů. Použití tiskového obchodního plánu zrychlí a optimalizuje tyto procesy a získá strukturovaný a funkční dokument, který je praktickým průvodcem k akci.

Kromě výše uvedených výhod má metoda ještě jednu klíčovou vlastnost užitečnosti - právě to potenciální investoři studují při rozhodování, zda investovat svůj kapitál do nových projektů.

Ukázka tiskového obchodního plánu

Popis

Obsah

Soubory

Funkce a fáze činnosti v obchodním plánu tisku

Takže plánujeme vytvoření podniku pro tisk široké škály tiskových produktů. Hlavním cílovým segmentem jsou organizace a podniky, ale bude existovat také směr pro práci s jednotlivci. Toto podnikání je nejvíce ovlivněno náklady na spotřební materiál a tiskové materiály, spotřebou elektřiny a velikostí poptávky.

Hlavní fáze činnosti:

 • instalace zařízení a nákup materiálu;
 • marketing, propagace a získávání zákazníků;
 • plnění objednávek a odměňování.

Tisk je odvětví, kde se díky technickým prostředkům vytváří více verzí textového a grafického materiálu. Tisk je průmyslovým odvětvím, které sdružuje druhy tiskových produktů vyráběných technickými prostředky.

Vývoj a pokrok v tisku začal ještě před revolucí, ale tiskové podnikání v Rusku se stalo aktivnějším v období politické restrukturalizace v letech 1991-1993. Od tohoto období začal tiskařský průmysl představovat obchod konkurující nabízeným službám. Role plnění objednávky včas za dohodnutou cenu, kvalita práce, celý seznam doplňkových služeb, které zajišťují dosažení cíle pomocí moderních metod a metod propagace reklamy, se zvýšila.

Výběr typu typografie

Tisk dnes řeší celou řadu problémů v komplexu. Vzhledem k tomu, že konkurence je považována za vysokou, potřebuje zákazník „vše najednou“. Pouze při spojování úsilí při řešení úkolu a při propagaci image lze dosáhnout vítězství.

Následující jsou považovány za užitečné funkce, které definují sadu základních úkolů.

 • Reklamní akce k posílení směru propagace ve společnosti.
 • Prezentace organizace ve formě katalogů, kalendářů, brožur a dalších trendových produktů, které inzerují aktivity a příležitosti organizace zákazníkovi.
 • Přímý kontakt se zákazníkem prostřednictvím prezentovaných brožur, letáků, příběhů o činnostech, službách, úspěších společnosti v tištěné podobě a ilustracích.
 • Informování o probíhajících propagačních akcích, o výhodných nabídkách.
 • Zvyšování pozornosti ke klientovi a vytváření image společnosti.
 • Zavedení moderních reklamních metod je způsob, jak zvýšit klientskou základnu a zvýšit prodej.

Měli byste zůstat v kontaktu se zákazníkem a nabízet suvenýry, kalendáře, pera, záložky, diáře. Důvěra a respekt klienta jsou klíčem k úspěšnému vlastnímu podnikání a spolupráci.

Zahájením polygrafického podnikání se podnikatel ocitá ve světě tištěných materiálů vyrobených digitálními zařízeními na papírových materiálech různých formátů, reklamním designu. Hlavní věcí je vzít v úvahu potřeby konjunkturního trhu, zvolit správný směr, vypočítat náklady na zahájení projektu a správně uspořádat aktivitu. V konkurenčním prostředí byste měli přemýšlet o tom, co by měla být tiskárna a co by se mělo vyrábět. Velká tiskárna může snadno provést jakoukoli velkou zakázku od výroby knih, novinových materiálů, časopisů ve velkých objemech, s POS materiály, laminací a lesklými obaly.

U mini tiskáren je vhodné provádět malé objednávky:

 • vydání letáků;
 • fotografie;
 • design vizitek;
 • bannery;
 • reklamní stojany.

K otevření mini tiskárny budete potřebovat počáteční částku až půl milionu rublů.

Taková tiskárna jako podnik bude schopna plnit jednorázové objednávky zákazníků a pravidelné malé objednávky. Lidé vždy potřebují dostávat fotografie, vizitky, dárky a další služby. Rozhoduje se podle výše nákladů na práci a materiál. Podívejme se, jak otevřít typografii od nuly.

Registrace

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.