Recyklace plastů: jak zahájit ziskové podnikání

Zpětná vazba k podnikatelskému plánu recyklace odpadu ()

Hlavní věc týkající se obchodního plánu závodu na recyklaci odpadu na rok

Otevření závodu na recyklaci odpadu: třídění

Hliník, plast, guma, sklo jsou odpadky, které bez váhání vyhodíme do koše. Mezitím lze z domácího odpadu vydělat slušné peníze. Obchodník doufá, že investováním do odpadků získá zaručený zisk, a zpravidla ho získá, protože podnikání s recyklací odpadků se v naší zemi nevyvíjí příliš aktivně.

Zkušenosti ze zahraničí v odděleném sběru odpadu, odpadu, pevného odpadu zároveň ukazují velmi atraktivní stránku „špinavého“ podnikání. Peníze investované do otevření závodu, výroby odpadu, se velmi rychle vrátí podnikateli. Hluboké zpracování odpadu navíc slibuje maximální ziskovost.

Největší obtíž je v organizaci primárního třídění odpadu. Populace v Rusku hází všechny odpadky do jednoho kontejneru a praxe evropských zemí, kde jsou samostatné kontejnery pro každý druh odpadu, se u nás pomalu zakořenila. Ačkoli, jak ukazuje průzkum o třídění odpadu, většina obyvatel má k této inovaci pozitivní vztah. Přestože to dosud nepřišlo k věci, budou si podnikatelé muset tento problém vyřešit sami.

Relevance tříděného sběru odpadu v takovém oboru, jako je zpracování domácího odpadu, je jistě vysoká. To by podnikatelům umožnilo výrazně snížit náklady. Jak ukazuje praxe, nejobtížnější věcí v tomto oboru je organizovat a provádět primární třídění odpadu. K recyklaci odpadu existuje speciální zařízení, ale třídění musí být prováděno ručně. Navíc bude zapotřebí mnoho takových pracovníků - minimálně 35–40 lidí, pokud mluvíme o solidním podniku.

Jaká je podstata třídění při primární úpravě odpadu? Všechny druhy odpadu musí být jasně tříděny podle druhu materiálu - sklo, plastové lahve, plechovky, dřevo, kov. Odpadky, které nejsou vhodné k recyklaci, jsou také ručně vyřazeny. V takovém případě se hledání zaměstnanců stává velkým problémem mnoha podnikatelů, protože ne každý uchazeč o zaměstnání se chce motat v koši.

Při otevírání linky na zpracování odpadu by se měl podnikatel připravit na různé druhy problémů. K usnadnění jejich řešení vám pomůže profesionální příklad obchodního plánu na otevření závodu na recyklaci odpadu s hotovými výpočty, který obsahuje všechny informace o recyklaci odpadu. Kde je nejlepší místo pro nákup zařízení na recyklaci nepotravinového odpadu - Odborné rady shromážděné v tomto dokumentu vám pomohou najít odpověď na tuto otázku. Dále se naučíte, jak kompetentně implementovat likvidaci recyklovaného odpadu. Po úspěšném dokončení úkolu se ujistíte, že peníze nezapáchají, i když se jedná o „špinavý“ podnik.

Zřízení závodu na recyklaci odpadu: PET odpad

Relevance zpracování tuhého domácího odpadu každým dnem stoupá, protože každý obyvatel megalopolisu vyhodí ročně asi 300 kg odpadu. A významnou součástí tohoto odpadu jsou plastové nádoby, v běžném jazyce obyčejná plastová láhev, do které se nalévají různé nápoje, slunečnicový olej, omáčky a mnoho dalšího. Zdá se, jaký užitek může použitá plastová láhev přinést?

Podnikatel, který plánuje zahájit podnikání v oblasti recyklace odpadu, dokonale chápe, že PET láhev je vynikající surovinou pro výrobu chemických vláken. Z plastového odpadu v zařízení na recyklaci odpadu se získá flex, ze kterého můžete vyrobit přesně stejnou plastovou láhev nebo mnoho dalších užitečných věcí - fólie, dlažební desky, balicí pásky a dokonce i šindele.

Recyklace PET lahví má důležité ekologické pozadí, protože doba rozkladu plastového odpadu je téměř 300 let! Navzdory tomuto důležitému argumentu se však průmysl zpracování odpadu v Rusku vyvíjí velmi pomalu. Na druhou stranu to naznačuje, že máte skvělou příležitost obsadit prázdné místo a vydělat na něm slušné peníze.

Podnikání se zpracováním jakéhokoli recyklovatelného materiálu bude vždy relevantní, protože nové suroviny pro zpracování se objevují doslova každou minutu. V každém případě s ním budete muset něco udělat: buď zlikvidujte plastové lahve, nebo jim dáte „druhý život“ a vyděláte na tom peníze. Za přírodních podmínek se plastový odpad bude rozkládat stovky let, takže recyklace není jen výnosným obchodem, ale také zlepšením situace v oblasti životního prostředí na planetě. Myšlenka takového podnikání se objevila současně s rozvojem masové výroby plastů a může přinést dobré zisky. V Rusku má podnikání se zpracováním plastových lahví větší vyhlídky než v evropských zemích, protože taková aktivita je u nás relativně nová a konkurence je zde minimální. Navíc v ruských podmínkách nikdy nebude nedostatek surovin pro zpracování a při správné organizaci procesu s relativně malými investicemi můžete získat významné příjmy.

Výrobky z výroby plastů - flex - malosériové granule. Příjem projektu bude záviset na kompetentní práci s podniky využívajícími flex jako materiál pro vlastní výrobu. V počáteční fázi by logickým rozhodnutím bylo zaujmout nákupní oddělení těchto podniků dumpingovými opatřeními: navzdory prodloužení doby návratnosti v důsledku snížení výnosů z prodeje flexu tato opatření umožní stanovit dlouhá období -termní partnerství a vytvoření stabilního prodeje produktů závodu na zpracování PET lahví.

Flex je oblíbený materiál. Používá se při výrobě jednorázového plastového nádobí, nádob, plastových pásek a fólií a dalších plastových výrobků. Díky kompetentní prodejní politice a správné ceně budou produkty linky na zpracování plastového odpadu žádané, takže by s prodejem neměly být žádné problémy.

Naši podnikatelé si často myslí, že zařízení na zpracování plastových lahví je drahé, a proto se náklady na dlouhou dobu neoplatí. S našimi výpočty se pokusíme rozptýlit tyto myšlenky, vypočítat náklady a návratnost tohoto obtížného podnikání.

Jak najít nezbytné prostory pro zahájení podnikání?

Nejlepší umístění vedle skládek, prostor v opuštěné továrně, skladu. Toto umístění významně ušetří náklady na dopravu. Některé hangáry na okraji města budou také dělat. Nejdůležitější je, že komunikace by měla být připojena k těmto budovám: elektřina, voda.

Nyní se všichni začali zabývat otázkami životního prostředí, a proto se před zahájením hledání prostor zeptejte správ města na rozvoj environmentálního programu v regionu. Možná nepomohou v prostorách, ale lze získat grant na organizaci firmy.

Pro naše výpočty předpokládáme, že máme nájem 120 čtverečních. metrů, cena pronájmu je 400 rublů / m2. Je dobré, pokud je vedle skladu, který si pronajmeme, volný pozemek, který lze také použít pro skladování lisovaných lahví.

Jaké zařízení si musíte zakoupit, abyste mohli zahájit podnikání v recyklaci plastových lahví?

Pokud se rozhodnete podnikat vážně při nákupu vybavení, je lepší nešetřit peníze. Samotný proces recyklace lahví je následující. Suroviny - použitá PET láhev se sbírá a třídí do nelakovaných a obarvených (barevných) tříd. Nejziskovější je nakupovat průhledné plastové lahve k recyklaci. Na druhém místě je vícebarevný potravinářský plast a nejlevnější je hnědý plast, protože jeho rozsah je velmi omezený. Přijímáme-li tedy lahve, zpracováváme v budoucnu každou barvu zvlášť. Lahve z polyvinylchloridu (PVC) jsou vyřazovány, protože se recyklují samostatně. Cizí předměty, jako je guma, sklo, papír, kov a jiné druhy plastů, se odstraňují ručně.

Zpracovatelská linka se skládá z několika jednotek spojených pásovými dopravníky. Nejprve vstupuje surovina do speciálního rotačního stroje, kde jsou odděleny etikety a víčka. Poté jsou lahve přivedeny do drtiče - zařízení s několika noži, plast je rozdrcen. Poté se veškerá tato hmota jemně nasekaného plastu přenáší pomocí speciálního šnekového dopravníku určeného k přemisťování amorfních produktů (vybavených Archimédovým šnekem) do parního kotle, kde pod působením horké vody zůstávají po zpracování cizí prvky stroj na oddělení štítků a uzávěrů jsou odstraněny. Po kotli je vyčištěný plast umístěn do mycího lešticího stroje a poté do proplachovacího stroje, poté do odlučovače vody a sušení vzduchem. Po vysušení se hotový flex akumuluje ve speciální násypce.

Pro naši výrobu bylo rozhodnuto o nákupu výrobní linky vyrobené v Číně, která bude zahrnovat: zásobovací dopravník, drtič (s přívodem vody), šnek, hlaveň s parním generátorem, šnek, třecí podložka, dvě flotační nádrže, odstředivka, pneumatický sušič, odlučovač vzduchu, zásobník. Rovněž plánujeme ihned zakoupit brusku na ploché nože drtiče. Drtič má výkon 30 kW. Celkový připojovací výkon všech zařízení je 100 kW. Kapacita drtiče je asi 500 kg za hodinu. Dřez má kapacitu asi 700 kg za hodinu. Náklady na zakoupené zařízení jsou 3,5 milionu rublů. Pro obsluhu této linky stačí dva lidé.

V 21. století se téma ekologie a recyklace odpadu stává velmi aktuálním. Koneckonců, hodně, co lidé zahodí, by mohlo najít druhý život, a způsobit tak menší škody na životním prostředí a přinést dobrý ekonomický efekt. Zde prezentovaný obchodní plán recyklace odpadu vám ukáže, jak založit takovou společnost od nuly. Náš příklad vám pomůže vytvořit si vlastní podnikatelský plán.

Odůvodnění obchodního plánu

Organizace je plánována ve velkém městě (počet obyvatel - nejméně 1 milion lidí). V regionu již působí dvě velké společnosti zabývající se nakládáním s odpady. Trh pro poskytování těchto služeb se hodnotí jako rozvíjející se a studie informací o potřebě zpracování odpadu ukazuje, že existuje potřeba další organizace tohoto druhu. Mezi hlavní potřeby potenciálních zákazníků patří:

 • Pohodlné umístění z hlediska logistiky.
 • Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.
 • Práce s různými druhy surovin.

Pro stabilní práci na trhu jsou zasílány obchodní nabídky správcovským společnostem, sdružením majitelů domů a také společnostem přepravujícím pevný odpad a KGO. Informace o jejich organizaci jsou také zveřejňovány v adresářích internetu a městských podniků.

Po definování cílové skupiny zvážíme rizika a možná úskalí v našem obchodním plánu:

 • Hledání oblastí pro naši společnost na místě, kde naše sousedství nebude zasahovat do okolního bytového fondu a nebude porušovat normy SES.
 • Neochota společností přepravujících tuhý odpad a KGO přejít z práce na skládce odpadu na recyklaci.
 • Na začátku jsou nutné velké investice.

Abychom vyřešili první možný problém, zaměříme se na nalezení nevyužitých výrobních zařízení mimo rezidenční sektor, ale zároveň na výhodném místě pro naše potenciální zákazníky. V ideálním případě se to nejlépe provádí v blízkosti skládky odpadu. Abychom řešili druhé potenciální riziko, najmeme zkušené manažery vývoje, kteří budou komunikovat přímo s organizacemi, které mají potenciální zájem o naše služby. Vzhledem k tomu, že recyklace MSW je ziskové a efektivní podnikání, velké kapitálové investice se dostatečně rychle vrátí a následně se promění v příjem.

Design

V našem případě se plánuje investovat naše vlastní prostředky do založení společnosti.

Tento podnikatelský plán recyklace plastů je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro začínající podnikatele. Dnes je tento druh činnosti žádán nejen jako zdroj zisku, ale také jako způsob řešení nejdůležitějšího sociálního problému - zbavování našich sídel odpadu, který může vážně poškodit životní prostředí.

Obecná koncepce projektu

Recyklace PET lahví a jiných plastových výrobků se stala relevantní bezprostředně po zahájení jejich hromadné výroby pro potřeby domácnosti. V přírodních podmínkách se plast rozkládá velmi dlouho, takže dříve nebo později se před společností objeví otázka: co dělat s odpadem z tohoto materiálu - recyklovat nebo recyklovat na suroviny, které jsou žádané pro různé účely výroby. Jak ukazují statistiky, ziskovost podniků na zpracování plastů je poměrně vysoká. Důvodem jsou zanedbatelné náklady na zakládání podniků, jednoduchost technologie zpracování a prakticky nevyčerpatelné zdroje surovin.

Toto podnikání je mnohem slibnější v Ruské federaci než v evropských zemích. Čísla o tom hovoří výmluvně: v Rusku se ročně recykluje pouze asi 6% plastových lahví a jiných druhů obalů, zatímco v Evropě je to 80%. Doporučeným podnikatelským plánem pro zpracování plastů s výpočty je projekt organizace malého závodu, o který bude poptávka téměř ve všech regionech země, zejména v malých městech a blízkých místech hromadné rekreace.

Sledování trhu

Každý rok se na celém světě vyprodukuje více než 3 miliardy tun odpadu z různých materiálů. Z tohoto množství připadá nejméně 11–12% na podíl plastů. Většina veškerého plastového odpadu je „dodávána“ USA - přibližně 77 kg na osobu. U nás je toto číslo 25 kg. Recyklovány jsou převážně polyethylen a polypropylen. Odpad kombinovaného typu se prakticky nezpracovává. Recyklovatelné materiály získané z plastového odpadu jsou zasílány do podniků zabývajících se výrobou různých struktur, kompozitních stavebních materiálů, obalových produktů atd. Důležitou výhodou moderních recyklačních technologií je to, že během procesu recyklace dochází ke ztrátě mnoha původních vlastností plastových materiálů a rozsah jejich recyklace se zužuje, čímž se snižuje opětovné vytváření odpadu.

V Rusku se roční objem odpadu z plastu odhaduje na přibližně 40 milionů tun, z nichž pouze 35% je vhodných k recyklaci. Jak je uvedeno výše, pouze 6% z této částky je odesláno ke zpracování. Zbytek se dopravuje na četné skládky, které rok od roku rostou.

Hlavní překážkou organizování civilizovaného přístupu k recyklaci plastů v naší zemi je absence systému odděleného sběru. Pouze taková činnost se může stát hlavní pro hluboké zpracování, protože třídění směsného odpadu umožňuje získat z nich pouze 10–15% recyklovatelných surovin.

Navzdory všem obtížím se v Rusku vyvíjí průmysl recyklace plastového odpadu. Počet továren na výrobu flexu z použitého plastu se v zemi postupně zvyšuje, roste jejich ziskovost, zvyšují se náklady na primární suroviny, což zase vede k nárůstu využívání recyklovatelných materiálů.

Je potěšitelné, že na státní úrovni jsou přijímány nové zákony a pro účastníky trhu jsou vyvíjeny atraktivní ekonomické podmínky. V tuto chvíli jsou hlavními hráči:

 • 11 tisíc skládek a skládek.
 • 4 spalovny (všechny se nacházejí v metropolitní oblasti).
 • 5 závodů na recyklaci odpadu.
 • 39 třídicích základen.
 • Více než 1 000 přepravních organizací zapojených do odstraňování odpadu.

Zvláštností domácího trhu se zpracováním plastů je jeho převážně lokální charakter, který vede k neustálému nárůstu rozlohy skládek. Podle FAS Rusko se trh vyznačuje extrémně nízkou úrovní konkurence, zejména v regionálním kontextu. Příkladem toho jsou statistiky měst, které závisí na velikosti populace. Zejména 45% měst s více než 100 tisíci obyvateli obsluhuje jedna společnost zabývající se sběrem odpadu. Do recyklace je zapojeno podstatně více organizací.

Obecně podle průzkumu. echart, domácí rafinérský trh se odhaduje na 1,5-2 miliardy dolarů. Je na něm poměrně málo „čistých“ procesorů, většina podniků se raději věnuje výrobě produktů flex.

Podnikání v oblasti recyklace plastů může nejen přinést vysoké příjmy, ale také mít pozitivní vliv na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že v naší zemi neexistuje kultura třídění odpadu, končí velké množství nerozložitelného odpadu na městských skládkách. Při jejich spalování se do atmosféry uvolňuje mnoho škodlivých látek.

Recyklace plastů čistí skládky od jednoho z nejběžnějších druhů nerozložitelného odpadu. Při správné organizaci takového podnikání je možné získat stabilní příjem. To vyžaduje průzkum trhu, hledání spolehlivých dodavatelů a prodejních míst pro finální výrobky a důkladnou studii obchodního plánu.

Nakupujeme vybavení

Pokud chcete mít z takového podnikání vážný příjem, neměli byste na vybavení šetřit. Nejprve se podívejme na proces recyklace plastů:

 • Surovinou této výroby je PET láhev, která se sbírá a třídí v dílně. V průběhu těchto prací jsou suroviny rozděleny do malovaných a nelakovaných tříd. Čiré lahve jsou nejlepší volbou pro následné zpracování. Po nich přichází vícebarevný potravinářský plast. Na posledním místě je hnědý plast, který má omezený rozsah. Zpracování produktů z PVC se provádí samostatně.
 • Vytříděné suroviny se dodávají na zpracovatelskou linku. Prvním krokem v tomto procesu je oddělení víček a štítků, pro které se používá rotační stroj.
 • Poté je plast odeslán do drtiče, kde je rozdrcen.
 • Šnekovým dopravníkem se drcená surovina přivádí do parního kotle. Zde, když je vystaven horké vodě, je plast nakonec vyčištěn.
 • Dalším krokem je mycí leštička.
 • Poté plast přejde do proplachovací jednotky a sušičky.
 • Když je suchý, hotový flex jde do speciálního zásobníku.

K úspěšnému provozování této firmy tedy bude zapotřebí následující vybavení:

 • Drtič s přívodem vody, přibližně 30 kW. Taková jednotka je schopna zpracovat až 0,5 tuny surovin za hodinu.
 • Praní s produktivitou až 700 kg za hodinu.
 • Dopravníkový dopravník.
 • Sud s vyvíječem páry.
 • Flotační lázně a třecí praní.
 • Odlučovač vzduchu a sušička vzduchu.
 • Odstředivka.
 • Disk.

Abyste zajistili plynulý provoz drtiče, musíte si koupit brusku. Pro obsluhu takové výrobní linky jsou vyžadováni minimálně dva zaměstnanci. Náklady na zařízení čínské výroby budou přibližně 3,5 milionu rublů.

Jak vypočítat návratnost podnikání

Přesný výpočet návratnosti investic v oboru recyklace plastů musí být založen na řadě faktorů. Proto dva podniky se stejnou výrobní kapacitou mohou generovat různé příjmy. Obchodní plán recyklace plastových lahví by měl zohledňovat konkrétní trh v konkrétním regionu.

Ziskovost podnikání do značné míry závisí na nákladech na suroviny. Pokud například plánujete otevřít závod na zpracování plastů ve městě s více než 100 tisíci obyvateli, odhadovaná cena plastu bude asi 2 rublů na kilogram. Kompetentní organizace práce plastových přijímacích bodů vám umožňuje přijímat velké množství surovin za relativně nízkou cenu.

Pokud plánujete podnikat na venkově, získání levného plastu může být docela obtížné. Problém bude vyřešen, pokud se v blízkosti vašeho závodu nachází skládka pevného odpadu.

Nyní si promluvme o nákladech na finální produkt. Průměrné náklady na kilogram flexu přesahují 30 rublů. Recyklovaná láhev tedy bude stát 15násobek původní ceny. Taková čísla mohou naznačovat superziskovost tohoto podnikání, ale kromě příjmů je třeba vzít v úvahu také následující výdaje:

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.