Podnikatelský plán rozhlasové stanice

Ale toto podnikání je vysoce výnosné a přitahuje kreativitu. Bez ohledu na to, jak důležitá je finanční kalkulace, možnost kontaktu s krásnou, zajímavou a smysluplnou prací láká mnoho investorů. Pojďme se podívat na ukázkový obchodní plán, který ukazuje, kolik stojí otevření rádia a co to znamená.

Obnovit

V důsledku tohoto projektu otevře investor ve městě Barnaul rozhlasovou stanici pod značkou Business. Podle plánu bude rozhlasová stanice vysílat rozhlasový kanál hlavního města a připravovat vlastní pořady o podnikání. Postupně budou přidávány další a další vlastní produkty.

Informace o společnosti

Rozhlasová stanice „Business“ by měla informovat obyvatele Barnaulu o podnikání a ekonomice. Nové nápady, předpovědi, analytika, investice - to vše bude předmětem pozornosti přednášejících. Na začátku bude vysílání zaměřeno na podnikání v Rusku. Ale jak se objeví naše vlastní programy, bude stále více zaujato vůči regionu a městu. Pokud nepředvídané okolnosti nebudou rušit a obchodní plán rozhlasové stanice bude realizován v plném rozsahu, pak za 6 měsíců začne počet programů růst.

Obchodní prostředí

Navzdory množství rozhlasových stanic v Barnaulu stále neexistuje rádio pro podnikatele. Na trhu proto neexistují žádní konkurenti. Federální televizní a rozhlasové kanály, které lze najít na internetu, zároveň hovoří o podnikání v podmínkách Moskvy a moskevského regionu, který je pro sibiřské město se 600 tisíci obyvateli zcela nevhodný. Průzkumy veřejného mínění potvrzují předpoklad, že obchodní programy na regionálním trhu budou poptávané.

Marketingový a prodejní plán

Zákon stanoví, že podíl reklamních informací ve vzduchu by neměl překročit 1/20. Smlouva o retransmisi předepisuje v programech retranslačního kanálu maximálně 8 minut reklamního času. Vlastní vysílací čas bude 2 hodiny denně. Průměrný účet za reklamu v regionu je 3 tisíce rublů. Na základě tohoto a průměrných ukazatelů v tomto odvětví můžete ročně vydělat 3 900 tisíc rublů. Tento podnikatelský plán rozhlasové stanice se počítá na základě 2 hodin vysílacího času přidělených pro vlastní programy.

Je vyžadována reklama rozhlasové stanice. K propagaci budou použita všechna možná média: brožury, místní noviny, billboardy, místní televizní kanály, internet. A samozřejmě potřebujete vlastní web. Odhadované náklady společnosti budou 150 tisíc rublů. K přilákání publika v prvních programech se budou konat soutěže, které posluchačům umožní vyhrát malou cenu.

Provozní plán

Otevření rozhlasové stanice by mělo začít papírováním. Tento proces je zdlouhavý. Často trvá šest měsíců nebo rok. Formální část zahrnuje následující kroky:

Recenze obchodního plánu rozhlasové stanice ()

Hlavní věc týkající se podnikatelského plánu rozhlasové stanice na rok

Organizace rozhlasové stanice: vaše vlastní rodinná firma

Myšlenka na otevření rozhlasové stanice často vzniká v úzkém rodinném kruhu nebo v kruhu podobně smýšlejících lidí, kteří mají společné zájmy a cíle. Pokud máte štěstí, že na své cestě potkáváte lidi, kteří jsou připraveni vás podporovat, poskytněte morální podporu a podělte se s vámi o všechny problémy a těžkosti na cestě k úspěchu - považujte se za šťastného. Je pravidlem, že pokud se organizace rozhlasové stanice provádí zcela samostatně a stává se skutečně rodinným podnikem, je výsledek téměř 100% pozitivní.

Existuje však i jiná možnost organizace rozhlasového podnikání, kdy podnikatel sám nemá zkušenosti v této oblasti podnikání, svěřuje všechny organizační záležitosti profesionálním umělcům. Sám pouze koordinuje celý proces a podílí se na řešení nejdůležitějších otázek. Obě možnosti mají určité výhody a nevýhody a konečná volba by měla být provedena na základě dostupnosti určitých příležitostí, a to nejen finančních.

Samozřejmě, touha otevřít si vlastní rozhlasovou stanici od nuly svými vlastními rukama může být velmi velká. To je ale možné pouze tehdy, pokud alespoň základní znalost specifik tohoto procesu znáte. Je ještě lepší, pokud jste dříve pracovali v rádiu a víte o všech problémech, kterým můžete při zahájení podnikání čelit. Aby vaše rozhlasová stanice nejen začala fungovat, ale aby si získala popularitu mezi posluchači rádia, je důležité zvolit správný obchodní model rozhlasové stanice. Za tímto účelem byste měli pečlivě analyzovat typy rozhlasových stanic, které již ve vaší oblasti vysílají.

Organizace vysílání od nuly je velmi nákladný proces. Největší výdaje budou vyžadovány na nákup speciálního vybavení, včetně rádiového vysílače, jehož cena zpravidla přímo závisí na jeho výkonu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu stávající omezení pro rádiové vysílače FM. Předem si zjistěte, kolik stojí pronájem rádiové frekvence. Jasný a lakonický název usnadní rozpoznání vaší rozhlasové stanice. Vyberte několik dobrých možností pro název vysílací společnosti a vyberte tu, která je pro posluchače rádia nejpamátnější a nejpřesněji odpovídá formátu vašeho rádia. Souběžné vytváření online rozhlasového vysílání může být dobrým krokem, zejména proto, že v poslední době nebylo tak obtížné otevřít internetovou rozhlasovou stanici.

Máte-li pochybnosti, můžete to usnadnit a otevřít rádio pro franšízing. O všech výhodách tohoto kroku se dočtete v profesionálním obchodním plánu rozhlasové stanice. Kompetentní obchodní projekt je velmi důležitý, když vytváříte rozhlasovou společnost, která by se měla stát vaším celoživotním dílem. Z obchodního plánu se dozvíte, jak rádio vydělává peníze, jak přilákat inzerenty a zvýšit váš zisk.

Hotový obchodní plán pro rozhlasovou stanici od nuly s příklady výpočtů pro otevření

Nabízíme obchodní plán pro rozhlasovou stanici, který je sestaven na základě moderních požadavků na zavedení tak zajímavého a slibného podniku. Lidé potřebují rozhlasové stanice, a to i přes vznik internetu a módních zařízení, která umožňují využívat služby World Wide Web všude. Mnoho z nás se naladí na svou oblíbenou rádiovou vlnu ve chvílích odpočinku, cestování, dokonce i stát v dopravní zácpě, takže vstoupit do tohoto segmentu znamená připojit se k týmu profesionálů, kteří se zabývají rozhlasovým vysíláním, vydělávat příjmy z reklamy a dalších zdrojů.

Příklad hotového dokumentu vám umožní vrhnout se přímo do nadcházející reality implementace tohoto případu. Potřebujete vysoce kvalitní vysílací zařízení, výběr profesionálních moderátorů, samozřejmě byste měli rozhodnout o konceptu vaší rozhlasové stanice. Za každým vysíláním jsou živí lidé, nejde jen o šumivé moderátory s originální slabikou a jasnou dikcí, ale také o další odborníky: techniky, zvukové techniky, režiséry, asistenty.

Po prostudování informací o vytvoření rádia zjistíte, jaké dokumenty by měly být při registraci tohoto případu vypracovány. Aby bylo možné uvést rozhlasovou stanici do provozu, měli byste si vzít zvláštní povolení od příslušných úřadů. Hudba nebo zprávy, přehled světové politiky nebo ekonomiky, rozhlasová vystoupení, která byla předtím tak populární - volba směru zůstává na tvůrci, přemýšlejte o tom, jaký směr moderní rozhlasové stanice chybí, a pusťte se do podnikání!

Podstatou obchodního projektu s názvem „komerční rozhlasová stanice“ je vydělat peníze prodejem reklamního času.

Vrcholem tohoto oboru je, že hlavní vyrobený produkt (zajímavé rozhlasové vysílání) je distribuován všem zdarma a prodáván za reklamní dobu.

Chcete-li roztočit magické kolo, které přitahuje inzerenty, potřebujete solidní podnikatelský plán - plán rozhlasových stanic, počáteční kapitál, odhodlání a trochu štěstí.

Zvažme hlavní kroky, které je třeba podniknout při implementaci obchodního plánu rozhlasové stanice:

1. Definujte formát rozhlasové stanice

Prvním krokem je výběr nápadu a formátu rozhlasové stanice, určení cílového publika. To je zásadní bod. Budoucí zisk a doba návratnosti bude do značné míry záviset na tom.

2. Zaregistrujte si právnickou osobu

K získání vysílací licence je nutné získat status právnické osoby. V této fázi je důležité vybrat krásné jméno vaší společnosti a správně označit typy aktivit.

3. Shromážděte potřebné dokumenty pro zahájení podnikání

Tuto fázi můžete projít sami. Aby se předešlo problémům s koordinací s výzkumným ústavem ministerstva obrany, je lepší, i když dražší, využívat služeb dceřiné společnosti hlavního radiofrekvenčního centra.

4. Získejte vysílací frekvenci

Závěr GRCHT s vaší vysílací frekvencí bude možné získat pouze v případě, že jsou volné frekvence v rozsahu od 87 do 108 MHz. Jinak se budete muset vypořádat s vývojem vysílací frekvence.

5. Vytvořte vysílací frekvenci

Poslouchat FM online nebo v rádiu?

Myšlenka založení vlastní rozhlasové stanice je středně velký obchodní nápad. Většina lidí samozřejmě raději poslouchá hudbu online, ale rádio je stále populární jako způsob přenosu informací. FM online je další způsob, jak propagovat vaše rádio a zvýšit jeho popularitu.

Před zahájením podnikání si pečlivě přečtěte zákon Ruské federace „O hromadných sdělovacích prostředcích“, články 7, 8 a 10. Registrace rozhlasové stanice bude vyžadovat zaplacení registračního poplatku, žádosti a dokumentaci příslušnému územnímu orgánu. Za měsíc budete moci začít. Certifikát, který obdržíte, bude znamenat, že jste zakladatelem rozhlasové show s novým názvem. Stanice může být spuštěna za rok.

Při výběru stavu redakční rady je lepší zvolit si „právnickou osobu“ s vlastním bankovním účtem. Poté máte dva způsoby další propagace: uzavřít smlouvu s již fungující rozhlasovou společností a pronajmout si od ní několik hodin vysílacího času, nebo si můžete vytvořit svůj vlastní podnik od nuly - tento krok bude vyžadovat mnohem vyšší náklady. Budete tedy muset kontaktovat Gossvyaznadzor a zjistit dostupnost volné rádiové frekvence v oblasti, ve které plánujete začít. Pokud je k dispozici neobsazená rádiová frekvence, uzavírá se s místními telekomunikačními operátory dohoda o vytvoření vysílací licence. Pokud není k dispozici žádná bezplatná rádiová frekvence, budete ji muset začít vyvíjet - je to nákladný postup.

Jak začít?

Po obdržení povolení k dočasné práci v éteru a uzavření smlouvy na nějaký čas v jedné z rozhlasových stanic si můžete vybavit studio ve vlastních nebo pronajatých prostorách. Je také nutné připravit vysílač, anténní systémy a nábor personálu. Než vyrazíte do vysílání, stojí za to umístit reklamní informace o vaší rozhlasové stanici do novin, do televize na internet.

Jingle a spořič obrazovky pro rozhlasovou stanici, záznam hotových programů by měl být připraven. Kromě toho potřebujete dohodu s federální (nejčastěji moskevskou) společností, jejíž programy budete muset přenášet: nebudete moci naplnit vzduch pouze svými programy a hudbou. Práce je obtížná a pečlivá. Rozhlasová stanice od nuly bude stát asi 50 000 dolarů.

Návod

Získejte investory a sponzory, kteří mají zájem pomoci vašemu projektu. Zamyslete se nad formátem a koncepcí budoucí rozhlasové stanice, spočítejte výdaje na nákup vybavení, platy zaměstnanců, zisk a dobu návratnosti projektu.

  • Příprava povolení

Získání licence a registrace právnické osoby. Nejlepším řešením by bylo kontaktovat jednu z dceřiných společností hlavního radiofrekvenčního centra. Registrace celého balíčku dokumentů bude nákladná - budete tedy potřebovat povolení od vojenských jednotek a výzkumných ústavů ministerstva obrany. Pokud byl projekt navržen v dobré víře, budoucí zisky by měly pokrýt všechny náklady. Abyste mohli zaregistrovat rádio jako hromadné médium, musíte kontaktovat jednu z poboček Rosokhrankultura a zaplatit poplatek. Poté obdržíte certifikát, že vám byla přidělena určitá frekvence, a bude provedena kontrola, která určí výkon frekvence, pokud překročí 100 wattů.

Vybraná vysokofrekvenční frekvence musí být oznámena hlavnímu vysokofrekvenčnímu centru. Bude určena zeměpisná šířka a délka, na kterých bude vaše vysílání skutečně vysíláno. Můžete si vybrat dražší variantu a vytvořit si vlastní frekvenci. Při výběru zeměpisné šířky a délky je třeba vzít v úvahu, že čím nižší je frekvence, tím větší je její rozsah, to znamená, že frekvence v rozmezí 87,5 - 100 MHz je rozsáhlejší než velmi vysoké frekvence na 108 MHz.

Každý člověk má přirozeně schopnost vyjádřit se. Někteří to však ztrácejí ve své každodenní rutině, zatímco jiní hledají způsoby, jak projevit svou kreativitu. Dobrým způsobem seberealizace je otevření rozhlasové stanice ve vašem městě. Je to příležitost prohlásit se za účelného, ​​erudovaného, ​​plného kreativních nápadů, které lze sdílet s veřejností.

Spolu s realizací svých schopností se tento typ činnosti může stát úspěšným podnikáním, které přináší stálý značný příjem. Je pravda, že to bude vyžadovat velké finanční investice, fyzické úsilí a získání spousty povolení. Pokud však najdete seriózní sponzory, kteří jsou připraveni pomoci při realizaci úspěšného projektu, zaujměte odpovědný přístup k organizaci celého procesu, pak doslova za rok a půl výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Jak otevřít FM rádio: podrobný průvodce

Je dobré přemýšlet o této myšlence pro lidi, kteří získali předběžné žurnalistické zkušenosti nebo jako moderátoři rozhlasu nebo televize. Jeho absence se ale nemůže stát překážkou pro účelné jednotlivce, kteří mají na skladě zajímavé projekty. Následující akce vám pomohou vytvořit vaše vysílání:

  • Výstavba nebo pronájem horního patra ve výškové budově.
  • Zařízení nahrávacího studia.
  • Nákup hardwarového studia.
  • Vytvořte si vlastní rádiovou vlnu.
  • Propagace komerční reklamy atd.

Zkušení lidé říkají, že dobře promyšlený název společnosti hraje důležitou roli. Stane se jakousi vizitkou rádiového bodu. Proto by mělo být snadno zapamatovatelné, krátké, ale zároveň zajímavé, odrážející hlavní směr práce.

Koncept

Musíte vědět, že nebudete moci pracovat v plném rozsahu od samého začátku. Budete muset projít zkušebním testovacím obdobím. Nejprve tento požadavek stanoví Hlavní radiofrekvenční centrum - HRChTs - které dává povolení k zahájení činnosti. Zadruhé je to způsobeno skutečností, že získání pozornosti posluchače by mělo nějakou dobu trvat. Proto je nejlepší otevřít si vlastní rozhlasovou stanici pod záštitou známé vysílací značky, která má určité osvědčené směrování. Propagované značky navíc poskytují po určitou dobu příležitost pro začínající rádiové hotspoty zdarma provoz.

Jakmile bude spuštěno jako regionální rádio, je možné poskytovat vysílací čas k inzerci místních malých kanceláří nebo podniků. Takový krok bude vzájemně výhodný. Je nepravděpodobné, že by slavné společnosti chtěly jednat s nově příchozími.

Registrace právnické osoby

Chcete-li získat oficiální licenci k otevření rozhlasové stanice, musíte se zaregistrovat jako LLC - právnická osoba nebo CJSC - uzavřená akciová společnost. Zákony Ruské federace nestanoví práci v rozhlasovém vysílání jako jednotlivého podnikatele.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.