Podnikatelský plán železobetonové provozovny

Chcete vytvořit továrnu na prefabrikovaný beton? Jste na správné cestě. Pro spuštění závodu je nutné naplánovat pracovní a finanční možnosti. Stavba závodu na prefabrikovaný beton vyžaduje značné náklady, proto vám obchodní plán na výrobu prefabrikovaných betonových výrobků pomůže přilákat investice a získat požadovaný úvěr. Investoři a věřitelé uvidí v konkrétním obchodním plánu zboží důkazy o návratnosti finančních aktiv, dosaženém zisku a ukazatelích efektivity výroby.

Obchodní plán na vybudování závodu vám pomůže vyhnout se:

 • neodůvodněné náklady na stavbu závodu a jeho uvedení do provozu;
 • nesprávné metody získávání investičních zdrojů.

Řešení výše uvedených problémů usnadňuje zahájení řízení. Proto můžete pracovat klidně pro své vlastní potěšení.

Hodnocení zákazníků:

Zvýšil investice ve výši 120 milionů rublů a otevřel obchod. V průběhu práce jsme obdrželi kompetentní podrobný obchodní plán: podrobný popis investice, prodejní plán, posouzení trhu a návratnost projektu.

Gary Spartakovich, majitel supermarketu s potravinami

Byl jsem velmi spokojen s efektivitou a profesionalitou specialistů. Vysoká kvalita tohoto projektu umožnila pozitivně vyřešit otázku financování. V důsledku toho jsme dostali půjčku ve výši 200 milionů rublů.

Rakcheeva L. Finanční ředitelka pro velkoobchod s oděvy.

Na základě obchodního plánu jsme otevřeli vlastní výrobu sádrokartonu ve výši 20 milionů rublů. Podnikatelský plán obsahuje mnoho užitečných informací o našem novém oboru podnikání, finanční část je dobře vyvinutá. Podnikání hlavních konkurentů je popsáno velmi podrobně.

Arzhanov A., ředitel výroby sádrokartonových desek

Chcete vytvořit prefabrikát? Jste na správné cestě. Pro spuštění závodu je nutné naplánovat pracovní a finanční možnosti. Stavba závodu na prefabrikovaný beton vyžaduje značné náklady, proto vám obchodní plán na výrobu prefabrikovaných betonových výrobků pomůže přilákat investice a získat požadovaný úvěr. Investoři a věřitelé uvidí v konkrétním obchodním plánu zboží důkazy o návratnosti finančních aktiv, dosaženém zisku a ukazatelích efektivity výroby.

Obchodní plán na vybudování závodu vám pomůže vyhnout se:

 • neodůvodněné náklady na stavbu závodu a jeho uvedení do provozu;
 • nesprávné metody získávání investičních zdrojů.

Řešení výše uvedených problémů usnadňuje zahájení řízení. Proto můžete pracovat klidně pro své vlastní potěšení.

Hodnocení zákazníků:

Zvýšil investice ve výši 120 milionů rublů a otevřel obchod. V průběhu práce jsme obdrželi kompetentní podrobný obchodní plán: podrobný popis investice, prodejní plán, posouzení trhu a návratnost projektu.

Gary Spartakovich, majitel supermarketu s potravinami

Byl jsem velmi spokojen s efektivitou a profesionalitou specialistů. Vysoká kvalita tohoto projektu umožnila pozitivně vyřešit otázku financování. V důsledku toho jsme dostali půjčku ve výši 200 milionů rublů.

Rakcheeva L. Finanční ředitelka pro velkoobchod s oděvy.

Na základě obchodního plánu jsme otevřeli vlastní výrobu sádrokartonu ve výši 20 milionů rublů. Podnikatelský plán obsahuje mnoho užitečných informací o našem novém oboru podnikání, finanční část je dobře vyvinutá. Podnikání hlavních konkurentů je popsáno velmi podrobně.

Chcete vytvořit prefabrikát? Jste na správné cestě. Pro spuštění závodu je nutné naplánovat pracovní a finanční možnosti. Stavba závodu na prefabrikovaný beton vyžaduje značné náklady, proto vám obchodní plán na výrobu prefabrikovaných betonových výrobků pomůže přilákat investice a získat požadovaný úvěr. Investoři a věřitelé uvidí v konkrétním obchodním plánu zboží důkazy o návratnosti finančních aktiv, dosaženém zisku a ukazatelích efektivity výroby.

Obchodní plán na vybudování závodu vám pomůže vyhnout se:

 • neodůvodněné náklady na stavbu závodu a jeho uvedení do provozu;
 • nesprávné metody získávání investičních zdrojů.

Řešení výše uvedených problémů usnadňuje zahájení řízení. Proto můžete pracovat klidně pro své vlastní potěšení.

Podnikatelský plán železobetonové továrny s finančními výpočty

Vyberte si správnou sadu

Základní podnikatelský plán je zkrácená verze podrobného obchodního plánu.

Zkrácená část investiční analýzy

Neexistuje žádná analýza ziskovosti v kontextu jednotlivých produktů a center zisku.

Popis koncepce projektu a strategických cílů

Plán investic a návratnosti půjčky

Prodejní plán na 5 let s podrobnostmi o jednotlivých produktech

Výdajový plán na 5 let s podrobnostmi o samostatných výdajových položkách

Co je železobeton? Je to jeden z prvních stavebních kompozitů vyrobených z betonu a oceli. Poprvé byl použit a patentován v roce 1867 jako materiál pro výrobu nádob pro rostliny. Ano, před použitím ve stavbě byl železobeton materiálem pro návrh krajiny. Ale po krátké době stavitelé tento materiál ocenili.

Samostatnou linií tohoto podnikání je výroba železobetonových výrobků - betonového zboží. Základní schéma výroby spočívá ve výrobě hotových standardizovaných výrobků (podle GOST) nebo podle náčrtků zákazníka (dodržení technických specifikací, které musí mít každý zákazník vlastní): umístí se prostorový rám sestavený z ocelové výztuže uvnitř formy a nádoba se zalije betonem. Po vysušení se hotový betonový produkt odstraní. Poté lze produkt přepravit na místo použití a namontovat.

Pohodlí a vysoká spolehlivost jsou hlavními charakteristickými rysy prefabrikovaných betonových výrobků. V dílně lze všechny výrobky před použitím vyrobit a otestovat (na vnitřní a vnější nedostatky). A uvolněte zákazníkovi pouze testované. Také v dílně můžete vytvořit ideální podmínky pro zrání betonu.

A naopak, v podmínkách, kdy se železobetonové výrobky vyrábějí přímo na místě, často je okamžitě zavádí do celkové konstrukce, vede jakákoli závada nebo narušení technologie k demontáži celé jednotky nebo většiny struktura - což se projevuje velkými ztrátami materiálu a ztrátou času. Mimo dílnu může být zrání betonu (a celková pevnost produktu) ovlivněno jakýmkoli povětrnostním jevem. Tento přístup se samozřejmě používá v rámci malého objemu výstavby. Ale například hobby se nikdy nesetkal s případem, kdy byly železobetonové prstence vyrobeny na místě, a nekupoval hotové od výrobce.

Proto je výroba železobetonových výrobků prostorným a spolehlivým podnikáním, které je navzdory odlišným podmínkám na stavebním trhu v sektoru stálé poptávky. To je způsobeno širokou škálou aplikací pro železobetonové výrobky. Tyto výrobky se používají nejen při stavbě domů, ale také při stavbě různých inženýrských konstrukcí. „Lídrem“ z hlediska použitelnosti jsou speciální výrobky ze železobetonu - železobetonové prstence. Pokud tedy plánujete zahájit podnikání s betonovým zbožím, nejdříve určitě vyrobíte železobetonové prstence.

Toto řešení má řadu výhod, z nichž hlavní jsou:

 • poměrně prostorná mezera na trhu;
 • jednoduchost výrobní technologie;
 • žádné zvláštní požadavky na výrobní zařízení;
 • relativně nízké množství požadovaného počátečního kapitálu.

Aspirující podnikatelé se při hodnocení takového podnikání potýkají s běžným problémem. Při výrobě celé řady prefabrikovaných betonových výrobků mají podnikatelé výkyvy v poptávce. Protože ve většině případů je poptávka po železobetonových výrobcích sezónní a začíná mimo sezónu, možná se vám budoucí vyhlídky nezobrazí. Proto je naše rada jednoduchá - při zahájení podnikání v oblasti železobetonových výrobků se pokuste vyrobit 1-2 výrobky se zaručenou poptávkou, například: železobetonové prstence a další prvky pro ně (kryty, dna atd.).

Železobetonové (železobetonové) prstence se široce používají při uspořádání ventilačních šachet, studní pro různé účely atd. Jejich použití je z technologického hlediska ekonomicky proveditelné a pohodlné, protože jsou vyráběny v různé průměry a současně konstrukční vlastnosti umožňují zajistit spolehlivé vzájemné přilnutí prvků. Proto poptávka po tomto typu produktu vykazuje pozitivní dynamiku.

Základní železobetonové prstence jsou vyráběny v souladu s GOST 8020-90. Podle tohoto normativního dokumentu se vyrábějí standardizované produkty. Standardní výška železobetonových prstenců je 900 mm. Hlavní průměry prstenů určují typ produktu:

 • KS-10 - vnitřní průměr 1 000 mm (1 metr);
 • KS-15 - vnitřní průměr 1 500 mm;
 • KS -20 - vnitřní průměr 2 000 mm;

Typy železobetonových konstrukcí

Železobetonové výrobky (betonové výrobky) se obecně dělí na dva typy. Prefabriky, které se vyrábějí v továrně a poté se dodávají na místo a montují se. Prefabrikované monolitické se vyrábějí na místě pomocí bednění, které se používá pro prefabrikované a monolitické konstrukce.

Železobetonové výrobky se také obvykle dělí na následující hlavní produkty:

 • duté podlahové desky;
 • překlady barů;
 • nosníky;
 • suterénní tvárnice;
 • pásové základové desky
 • obdélníkové piloty;
 • piloty;
 • silniční desky;
 • vrtné kruhy;
 • železobetonové trubky.

Výhody betonových výrobků

Železobeton má své vlastní vlastnosti, pro které je při stavbě oceňován. Mezi ně patří:

 • Odolnost proti zemětřesení. Struktury tohoto druhu jsou monolitické a namontované poměrně pevně.
 • Vysoký výkon. Prefabrikované výrobky lze za nízkou cenu tvarovat do nejrůznějších tvarů.
 • Požární odolnost i při malé tloušťce.
 • Trvanlivost, proto se betonové výrobky snadno používají při stavbě venkovních konstrukcí, které budou intenzivně využívány (nadjezdy, mosty atd.).
 • Odolnost, která se v průběhu času dokonce zvyšuje.

Pokud si tyto vlastnosti charakteristik konkrétních výrobků dobře prostudujete, můžete vytvořit kompetentní reklamní kampaň a vést přesvědčivá jednání o dodávkách produktů.

Hodnocení trhu

Před vytvořením obchodního plánu pro závod je nutné posoudit trh v regionu, ve kterém plánujete pracovat. Nejprve je nutné posoudit možné konkurenty: v jaké vzdálenosti je nejbližší výrobní závod, na co se specializuje, v jakém objemu vyrábí výrobky a zda pokrývá stávající poptávku.

Pak stojí za to posoudit tuto poptávku. Které železobetonové výrobky jsou ve vašem regionu více žádané, jakým směrem se hlavní stavba provádí? Pokud se staví obytné oblasti, jedná se o jednu oblast práce, staví-li se silnice a mosty, je to úplně jiné.

Po posouzení objemu a potřeb trhu musíte posoudit své schopnosti. Jste schopni organizovat výrobu v požadovaném měřítku a přísně dodržovat požadavky GOST a výrobní technologie?

NOVÝ.
Kosmetický podnikatelský plán
Kosmetický podnikatelský plán
 • Čas na čtení 17 minut
Jak napsat správný podnikatelský plán
Obchodní plánování: skripta
 • Čas na čtení 13 minut
Králičí podnikatelský plán
Podnikatelský plán chovu králíků
 • Čas na čtení 11 minut
Podnikatelský plán pro mléčný skot
Podrobný obchodní plán pro chov skotu
 • Čas na čtení 12 minut
Nejrelevantnější a nejoblíbenější nápady pro malé a střední podniky v roce 2019. Co je nejlepší udělat, aby nedošlo k vyhoření? Varianty vašeho podnikání v malém městě.
Cafe Business Plan - Kurz
 • Čas na čtení 9 minut
Obchodní plán grilovaného kuřete: vydělávání peněz na smaženém kuřecím masu
Příklad obchodního plánu kuřata
 • Čas na čtení 8 minut
Jak otevřít stánek se zeleninou od nuly a učinit ji ziskovou
Jak otevřít stánek
 • Čas na čtení 18 minut
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.