Ukázka obchodního plánu skladu

Recenze obchodního plánu skladu ()

Hlavní věc obchodního plánu skladu na rok

Otevření skladu: méně je více

Rychlý rozvoj obchodního a výrobního sektoru vyvolal potřebu velkého počtu skladových zařízení určených pro skladování různých kategorií zboží. Velkoobchodní sklady jsou absolutní nutností pro společnosti, které otevírají své pobočky v různých regionech nebo spolupracují se svými regionálními prodejci. Obrovské skladové komplexy jsou dnes multifunkční struktury určené pro vysoce kvalitní a pohodlné skladování a pohyb zboží. A na konstrukci těchto konstrukcí jsou kladeny vážné požadavky.

Přijmout takovou věc bez zkušeností a znalostí znamená vystavit vaše úspory značnému riziku. Konstrukce jednoduché betonové krabice nemá nic společného s výstavbou moderních skladových komplexů. Všechno je mnohem komplikovanější a nákladnější. Abyste nevyhodili spoustu peněz, ale abyste byli s výsledkem svých akcí zcela spokojeni, musíte všechny tyto akce provádět záměrně a vědomě, naplněné všemi požadavky, které se na stavbu těchto objektů vztahují.

Hlavním účelem skladu je bezpečné skladování různého zboží, včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze, po určitou dobu. Stávající sklady postavené během sovětské éry nesplňují moderní požadavky a již nejsou schopny vyrovnat se s existujícími toky zboží. V mnoha regionech proto zůstává potřeba výstavby nových skladových komplexů na velmi vysoké úrovni. Tento trend zachytili někteří z předních vývojářů, kteří se pustili do rozsáhlých projektů. I přes určitou aktivitu v tomto tržním segmentu však poptávka po moderních skladových prostorách stále převyšuje dostupnou nabídku.

Navzdory skutečnosti, že na tento trh vstupuje stále více velkých hráčů, tuzemských i zahraničních, vstup je otevřený pro podnikatele s méně solidním kapitálem. Pokud například pro stavbu velkého skladovacího terminálu o rozloze asi 200 tisíc metrů čtverečních. m. je nutné investovat 150 milionů dolarů, pak výstavba standardního skladového komplexu, jehož plocha nepřesahuje 10 tisíc metrů čtverečních. m., bude stát 7-8 milionů $. Stejným způsobem se doba návratnosti pro stavbu skladu může pohybovat od 2 do 5 až 7 let.

Jedním z hlavních problémů, s nimiž se podnikatelé mohou setkat, jsou náklady na pozemky. Ve velkých městech je tato otázka nejnaléhavější. Navíc je obecně velmi obtížné najít pozemek, který je již připraven k výstavbě. Zkušení hráči doporučují zahájit takové podnikání s výstavbou středně velkých skladů, což sníží pravděpodobná rizika. Mezi faktory úspěchu v tomto oboru patří nízká koncentrace hráčů na tomto trhu v konkrétním regionu a odpovídající vysoká poptávka distributorů po nových skladových komplexech. Hlavním faktorem, který může ovlivnit výsledek vašeho projektu, je však nepochybně profesionální příklad obchodního plánu pro stavbu a otevření skladu s hotovými výpočty, na jejichž základě budete schopni předvídat případná rizika.

Hotový obchodní plán skladu od nuly s příklady výpočtů pro otevření

Dáváme vám do pozornosti podnikatelský plán výstavby skladu, protože toto podnikání je docela slibné, skladové prostory jsou potřebné pro různé účely. Mnoho podnikatelů, organizací a jednotlivců potřebuje krátkodobé, trvalé nebo pravidelné skladování potravinářských i nepotravinářských výrobků. Skladový komplex vybavený klimatizačním systémem, větráním, kde je v každém ročním období udržována čistota a požadovaný teplotní režim, dokáže přilákat mnoho zákazníků.

Protože výstavba skladů vyžaduje velký počáteční kapitál, je nutné do tohoto podnikání přilákat investory. K tomu je nutné vypracovat obchodní plán skladu, který splňuje všechny moderní standardy a požadavky.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že skladové prostory jsou mezi podnikateli žádané, výstavba skladů bude mít své vlastní vyhlídky a přinese skutečné příjmy. Tento způsob podnikání je jako prostředek k získání trvalého příjmu ideální. Proto nebude obtížné přilákat investory pro stavbu, protože v tomto oboru je poptávka dvakrát vyšší.

Umístění skladu je důležité a mělo by být dobře promyšlené. Je nutné vybudovat prostory v oblasti, kde se tyto struktury nacházejí, mimo město, v blízkosti výrobce nebo blíže k obchodním podnikům. Můžete si také vybrat pozici přibližně na půli cesty mezi výrobcem a maloobchodníkem. Tím se sníží náklady na přepravu hotových výrobků z výrobního podniku do skladu a ze skladu do obchodního podniku, který výrobky prodává.

Vlastník skladu jej může použít pro osobní obchodní účely. Pokud se zabývá obchodními činnostmi, lze sklad v budoucnu využít k uložení jeho produktů. Sklady lze také pronajmout nebo prodat se ziskem.

Sklady jsou dvou typů: výrobní a skladové pro skladování spotřebního zboží. Výrobní sklady jsou umístěny v místech, kde je soustředěna výroba zboží. Jsou několika typů:

 • prostory pro skladování surovin a materiálů;
 • prostory pro průmyslové a technické výrobky;
 • prostory pro zboží a výrobky výrobců.

Sklady určené pro spotřební zboží se nacházejí poblíž nákupních center, obchodů a ve skutečnosti jsou velkoobchodními sklady. Tento podnikatelský plán počítá s výstavbou velkoobchodního skladu.

Analýza trhu

Obchodní plán výstavby skladu je užitečný pro stanovení efektivity celého projektu a přilákání investorů. Jelikož je tento podnik ziskovou investicí vlastních prostředků, pomůže upravit jednání každé osoby, která se rozhodla pro tento obchod.

Před zahájením stavebních prací musíte zjistit proveditelnost tohoto podnikatelského nápadu, seznámit se s takovou částí plánu jako platnou. Poté analyzujte trh. Chcete-li to provést, musíte provést následující:

 • Zadejte vlastnosti zboží, pro které bude sklad postaven.
 • Analyzujte poptávku po skladech pro daný druh zboží mezi obchodními podniky.
 • Vyberte typ úložného prostoru, jaký bude: sezónní nebo rezervní, výrobní nebo maloobchodní, pro jeden nebo několik podniků (všeobecné použití).
 • Seznam potenciálních partnerů nájemců.
 • Určete potenciální kupce.

Když jsou sklady postaveny za účelem prodeje, lze všechny výše uvedené body posílit v marketingové analýze trhu s nemovitostmi. Tato část obsahuje průměrnou cenu nájemného za sklady příslušných velikostí a charakteristik. Není třeba analyzovat prostory menší oblasti, které nekonkurují skladu ve výstavbě. Ekonomická prognóza vývoje realitního trhu na několik příštích let bude mít také pozitivní vliv na rozvoj podnikání.

Shrnutí obchodního plánu pro otevření obchodního plánu pro sklad od nuly

Tento projekt je plánem na vytvoření soukromého podniku za účelem uspořádání obchodního plánu pro sklad za 24 měsíců. Nejprve uvedeme seznam klíčových bodů procesu vytváření obchodního plánu pro spuštění skladu.

Nejdříve ze všeho je myšlenka projektu a cíle projektu, například:

 • Vytvoření podniku s vysokou úrovní.
 • legálním způsobem s uvedením právní adresy, pasových údajů vedoucího a zakladatele projektu, údajů o zaměstnancích.
 • Uspokojování poptávky spotřebitelů po vyplnění mezery v organizování místa pro skladování produktů a zboží pro další prodej za velkoobchodní ceny nebo přepravu. Hlavním spotřebitelem služeb jsou maloobchodní a malí velkoobchodní odběratelé a také podniky, které potřebují služby skladování.
 • Poskytování příležitosti k uspořádání skladu a pokrytí poptávky spotřebitelů po vysoce kvalitních skladových službách.
 • Hledání a uzavírání dohod s investory.
 • Náklady na projekt: 11 985 017 rublů.
 • Financování projektu: Realizováno získáním komerční půjčky ve výši 11 985 017 rublů.
 • Pro realizaci projektu si podnik musí vzít půjčku ve výši rublů na 24 měsíců vypořádání se 16% diskontní sazbou.
 • Doba návratnosti: 2 roky.
 • Příjem investora bude 1 833 108,4 rublů.
 • Výplaty úroků z půjčky začínají od prvního měsíce projektu.
 • Splácení půjčených prostředků začíná prvním měsícem projektu. Tato okolnost je uvedena v tomto obchodním plánu, aby se zjednodušilo pochopení struktury výpočtu diskontního toku a regulace peněžních toků. Splátky vypůjčených prostředků začínají od prvního měsíce projektu. Tato okolnost je uvedena v tomto obchodním plánu, aby se zjednodušilo pochopení struktury výpočtu diskontního toku a regulace peněžních toků.
 • Zastavená úroková sazba z vypůjčených prostředků je 16%. Je třeba mít na paměti, že v současné době banky revidují úrokovou sazbu u investičních projektů směrem dolů.
 • Celková výše nashromážděného úroku bude 1 833 108,4 rublů.
 • Doba návratnosti od začátku projektu je 6 měsíců.
 • Doba návratnosti, s přihlédnutím k diskontování, je 2 roky.
 • Celkový ekonomický dopad realizace projektu na podmíněný životní cyklus je 307 128 010,04 rublů.

Fáze projektu

Akční algoritmy předepsané v obchodním plánu skladu

Obchodní plán skladu obsahuje následující algoritmy pro zahájení podnikání:

*** Zákazník (vkladatel) nebo zákazník, který své zboží nechá na skladě.

*** Kontrolní seznam přijetí KLP

*** Mechanismus nakládky a přepravy PTM

*** Nákladní list TTN

Dobrý den, vážení čtenáři, podnikání pokrývá různé oblasti ekonomického trhu a jednou z nejúčinnějších obchodních oblastí je zajištění skladu pro skladování produktů. Obchodní plán předpokládá vytvoření pronajatých skladových prostor pro skladování potravinářských výrobků, které budou následně hromadně prodávány maloobchodním řetězcům.

Ve videu: Organizace skladu Distribuční podnikání Toledo Dmitrij Gordeev Obchod u autorizovaného prodejce

Podnikání je univerzální sféra podnikatelské činnosti, která zahrnuje různá odvětví lidské činnosti. Podnikání je tedy druh filozofie, která učí, jak získat peníze téměř ze všeho. Článek ale není o filozofii, ale o konkrétní oblasti samotného podnikání.

Dnes je téměř 20% území kteréhokoli města zastavěno trhy, obchody a dalšími společensky užitečnými budovami. Na takových místech najdete užitečné věci téměř pro jakýkoli účel. Ale jak tomu rozumíme, produkt na trzích nebo v obchodech neexistuje v jediné kopii, zvláště když mluvíme o velkoobchodech. Produkt musí být někde uložen. Proto je dnes jednou z nejpopulárnějších oblastí podnikání poskytování skladovacích zařízení.

Chcete-li zohlednit všechna rizika, náklady, zisky a další věci, musíte před otevřením skladu vypracovat příslušný obchodní plán. Níže jsou uvedeny všechny funkce, které by měly být zahrnuty do obchodního plánu, aby z něj měl v budoucnu prospěch.

Který sklad je popsán v obchodním plánu?

Je třeba si uvědomit, že podnikatelský plán skladu je vytvořen, pokud podnikatel vytvoří velkou budovu, jejíž prostory budou použity k uskladnění různých produktů. Jedná se o celý skladový komplex, ne o malou místnost. Pouze velké měřítko umožní v budoucnu velké zisky. Takový komplex navíc umožní zahrnout všechny nejnovější technologické pokroky a vyloučit nesrovnalosti se sanitárními normami. Jinými slovy, mít velký sklad, je tu spousta potulných. Koneckonců, pokud mluvíme o chladicích komorách, pak již znamenají přítomnost území. Jinak je prostě nebude kam umístit.

Nyní pojďme přímo k číslům samotným. Vypracovaný obchodní plán by měl brát v úvahu skutečnou plochu skladu, která bude použita, a neměl by být nominálně uveden. Proto je plocha 30 000 metrů čtverečních. Samotný sklad je prezentován jako jednopatrová budova rozdělená do sekcí. Výška místnosti je 15 metrů.

Měli byste také zvážit vytvoření několika dalších bloků, jmenovitě:

 • První pětipodlažní kancelářská budova. Plocha bloku je 600 metrů čtverečních.
 • Druhý blok je technický. Jeho plocha se počítá z rysů organizace běžného provozu skladu.

Jak již bylo zmíněno dříve, území samotného skladu bude rozděleno do sekcí:

 • První část o rozloze 10 000 metrů čtverečních je vytvořena pro skladování alkoholických nápojů.
 • Druhá část bude použita pro skladování všech druhů průmyslového zboží. Jeho rozloha je 10 000 metrů čtverečních.
 • Třetí část má 8 000 metrů čtverečních a je rozdělena do dvou podsekcí. První bude ukládat zeleninu a ovoce, takže teplota se tam bude pohybovat od 0 do +8. Druhý pododdíl bude ukládat masné výrobky. V této části teplota nepřesahuje +2 stupně.
 • Poslední část je nejmenší, má pouze 2 000 metrů čtverečních. Jeho hlavním účelem je skladování mražených produktů.

Obecně platí, že plocha přidělená skladu, která má 30 000 metrů čtverečních, je dost. Navíc u prvních párů nebude toto území zcela obsazeno, ale pokud je to vhodné pro klientelu, bude prostor ve skladu zcela zaplněn.

Moderní sklad je komplexní komplex vybavený regály, vysokozdvižnými vozíky, bezpečnostními systémy, mrazicím, chladicím a dalším nezbytným vybavením, které odpovídá směru skladového podnikání.

Nárůst poptávky po skladových prostorech přímo souvisí s růstem obratu. Dnes potřebuje hromada různých nákladů skladování, které denně přicházejí do všech velkých měst a dokonce i malých osad, kde existuje mnoho společností, které využívají služby skladových zařízení.

Dnes odborníci hodnotí tento trh jako nenasycený: poptávka po skladových prostorách převyšuje nabídku. Tato okolnost je atraktivní pro velké vývojáře a společnosti s malým množstvím zdrojů. Díky dobře organizovanému podnikání může skladový obchod přinést dobré zisky při rostoucím obratu.

Skladové podnikání: pronájem nebo výstavba

Nejvýnosnější možností podnikání ve skladu je vybudování vlastního skladu. Pomocí moderních technologií rychlé výstavby je možné se v krátké době stát vlastníkem skladového komplexu, který splňuje všechny evropské standardy.

Pokud sklad považujeme za podnik, může být jeho pronájem rentabilní pouze ve dvou případech:

 • Pronájem s následným nákupem
 • Dlouhodobý pronájem starých prostor, které lze kompletně zrekonstruovat za účelem modernizace třídy skladového komplexu. Zaplacením levného nájemného můžete své služby prodat mnohem dražší.

Proto při rozhodování o tom, jak otevřít vlastní sklad, abyste v něm mohli obchodovat, má smysl hovořit pouze o budování vlastních prostor.

Výběr formátu skladu

Aby se velkoobchodní sklad jako podnik rychle vyplatil a začal generovat příjem, je nutné snížit náklady na stavbu a vybavení jeho prostor. Cena výstavby skladu do značné míry závisí na:

 • typ konstrukce (betonová monolitická konstrukce nebo kovová konstrukce)
 • typ samotného skladu (A, B, C, D).

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.