Obchodní plán sběrného místa kovového šrotu

Mnoho ziskových typů podnikání se doslova valí po silnici, stačí překonat lenost, abyste tuto myšlenku vznesli a provedli. Patří mezi ně obchod s kovovým šrotem, který se při nejskromnějších investicích a kompetentní organizaci může stát vynikajícím odrazovým můstkem pro vznik velkých podniků zabývajících se zpracováním kovů. Podnikatelský plán sběrného místa kovového šrotu je nezbytným dokumentem, který pomůže představit skutečné potíže na cestě vzniku tohoto druhu činnosti a ocenit její vyhlídky.

Obecná koncepce projektu

Otevření sběrného místa kovů je skvělou volbou pro začínající podnikatele. Nebude to vyžadovat významné počáteční investice a takový podnik může být ziskový po celý rok, protože jeho práce není spojena s vlivem sezónních faktorů.

Uvažovaný obchodní plán místa pro příjem kovového šrotu s výpočty má za cíl vytvořit podnik, který se bude specializovat na příjem kovového šrotu od populace s jeho následným odesláním do velkoobchodních skladů ke zpracování.

Hlavní fáze implementace projektu:

Životní cyklus projektu je 4 roky, všechny výpočty byly provedeny v souladu s tržními podmínkami převládajícími v této oblasti podnikání pro rok 2021. Zdrojem financování projektu jsou vlastní prostředky zřizovatele.

Analýza trhu

Otevření vývozních hranic mělo v uplynulém desetiletí významný dopad na rozvoj domácího trhu s kovovým šrotem. Díky tomu se naše země stala světovým lídrem v dodávkách železného šrotu, dokonce i ve Spojených státech.

Hlavní faktory určující dnešní vývoj trhu jsou:

  • Růst metalurgické výroby v asijském regionu.
  • Snižování ruské poptávky po kovovém šrotu.
  • Rychlý růst cen kovového šrotu na světovém trhu.
  • Vysoká solventnost spotřebitelů kovového šrotu.

Kovoobrábění je řada služeb, které zahrnují výrobu kovových dílů pro různá průmyslová odvětví a technologie. Tento směr podnikání proto zákazníkům nikdy nechybí. V tomto ohledu bude úkol, jak otevřít kovoobráběcí podnik od nuly, hlavně v kompetentní organizaci nového podniku.

Kovoobrábění: Základy podnikání

Zjištění hlavních rysů a směrů zvolené oblasti podnikání bude hlavním úkolem začínajícího podnikatele. Pokud zakladatel kovoobráběcího podniku nemá vlastní zkušenosti s tímto typem činnosti, musíte prostudovat všechny stávající metody a jejich výhody a analyzovat návrhy stávajících konkurenčních společností.

Dnes existují dvě hlavní skupiny metod zpracování kovů: mechanická a chemická. Mechanické metody jsou tradičně považovány za upřednostňované metody, protože metody představující použití chemických technologií vyžadují speciální povolení, zařízení na čištění ventilačních kanálů a organizaci likvidace odpadu. Proto by pro začínající společnost bylo účelnější specializovat se na metody mechanického zpracování, které zahrnují kování, ražení a zpracování pomocí speciálních strojů. V první fázi se můžete zaměřit na jednu z těchto oblastí, další rozšiřování aktivit a přidávání nových typů služeb.

Jak začít podnikat v kovoobrábění od nuly: hlavní fáze

Vytvoření obchodního plánu bude nezbytným krokem při vytváření firmy jakéhokoli typu. V něm musíte naplánovat hlavní fáze otevírání podniku a jeho další činnosti, vypočítat počáteční investice a pravidelné investice a také korelovat získané údaje s předpokládaným ziskem. Na základě těchto výpočtů se stanoví ziskovost budoucí společnosti a předpokládá se, v jakém časovém rámci by měla kompenzovat náklady a začít přinášet stabilní zisky. Ukazatele ziskovosti se mohou lišit v závislosti na regionu, specifikách a rozsahu práce, kterou má podnik vykonat. V průměru však zkušení podnikatelé uvádějí hodnotu přibližně 20%, což vzhledem k značné investici do založení společnosti znamená dobu návratnosti 2 roky.

Místnost vhodná pro zpracování kovů se stane jednou z nejdůležitějších výdajových položek. Pokud podnikatel nemá vhodnou dílnu, je nutné si koupit nebo pronajmout 30 čtverečních metrů. ma více. Prostory dílny musí vyhovovat požárním a hygienickým normám, na jejichž podporu je nutné získat příslušná povolení od kontrolních služeb.

Kromě samotné dílny je také nutné vybavit kancelářské a skladové prostory. Pokud je v první fázi práce společnosti možné obejít se bez kanceláře, pak s jejím rozšířením bude nutné najmout zaměstnance správního oddělení, kteří naváží kontakty s potenciálními zákazníky, zapojí se do podpisu smluv s dodavateli zařízení a spotřební materiál, jsou potřeba práce jak pro hlavu, tak pro jeho zástupce. Ve skladu, pro který lze přidělit část výrobní dílny, by měly být již hotové výrobky, stejně jako suroviny a spotřební materiál.

Reklamní kampaň pro kovoobráběcí společnost by měla být navržena s ohledem na skutečnost, že cílová skupina tohoto odvětví je poměrně omezená. Hlavními zákazníky a kupujícími produktů budou zpravidla firmy různých úrovní, méně často - jednotlivci. S ohledem na tuto funkci byste měli zvolit vhodné reklamní metody.

Nejdůležitější věcí pro propagaci podniku bude vytvoření vlastního webu pro společnost. Tento zdroj by měl být informativní a uživatelsky přívětivý a měl by poskytovat všechny informace, které by mohly zajímat potenciální zákazníky; za tímto účelem je jeho vývoj a údržba svěřena profesionálům. Doporučuje se optimalizovat oficiální webové stránky společnosti pro hlavní vyhledávací dotazy, což umožní budoucím kupujícím vidět ji v prvních řádcích vyhledávačů.

Relevantní budou také další typy reklamy na internetu, stejně jako umístění informací v médiích a tematických tištěných publikacích. Venkovní reklama, zveřejňování reklam a distribuce letáků a vizitek podniku se mohou stát pomocnými metodami.

Počet a specifika zařízení, které je třeba zakoupit před zahájením podnikání v kovozpracujícím průmyslu, budou záviset na zvoleném odvětví. Právě při zahájení práce se tedy společnost bude pravděpodobně věnovat nejjednodušším a méně nákladným typům práce. Nejprve proto musíte zakoupit vysoce kvalitní zámečnické nástroje a několik obráběcích strojů, především - vybavení pro řezání kovů. V první fázi je dokonce možné zakoupit použité stroje, což výrazně sníží investice.

koha1 "před více než rokem

Vypracování plánu pro otevření vaší vlastní soustružnické dílny

Byl rok 2021, měsíc říjen, kdy jsem opustil vchod do podniku a držel v ruce pracovní knihu a své poslední, pokud to mohu říci, „vynucené“ mzdy. Je třeba poznamenat, že jsem si již byl přibližně vědom toho, co budu dělat, co koupit, kde a co dělat, takže musím začít příběh od tohoto okamžiku: plánování. Nechte to být doma v notebooku, ale přesto je třeba dobře promyslet jakékoli podnikání, aby se v prvních šesti měsících nezlomil a nestal se pro ostatní i pro sebe smíchem. Pro čtenáře sestavím krátký seznam, který, doufám, pomůže v obtížném úsilí podnikatele, konkrétně v organizaci soustružení kovů. Můj seznam je tedy:

1) KAPITÁL. Z hlediska podnikání jsem moc peněz nepotřeboval. Vydělal jsem je a část platu jsem uložil na depozitní kartu. Tuto částku lze u běžného pracovníka mé profese v naší zemi odložit o 3 roky. Protože v Ruské federaci jsou mzdy v tomto státě mnohem vyšší, lze takový „kapitál“ vydělat za 1, 5 let. Podařilo se mi to vyzvednout za 1 rok a 6 měsíců, protože jsem už byl vysoce kvalifikovaný odborník a můj plat byl přiměřený. Vezměme si počáteční částku rovnou 100 000 UAH. (300 000 rublů).

2) POLOHA. Jak se liší soustruh, který jsem se rozhodl otevřít, od mnoha dílen a podniků v mém městě? Ano, protože mě napadlo uvést na trh. Jaká je výhoda? Nejprve jsem dostal přesně takové otázky, ale hned od prvního dne jsem neměl konce zákazníků. Absolutně vítězné místo, není nutná žádná reklama. Konkurence jako taková neexistovala.

3) JASNOST. Protože pracuji na Ukrajině, nebudu hovořit o registraci soukromého podniku v této zemi. Řeknu jen, že je téměř totožný s individuálním podnikatelem v Ruské federaci, jen to stojí trochu víc a proces registrace probíhá v různých vládních agenturách. A daně v době registrace byly vyšší. Pokud uvažujete o práci na vlastní pěst, bude to jednodušší a levnější. To je to, co jsem udělal na začátku, ale můžete si najmout osobu.

4) VYBAVENÍ. Nejdůležitější věcí v tomto oboru je soustruh. Ve skutečnosti je naším „živitelem“. Přirozeně, čím vyšší je kvalita stroje a čím novější, tím širší řada produktů může být vyrobena. Pro mé účely přišel stolní počítač, nový zakoupený z velkého stavebního hypermarketu. Poté vynaložil lví podíl na nákladech. V roce 2021 stál stroj 15 000 UAH. (45 000 rublů). Můžete na něm udělat malé detaily, ale nepotřebujeme velké. Výhodou stolních strojů je napájecí napětí. Jedná se o 230 voltů, které ve skutečnosti splňují většinu podmínek poskytovaných na trzích našich zemí. Například průmyslové zařízení je napájeno 380 volty, které nejsou k dispozici všude, takže buďte opatrní. Také řezačky na kov musí jít do stroje. Dalším nezbytným vybavením je bruska a na ni kámen. V době nákupu stroje činila jeho cena 3 000 UAH. (asi 9000 rublů).

5) KLIENT. Jak bylo zmíněno výše, od prvního dne jsem neměl žádný konec klientů. Kdo jsou tito lidé? Jsou to obyčejní občané, kteří mají něco zlomeného. Jsou to také malí podnikatelé, kteří dávají přednost provádění drobných oprav, stejně jako v institucích, jako je ta moje. Proč v mém? Ano, protože velké soukromé dílny stanoví velmi vysokou cenu za jednu dávku a továrny se ani nezavazují takové objednávky provádět. Lidem tedy zbývá rozbít rozbitý produkt, aniž by mohli část v něm vyměnit.

Náklady na založení firmy pro soustružnické služby

Takže zhruba jsem přišel na to, že tento případ je více než hodný pozornosti. Nyní se podívejme na mé výdaje za prvních šest měsíců:

- vybavení: soustruh - 45 000 rublů, bruska - 9 000 rublů, řezačky - 3 000 rublů, brousek - 300 rublů. O tom všem jsem si koupil dobré tričko - 900 rublů. doplněk: 58 200 rublů - registrace podniku za ceny země, kde žiji, činila asi 6 000 rublů, spolu s pečetí. Doporučuje se tisknout stejným způsobem, protože jsem musel vícekrát spolupracovat se zákazníky, pro které je výhodné oficiálně objednat objednávku. Celkem: 6000 rublů.

Výroba a prodej kovových výrobků vždy představovaly ziskové podnikání. Nabízený obchodní plán výroby a prodeje válcovaných kovových výrobků obsahuje aktuální výpočty nákladů a harmonogramy založení podniku, který se bude zabývat válcovanými kovovými výrobky. Vzhledem k tomu, že mnoho druhů produktů bude nakupováno od zahraničních výrobců, jsou jejich náklady v plánu uvedeny v amerických dolarech. Tento přístup nám navíc umožňuje eliminovat chyby způsobené kolísáním inflace rublu, což pomáhá zvyšovat spolehlivost výpočtů a předpovídání finančních toků.

Analýza trhu

V současné době roste poptávka po kovových výrobcích na světovém trhu. To je také typické pro Rusko, protože kovové výrobky, které byly uvedeny do provozu a jsou v provozu od 90. let minulého století, vyžadují naléhavou výměnu. Země vyžaduje zásadní generální opravu nebo úplnou výměnu konstrukcí energetických systémů, téměř všech průmyslových potrubí, technologického vybavení mnoha podniků. Náklady na dovážené kovové výrobky jsou 3–4krát dražší než domácí výrobky, takže vytvoření podniku na prodej kovových výrobků od ruských výrobců bude významným příspěvkem k realizaci programu nahrazování dovozů.

Stát v současné době stimuluje rozvoj infrastruktury pro obchodování s kovy. To je způsobeno vysokými náklady na vybavení od zahraničních dodavatelů. Kromě toho je cílem překonat předpojatost spojenou s nákupem drahého zařízení vyrobeného ze surovin od zahraničních výrobců, které je od nás nakupováno za výrazně nižší ceny než na jejich vlastních trzích.

Hlavními dodavateli takového vybavení pro ruský trh jsou:

  • Německo - 45%.
  • Rakousko - 22%.
  • USA - 16%.
  • Itálie - 12%.

Jak ukazuje analýza, v současnosti jsou v Rusku nejúspěšnější a nejziskovější na trhu prodeje kovů malými společnostmi, které byly kdysi vytvořeny na základě velkoobchodních skladů, trustů a dalších podniků, které ztratily jejich pozice, ale ponechali si svá stálá aktiva a technologické vybavení jsou ve víceméně vhodném stavu.

Někteří z nich se zaměřují na poskytování kovových výrobků konkrétním spotřebitelům, jiní se zabývají obecnými dodávkami.

Vytvořený podnik se bude zabývat dodávkou válcovaných kovových výrobků pro podniky a firmy zabývající se instalací a opravami technologických zařízení, výrobou technologických zařízení. Toto odvětví zažívá největší poptávku po těchto produktech.

Popis objektu

Tento podnikatelský plán pro výrobu a prodej válcovaného kovu s výpočty byl vyvinut s cílem doložit ekonomickou efektivitu podniku na prodej kovových výrobků a vyhlídky jeho vývoje na výrobní společnost. Kovový základ je vytvořen v rámci právní formy LLC (společnost s ručením omezeným).

Hlavním cílem LLC je uspokojit poptávku spotřebitelů po kovových výrobcích, podílet se na formování průmyslového trhu a vytvářet zisk v zájmu členů LLC.

Relevance zahájení podnikání

V současné době se velké, střední a malé podniky rozvíjejí rychlým tempem. Nejrozšířenější a nejžádanější je sektor služeb, obchod a zemědělství. Samostatně musíme vyzdvihnout sektor služeb. Současnou myšlenkou je organizace služeb zpracování kovů. Dnes je kov jedním z nejběžnějších materiálů. Je široce používán ve stavebnictví a průmyslu. Velmi nadějným obchodem bude otevření vlastní dílny na zpracování kovů. Je třeba poznamenat, že tato myšlenka bude vyžadovat určité investice.

Kovoobrábění je poměrně široký pojem. Může být založen na průmyslových procesech nebo dekorativní. V každém případě bude takové podnikání vyžadovat značné úsilí. Po kovových dílech a výrobcích je velká poptávka, díky nimž můžete zboží odvézt do různých soukromých organizací nebo obchodů. Výhodou takového podnikání je, že prodej zboží nebude obtížný. Pojďme se blíže podívat na obchodní plán. Kovoobrábění: jak probíhá registrace, shromažďování dokumentace, kde koupit vybavení - to jsou problémy, které by měl vzít v úvahu.

Registrace a sběr požadovaných dokumentů

V tomto případě musíte zaplatit státní poplatek. První možnost registrace je nejjednodušší, pomůže vám ušetřit čas a peníze. Má však jednu velkou nevýhodu: v tomto případě nebude možné provádět transakce s právnickými osobami, tj. Různými společnostmi a organizacemi, pouze s fyzickými osobami. Kromě toho bude nutné shromáždit potřebné dokumenty: povolení územní správy majetku, uzavření orgánů Rospotrebnadzor o právu provádět tuto činnost, povolení požární kontroly. Pokud jsou prostory pronajaty, odpovídá za jejich vlastnictví pronajímatel.

Zařízení pro umělecké kování za studena a ohýbání profilů

Kovoobrábění se ve větší míře vztahuje na střední a malé podniky. Podnikatelský plán předpokládá umělecké kování kovů a ohýbání různých profilů, válcování trubek.

Umělecké kování se používá hlavně v soukromé výstavbě při výrobě okenních mříží, nábytku, plotů, plotů.

Používá se metoda kování za studena. Takové zpracování kovů bude vyžadovat nákup vybavení, pomocí něhož bude možné vyrábět mince, oblouky, kopí, oblouky, prsteny a jiné drobné ozdobné předměty. Jeho výhodou je, že je velmi kompaktní (zabírá málo místa) a jeho použití je pohodlnější.

Ziskovost, základní výdaje a příjmy

Součástí podnikatelského plánu je také výpočet zisku. Bude to záviset na objemu výroby a prodeje. Čistý zisk se vypočítá tak, že se od celkového příjmu odečtou náklady na platby za veřejné služby, výplaty platů zaměstnancům a nákup surovin. Ziskovost tohoto podnikání je průměrná - 15–20%, návratnost závisí na objemu výroby a prodeje. V průměru jsou to 2–3 roky. Kovoobrábění je tedy poměrně slibným typem malého a středního podnikání, jehož poptávka po produktech roste.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.