Šicí podnikatelský plán

Na ruském trhu s oděvy je mnoho čínských, tureckých a polských produktů. Ale tyto věci ne vždy odpovídají přijatelné kvalitě: modely neodpovídají standardům obrázku, velikosti se liší od obecně přijímaných. Proto se kupující zajímají o cenově dostupné a vysoce kvalitní zboží vytvořené v místních továrnách. V obchodním plánu pro šicí výrobu je nutné uvést, pro koho budou výrobky určeny. Nuance podnikání jsou popsány v článku.

Funkce

Je třeba vypracovat obchodní plán šití. Podnikatel, který vytváří i malou produkci, musí počítat s tím, že práce vyžaduje školení a znalosti specifik odvětví. Důvodem je, že mnoho krejčích otevírá své továrny. Chcete-li soutěžit s těmito workshopy, měli byste mít nejen organizační, ale také tvůrčí schopnosti.

Specializace je důležitá: je obtížné zvládnout 3-4 směry v malém podniku. Produktivita navíc trpí výrobou různých produktů: švadleny, které přepínají mezi operacemi, se nemohou soustředit na práci. Proto je před otevřením obchodního plánu pro šicí dílnu nutné zahrnout nuance studie. Je důležité určit, co je lepší ušít: podnikání bude ziskové, pouze pokud budou produkty v poptávce.

Produkční modely

Produkční model musí být uveden v obchodním plánu oděvů. Můžete provádět činnosti na zakázku: továrnu oslovují designéři a firmy, které vytvářejí nový produkt, ale nemají k dispozici kapacitu pro jeho vytvoření. Produkty jsou vydávány pod značkou třetí strany, takže zde nejsou žádné náklady na propagaci a není třeba hledat prodejní místa.

Pokud zvolíte druhý produkční model, pak celý cyklus projde továrnou - od vytvoření nového produktu až po jeho prodej pod vlastní ochrannou známkou. Podnikatel, který si zvolil tuto cestu, musí určit cílové publikum, aby přilákal, které marketingové aktivity jsou potřebné. Pozornost kupujících by měla být zaměřena na:

 • Kvalita. Majitel firmy hodnotí kvalitu oblečení podle různých kritérií, s přihlédnutím k materiálu, nití, doplňkům, pracím a žehlicím prvkům. Kvalitní výrobky by měly být krásné, praktické a spolehlivé.
 • Cena. Náklady na výrobky musí odpovídat kvalitě. V případě nepřiměřených odchylek od tržní ceny mají kupující obvykle pochybnosti.
 • Poptávka. Neměli byste vyrábět pouze exkluzivní produkty, protože lidé obvykle mají rádi jednoduché věci: košile, sukně, džíny, spodní prádlo.

Technologie

Obchodní plán pro oděvní výrobu oděvů musí zahrnovat výrobní technologii. Skládá se z následujících kroků:

 • Design. Návrhář vytváří náčrty produktů, vybírá materiály, doplňky a barvy.
 • Konstrukce. Návrhář vytváří kresby z náčrtů, nastavuje rozměry dílů. Součástí jeho práce je také tvorba vzorů a technické dokumentace.
 • Vyjmout. Tuto činnost provádí řezačka. Pomocí šablon přenáší podrobnosti věcí na látku a stříhá je nůžkami nebo řezacími jednotkami.
 • Šití. Okraje se zpracují a poté sešijí všechny části. V této fázi je povoleno použít 2 způsoby rozdělování práce: v první každý mistr vytvoří produkt úplně a ve druhé provede švadlena 1-2 jednoduché operace a poté se polotovar přenese dopravník.
 • Dokončit. Pracovníci pomocných mechanismů přišívají knoflíky, zipy, nastavují zapošití a dokončují dokončení produktu.
 • Balení. Pracovník oddělení kontroly kvality kontroluje kvalitu věcí. Štítky jsou k výrobkům přišity a poté přeneseny do skladu.

Dnes je těžké si představit osobu, která by ani ve snu nezačala podnikat. Tento typ činnosti zajišťuje nezávislost a pohodu bez ohledu na ekonomickou situaci v zemi. V poslední době je obzvláště populární zahájení výroby šití.

Tento článek obsahuje podrobné pokyny a tipy, jak zahájit a otevřít šicí podnik od nuly v podobě otevření ateliéru + užitečné video na toto téma s příběhem úspěšného podnikatele.

Kdo by měl založit šicí studio?

Zkušenosti v této oblasti a dovednosti v šití jsou nespornou výhodou při otevírání moderní výroby. Je důležité najít zkušené profesionály, kteří vědí, jak kvalitně šit a budou se věnovat zákaznickému servisu. Důležitým a nedílným bodem je příprava obchodního plánu pro budoucí šicí dílnu.

Najímání dalšího personálu pro práci nezbavuje zaměstnavatele odpovědnosti a v tomto případě to ve skutečnosti znamená, že musíte mít plnou kontrolu nad všemi fázemi technologie výroby a oprav hotových výrobků v obchod.

Rozvoj šicí dílny jako podniku poskytuje mnoho příležitostí a variací v používání moderních technologií, je obtížné si představit lepší pole činnosti pro rozvoj tvůrčího potenciálu.

Například šití značkových oděvů a pletených dětských oděvů přináší velké příjmy, tato mezera je nyní velmi relevantní a mezi klienty velmi oblíbená. Další neméně výnosnou možností pro podnikání v tomto oboru může být otevření dílny na výrobu plyšových hraček, šití pleteného dětského oblečení, suvenýrů a různých výrobků na bázi látky. S pomocí průzkumu trhu nabídky a poptávky na trhu se zbožím, které chcete začít vyrábět, můžete studovat obecnou situaci na trhu, popularitu a poptávku zákazníků i přítomnost konkurenčních dílen.

Stačí otevřít šicí dílnu, nezabere to mnoho času, nevyžaduje speciální průzkum, poptávka po službách ateliéru je nyní velmi vysoká, k tomu potřebujete profesionální vybavení - šicí stroje.

Perfektní umístění

Důležitým bodem pro zahájení podnikání v šití je volba místa jeho organizace. Výhodou je, že ziskovost a popularita firmy nezávisí na velikosti města, ve kterém je organizována, což je nesporným plusem, šicí průmysl bude populární a přinese zisk jak v malém městě, například v Permu a v metropoli. Chcete-li zahájit efektivní provoz firmy, potřebujete informace o poptávce, charakteristikách a požadavcích zákazníků v konkrétním případě a přizpůsobení činností specifikům kupujících.

Definice cílového publika

Chcete-li se kvalifikovaně rozhodnout o zahájení vlastního podnikání, je důležité určit, na jaké publikum bude vaše firma zaměřena.

Zpětná vazba na obchodní plán otevření ateliéru

Půjčka ve výši 30 milionů rublů, získaná díky pečlivému a dobře promyšlenému obchodnímu plánu, nám umožnila dosáhnout kvalitativně nové úrovně poskytování služeb a nastartovat několik nových směrů.

Zpětná vazba k obchodnímu plánu „Výroba nábytku“

Zpětná vazba k obchodnímu plánu „Výroba nábytku“ Ve výsledku byly získány finanční prostředky od soukromého investora ve výši 120 milionů rublů. Projekt byl připraven v souladu s požadavky, kvalitně a včas.

Zpětná vazba k obchodnímu plánu „Železobetonárna (RC)“

… Poskytnuté výpočty, zohledňující růst inflace a směnného kurzu, ukázaly jasný a jasný obraz akcí. Rozšíření výroby je v blízké budoucnosti.

Podnikatelský plán šicí výroby zahrnuje popis akcí zaměřených na organizaci činnosti podniku a je založen na podrobném výpočtu ukazatelů odhadu počáteční investice a efektivity.

Společnost se bude zabývat šitím dámského a pánského domácího oblečení i dětského oblečení. Odhadovaný objem výroby a prodeje je 20–25 tisíc sad výrobků. Výroba bude probíhat v pronajatém zařízení.

Návratnost - přibližně 2 - 3 roky.

Obsah obchodního plánu šití:

Obchod se šitím, jehož obchodní plán musí zohledňovat situaci na trhu, je zaměřen na šití nejrůznějších oděvů. Nejprve je třeba najít poptávku, která může uspokojit takovou výrobu, jinak bude podnik nečinný. Chcete-li otevřít šicí výrobu, musíte vypracovat obchodní plán pro šicí dílnu nebo továrnu, ve kterém budete muset vzít v úvahu spoustu maličkostí.

Co potřebujete k otevření továrny?

Před vypracováním plánu továrny na výrobu oděvů je třeba vzít v úvahu, že k realizaci projektu bude nutné provést následující kroky:

 • určit směr;
 • sledovat trh pro tento směr a vypočítat budoucí příjmy a výdaje;
 • zvolit seminář;
 • najímat příslušné odborníky;
 • nakupovat vybavení pro podnik;
 • vypočítat ziskovost;
 • provádět organizační práce v oblasti prodeje;
 • umístit reklamu na zboží;
 • vytvořit technologii budoucího podniku;
 • vypracovat právní aspekty;
 • provést organizaci účetnictví, vyberte místnost pro sklad;
 • k rozhodování o otázkách s přepravou zboží.

Špatně zvolený směr bude obtížné prosadit. Rozhlédněte se po trhu a určete cenové pozice oblečení, které chcete vyrábět. Pouze továrna, po jejímž výrobě je poptávka, přinese příjem. Hledání poptávky vyžaduje pečlivé sledování. Zahájit výrobu podle vašich vlastních představ o poptávce a cenách na trhu by byla chyba.

Při výběru kvalifikovaných zaměstnanců musíte současně zakoupit vybavení pro dílnu. Můžete si koupit použité vybavení. Nejprve musíte zakoupit látky a doplňky. Řiďte se poměrem ceny a kvality. Není třeba kupovat nejlevnější látky, protože finální výrobky budou nízké kvality, což znamená, že poptávka po nich bude nízká. Proveďte hromadný nákup, který sníží cenu materiálu.

Projekt se neobejde bez kvalifikovaného technologa, který bude schopen vypočítat ziskovost, provádět organizační práce v oblasti prodeje a reklamy. Vezměte prosím na vědomí, že pouze dobře vybudovaná podniková technologie umožní podniku generovat příjmy a snižovat náklady.

K výrobě je vyžadováno následující vybavení:

 • tiskárny;
 • speciální vybavení;
 • stoly pro žehlení a vyvíječe páry;
 • zařízení na praní oděvů ;
 • automatizovaný systém navrhování oděvů;
 • vyšívací stroje;
 • řezací a podlahové zařízení.

Zahájení šicí dílny

Pokud máte zkušenosti s prací s různými látkami, máte potřebné vzory a zkušenosti s designem, můžete si uspořádat a otevřít vlastní šicí dílnu po registraci jednotlivého podniku. Chcete-li převést nápady do reality, musíte vytvořit obchodní plán pro šicí dílnu.

Podnikání můžete zahájit až poté, co se rozhodnete o vkusu, finančních možnostech a věkových kategoriích kupujících.

Je nutné se rozhodnout, co bude podnik vyrábět: levné výrobky nebo módní a kvalitní oblečení za průměrné ceny. Samozřejmě si můžete vyrobit drahé oblečení, stát se módním návrhářem a vštípit svým zákazníkům dobrý vkus. Přístup na tento trh však není snadný.

Ne každý je připraven na nákup uniformních šatníků v obchodních řetězcích, mnozí oceňují individualitu a jedinečnost. Proto budeme uvažovat o vlastnostech podnikání při výrobě jednotlivých šatníků pomocí příkladu obchodního plánu šicího studia pro krejčovství. Takové podniky vždy existovaly a měly pravidelnou klientelu, a to navzdory velkému počtu oděvů vyráběných v továrně.

Chcete-li se v tomto odvětví etablovat, bude třeba vynaložit značné úsilí na vytvoření akčního plánu a přípravu různých organizačních a právních aspektů podnikání. Kromě toho budete potřebovat podnikatelský plán, který přiláká investice.

Navrhujeme aktivitu pomocí podnikatelského plánu šicího studia

Pokud bylo rozhodnuto a znáte z první ruky vnitřní aspekty všech procesů v tomto odvětví, musíte vypracovat akční plán, který vaší společnosti umožní zaujmout její oprávněné místo a podíl na trhu. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vývoj vhodného krejčovského obchodního plánu, který spojuje všechna vaše data, vaše schopnosti a vaše finanční výpočty.

Takové projekty se rozšířily při zakládání nových podniků nebo aktivit po celém světě. Je dobře známo, že právě tato forma plánování nejlépe vyhovuje zájmům všech zúčastněných stran, včetně samotného podnikatele a majitelů kapitálu, kteří hledají potenciálně ziskové projekty k investování a zvýšení svých peněžních úspor.

Příklad obchodního plánu pro otevření šicího studia pro krejčovství s výpočty

Popis

Obsah

Soubory

Popis projektu

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.