Otevíráme továrnu na výrobu konzervovaných ryb

Jaké obchody každý den navštěvuje? Samozřejmě potraviny! Mezi množstvím různých produktů dnes kupujeme vždy konzervy. Ani jedna túra není úplná bez dušeného masa; ženy v domácnosti přidávají konzervovanou zeleninu nebo ryby do lahodných salátů. Nepochybně mají takové konzervované výrobky dvě hlavní výhody: náklady a dlouhodobé skladování. Správně vybudovaný podnik v této oblasti přinese svému majiteli dobrý příjem.

Většina obchodů je naplněna importovanými produkty. Výroba konzervovaných potravin z ryb je rozvinutější než z masa. To lze napravit, pokud tuzemští výrobci zpracovávají národní produkt. Můžete se také stát takovým producentem. Workshop konzervovaných potravin nepřinese rychlé zisky. Je důležité najít a zaujmout kupujícího svým vysoce kvalitním a exkluzivním produktem.

Kde zahájit výrobu

Výroba by měla začít organizací semináře. Měla by být provedena analýza práce konkurence a výrobní technologie. Je lepší otevřít konzervárnu poblíž velkých měst. Poptávka po vyrobených produktech bude dobrá. Musíte najít dodavatele pro vaši dílnu a uzavřít smlouvy, vypracovat obchodní plán pro objem produktů. Onservice zboží po celou dobu byly velmi žádané. Ženy v domácnosti se připravují na zimu, ale ne každý na to má čas a energii. Je snazší jít do nejbližšího obchodu a zakoupit požadovaný produkt. A co by se mělo vyrábět, aby byl produkt v poptávce? Rozhodněte o typu vyráběných konzervovaných potravin.

 • nakládaná zelenina; konzervovaná svačina (saláty, dušená masa); konzervovaná rajčata (kečupy, bramborová kaše, těstoviny); džusy.

Masové konzervy:

 • ve vlastní šťávě;
 • v rajčatové omáčce;
 • v oleji;
 • ryby a zelenina;
 • nesterilizované konzervované ryby.

Nábor

Zakladatel závodu má roli manažera. V podniku, který je spojen s výrobou potravinářských výrobků, je technolog považován za důležitého pracovníka. Sleduje výrobu produktů, dodržování potřebných technologií.

Bez dalších nezbytných specialistů se neobejdete. V obchodě musí být hlava, vedoucí prodeje, skladník, několik nakladačů a obsluha strojů. Počet zaměstnanců závisí na objemu vyrobených produktů.

Požadavky na prostor

Dílny pro konzervování produktů musí mít plochu nejméně 300 čtverečních metrů. m. Tato oblast bude docela dost pro sklad a vybavení. Kromě výrobních dílen a skladů jsou to například tyto prostory:

 • chladnička;
 • administrativní;
 • domácnost.

Je obtížné otevřít podnik v oblasti výroby potravin. Pokud je však podnik uveden do provozu a po promyšlení všech podrobností přinese tento podnik vysoké zisky. Pro ty, kteří hledají nákladově efektivní nápad zahájit provoz takového závodu, lze doporučit výrobu rybích konzerv. Jedná se o jeden z nejatraktivnějších míst v obrovském segmentu celého konzervárenského podniku, protože hotové výrobky jsou mezi spotřebiteli neustále žádané. Samotná technologie výroby konzervovaných ryb není komplikovaná. Potíže nastanou v opačném směru - bude nutné vypracovat vlastní technické specifikace a areál kompletně vybavit.

Počáteční investice - od 3 000 000 rublů.

Sytost trhu - střední.

Potíže se zahájením podnikání - 8/10.

Je lepší zahájit aktivitu malým workshopem. Tímto způsobem můžete minimalizovat všechna rizika spojená se zahájením podnikání.

Předpokladem je vypracování obchodního plánu. Věnujte zvláštní pozornost části věnované analýze trhu. Aby bylo možné spustit ziskovou minitovárnu na výrobu konzervovaných ryb, je důležité stanovit úroveň konkurence v regionu a potřeby cílového publika. Ve finanční části projektu určíte výši investice, která bude nutná k nastavení zařízení, zajištění zásob surovin a registraci činností /

Sortiment produktů a nakupovaných surovin

Vyvinuté recepty jsou dále kontrolovány sanitárními službami. Bez příslušných povolení nebudete moci v Rusku zahájit produkci konzervovaných ryb. Registrace společnosti a ochranné známky bude také trvat hodně času.

Můžete vyrábět nejen konzervy, které se skládají z kousků ryb v různých marinádách a náplních, ale také rybí masové kuličky se zeleninou. Hotový výrobek je balen v plechovkách nebo skleněných nádobách. První možnost je pro konečného spotřebitele i výrobce mnohem ekonomičtější.

Továrna na rybí konzervy může dodávat na trh produkty z různých druhů ryb, zejména malých. Oblíbené konzervy z:

Najděte velkoobchodní dodavatele ryb, aby vaše zařízení fungovalo hladce. Je lepší spolupracovat přímo s rybářskými podniky - tímto způsobem snížíte náklady na nákup surovin a zaručíte příjem pouze vysoce kvalitních „polotovarů“. Obchody dostávají čerstvé nebo mražené ryby.

Ryby jsou produkty podléhající rychlé zkáze. Pokud do dílny vstoupí nekvalitní suroviny, bude to mít přímý vliv na chuť hotového výrobku a jeho trvanlivost. Proces přijímání surovin proto musí být přísně kontrolován technologem. Kvalitní produkty ke zpracování jsou vždy doprovázeny veterinárními osvědčeními.

Obchod s konzervovanými potravinami je při správné organizaci docela výnosný. Nejlepší volbou by byla malá továrna doma nebo v pronajatém prostoru.

Vlastnosti podnikatelského nápadu

Mini-závod této specializace nemá vysokou produktivitu, takže při její organizaci se musíte zaměřit na potřeby místního kupce. Při určování kapacit minipodniku je nutné věnovat pozornost dostupnosti surovin, aby se snížily náklady na dopravu. Tím se sníží výrobní náklady.

Díky tomu se stane konkurenceschopnou s produkty velkých výrobců, které si získaly důvěru mnoha kupujících.

Mini továrna se může zaměřit na výrobu následujících druhů konzervovaných potravin:

Další vlastností mini továren je, že jejich provozní režim je sezónní. Výroba konzervovaných potravin ze zeleniny a ovoce probíhá v období léto-podzim a prodej v období zima-jaro. V případě potřeby můžete nastavit několik řádků. Jeden z nich by se měl zabývat výrobou masa, ryb nebo hub. Taková linka může fungovat celý rok.

Požadované vybavení

Závod na výrobu konzerv může být vybaven řadou zařízení, která vám umožní získat určitý produkt. Zelenina, ovoce, maso a jiné suroviny by měly být baleny do připravených skleněných nebo železných nádob. Pro potřeby malého podniku si můžete zakoupit následující vybavení:

Výrobní proces

Závod na výrobu konzerv v konzervách může pro svoji práci používat následující metody konzervace surovin:

Produkce konzervovaných ryb z říčních ryb

Za úplatu nabízíme technologickou linku na výrobu konzervovaných ryb.

 • - Primární surovina - říční ryby.
 • - počet vstupních surovin pro každý typ (t / hod) - až 2 tuny za směnu;
 • - počet směn (pracovní doba / den) - 1 směna / 8 hodin;
 • - Konečný produkt (všechny druhy) - rybí konzervy (v oleji, ve vlastní šťávě a v rajčatové zátoce);
 • - Balení v nádobách (typ, celkové velikosti) - hliníkové plechovky č. 2 (D99, H28) a č. 3a (D99, H35,3); Zakryjte klíčem.

Jaké zařízení je nutné pro výrobu ryb v konzervách

1. pro zpracování ryb; 2. pro přípravu (opaření) nádob, plnění a válcování; 3. pro autoklávování; 4. pro označování a skupinové balení.

Popišme si je každý zvlášť:

Provozovatel obchodu vloží syrové ryby v množství 60-200 kg do bubnové škrabky („brána“ stroje je zavřená), ve které je vyčištěna od šupin (do 5 15 minut).

Po zpracování (čas je pro každý druh ryby zvolen individuálně) obsluha otevře „bránu“ a ryba se nalije do pračky, ve které se vymyje z váhy a jiných nečistot. . Po umytí vstoupí ryba do vyrovnávací nádrže (přijímá perforovaný stůl), ze které operátoři ryby vezmou a na speciálním stroji odříznou hlavu / ocas a případně ploutve a také otevřou břišní dutinu ryby, je-li to nutné, a přeneste je k dalšímu zpracování - vykuchání ryb pomocí jejich dalšího čištění ze šupin (pokud je to nutné). Do této operace může být zapojeno až 16 operátorů (16 pracovišť).

Poté se ryba přenese do vyrovnávací nádrže (přijímající perforovaný stůl), ze které operátor vloží rybu do porcovacího stroje. Ryba je nakrájena na kousky dané šířky (může to být 20 mm nebo 30 mm). Pro různé parametry kontejneru a požadované velikosti se používají dva různé systémy vyměnitelných nožů.

Ryby jsou tedy šupinaté, umyté, bez hlavy, ocasu, vykuchané a nakrájené na kousky. Ryby musí být smažené a předtím je připravte na tuto operaci. K tomu se používá výtah se svislým dopravníkem s funkcí mytí ryb a za ním další výtah s funkcí vyfukování a odvádění přebytečné vlhkosti z ryb.

Ryba se přivádí do pekárenského stroje, ve kterém se na rybu automaticky nanáší vrstva mouky. Poté je v potrubí dopravník, který současně slouží k pohybu zpracovaných surovin mezi pekárenským strojem a fritovací pecí a také k „bobtnání“ kropení ryb (tvorba krusty). Poté jsou ryby smažené a přeneseny do dopravníku - chladiče, ve kterém jsou ryby ochlazeny na požadovanou provozní teplotu.

Poté se ryba dostane na otočný stůl, který provádí několik úkolů současně - nárazníkovou zónu pro ryby připravenou k zabalení, samotnou rybu zabalí do plechovek 9–10 operátorů a umístí ji do kruh (podél okraje stolu) prázdné dříve opařené hliníkové nádoby.

Potravinářský průmysl prochází významnou krizí kvůli poklesu poptávky spotřebitelů po některých potravinářských výrobcích. Při plánování zahájení podnikání v této oblasti proto stojí za to pečlivě analyzovat trh a zvolit „bezpečné“ místo. To zahrnuje výrobu masa v konzervách. Navzdory vysoké konkurenci mezi výrobci je docela možné, že si začínající podnikatel najde své místo na spotřebitelském trhu. Technologie výroby masa v konzervách není složitá, vzhledem k tomu, že téměř všechny operace zde probíhají pomocí automatického zařízení. Lze očekávat další obtíže - získávání povolení od dozorových úřadů, příprava formulací produktů.

Počáteční investice - od 3 000 000 rublů.

Sytost trhu - střední.

Potíže se zahájením podnikání - 8/10.

Závod na výrobu masných konzerv v Rusku bude vyžadovat značné investice. Většina investic půjde do nákupu vybavení a přípravy obchodu pro práci. Pokud plánujete použít půjčený kapitál k zahájení podnikání, musíte mít podnikatelský plán. Na stránkách projektu vypočítáte požadované investice a zamyslíte se nad strategií rozvoje. Již nyní můžete začít hledat zákazníky, kteří mají zájem o koupi našich produktů.

Sortiment produktů

Guláš není vše, co lze získat pomocí moderních automatických zařízení. Zamyslete se nad všemi možnými možnostmi sortimentu!

Masové konzervy mohou být následujících typů:

 • dušené maso (hovězí, vepřové);
 • s rostlinnými surovinami (maso s fazolemi, rýží, pohankou, ječmenem, hráškem);
 • z drůbežího masa (kuřecí, kachní, husí);
 • na základě vedlejších produktů (paštiky, játra, ledviny).

Na mladý workshop bude nejprve stačit 3–6 názvů produktů. V budoucnu, když zákazníci produkty rozpoznají, stojí za to představit nové produktové řady.

Když je načrtnut sortiment, najměte si kvalifikovaného technologa, který vypracuje recept s použitím buď GOST pro masové konzervy nebo TU. Tento proces je dlouhý a odpovědný. V budoucnu bude společnost Rospotrebnadzor kontrolovat shodu s ukazateli kvality. Ve výsledku obdržíte osvědčení o shodě se zbožím a budete je moci dodat na trh. Jak ukazuje praxe, získávání certifikátů a povolení trvá až rok. Pro zjednodušení již tak dlouhého procesu je prozatím lepší upustit od výroby masa v konzervách pro kojeneckou výživu. Jedná se o speciální segment výroby, který vyžaduje zcela odlišný přístup - pečlivý výběr surovin, spolupráce s odborníky na výživu a pediatry, vývoj jedinečných receptur a velké investice do reklamy.

Souběžně s certifikací produktů budete muset zaregistrovat svou vlastní ochrannou známku. Toto je klíčová fáze zahájení podnikání - nejprve bude úroveň prodeje záviset na názvu a designu kontejneru.

Technologie výroby masa v konzervách

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.