Podnikatelské nápady pro provinční města

Obsah článku:

Jako začínající podnikatel musíte zvolit směr, vypracovat podnikatelský plán a zaregistrovat podnik. Po dokončení těchto kroků můžete začít implementovat vybraný nápad. Nejjednodušší způsoby registrace: registrace jako individuální podnikatel nebo otevření společnosti s ručením omezeným. Chcete-li pronajmout speciální vybavení a otevřít skleník, je lepší zaregistrovat LLC. Chcete-li organizovat cestování v severním okrese, můžete se zaregistrovat jako individuální podnikatel.

Údaje o rozvoji podnikání na severu

Podnikání na severu se může rozvíjet s kompetentním vedením státních institucí. Orgány dané země musí podporovat jakýkoli směr. V podmínkách složitosti realizace podnikání lze počítat se státní podporou.

Zvažte například rozvoj podnikání v Rusku v autonómním okruhu Nenets. Na území NAO působí přibližně 30 společností uživatelů podloží. Ropný průmysl zaměstnává méně než 30% populace. Marketingový výzkum ukazuje, že v NAO je 300 individuálních podnikatelů na 10 tisíc obyvatel. Na území je 1 700 malých podniků (to zahrnuje mikropodniky a jednotlivé podnikatele). Počet malých podniků se každoročně zvyšuje o 8%. Většina z nich nedokáže soutěžit a jsou uzavřeni. Odborníci proto doporučují odložit u malých podniků a otevřít střední nebo velkou společnost.

Jak otevřít půjčovnu speciálního vybavení?

Jaké vybavení si mám koupit?

V poslední době je kvalita čínského speciálního vybavení potěšující. Jeho kvalita se přiblížila evropským protějškům. Důvěryhodným prodejcem čínských sklápěčů v Rusku je RusBusinessAuto, který prodává asi 50% veškerého prodeje čínských sklápěčů. Kvalitní značky: Genlion, Howo a Dongfeng. Nový sklápěč stojí od 2,5 do 4 milionů rublů. A tady je pár dalších zajímavých modelů.

Hlavní výdaje:

 • nákup automobilů - od 1 milionu rublů. na jednotku;
 • plat pro řidiče - od 60 tisíc rublů. pro tohoto řidiče + 30% z platu do fondu sociálního pojištění;
 • motorová nafta;
 • odpisy (opravy) zařízení - 20% nákladů (náklady na opravu skládky) kamion v hodnotě 3 milionů dolarů. rublů bude 600 tisíc).

Nezapomeňte na placení daní. Většina společností na severu funguje na společném daňovém systému a uplatňuje DPH. Podle daňového řádu budete platit daň z příjmu, daň z nemovitosti, DPH 18%. Kromě toho musíte vést účetní záznamy.

obchodní oblasti na severu

Obsah článku:

Jako začínající podnikatel musíte zvolit směr, vypracovat podnikatelský plán a zaregistrovat podnik. Po dokončení těchto kroků můžete začít implementovat vybraný nápad. Nejjednodušší způsoby registrace: registrace jako individuální podnikatel nebo otevření společnosti s ručením omezeným. Chcete-li pronajmout speciální vybavení a otevřít skleník, je lepší zaregistrovat LLC. Chcete-li organizovat cestování v severním okrese, můžete se zaregistrovat jako individuální podnikatel.

Údaje o rozvoji podnikání na severu

Podnikání na severu se může rozvíjet s kompetentním vedením státních institucí. Orgány dané země musí podporovat jakýkoli směr. V podmínkách složitosti realizace podnikání lze počítat se státní podporou.

Zvažte například rozvoj podnikání v Rusku v autonómním okruhu Nenets. Na území NAO působí přibližně 30 společností uživatelů podloží. Ropný průmysl zaměstnává méně než 30% populace. Marketingový výzkum ukazuje, že v NAO je 300 individuálních podnikatelů na 10 tisíc obyvatel. Na území je 1 700 malých podniků (to zahrnuje mikropodniky a jednotlivé podnikatele). Počet malých podniků se každoročně zvyšuje o 8%. Většina z nich nedokáže soutěžit a jsou uzavřeni. Odborníci proto doporučují odložit u malých podniků a otevřít střední nebo velkou společnost.

Jak otevřít půjčovnu speciálního vybavení?

Jaké vybavení si mám koupit?

V poslední době je kvalita čínského speciálního vybavení potěšující. Jeho kvalita se přiblížila evropským protějškům. Důvěryhodným prodejcem čínských sklápěčů v Rusku je RusBusinessAuto, který prodává asi 50% veškerého prodeje čínských sklápěčů. Kvalitní značky: Genlion, Howo a Dongfeng. Nový sklápěč stojí od 2,5 do 4 milionů rublů. A tady je pár dalších zajímavých modelů.

Hlavní výdaje:

 • nákup automobilů - od 1 milionu rublů. na jednotku;
 • plat pro řidiče - od 60 tisíc rublů. pro tohoto řidiče + 30% z platu do fondu sociálního pojištění;
 • motorová nafta;
 • odpisy (opravy) zařízení - 20% nákladů (náklady na opravu skládky) kamion v hodnotě 3 milionů dolarů. rublů bude 600 tisíc).

Nezapomeňte na placení daní. Většina společností na severu funguje na společném daňovém systému a uplatňuje DPH. Podle daňového řádu budete platit daň z příjmu, daň z nemovitosti, DPH 18%. Kromě toho musíte vést účetní záznamy.

Pokud otevíráte společnost pro pronájem speciálního vybavení, buďte připraveni neustále sledovat zaměstnance. Vaše osobní přítomnost nebude bolet, protože řidiči budou při první příležitosti plnit příkazy na boku, což pro vaše vybavení není příliš dobré.

obchodní oblasti na severu

Obsah článku:

Jako začínající podnikatel musíte zvolit směr, vypracovat podnikatelský plán a zaregistrovat podnik. Po dokončení těchto kroků můžete začít implementovat vybraný nápad. Nejjednodušší způsoby registrace: registrace jako individuální podnikatel nebo otevření společnosti s ručením omezeným. Chcete-li pronajmout speciální vybavení a otevřít skleník, je lepší zaregistrovat LLC. Chcete-li organizovat cestování v severním okrese, můžete se zaregistrovat jako individuální podnikatel.

Údaje o rozvoji podnikání na severu

Podnikání na severu se může rozvíjet s kompetentním vedením státních institucí. Orgány dané země musí podporovat jakýkoli směr. V podmínkách složitosti realizace podnikání lze počítat se státní podporou.

Zvažte například rozvoj podnikání v Rusku v autonómním okruhu Nenets. Na území NAO působí přibližně 30 společností uživatelů podloží. Ropný průmysl zaměstnává méně než 30% populace. Marketingový výzkum ukazuje, že v NAO je 300 individuálních podnikatelů na 10 tisíc obyvatel. Na území je 1 700 malých podniků (to zahrnuje mikropodniky a jednotlivé podnikatele). Počet malých podniků se každoročně zvyšuje o 8%. Většina z nich nedokáže soutěžit a jsou uzavřeni. Odborníci proto doporučují odložit u malých podniků a otevřít střední nebo velkou společnost.

Jak otevřít půjčovnu speciálního vybavení?

Jaké vybavení si mám koupit?

V poslední době je kvalita čínského speciálního vybavení potěšující. Jeho kvalita se přiblížila evropským protějškům. Důvěryhodným prodejcem čínských sklápěčů v Rusku je RusBusinessAuto, který prodává asi 50% veškerého prodeje čínských sklápěčů. Kvalitní značky: Genlion, Howo a Dongfeng. Nový sklápěč stojí od 2,5 do 4 milionů rublů. A tady je pár dalších zajímavých modelů.

Katalogy populárních modelů GenlionMazBelazScania

Hlavní výdaje:

 • nákup automobilů - od 1 milionu rublů. na jednotku;
 • plat pro řidiče - od 60 tisíc rublů. pro tohoto řidiče + 30% z platu do fondu sociálního pojištění;
 • motorová nafta;
 • odpisy (opravy) zařízení - 20% nákladů (náklady na opravu skládky) kamion v hodnotě 3 milionů dolarů. rublů bude 600 tisíc).

Nezapomeňte na placení daní. Většina společností na severu funguje na společném daňovém systému a uplatňuje DPH. Podle daňového řádu budete platit daň z příjmu, daň z nemovitosti, DPH 18%. Kromě toho musíte vést účetní záznamy.

Obsah

Nafouknutá obchodní konkurence v megalopolise, stejně jako tvrdá pravidla hry, která panují ve velkých městech, vytvářejí příznivé prostředí pro rozvoj podnikání na periferii. Tento segment zahrnuje malá města, osady městského typu, vesnice a osady.

Zahájení podnikání v malém městě, na pozadí nízké konkurence nebo obecně s volným výklenkem, je nápad sám o sobě atraktivní a v některých případech se může ukázat jako druh skutečný zlatý důl. Současně se ale může ukázat, že realizace takovéto myšlenky bude spíše netriviální, s mnoha úskalími.

Jde o specifika podnikání na periferii a také o to, jaký druh podnikání lze v malém městě zahájit, a my si povíme v dnešním článku. Budeme analyzovat všechny výhody a nevýhody, kterým může podnikatel čelit, a identifikujeme slibné podnikatelské nápady, které budou v řídce osídlených oblastech pravděpodobněji žádané.

Chci zahájit podnikání v malém městě: všechny klady a zápory

Začněme s plusy Hned na začátku jsme již zmínili ty hlavní

Za prvé, po provedení důkladného marketingového výzkumu je možné identifikovat neobsazené obchodní mezery, které jsou na rozdíl od megacities mnohem více v malých osadách. A to je docela významné plus. Ve skutečnosti s relativně nízkou konkurencí může podnik zpočátku získat významné preference. Pokud se vám tyto mezery podaří identifikovat, pak se při správné formulaci případu můžete na určitou dobu stát jediným monopolistou na trhu služeb v konkrétním regionu. A to zase zajistí rychlé odpuštění primárních nákladů a další stabilní zisk, který bude několikanásobně vyšší než zisk ze stejné činnosti, a to i v megacities.

Toto je samozřejmě ideální volba, která automaticky neutralizuje všechny ostatní nevýhody. Spravedlivě však musím říci, že najít takové výklenky nebude vůbec snadné, protože většina z nich již byla zvládnuta. Ve velkých městech prakticky neexistují. Proto lze tuto výhodu využít pouze při zahájení podnikání pouze v malém městě.

Zadruhé byste měli věnovat pozornost následujícím pěkným bonusům:

1) Pokud máte v úmyslu zahájit podnikání v malém městě či vesnici, bude počáteční kapitál, který musíte otevřít, výrazně nižší než v případě nákladů na otevření ve velkých městech.

2) Celkové náklady na provoz firmy se také budou výrazně lišit ve váš prospěch. Protože jsou v zásadě tvořeny následujícími faktory:

 • Poplatek za pronájem prostor
 • Měsíční platy pro najaté zaměstnance
 • Nákup zboží nebo spotřebního materiálu od dodavatelů
 • Reklamní úsilí
 • Fakturace za elektřinu

Všechny výše uvedené náklady (s výjimkou případného nákupu materiálů od dodavatelů) se zpravidla ve prospěch malých měst výrazně liší. Koneckonců, pokud vezmete takovou položku nákladů, jako je například plat zaměstnanců, pak buďte připraveni na to, že v megalopolích bude dvakrát nebo třikrát vyšší a v hlavním městě ještě více.

Mnoho začínajících podnikatelů se mylně domnívá, že ziskové podnikání lze vybudovat pouze ve velkých městech. Malá města mají zároveň pro zahájení podnikání řadu výhod. Nízká konkurence, mnoho neobsazených výklenků vám umožní vytvořit podnik od nuly s minimální investicí. V tomto článku předvedeme nejlepší obchodní nápady pro provinční města, které vám umožní rozhodnout o vašich budoucích obchodních aktivitách.

Obchodní nápady pro provinční města

Prolomení stereotypů

Devastace. Sovětské domy stejného typu. Chudá a opilá populace. Nedostatek vyhlídek a beznaděje. Často. Takto si podnikatelé z velkých metropolitních oblastí představují malá provinční města. A tak spěchají, aby do nich investovali své peníze.

Hory zlata. Paláce a jachty. Krásný život. Perspektivy. Neomezené možnosti doplnění peněženky. Provinční lidé zpravidla vnímají velká města v tomto světle a usilují o přesun do nich, aby tam otevřeli své vlastní podnikání.

V obou případech máme co do činění se stereotypy - ustálenými myšlenkami založenými nikoli na racionální myšlence reality, ale na určitých ustálených formách myšlení, které se zdají být samozřejmé. Nebezpečí stereotypů spočívá v tom, že vám brání v pohledu na realitu střízlivým pohledem, nedovolí vám vidět zjevné a vytváří inertní pohledy. Pro podnikání je to všechno, mírně řečeno, destruktivní.

Stereotypy o ruských provinčních městech, alespoň o většině z nich, by měly být zničeny. Ekonomická katastrofa 90. let ve větší míře, která zasáhla právě regiony, zůstala pozadu. Dnes se správným uplatněním mysli, síly, kreativity a vyváženého přístupu v provincii můžete vybudovat úspěšné a ziskové podnikání, které může nejen vytvářet příjmy, ale také být sociálně orientované a vytvářet nová pracovní místa.

Video Obchodní nápady pro provinční města

Výhody podnikání v provincii

V mnoha provinčních městech dnes průmysl znovu ožívá, odliv populace se významně snížil a dostal se do určitých limitů. Míra kriminality se výrazně snížila, administrativní bariéry byly oslabeny. Místní správy se extrémně zajímají o příliv investic. Začínajícím podnikatelům jsou poskytovány bezodplatné dotace (až 300 tisíc) a poskytuje se poradenství. Obecně lze hovořit o nástupu ekonomické a politické stability. Ano, samozřejmě, situace v různých regionech se může lišit, ale obecně je zřejmá tendence zlepšovat podmínky pro podnikání v malých a středních podnicích.

Provinční města mají navíc oproti velkým metropolitním oblastem řadu objektivních výhod:

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.