Podnikatelské nápady pro malé firmy na Ukrajině pro začátečníky na Ukrajině

Dnes navrhujeme diskutovat na následující téma: „Nápady na malé podnikání na Ukrajině“. Shromáždili jsme a připravili kompletní popis obchodního modelu a vyzýváme vás, abyste vyjádřili svůj názor v komentářích.

Podnikatelské nápady pro malé firmy v malém městě na Ukrajině

Složitá ekonomická situace na Ukrajině nutí mnoho lidí hledat další zdroje příjmu. Obyvatelé malých měst se nacházejí ve zvláště obtížné situaci. Po uzavření dvou nebo tří podniků v těchto městech se vyvíjí velmi obtížná situace. Najít dobře placenou práci je obtížné a jedním z východisek v této situaci je otevření vlastního podnikání.

Malá města mají své výhody. Prvním z nich je relativně nižší úroveň platů najatých zaměstnanců. Druhým, což je poněkud nečekané, je přítomnost významného kontingentu gramotných a vzdělaných lidí, kteří nemají práci. Jedná se o starší učitele a inženýry, ale hlavní překážkou je nízká kupní síla populace. Měli byste zahájit podnikání výběrem cílové skupiny spotřebitelů vašeho zboží (služeb).

V každém malém městě existují dvě hlavní skupiny spotřebitelů. Jedná se o 1–2% velmi dobře situovaných lidí a 80–85% potřebných. Nejprve se musíte rozhodnout, na kterou skupinu bude vaše firma cílit. Začněme s bohatými lidmi. Pro město se stotisícem obyvatel bude tato skupina 1 000–2 000 lidí. Vzhledem k vysoké kupní síle této skupiny je úspěch zajištěn, i když třetinu z nich tvoří vaši zákazníci. U této kategorie mohou být značkovací náklady nebo náklady na služby významné. To je jeden ze způsobů, jak na Ukrajině otevřít vaše podnikání od nuly. Druhá skupina je zaměřena na levné základní zboží (služby) a zde je důležité maximální pokrytí.

Nejtěžší je pracovat s lidmi s průměrným příjmem. V podmínkách krize jich není mnoho a požadavky jsou velmi rozmanité.

Existují také možnosti podnikání v malém městě se zaměřením na spotřebitele na celé Ukrajině. Zvažíme také tuto možnost.

Jak tedy na Ukrajině zahájit podnikání od nuly v moderních podmínkách. Začínající podnikatelé obvykle nemají vážný počáteční kapitál. Zvažte podrobněji podnikatelské nápady pro malé podniky v malém městě na Ukrajině.

Obchodní nápady pro malé firmy na Ukrajině pro začátečníky při práci s bohatými klienty

Okamžitě zahoďte možnosti pro zemědělskou výrobu. Tato kategorie zákazníků je zaměřena na dovážené zboží. Některé druhy zeleniny, bylin a ovoce mohou být samozřejmě žádané, ale ne v takovém množství, které poskytuje stabilní a znatelný příjem. Mnoho obyvatel malých měst má navíc malé pozemky nebo žije v bytovém domě. Zde jsou některé podnikatelské nápady na Ukrajině pro začátečníky s malou investicí, která může přinést stálý příjem.

Nápady na podnikání od začátku na Ukrajině v tomto roce: Malé podnikání pro začátečníky

V dnešní době existuje mnoho různých oblastí podnikání. Odborníci doporučují, aby si začátečníci vybrali oblast, která nevyžaduje žádné speciální znalosti, speciální dovednosti a vážné počáteční investice. V této publikaci se budeme zabývat nejjednoduššími nápady pro podnikání od začátku na Ukrajině v roce 2021.

Online obchodování

Na Ukrajině dosahuje počet aktivních uživatelů internetu 15 milionů lidí. Většina z těchto lidí pravidelně nakupuje online. Proto v posledních letech upřednostňuje mnoho podnikatelů obchodování na internetu. Na pozadí obecného ekonomického úpadku vypadá taková myšlenka na nulové podnikání na Ukrajině docela výnosně a slibně.

Pokud chcete, aby vaše firma byla zisková, neměli byste vytvářet online obchod, kde si můžete koupit jakýkoli produkt. Taková touha pro vás může skončit bankrotem. V tomto oboru se musíte zaměřit na konkrétní mezery. Můžete začít s 5–6 kategoriemi produktů a rozšiřovat svůj sortiment s růstem tržeb.

Za vývoj webových stránek na internetu utratíte 6–8 tisíc hřiven. Cena první dávky zboží závisí na objemu nákupu. Měsíční výdaje za služby internetového marketingu budou činit přibližně 6 000 UAH. Tato myšlenka malého podnikání na Ukrajině se vyplatí za 5-6 měsíců. Měsíční tržby průměrného internetového obchodu dosahují 100 tisíc hřiven.

Zemědělství

Následující nápady na malé podniky na Ukrajině jsou považovány za nejoblíbenější:

 • Pěstování zeleniny a ovoce;
 • chov drůbeže;
 • hospodářská zvířata;
 • chov ryb;
 • Výroba mléka a mléčných výrobků;

Pokud hledáte perspektivní oblasti pro malé firmy v roce 2021, věnujte zvláštní pozornost zemědělství. Toto odvětví má obrovský rozvojový potenciál, takže je ideální pro začínající podnikatele.

Další prodej produktu

  Marina Diskova 2 159
Pokud máte minimální počáteční kapitál a rozhodnete se zahájit podnikání na Ukrajině, musíte zvážit mnoho důležitých bodů. V tuto chvíli zjistíme zvláštnosti podnikání v této zemi. Zvažujeme také několik relevantních a slibných podnikatelských nápadů.

Výhody a nevýhody podnikání na Ukrajině

Podnikání na Ukrajině je nyní ziskové z následujících důvodů:

 • Dostupné náklady na suroviny a spotřební materiál.
 • Relativně nízké náklady na pracovní sílu ve srovnání s EU.
 • Místní odborníci mají vysokou úroveň profesionálního školení.
 • Požadavek na vydání zvláštního osvědčení pro zakoupený pozemek byl zrušen.
 • Princip zdanění je zjednodušený (malý počet povinných plateb, schopnost platit daně a podávat zprávy daňovým úřadům prostřednictvím elektronického systému).
Existují však některé slabosti, které je také třeba mít na paměti:

 • Rozsah lokálního poškození.
 • Nestabilní legislativa.
 • Mnoho byrokratických obtíží, administrativních zákazů a omezení.
 • Vysoké úrokové sazby z půjček, špatně rozvinutý systém půjček.
 • Místní obyvatelé nedůvěřují národním bankám.
Je také důležité, aby v posledních letech ukrajinští a zahraniční investoři vykazovali pouze slabou aktivitu.

Potenciálně ziskové podnikatelské nápady

Skleník na střeše domu - pěstování zeleniny a ovoce

 • Země se zahřívá rychleji.
 • Díky tenčí vrstvě půdy jsou rostliny méně chladné.
 • Přistání nejsou zakryty sousedními strukturami.
 • Náklady na připojení komunikace jsou výrazně nižší (často není vůbec nutné další připojení).
 • Zdroje vody a elektřiny budou umístěny v blízkosti lůžek.
Pokud vás toto řešení zaujalo, zvažte jeho hlavní vlastnosti:

 • Zeleninu a ovoce můžete pěstovat v jakémkoli městě v zemi.
 • Počáteční finanční příspěvky mohou být minimální (ceny za polykarbonátové skleníky a semena jsou k dispozici všem).
 • Doba návratnosti je jedna sezóna.
 • V této oblasti na Ukrajině stále neexistuje konkurence.
„Ziskové“ rostliny lze nazvat:

 • Okurky a rajčata;
 • řepa a kukuřice;
 • česnek a bílý vlčí bob;
 • květiny a vše druhy zelených.
Pokud jste vlastníkem soukromého domu, problém s hledáním místa pro pěstování byl již vyřešen.

Sbíráme léčivé rostliny

Pro organizaci procesu jsou vyžadovány určité znalosti a dovednosti. Kromě toho bude třeba někde uložit primární produkt. Doporučujeme vám začít sestavením seznamu lékáren a farmaceutických společností, které se v budoucnu mohou stát vašimi zákazníky.

Jaké obchody jsou aktuálně relevantní na Ukrajině - roku

Se vší nejistotou ohledně situace na Ukrajině se pokusíme pochopit a zvážit otázku - které podnikání je dnes na Ukrajině nejvýnosnější. Za tímto účelem, aniž bychom se ponořili do politické džungle, je žádoucí identifikovat rysy aktuálního okamžiku a trendy vývoje situace v blízké budoucnosti.

Obecné charakteristiky aktuálního okamžiku a vývojové trendy

Tektonické pohyby společností, střet sebezničujících říší - jedna z vlastností naší doby. Postoj k tomu je také odlišný: „Bůh vám nedovolí žít v éře změn“ a „Blahoslavený, kdo navštívil tento svět v jeho osudových okamžicích.“ Ukrajina je v bodě obratu mnoha zájmů. V blízké budoucnosti můžete očekávat, že:

 • Nikdo ji nenechá na pokoji;
 • Nedostane velký prostor pro nezávislé manévry;
 • nezůstane jí starat se o sebe.

Na základě současné situace a trendů jejího vývoje v letech 2021–2021 v sociálně-ekonomickém plánu nelze očekávat zlepšení. Podporuje to také skutečnost, že tvůrčí procesy jsou mnohem delší než ty destruktivní. Přerušené ekonomické vazby se znovu objevují poměrně pomalu. To platí zejména pro dlouhé technologické řetězce, tj. high-tech odvětví ekonomiky, kde konečný produkt sestává z velkého počtu předchozích fází: strojírenství, výroba nástrojů, medicína atd.

Hlavní směry poptávaného podnikání po mnoho let na Ukrajině

Na základě očekávaného vývoje situace zformulujeme hlavní směry toho, jaký druh podnikání je ziskové, a zvážíme například úspěšné podnikatelské nápady od nuly na Ukrajině. Necháme stranou sféry, které jsou záměrně za hranicemi obecně přijímané morálky a v dobách společenských otřesů často vzkvétají. Také se nebudeme dotýkat středních a velkých podniků - tyto oblasti jsou v současné době na Ukrajině velmi úzce propojeny s politikou a vyžadují samostatnou studii a popis. Pro větší pohodlí ji rozdělíme do skupin. Začněme těmi nejoblíbenějšími: chléb a cirkusy.

Navzdory veškerému dramatu situace nikdo nedovolí Ukrajině zemřít, plyn nebude přerušen a nebude zastavena pomoc. Dochází však k určitému zhoršení podpory života a bude pokračovat. A to mimo jiné otevírá příležitosti pro podnikatelskou činnost. Především z hlediska poptávky, sféry podpory života.

Stojí za to si přečíst článek: Nejziskovější podnikání dneška.

Tato oblast bude vždy žádaná. Není možné konkurovat obrovským maloobchodním řetězcům a západním výrobcům. V segmentu malých podniků se to však v příštích letech může ukázat jako nejvýnosnější podnikání na Ukrajině. Důvodem je především inflace a rostoucí ceny zahraničních produktů. Příklady podnikatelských nápadů:

 • Pěstování a prodej zemědělských produktů. Tady máme na mysli jak ve vašem vedlejším pozemku, tak v malých farmách. Vzhledem ke známým obtížím je obchodní růst omezen hlavně na bezprostřední okolí;
 • prodejní automaty. I když jejich počet rychle roste, je zřejmé, že mezera ještě nebyla plně zaplněna.

Podnikání za 1 000 dolarů - jak realistické je to vůbec na Ukrajině? Stále více lidí nyní hledá příležitosti k realizaci vlastního podnikání - na vesnici, ve městě (doma na internetu, v garáži, ve škole atd.). Je ale vhodné nazvat činnost omezenou tak malým množstvím start-up investic podnikání a jak velká je v tomto případě šance na budoucí komerční úspěch?

V předchozím velmi populárním článku - Podnikání za 2 000 $ - jsme již identifikovali potenciál vhodných kapitálových příležitostí i nejpopulárnějších a nejziskovějších (ne vždy stejných) oblastí činnosti. Ukázalo se, že pokud máte 2 000 dolarů, existuje poměrně široká škála možností pro zahájení vlastního podnikání.

Nicméně má 25 - 30 tisíc rn. (což je přibližně ekvivalent 1 000 $), výběr je již omezen pouze na výdělečné příležitosti, ale ne na plnohodnotné podnikatelské podnikání.

Pokud mluvíme o zahájení malého živnostenského podnikání (například místa prodeje dětského oblečení), pak 1 000 amerických dolarů je příliš malá částka na nákup akcií.

Pokud uvažujeme o podnikání v sektoru služeb (například úklidové služby, kde se zdá, že se zpočátku můžete omezit na nákup nejlevnějších chemikálií pro domácnost) - tyto prostředky také nebudou natolik, aby vytáhlo poskytování služeb.

Při zkoumání možnosti zahájit výrobu doma (například při výrobě suvenýrů) je zřejmé, že ani ta nejskromnější sada nástrojů, vybavení a spotřebního materiálu nelze koupit za 1 000 $.

Kromě toho všeho vyžaduje jakékoli podnikání povinné krytí mnoha malých výdajů; tyto související drobné náklady často samy o sobě přesahují 1 000 $.

Ve většině případů tedy není možné hovořit o plnohodnotném podnikání. Níže však budeme uvažovat o několika výjimečných investičních možnostech, které mají potenciál vést nejen k výnosnému podnikání, ale také k možnosti jeho dalšího rozšiřování a růstu.

Je třeba poznamenat, že s rozpočtem, který zvažujeme, není možné hovořit o implementaci některých originálních podnikatelských nápadů. Důvodem je to, že ambiciózní a vynikající projekty (startupy) ve svém lvím podílu vyžadují zcela odlišné částky, v našem článku uvažované investiční možnosti zapadají do rámce typické a formátované podnikatelské činnosti.

• Internetový obchod v dropshippingu

Možná budete mít zájem
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.